TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/1993/08/06/KHGX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KHGX   --
         KHGX19930806_235638.gz 590.4 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_235042.gz 599.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_234447.gz 626.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_233851.gz 633.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_233255.gz 662.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_232700.gz 659.4 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_232104.gz 661.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_231508.gz 662.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_230913.gz 668.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_230318.gz 685.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_225723.gz 692.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_225127.gz 715.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_224531.gz 719.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_223936.gz 717.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_223340.gz 725.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_222743.gz 728.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_222148.gz 733.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_221553.gz 735.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_220958.gz 755.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_220402.gz 752.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_215807.gz 759.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_215211.gz 767.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:52Z
         KHGX19930806_214616.gz 771.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_214021.gz 766.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_213426.gz 765.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_212831.gz 773.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_212235.gz 760.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_211640.gz 778.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_211044.gz 767.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_210448.gz 771.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_205853.gz 784.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_205258.gz 776.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_204703.gz 768.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_204107.gz 762.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_203511.gz 770.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_202916.gz 782.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_202321.gz 790.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_201727.gz 776.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_201132.gz 768.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_200537.gz 761.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_195941.gz 757.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_195346.gz 768.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_194751.gz 788.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_194156.gz 788.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_193601.gz 777.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_193006.gz 765.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_192410.gz 756.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_191815.gz 761.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_191219.gz 781.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_190624.gz 791.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_190029.gz 794.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_185434.gz 788.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_171530.gz 839.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_170550.gz 782.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_165609.gz 813.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_164629.gz 828.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_163649.gz 800.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_162708.gz 782.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_161728.gz 807.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_160723.gz 763.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_155743.gz 805.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_154802.gz 804.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_153822.gz 762.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_152841.gz 789.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_151901.gz 789.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_150920.gz 757.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:51Z
         KHGX19930806_145940.gz 733.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_145000.gz 739.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_144019.gz 739.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_143039.gz 707.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_142059.gz 705.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_141118.gz 680.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_140138.gz 653.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_135158.gz 664.4 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_134218.gz 639.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_133237.gz 619.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_132256.gz 629.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_131316.gz 625.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_130335.gz 609.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_125354.gz 612.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_124413.gz 640.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_123433.gz 626.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_122452.gz 624.4 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_121512.gz 643.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_120531.gz 653.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_115551.gz 648.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_114611.gz 621.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_113631.gz 596.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_112650.gz 543.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_111710.gz 559.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_110729.gz 591.4 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_105749.gz 610.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_104808.gz 619.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_103828.gz 624.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_102847.gz 655.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_101906.gz 702.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_100926.gz 676.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_095945.gz 693.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_095005.gz 772.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_094024.gz 735.4 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_093044.gz 723.4 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_092103.gz 802.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_091122.gz 826.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_090142.gz 763.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_085202.gz 819.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_084221.gz 902.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_083240.gz 824.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_082259.gz 825.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_081318.gz 932.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_080313.gz 860.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_075333.gz 951.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:50Z
         KHGX19930806_074352.gz 964.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_073411.gz 885.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_072431.gz 949.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_071451.gz 1.013 Mbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_070510.gz 938.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_065529.gz 938.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_064549.gz 1.028 Mbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_063608.gz 988.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_062627.gz 931.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_061647.gz 1.021 Mbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_060706.gz 1.044 Mbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_055726.gz 961.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_054745.gz 997.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_053804.gz 1.074 Mbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_052823.gz 990.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_051842.gz 968.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_050902.gz 1.075 Mbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_045922.gz 1.048 Mbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_044932.gz 971.4 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_044337.gz 967.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_043741.gz 1.000 Mbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_043145.gz 999.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_042550.gz 937.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_041955.gz 844.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_041400.gz 851.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_040804.gz 868.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_040209.gz 961.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_035615.gz 1.004 Mbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_035019.gz 971.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_034424.gz 928.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_033829.gz 862.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_033233.gz 880.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_032637.gz 883.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_032042.gz 965.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_031446.gz 1.001 Mbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_030851.gz 985.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_030255.gz 946.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_025659.gz 915.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_025103.gz 885.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_024507.gz 896.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_023911.gz 927.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_023315.gz 960.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_022720.gz 974.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_022124.gz 915.4 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_021530.gz 854.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_020934.gz 793.4 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_020339.gz 761.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_015743.gz 733.4 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_015147.gz 670.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:49Z
         KHGX19930806_014552.gz 594.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_013957.gz 519.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_013402.gz 459.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_012806.gz 436.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_012211.gz 429.7 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_011615.gz 434.6 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_011019.gz 442.4 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_010424.gz 458.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_005829.gz 468.9 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_005234.gz 478.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_004638.gz 483.8 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_004042.gz 485.1 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_003446.gz 491.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_002850.gz 493.3 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_002256.gz 498.2 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_001701.gz 512.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_001105.gz 514.0 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z
         KHGX19930806_000509.gz 519.5 Kbytes 2017-12-18T19:11:48Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation