TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/1993/08/06/KMLB/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KMLB   --
         KMLB19930806_235927.gz 396.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_235333.gz 410.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_234736.gz 415.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_234141.gz 415.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_233545.gz 422.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_232950.gz 428.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_232353.gz 428.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_231758.gz 439.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_231137.gz 452.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_230543.gz 451.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_225946.gz 458.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_225352.gz 451.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_224758.gz 448.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_224201.gz 454.9 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_223606.gz 465.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_223011.gz 469.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_222415.gz 476.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_221820.gz 485.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_221224.gz 489.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_220345.gz 476.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_215750.gz 512.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_215155.gz 520.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_214559.gz 513.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_214004.gz 505.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_213409.gz 509.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_212812.gz 520.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_212217.gz 514.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_211619.gz 534.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_211023.gz 552.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_210428.gz 555.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_205834.gz 540.9 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_205239.gz 528.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_204644.gz 540.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_204049.gz 560.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_203455.gz 577.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_202900.gz 523.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_202829.gz 27.22 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_202230.gz 578.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_201635.gz 562.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_201041.gz 542.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_200446.gz 558.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_195848.gz 565.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_195251.gz 583.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_194657.gz 602.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_194101.gz 601.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:12Z
         KMLB19930806_193507.gz 566.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_192911.gz 570.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_192314.gz 565.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_191719.gz 583.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_191122.gz 593.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_190527.gz 618.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_185932.gz 627.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_185337.gz 628.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_184939.gz 481.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_184344.gz 512.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_183748.gz 588.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_183153.gz 608.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_182556.gz 620.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_182001.gz 639.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_181406.gz 640.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_180811.gz 621.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_180217.gz 594.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_151116.gz 399.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_150521.gz 498.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_145925.gz 510.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_145329.gz 508.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_144733.gz 521.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_144138.gz 512.9 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_143543.gz 492.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_142948.gz 473.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_142353.gz 474.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_141757.gz 478.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_141201.gz 492.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_140606.gz 487.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_140011.gz 473.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_135415.gz 461.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_134821.gz 435.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_134223.gz 426.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_133627.gz 427.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_133033.gz 440.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_132437.gz 439.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_131842.gz 433.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_131247.gz 421.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_130653.gz 338.9 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_130058.gz 403.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_123128.gz 398.9 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_122533.gz 396.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_121938.gz 413.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_121343.gz 412.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_120748.gz 402.9 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_120153.gz 391.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_115558.gz 391.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_115003.gz 403.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_114407.gz 433.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_113747.gz 445.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_113151.gz 430.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_112557.gz 427.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_112001.gz 437.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_111406.gz 455.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:11Z
         KMLB19930806_110811.gz 487.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_110214.gz 500.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_105619.gz 503.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_105023.gz 484.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_104428.gz 453.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_103833.gz 412.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_103239.gz 413.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_102642.gz 425.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_102048.gz 435.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_101451.gz 428.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_100856.gz 414.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_100302.gz 388.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_095707.gz 386.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_095112.gz 402.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_094518.gz 417.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_093920.gz 426.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_093323.gz 439.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_092729.gz 438.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_092132.gz 421.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_091538.gz 419.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_090941.gz 288.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_090346.gz 443.9 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_085749.gz 469.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_085154.gz 492.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_084559.gz 502.9 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_084005.gz 478.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_083410.gz 460.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_082815.gz 465.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_082220.gz 513.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_081626.gz 531.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_081031.gz 535.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_080435.gz 506.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_075840.gz 491.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_075246.gz 505.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_074651.gz 472.9 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_074055.gz 570.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_073500.gz 582.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_072905.gz 542.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_072310.gz 492.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_071714.gz 491.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_071118.gz 509.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_070524.gz 556.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_065927.gz 592.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_065333.gz 609.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_064738.gz 579.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_064142.gz 525.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_063548.gz 522.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_062953.gz 552.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_062357.gz 582.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_061802.gz 634.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_061204.gz 635.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_060609.gz 611.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_060014.gz 541.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_055418.gz 525.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_054823.gz 542.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_054228.gz 591.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_053633.gz 646.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_053038.gz 655.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:10Z
         KMLB19930806_052444.gz 601.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_051849.gz 557.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_051255.gz 585.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_050700.gz 634.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_050104.gz 676.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_045509.gz 706.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_044914.gz 650.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_044320.gz 590.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_043724.gz 595.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_043130.gz 630.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_042534.gz 685.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_041938.gz 720.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_041341.gz 727.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_040745.gz 702.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_040150.gz 635.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_035555.gz 550.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_034959.gz 634.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_034404.gz 687.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_033808.gz 733.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_033147.gz 688.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_032553.gz 625.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_031958.gz 643.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_031401.gz 655.1 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_030805.gz 693.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_030210.gz 746.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_025615.gz 731.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_025019.gz 696.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_024421.gz 672.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_023826.gz 628.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_023230.gz 618.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_022635.gz 654.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_022037.gz 657.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_021442.gz 699.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_020846.gz 713.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_020251.gz 682.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_015656.gz 621.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_015100.gz 396.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_014504.gz 601.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_013908.gz 635.6 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_013312.gz 661.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_012717.gz 686.2 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_012123.gz 659.9 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_011528.gz 609.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_010933.gz 564.3 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_010337.gz 461.7 Kbytes 2017-12-18T19:12:09Z
         KMLB19930806_005742.gz 571.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:08Z
         KMLB19930806_005147.gz 576.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:08Z
         KMLB19930806_004552.gz 550.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:08Z
         KMLB19930806_003957.gz 517.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:08Z
         KMLB19930806_003413.gz 386.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:08Z
         KMLB19930806_002905.gz 523.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:08Z
         KMLB19930806_002357.gz 485.0 Kbytes 2017-12-18T19:12:08Z
         KMLB19930806_001850.gz 322.8 Kbytes 2017-12-18T19:12:08Z
         KMLB19930806_001342.gz 453.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:08Z
         KMLB19930806_000835.gz 466.4 Kbytes 2017-12-18T19:12:08Z
         KMLB19930806_000326.gz 482.5 Kbytes 2017-12-18T19:12:08Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation