TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/1993/08/12/KMLB/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KMLB   --
         KMLB19930812_235933.gz 511.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_235339.gz 532.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_234742.gz 548.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_234147.gz 552.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_231314.gz 105.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_230719.gz 680.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_230131.gz 660.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_225625.gz 610.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_225030.gz 692.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_224409.gz 712.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_223813.gz 715.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_223218.gz 679.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_222623.gz 755.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_222009.gz 836.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_221414.gz 738.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_220819.gz 736.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_220224.gz 778.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_215629.gz 811.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_215035.gz 802.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_214439.gz 802.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_213844.gz 649.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_213249.gz 859.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_212848.gz 206.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_212253.gz 803.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_211658.gz 795.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_211102.gz 805.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:58Z
         KMLB19930812_210507.gz 833.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_205912.gz 866.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_205318.gz 856.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_204722.gz 570.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_204127.gz 795.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_203532.gz 775.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_202938.gz 784.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_202343.gz 807.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_201748.gz 802.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_201152.gz 794.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_200557.gz 782.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_200002.gz 751.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_195408.gz 757.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_194812.gz 759.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_194218.gz 774.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_193622.gz 779.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_193027.gz 785.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_192432.gz 757.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_191838.gz 754.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_191243.gz 757.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_190647.gz 674.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_190051.gz 772.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_185456.gz 786.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_184901.gz 778.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_181212.gz 694.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_180616.gz 793.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_180021.gz 802.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_175427.gz 780.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_174832.gz 768.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_174236.gz 760.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_173640.gz 759.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_173046.gz 783.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_172450.gz 807.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_171856.gz 800.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_171301.gz 777.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_170706.gz 765.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_170111.gz 757.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_165516.gz 740.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_164922.gz 795.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_164326.gz 793.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_163729.gz 775.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_163135.gz 752.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_162540.gz 733.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_161945.gz 742.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_161351.gz 766.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_160755.gz 775.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_160159.gz 767.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_155605.gz 743.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_155010.gz 725.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_154416.gz 712.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:57Z
         KMLB19930812_153821.gz 731.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_153226.gz 743.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_152632.gz 729.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_152037.gz 719.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_151443.gz 702.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_150847.gz 695.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_150251.gz 698.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_145657.gz 714.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_145102.gz 706.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_142731.gz 120.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_142136.gz 667.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_141542.gz 681.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_140948.gz 699.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_120612.gz 697.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_120018.gz 691.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_115422.gz 703.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_114827.gz 725.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_114232.gz 744.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_113637.gz 735.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_113043.gz 691.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_112449.gz 671.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_111852.gz 663.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_111257.gz 687.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_110703.gz 718.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_110109.gz 691.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_105514.gz 614.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_104919.gz 530.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_104324.gz 455.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_103729.gz 416.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_103134.gz 438.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_102540.gz 472.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_101920.gz 394.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_101324.gz 387.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_100730.gz 398.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_100134.gz 432.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_095540.gz 461.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_094946.gz 307.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_094352.gz 403.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_093757.gz 405.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_093202.gz 435.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_092608.gz 501.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_092014.gz 511.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_091418.gz 485.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_090823.gz 439.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_090229.gz 447.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_085634.gz 479.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_085040.gz 531.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_084444.gz 551.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_083849.gz 511.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_083255.gz 459.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:56Z
         KMLB19930812_082701.gz 467.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_082107.gz 514.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_081512.gz 564.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_080918.gz 561.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_080324.gz 498.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_075728.gz 474.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_075134.gz 495.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_074539.gz 545.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_073944.gz 588.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_073349.gz 570.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_072755.gz 507.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_072201.gz 483.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_071605.gz 502.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_071011.gz 549.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_070417.gz 585.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_065823.gz 560.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_065228.gz 506.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_064632.gz 492.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_064037.gz 507.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_063443.gz 549.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_062847.gz 592.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_062251.gz 602.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_061657.gz 554.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_061103.gz 508.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_060508.gz 514.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_055914.gz 552.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_055320.gz 490.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_054725.gz 576.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_054130.gz 525.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_053535.gz 511.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_052939.gz 511.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_052344.gz 541.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_051750.gz 585.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_051155.gz 594.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_050601.gz 551.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_050007.gz 512.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_045412.gz 514.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_044817.gz 558.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_044223.gz 604.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_043629.gz 591.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_043034.gz 540.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_042440.gz 352.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_041844.gz 527.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_041249.gz 569.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_040654.gz 621.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_040059.gz 612.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_035505.gz 565.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_034910.gz 525.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_034315.gz 528.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_033719.gz 561.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_033124.gz 611.6 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_032530.gz 632.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:55Z
         KMLB19930812_031936.gz 580.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_031340.gz 554.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_030746.gz 544.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_030152.gz 583.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_025557.gz 639.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_025002.gz 644.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_024406.gz 621.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_023812.gz 563.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_023215.gz 553.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_022621.gz 561.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_022026.gz 603.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_021404.gz 655.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_020810.gz 610.2 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_011511.gz 552.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_010917.gz 617.0 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_004705.gz 550.3 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_004110.gz 537.8 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_003515.gz 488.9 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_002921.gz 466.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_002327.gz 466.4 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_001732.gz 441.1 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_001137.gz 414.7 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z
         KMLB19930812_000543.gz 427.5 Kbytes 2017-12-18T19:13:54Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation