TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/1993/08/12/KHGX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KHGX   --
         KHGX19930812_235536.gz 753.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_234555.gz 795.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_233614.gz 785.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_232633.gz 809.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_231652.gz 843.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_230711.gz 857.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_225721.gz 860.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_225125.gz 844.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_224529.gz 853.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_223932.gz 872.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_223336.gz 870.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_222712.gz 1.008 Mbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_222640.gz 35.68 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_222044.gz 876.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_221448.gz 889.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_220853.gz 899.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_220257.gz 922.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_215700.gz 924.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_215105.gz 938.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_214509.gz 923.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_213912.gz 914.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_213315.gz 929.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_212720.gz 951.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_212125.gz 951.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_211530.gz 974.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_210934.gz 972.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_210338.gz 979.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_205742.gz 946.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_205115.gz 1.055 Mbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_204519.gz 962.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_203923.gz 979.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_203327.gz 997.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_202731.gz 1.001 Mbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_202110.gz 989.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_201513.gz 974.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_200917.gz 979.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:45Z
         KHGX19930812_200321.gz 1.002 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_195724.gz 1.014 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_195129.gz 1.024 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_194533.gz 1.028 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_193937.gz 1.031 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_193341.gz 1.021 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_192744.gz 1.000 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_192148.gz 1.002 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_191552.gz 1.015 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_190956.gz 1.023 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_190401.gz 1.039 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_185805.gz 1.048 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_185209.gz 1.042 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_184613.gz 1.027 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_184017.gz 1.002 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_183420.gz 1.007 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_182824.gz 1.025 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_182227.gz 1.023 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_181632.gz 1.038 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_181036.gz 1.053 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_180440.gz 1.046 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_175845.gz 1.038 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_175248.gz 1.010 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_174652.gz 1.018 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_174055.gz 1.038 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_173500.gz 1.050 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_172904.gz 1.062 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_172309.gz 1.064 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_171713.gz 1.052 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_171117.gz 1.059 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_170521.gz 1.026 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_165925.gz 1.038 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_165329.gz 1.063 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_162951.gz 1.057 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_162355.gz 1.040 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_161758.gz 1.055 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_161018.gz 1.509 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_160421.gz 1.074 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_155825.gz 1.048 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_155228.gz 1.060 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_154632.gz 1.085 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_154036.gz 1.088 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_153440.gz 1.092 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_152845.gz 1.102 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_152250.gz 1.102 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_151655.gz 1.095 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_151058.gz 1.077 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_150502.gz 1.095 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_145906.gz 1.121 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_145312.gz 1.099 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_144716.gz 1.107 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_144119.gz 1.093 Mbytes 2017-12-18T19:13:44Z
         KHGX19930812_143524.gz 1.090 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_142927.gz 1.065 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_142331.gz 1.051 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_141736.gz 1.057 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_141140.gz 1.053 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_140545.gz 1.023 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_135949.gz 1.018 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_135353.gz 1.018 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_134758.gz 1.023 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_134201.gz 1.031 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_133606.gz 1.097 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_133010.gz 1.120 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_132415.gz 1.079 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_131725.gz 1.381 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_131129.gz 1.039 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_130532.gz 1.027 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_125936.gz 1.013 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_125341.gz 1.036 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_124745.gz 1.070 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_124150.gz 1.067 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_123555.gz 1.103 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_122959.gz 1.125 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_122404.gz 1.067 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_121743.gz 1.092 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_121147.gz 1.100 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_120552.gz 1.093 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_115955.gz 1.090 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_115359.gz 1.076 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_114803.gz 1.001 Mbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_114755.gz 4.106 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_114740.gz 14.52 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_114729.gz 9.377 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_114718.gz 7.588 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_114651.gz 37.67 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_114056.gz 946.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_113459.gz 833.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_112903.gz 751.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_112307.gz 708.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_111713.gz 688.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_111118.gz 689.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_110523.gz 694.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_105927.gz 699.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_105331.gz 702.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_104735.gz 722.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_104139.gz 735.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_103543.gz 758.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_102947.gz 778.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:43Z
         KHGX19930812_102352.gz 788.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_101756.gz 795.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_101129.gz 870.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_100534.gz 805.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_095938.gz 816.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_095342.gz 842.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_094746.gz 867.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_094150.gz 892.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_093554.gz 905.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_092958.gz 908.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_092402.gz 890.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_091806.gz 886.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_091210.gz 896.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_090615.gz 928.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_090020.gz 1.019 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_085401.gz 725.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_084420.gz 953.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_083439.gz 1.023 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_082458.gz 990.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_081517.gz 954.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_080536.gz 1.010 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_075555.gz 1.005 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_074615.gz 963.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_073634.gz 1.004 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_072653.gz 1.044 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_071712.gz 995.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_070731.gz 1.006 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_065750.gz 1.067 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_064659.gz 1.142 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_063718.gz 1.022 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_062738.gz 1.035 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_061757.gz 1.081 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_060816.gz 1.076 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_055834.gz 1.042 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_054853.gz 1.101 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_053912.gz 1.110 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_052931.gz 1.054 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_051950.gz 1.100 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_050756.gz 1.195 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_045816.gz 1.128 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_044834.gz 1.137 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_043853.gz 1.072 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_042912.gz 1.121 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_041931.gz 1.141 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_040926.gz 1.107 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_035945.gz 1.158 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_035004.gz 1.120 Mbytes 2017-12-18T19:13:42Z
         KHGX19930812_034023.gz 1.077 Mbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_033912.gz 84.09 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_032931.gz 1.148 Mbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_031950.gz 1.149 Mbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_031009.gz 1.064 Mbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_030028.gz 1.114 Mbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_025046.gz 1.131 Mbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_024105.gz 1.056 Mbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_023124.gz 1.049 Mbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_022143.gz 1.083 Mbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_021202.gz 1.011 Mbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_020213.gz 908.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_015616.gz 947.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_015019.gz 894.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_014423.gz 801.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_013828.gz 709.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_013232.gz 635.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_012637.gz 588.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_012041.gz 560.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_011444.gz 549.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_010848.gz 558.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_010251.gz 581.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_005656.gz 597.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_005059.gz 619.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_004504.gz 645.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_003908.gz 670.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_003312.gz 683.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_002716.gz 706.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_002119.gz 722.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_001441.gz 854.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_000844.gz 733.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z
         KHGX19930812_000248.gz 757.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:41Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation