TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/1993/08/13/KMLB/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KMLB   --
         KMLB19930813_234533.gz 821.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_234024.gz 1.016 Mbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_233516.gz 990.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_233007.gz 996.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_232500.gz 961.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_231951.gz 942.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_231444.gz 929.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_230936.gz 928.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_230429.gz 896.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_225920.gz 860.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_225412.gz 870.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_224904.gz 876.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_224355.gz 878.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_223847.gz 869.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_223340.gz 857.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_222831.gz 851.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_222257.gz 846.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_221750.gz 853.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_221242.gz 847.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_220735.gz 854.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_220227.gz 888.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_215424.gz 766.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_214915.gz 850.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_214407.gz 885.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_213557.gz 790.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_213048.gz 834.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_212540.gz 838.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_212033.gz 841.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_211525.gz 838.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_211017.gz 830.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_210509.gz 821.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_210000.gz 824.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_205453.gz 815.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_204945.gz 821.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_204435.gz 820.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_203926.gz 820.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_203332.gz 708.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_202737.gz 708.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_202142.gz 713.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_201547.gz 716.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_200953.gz 704.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_200358.gz 719.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_195640.gz 572.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_195044.gz 711.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_194448.gz 704.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_193853.gz 706.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_193258.gz 709.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_192703.gz 715.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_192108.gz 728.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_191514.gz 717.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_190918.gz 695.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_190323.gz 688.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:19Z
         KMLB19930813_185728.gz 683.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_185133.gz 697.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_184538.gz 701.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_183943.gz 698.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_183348.gz 679.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_182752.gz 691.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_182047.gz 576.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_181449.gz 683.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_180854.gz 689.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_180259.gz 680.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_175704.gz 667.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_175109.gz 648.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_174515.gz 653.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_173920.gz 673.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_173325.gz 685.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_172730.gz 679.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_172134.gz 666.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_171539.gz 649.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_170944.gz 633.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_170349.gz 647.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_165755.gz 667.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_165200.gz 665.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_164604.gz 647.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_164010.gz 621.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_163415.gz 594.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_162820.gz 608.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_162226.gz 630.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_161629.gz 632.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_161035.gz 620.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_160438.gz 607.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_155844.gz 587.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_155249.gz 577.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_154654.gz 578.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_154059.gz 598.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_153505.gz 594.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_152910.gz 582.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_152315.gz 567.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_151720.gz 557.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_151124.gz 558.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_150530.gz 585.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_145934.gz 590.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_145339.gz 586.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_144744.gz 561.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_144149.gz 553.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_143555.gz 551.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_142959.gz 575.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_142404.gz 584.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_141740.gz 586.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_141144.gz 576.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_140549.gz 559.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_135954.gz 550.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_135359.gz 577.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_134804.gz 587.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_134209.gz 595.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_133614.gz 562.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:18Z
         KMLB19930813_133019.gz 552.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_132424.gz 556.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_130051.gz 591.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_125456.gz 601.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_124901.gz 616.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_124306.gz 643.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_123711.gz 645.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_123115.gz 624.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_122520.gz 624.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_121926.gz 620.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_121330.gz 618.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_120736.gz 645.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_120140.gz 647.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_115546.gz 654.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_114951.gz 681.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_114422.gz 417.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_113826.gz 688.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_113231.gz 699.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_112636.gz 680.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_112041.gz 652.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_111448.gz 636.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_110853.gz 657.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_110258.gz 678.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_105702.gz 634.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_105107.gz 586.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_104510.gz 519.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_103914.gz 446.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_103319.gz 398.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_102725.gz 408.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_102130.gz 437.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_101535.gz 428.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_100940.gz 408.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_100345.gz 366.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_095751.gz 359.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_095155.gz 374.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_094559.gz 392.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_094003.gz 415.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_093409.gz 430.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_092811.gz 445.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_092214.gz 447.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_091620.gz 344.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_091024.gz 431.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_090428.gz 450.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_085833.gz 475.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_085239.gz 514.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_084644.gz 535.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_084050.gz 517.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_083455.gz 495.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_082900.gz 503.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_082305.gz 527.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_081710.gz 534.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_081115.gz 575.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:17Z
         KMLB19930813_080520.gz 557.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_075926.gz 521.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_075331.gz 529.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_074736.gz 555.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_074141.gz 584.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_073546.gz 602.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_072952.gz 594.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_072357.gz 553.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_071802.gz 565.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_071207.gz 598.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_070613.gz 633.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_070018.gz 650.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_065423.gz 632.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_064829.gz 591.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_064234.gz 606.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_063639.gz 641.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_063043.gz 679.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_062447.gz 708.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_061852.gz 701.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_061231.gz 625.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_060637.gz 656.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_060042.gz 704.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_055446.gz 737.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_054848.gz 751.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_054253.gz 734.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_053659.gz 678.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_053102.gz 658.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_052507.gz 672.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_051910.gz 681.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_051315.gz 725.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_050719.gz 761.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_050124.gz 760.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_045528.gz 736.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_044934.gz 656.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_044338.gz 644.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_043743.gz 659.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_043148.gz 709.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_042551.gz 741.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_041957.gz 751.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_041403.gz 685.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_040809.gz 637.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_040212.gz 649.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_035618.gz 696.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_035024.gz 745.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_034429.gz 753.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_033832.gz 676.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_033238.gz 647.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_032643.gz 652.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_032048.gz 686.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_031454.gz 735.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_030858.gz 757.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_030303.gz 725.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_025708.gz 664.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:16Z
         KMLB19930813_025111.gz 647.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_024514.gz 661.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_023920.gz 693.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_023325.gz 753.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_022730.gz 774.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_022135.gz 753.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_021540.gz 685.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_020945.gz 676.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_020349.gz 693.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_015754.gz 734.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_015159.gz 752.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_014604.gz 758.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_014009.gz 713.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_013413.gz 657.4 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_012817.gz 499.6 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_012222.gz 671.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_011627.gz 709.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_011032.gz 731.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_010436.gz 727.9 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_005841.gz 672.2 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_005247.gz 615.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_004652.gz 616.1 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_004057.gz 639.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_003501.gz 625.0 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_002907.gz 544.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_002312.gz 507.5 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_001717.gz 456.7 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_001122.gz 443.3 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z
         KMLB19930813_000528.gz 476.8 Kbytes 2017-12-18T19:14:15Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation