TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/1993/07/11/KMLB/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KMLB   --
         KMLB19930711_235714.gz 736.2 Kbytes 2015-10-23T02:51:35Z
         KMLB19930711_235207.gz 743.5 Kbytes 2015-10-23T02:51:32Z
         KMLB19930711_234658.gz 760.8 Kbytes 2015-10-23T02:51:30Z
         KMLB19930711_234150.gz 773.9 Kbytes 2015-10-23T02:51:28Z
         KMLB19930711_233643.gz 779.2 Kbytes 2015-10-23T02:51:26Z
         KMLB19930711_233136.gz 794.9 Kbytes 2015-10-23T02:51:24Z
         KMLB19930711_232627.gz 804.3 Kbytes 2015-10-23T02:51:22Z
         KMLB19930711_232119.gz 792.1 Kbytes 2015-10-23T02:51:20Z
         KMLB19930711_231611.gz 784.7 Kbytes 2015-10-23T02:51:18Z
         KMLB19930711_231102.gz 787.7 Kbytes 2015-10-23T02:51:16Z
         KMLB19930711_230554.gz 818.0 Kbytes 2015-10-23T02:51:14Z
         KMLB19930711_230047.gz 819.0 Kbytes 2015-10-23T02:51:12Z
         KMLB19930711_225538.gz 811.7 Kbytes 2015-10-23T02:51:10Z
         KMLB19930711_225030.gz 801.6 Kbytes 2015-10-23T02:51:08Z
         KMLB19930711_224522.gz 802.4 Kbytes 2015-10-23T02:51:06Z
         KMLB19930711_224014.gz 818.1 Kbytes 2015-10-23T02:51:04Z
         KMLB19930711_223506.gz 829.9 Kbytes 2015-10-23T02:51:02Z
         KMLB19930711_222959.gz 829.6 Kbytes 2015-10-23T02:51:00Z
         KMLB19930711_222451.gz 821.7 Kbytes 2015-10-23T02:50:57Z
         KMLB19930711_221938.gz 883.5 Kbytes 2015-10-23T02:50:55Z
         KMLB19930711_221432.gz 834.9 Kbytes 2015-10-23T02:50:53Z
         KMLB19930711_220923.gz 834.4 Kbytes 2015-10-23T02:50:51Z
         KMLB19930711_220416.gz 809.6 Kbytes 2015-10-23T02:50:49Z
         KMLB19930711_215907.gz 842.0 Kbytes 2015-10-23T02:50:47Z
         KMLB19930711_215359.gz 843.1 Kbytes 2015-10-23T02:50:45Z
         KMLB19930711_214851.gz 845.2 Kbytes 2015-10-23T02:50:43Z
         KMLB19930711_214342.gz 863.6 Kbytes 2015-10-23T02:50:41Z
         KMLB19930711_213835.gz 877.2 Kbytes 2015-10-23T02:50:39Z
         KMLB19930711_213326.gz 878.2 Kbytes 2015-10-23T02:50:37Z
         KMLB19930711_212819.gz 856.3 Kbytes 2015-10-23T02:50:35Z
         KMLB19930711_212312.gz 815.9 Kbytes 2015-10-23T02:50:33Z
         KMLB19930711_211803.gz 797.6 Kbytes 2015-10-23T02:50:30Z
         KMLB19930711_211256.gz 782.1 Kbytes 2015-10-23T02:50:28Z
         KMLB19930711_210747.gz 770.5 Kbytes 2015-10-23T02:50:26Z
         KMLB19930711_210240.gz 746.5 Kbytes 2015-10-23T02:50:24Z
         KMLB19930711_205732.gz 761.5 Kbytes 2015-10-23T02:50:22Z
         KMLB19930711_205226.gz 781.3 Kbytes 2015-10-23T02:50:20Z
         KMLB19930711_204719.gz 795.0 Kbytes 2015-10-23T02:50:18Z
         KMLB19930711_204210.gz 781.7 Kbytes 2015-10-23T02:50:16Z
         KMLB19930711_203702.gz 760.9 Kbytes 2015-10-23T02:50:14Z
         KMLB19930711_203154.gz 739.8 Kbytes 2015-10-23T02:50:12Z
         KMLB19930711_202647.gz 740.6 Kbytes 2015-10-23T02:50:10Z
         KMLB19930711_202140.gz 735.0 Kbytes 2015-10-23T02:50:08Z
         KMLB19930711_201632.gz 720.8 Kbytes 2015-10-23T02:50:06Z
         KMLB19930711_201123.gz 722.6 Kbytes 2015-10-23T02:50:04Z
         KMLB19930711_200616.gz 725.2 Kbytes 2015-10-23T02:50:02Z
         KMLB19930711_200108.gz 729.6 Kbytes 2015-10-23T02:50:00Z
         KMLB19930711_195514.gz 643.1 Kbytes 2015-10-23T02:49:58Z
         KMLB19930711_194919.gz 677.8 Kbytes 2015-10-23T02:49:56Z
         KMLB19930711_194324.gz 670.8 Kbytes 2015-10-23T02:49:54Z
         KMLB19930711_193729.gz 660.6 Kbytes 2015-10-23T02:49:52Z
         KMLB19930711_193134.gz 655.4 Kbytes 2015-10-23T02:49:50Z
         KMLB19930711_192539.gz 662.6 Kbytes 2015-10-23T02:49:48Z
         KMLB19930711_191944.gz 664.5 Kbytes 2015-10-23T02:49:47Z
         KMLB19930711_191348.gz 339.5 Kbytes 2015-10-23T02:49:45Z
         KMLB19930711_190752.gz 671.6 Kbytes 2015-10-23T02:49:44Z
         KMLB19930711_190159.gz 665.0 Kbytes 2015-10-23T02:49:42Z
         KMLB19930711_185605.gz 668.3 Kbytes 2015-10-23T02:49:40Z
         KMLB19930711_185008.gz 676.6 Kbytes 2015-10-23T02:49:38Z
         KMLB19930711_184412.gz 674.0 Kbytes 2015-10-23T02:49:36Z
         KMLB19930711_183819.gz 679.4 Kbytes 2015-10-23T02:49:34Z
         KMLB19930711_183224.gz 680.5 Kbytes 2015-10-23T02:49:33Z
         KMLB19930711_182629.gz 658.5 Kbytes 2015-10-23T02:49:31Z
         KMLB19930711_182035.gz 484.3 Kbytes 2015-10-23T02:49:29Z
         KMLB19930711_181439.gz 651.2 Kbytes 2015-10-23T02:49:27Z
         KMLB19930711_180844.gz 647.1 Kbytes 2015-10-23T02:49:25Z
         KMLB19930711_180248.gz 666.6 Kbytes 2015-10-23T02:49:24Z
         KMLB19930711_175654.gz 659.5 Kbytes 2015-10-23T02:49:22Z
         KMLB19930711_175100.gz 659.2 Kbytes 2015-10-23T02:49:20Z
         KMLB19930711_174504.gz 651.0 Kbytes 2015-10-23T02:49:18Z
         KMLB19930711_173910.gz 638.3 Kbytes 2015-10-23T02:49:16Z
         KMLB19930711_173315.gz 620.2 Kbytes 2015-10-23T02:49:14Z
         KMLB19930711_172721.gz 509.1 Kbytes 2015-10-23T02:49:13Z
         KMLB19930711_172126.gz 608.0 Kbytes 2015-10-23T02:49:11Z
         KMLB19930711_171532.gz 614.5 Kbytes 2015-10-23T02:49:09Z
         KMLB19930711_170936.gz 609.3 Kbytes 2015-10-23T02:49:08Z
         KMLB19930711_170342.gz 609.3 Kbytes 2015-10-23T02:49:06Z
         KMLB19930711_165744.gz 602.1 Kbytes 2015-10-23T02:49:04Z
         KMLB19930711_165149.gz 589.5 Kbytes 2015-10-23T02:49:03Z
         KMLB19930711_164553.gz 589.7 Kbytes 2015-10-23T02:49:01Z
         KMLB19930711_163958.gz 575.8 Kbytes 2015-10-23T02:48:59Z
         KMLB19930711_163402.gz 330.8 Kbytes 2015-10-23T02:48:57Z
         KMLB19930711_162809.gz 574.0 Kbytes 2015-10-23T02:48:56Z
         KMLB19930711_162208.gz 618.8 Kbytes 2015-10-23T02:48:54Z
         KMLB19930711_161614.gz 594.0 Kbytes 2015-10-23T02:48:53Z
         KMLB19930711_160952.gz 578.7 Kbytes 2015-10-23T02:48:51Z
         KMLB19930711_160358.gz 560.3 Kbytes 2015-10-23T02:48:49Z
         KMLB19930711_155802.gz 547.2 Kbytes 2015-10-23T06:17:04Z
         KMLB19930711_155207.gz 555.2 Kbytes 2015-10-23T06:17:03Z
         KMLB19930711_154613.gz 579.4 Kbytes 2015-10-23T06:17:01Z
         KMLB19930711_154019.gz 583.1 Kbytes 2015-10-23T06:16:59Z
         KMLB19930711_153423.gz 367.4 Kbytes 2015-10-23T06:16:58Z
         KMLB19930711_152829.gz 548.0 Kbytes 2015-10-23T06:16:56Z
         KMLB19930711_152234.gz 523.2 Kbytes 2015-10-23T06:16:55Z
         KMLB19930711_151640.gz 534.6 Kbytes 2015-10-23T06:16:53Z
         KMLB19930711_151044.gz 551.4 Kbytes 2015-10-23T06:16:51Z
         KMLB19930711_150450.gz 557.6 Kbytes 2015-10-23T06:16:50Z
         KMLB19930711_145855.gz 545.0 Kbytes 2015-10-23T06:16:48Z
         KMLB19930711_145300.gz 523.6 Kbytes 2015-10-23T06:16:47Z
         KMLB19930711_144705.gz 495.5 Kbytes 2015-10-23T06:16:45Z
         KMLB19930711_144111.gz 495.1 Kbytes 2015-10-23T06:16:43Z
         KMLB19930711_143517.gz 526.3 Kbytes 2015-10-23T06:16:42Z
         KMLB19930711_142923.gz 531.1 Kbytes 2015-10-23T06:16:40Z
         KMLB19930711_142329.gz 516.6 Kbytes 2015-10-23T06:16:39Z
         KMLB19930711_141733.gz 492.2 Kbytes 2015-10-23T06:16:37Z
         KMLB19930711_141139.gz 468.0 Kbytes 2015-10-23T06:16:36Z
         KMLB19930711_140545.gz 481.1 Kbytes 2015-10-23T06:16:34Z
         KMLB19930711_135951.gz 506.1 Kbytes 2015-10-23T06:16:32Z
         KMLB19930711_135357.gz 498.5 Kbytes 2015-10-23T06:16:31Z
         KMLB19930711_134803.gz 473.0 Kbytes 2015-10-23T06:16:29Z
         KMLB19930711_134209.gz 445.9 Kbytes 2015-10-23T06:16:28Z
         KMLB19930711_133614.gz 452.7 Kbytes 2015-10-23T06:16:26Z
         KMLB19930711_133007.gz 467.4 Kbytes 2015-10-23T06:16:24Z
         KMLB19930711_132412.gz 431.9 Kbytes 2015-10-23T06:16:23Z
         KMLB19930711_131817.gz 444.8 Kbytes 2015-10-23T06:16:21Z
         KMLB19930711_131223.gz 466.6 Kbytes 2015-10-23T06:16:20Z
         KMLB19930711_130629.gz 459.2 Kbytes 2015-10-23T06:16:18Z
         KMLB19930711_130033.gz 451.8 Kbytes 2015-10-23T06:16:16Z
         KMLB19930711_125438.gz 327.6 Kbytes 2015-10-23T06:16:15Z
         KMLB19930711_124844.gz 412.5 Kbytes 2015-10-23T06:16:13Z
         KMLB19930711_124247.gz 422.3 Kbytes 2015-10-23T06:16:11Z
         KMLB19930711_123652.gz 440.4 Kbytes 2015-10-23T06:16:10Z
         KMLB19930711_123056.gz 484.1 Kbytes 2015-10-23T06:16:08Z
         KMLB19930711_122502.gz 493.9 Kbytes 2015-10-23T06:16:06Z
         KMLB19930711_121909.gz 428.9 Kbytes 2015-10-23T06:16:05Z
         KMLB19930711_115450.gz 123.3 Kbytes 2015-10-23T06:16:03Z
         KMLB19930711_114856.gz 408.0 Kbytes 2015-10-23T06:16:02Z
         KMLB19930711_114301.gz 441.0 Kbytes 2015-10-23T06:16:00Z
         KMLB19930711_113706.gz 448.5 Kbytes 2015-10-23T06:15:58Z
         KMLB19930711_113112.gz 419.8 Kbytes 2015-10-23T06:15:57Z
         KMLB19930711_112518.gz 374.7 Kbytes 2015-10-23T06:15:55Z
         KMLB19930711_111924.gz 399.9 Kbytes 2015-10-23T06:15:53Z
         KMLB19930711_111330.gz 440.7 Kbytes 2015-10-23T06:15:52Z
         KMLB19930711_110734.gz 472.6 Kbytes 2015-10-23T06:15:50Z
         KMLB19930711_110139.gz 490.0 Kbytes 2015-10-23T06:15:48Z
         KMLB19930711_105545.gz 451.0 Kbytes 2015-10-23T06:15:46Z
         KMLB19930711_104951.gz 430.6 Kbytes 2015-10-23T06:15:45Z
         KMLB19930711_104357.gz 441.6 Kbytes 2015-10-23T06:15:43Z
         KMLB19930711_103801.gz 462.2 Kbytes 2015-10-23T06:15:41Z
         KMLB19930711_103207.gz 466.7 Kbytes 2015-10-23T06:15:40Z
         KMLB19930711_102612.gz 414.7 Kbytes 2015-10-23T06:15:38Z
         KMLB19930711_102018.gz 363.5 Kbytes 2015-10-23T06:15:36Z
         KMLB19930711_101424.gz 364.9 Kbytes 2015-10-23T06:15:35Z
         KMLB19930711_100830.gz 388.0 Kbytes 2015-10-23T06:15:33Z
         KMLB19930711_100233.gz 391.4 Kbytes 2015-10-23T06:15:32Z
         KMLB19930711_095639.gz 391.0 Kbytes 2015-10-23T06:15:30Z
         KMLB19930711_095043.gz 363.8 Kbytes 2015-10-23T06:15:28Z
         KMLB19930711_094447.gz 345.8 Kbytes 2015-10-23T06:15:27Z
         KMLB19930711_093853.gz 343.0 Kbytes 2015-10-23T06:15:25Z
         KMLB19930711_093259.gz 347.2 Kbytes 2015-10-23T06:15:24Z
         KMLB19930711_092705.gz 362.0 Kbytes 2015-10-23T06:15:22Z
         KMLB19930711_092110.gz 377.0 Kbytes 2015-10-23T06:15:21Z
         KMLB19930711_091516.gz 377.9 Kbytes 2015-10-23T06:15:19Z
         KMLB19930711_090921.gz 374.9 Kbytes 2015-10-23T06:15:18Z
         KMLB19930711_090327.gz 370.8 Kbytes 2015-10-23T06:15:16Z
         KMLB19930711_085733.gz 375.3 Kbytes 2015-10-23T06:15:14Z
         KMLB19930711_085138.gz 385.9 Kbytes 2015-10-23T06:15:13Z
         KMLB19930711_084542.gz 399.3 Kbytes 2015-10-23T06:15:11Z
         KMLB19930711_083948.gz 400.4 Kbytes 2015-10-23T06:15:09Z
         KMLB19930711_083353.gz 398.4 Kbytes 2015-10-23T06:15:08Z
         KMLB19930711_082758.gz 258.4 Kbytes 2015-10-23T06:15:06Z
         KMLB19930711_082204.gz 393.6 Kbytes 2015-10-23T06:15:05Z
         KMLB19930711_081609.gz 402.8 Kbytes 2015-10-23T06:15:03Z
         KMLB19930711_081014.gz 413.4 Kbytes 2015-10-23T06:15:02Z
         KMLB19930711_080352.gz 407.8 Kbytes 2015-10-23T06:15:00Z
         KMLB19930711_075758.gz 402.2 Kbytes 2015-10-23T02:17:15Z
         KMLB19930711_075204.gz 398.0 Kbytes 2015-10-23T02:17:14Z
         KMLB19930711_074608.gz 410.5 Kbytes 2015-10-23T02:17:12Z
         KMLB19930711_074014.gz 425.9 Kbytes 2015-10-23T02:17:11Z
         KMLB19930711_073420.gz 424.9 Kbytes 2015-10-23T02:17:09Z
         KMLB19930711_072824.gz 419.4 Kbytes 2015-10-23T02:17:07Z
         KMLB19930711_072230.gz 408.8 Kbytes 2015-10-23T02:17:06Z
         KMLB19930711_071636.gz 331.2 Kbytes 2015-10-23T02:17:04Z
         KMLB19930711_071041.gz 425.8 Kbytes 2015-10-23T02:17:02Z
         KMLB19930711_070445.gz 442.8 Kbytes 2015-10-23T02:17:01Z
         KMLB19930711_065851.gz 454.2 Kbytes 2015-10-23T02:16:59Z
         KMLB19930711_065257.gz 443.9 Kbytes 2015-10-23T02:16:58Z
         KMLB19930711_064701.gz 442.0 Kbytes 2015-10-23T02:16:56Z
         KMLB19930711_064107.gz 438.0 Kbytes 2015-10-23T02:16:55Z
         KMLB19930711_063513.gz 456.1 Kbytes 2015-10-23T02:16:53Z
         KMLB19930711_062918.gz 473.6 Kbytes 2015-10-23T02:16:51Z
         KMLB19930711_062323.gz 476.2 Kbytes 2015-10-23T02:16:50Z
         KMLB19930711_061729.gz 466.4 Kbytes 2015-10-23T02:16:48Z
         KMLB19930711_061135.gz 460.2 Kbytes 2015-10-23T02:16:46Z
         KMLB19930711_060540.gz 453.3 Kbytes 2015-10-23T02:16:45Z
         KMLB19930711_055944.gz 466.8 Kbytes 2015-10-23T02:16:43Z
         KMLB19930711_055349.gz 484.2 Kbytes 2015-10-23T02:16:42Z
         KMLB19930711_054754.gz 510.3 Kbytes 2015-10-23T02:16:40Z
         KMLB19930711_054200.gz 499.7 Kbytes 2015-10-23T02:16:38Z
         KMLB19930711_053604.gz 473.6 Kbytes 2015-10-23T02:16:37Z
         KMLB19930711_053010.gz 466.3 Kbytes 2015-10-23T02:16:35Z
         KMLB19930711_052416.gz 464.3 Kbytes 2015-10-23T02:16:34Z
         KMLB19930711_051820.gz 469.7 Kbytes 2015-10-23T02:16:32Z
         KMLB19930711_051226.gz 485.8 Kbytes 2015-10-23T02:16:30Z
         KMLB19930711_050630.gz 485.1 Kbytes 2015-10-23T02:16:29Z
         KMLB19930711_050036.gz 470.1 Kbytes 2015-10-23T02:16:27Z
         KMLB19930711_045442.gz 448.5 Kbytes 2015-10-23T02:16:26Z
         KMLB19930711_044847.gz 446.3 Kbytes 2015-10-23T02:16:24Z
         KMLB19930711_044253.gz 462.3 Kbytes 2015-10-23T02:16:22Z
         KMLB19930711_043659.gz 481.8 Kbytes 2015-10-23T02:16:21Z
         KMLB19930711_043104.gz 469.1 Kbytes 2015-10-23T02:16:19Z
         KMLB19930711_042510.gz 452.5 Kbytes 2015-10-23T02:16:18Z
         KMLB19930711_041916.gz 442.8 Kbytes 2015-10-23T02:16:16Z
         KMLB19930711_041321.gz 454.9 Kbytes 2015-10-23T02:16:14Z
         KMLB19930711_040726.gz 467.4 Kbytes 2015-10-23T02:16:13Z
         KMLB19930711_040131.gz 484.4 Kbytes 2015-10-23T02:16:11Z
         KMLB19930711_035537.gz 477.9 Kbytes 2015-10-23T02:16:10Z
         KMLB19930711_034943.gz 462.9 Kbytes 2015-10-23T02:16:08Z
         KMLB19930711_034348.gz 463.3 Kbytes 2015-10-23T02:16:06Z
         KMLB19930711_033751.gz 476.8 Kbytes 2015-10-23T02:16:04Z
         KMLB19930711_033157.gz 496.0 Kbytes 2015-10-23T02:16:03Z
         KMLB19930711_032602.gz 520.5 Kbytes 2015-10-23T02:16:01Z
         KMLB19930711_032006.gz 521.4 Kbytes 2015-10-23T02:15:59Z
         KMLB19930711_031411.gz 520.0 Kbytes 2015-10-23T02:15:58Z
         KMLB19930711_030817.gz 506.5 Kbytes 2015-10-23T02:15:56Z
         KMLB19930711_030221.gz 512.5 Kbytes 2015-10-23T02:15:54Z
         KMLB19930711_025626.gz 554.6 Kbytes 2015-10-23T02:15:53Z
         KMLB19930711_025030.gz 568.0 Kbytes 2015-10-23T02:15:51Z
         KMLB19930711_024436.gz 583.3 Kbytes 2015-10-23T02:15:49Z
         KMLB19930711_023842.gz 553.8 Kbytes 2015-10-23T02:15:48Z
         KMLB19930711_023247.gz 544.6 Kbytes 2015-10-23T02:15:46Z
         KMLB19930711_022652.gz 560.6 Kbytes 2015-10-23T02:15:44Z
         KMLB19930711_022056.gz 594.4 Kbytes 2015-10-23T02:15:43Z
         KMLB19930711_021502.gz 617.3 Kbytes 2015-10-23T02:15:41Z
         KMLB19930711_020907.gz 623.3 Kbytes 2015-10-23T02:15:39Z
         KMLB19930711_020312.gz 616.8 Kbytes 2015-10-23T02:15:37Z
         KMLB19930711_015716.gz 673.7 Kbytes 2015-10-23T02:15:36Z
         KMLB19930711_015207.gz 272.0 Kbytes 2015-10-23T02:15:34Z
         KMLB19930711_014612.gz 697.8 Kbytes 2015-10-23T02:15:33Z
         KMLB19930711_014017.gz 706.4 Kbytes 2015-10-23T02:15:31Z
         KMLB19930711_013423.gz 692.0 Kbytes 2015-10-23T02:15:29Z
         KMLB19930711_012829.gz 676.5 Kbytes 2015-10-23T02:15:27Z
         KMLB19930711_012234.gz 694.2 Kbytes 2015-10-23T02:15:26Z
         KMLB19930711_011640.gz 761.6 Kbytes 2015-10-23T02:15:24Z
         KMLB19930711_011045.gz 769.8 Kbytes 2015-10-23T02:15:22Z
         KMLB19930711_010537.gz 890.5 Kbytes 2015-10-23T02:15:20Z
         KMLB19930711_010029.gz 786.4 Kbytes 2015-10-23T02:15:18Z
         KMLB19930711_005521.gz 915.6 Kbytes 2015-10-23T02:15:16Z
         KMLB19930711_005012.gz 916.1 Kbytes 2015-10-23T02:15:14Z
         KMLB19930711_004503.gz 915.3 Kbytes 2015-10-23T02:15:12Z
         KMLB19930711_003956.gz 894.1 Kbytes 2015-10-23T02:15:10Z
         KMLB19930711_003448.gz 882.2 Kbytes 2015-10-23T02:15:08Z
         KMLB19930711_002941.gz 809.3 Kbytes 2015-10-23T02:15:06Z
         KMLB19930711_002432.gz 916.7 Kbytes 2015-10-23T02:15:04Z
         KMLB19930711_001924.gz 938.5 Kbytes 2015-10-23T02:15:02Z
         KMLB19930711_001416.gz 969.2 Kbytes 2015-10-23T02:15:00Z
         KMLB19930711_000909.gz 1.014 Mbytes 2015-10-23T02:14:58Z
         KMLB19930711_000402.gz 1.055 Mbytes 2015-10-23T02:14:56Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation