TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/1993/08/23/KHGX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KHGX   --
         KHGX19930823_235959.gz 550.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_235403.gz 553.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_234807.gz 553.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_234211.gz 554.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_233614.gz 555.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_233017.gz 560.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_232422.gz 564.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_231827.gz 576.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_231231.gz 586.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_230636.gz 593.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_230040.gz 590.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_225444.gz 591.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_224847.gz 589.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_224252.gz 605.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_223657.gz 610.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_223100.gz 622.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_222505.gz 624.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_221909.gz 626.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_221312.gz 624.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_220716.gz 628.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_220120.gz 633.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_215524.gz 649.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_214929.gz 647.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_214333.gz 657.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_213738.gz 665.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_213142.gz 660.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_212547.gz 657.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_211951.gz 661.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_211355.gz 683.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_210759.gz 683.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_210204.gz 694.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_205608.gz 692.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_205011.gz 697.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_204415.gz 694.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_203818.gz 691.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_203222.gz 691.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_202626.gz 707.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_202030.gz 717.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_201434.gz 724.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_200839.gz 724.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_200243.gz 719.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_195647.gz 710.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_195051.gz 706.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_194456.gz 715.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_193900.gz 736.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_193305.gz 739.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_192708.gz 747.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_192113.gz 741.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_191517.gz 735.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_190921.gz 721.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_190325.gz 728.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_185730.gz 749.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_185134.gz 770.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_184539.gz 769.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_183944.gz 759.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_183348.gz 755.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_182752.gz 732.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_182156.gz 736.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_181601.gz 748.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_181004.gz 764.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_180409.gz 772.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_175814.gz 765.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_175218.gz 759.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_174622.gz 745.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_174027.gz 733.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_173430.gz 738.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_172835.gz 760.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_172239.gz 765.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_171642.gz 772.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_171047.gz 758.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:21Z
         KHGX19930823_170452.gz 751.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_165856.gz 718.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_143159.gz 703.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_142603.gz 702.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_142008.gz 695.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_141412.gz 695.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_140816.gz 691.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_140220.gz 686.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_135624.gz 681.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_135027.gz 676.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:20Z
         KHGX19930823_134432.gz 665.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_133836.gz 655.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_133241.gz 652.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_132646.gz 657.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_132050.gz 655.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_131454.gz 655.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_130858.gz 663.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_130301.gz 667.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_125704.gz 659.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_125108.gz 668.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_124447.gz 667.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_123851.gz 670.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_123256.gz 667.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_122700.gz 674.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_122105.gz 683.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_121509.gz 697.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_120912.gz 705.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_120316.gz 700.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_115719.gz 685.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_115122.gz 672.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_114526.gz 654.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_113930.gz 636.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_113334.gz 626.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_112738.gz 622.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_112141.gz 621.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_111546.gz 627.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_110950.gz 620.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_110354.gz 616.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_105758.gz 611.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_105202.gz 608.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_104605.gz 610.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_104009.gz 612.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_103413.gz 610.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_102816.gz 618.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_102220.gz 621.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_101623.gz 630.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_101027.gz 634.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_100430.gz 635.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_095835.gz 635.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_095239.gz 626.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_094643.gz 633.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_094047.gz 636.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_093451.gz 647.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_092854.gz 653.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_092258.gz 667.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_091702.gz 666.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_091105.gz 661.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_090508.gz 657.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_085913.gz 658.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_085318.gz 662.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_084722.gz 676.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_084125.gz 682.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_083529.gz 698.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_082933.gz 696.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_082337.gz 691.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_081740.gz 680.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_081144.gz 681.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:19Z
         KHGX19930823_080548.gz 685.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_075952.gz 695.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_075357.gz 708.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_074801.gz 733.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_074205.gz 734.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_073609.gz 726.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_073013.gz 718.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_072418.gz 710.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_071821.gz 725.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_071226.gz 749.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_070630.gz 774.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_070034.gz 804.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_065437.gz 809.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_064841.gz 808.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_064245.gz 789.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_063648.gz 770.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_063053.gz 791.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_062457.gz 822.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_061901.gz 869.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_061304.gz 905.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_060707.gz 923.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_060111.gz 898.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_055515.gz 879.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_054919.gz 851.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_054322.gz 850.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_053727.gz 891.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_053130.gz 935.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_052534.gz 978.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_051938.gz 1.013 Mbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_051341.gz 995.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_050744.gz 966.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_050148.gz 944.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_045552.gz 901.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_044956.gz 935.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_044334.gz 1.048 Mbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_043737.gz 1.078 Mbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_043141.gz 1.054 Mbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_042545.gz 1.012 Mbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_041949.gz 980.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_041353.gz 952.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_040757.gz 989.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_040203.gz 1.060 Mbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_035608.gz 1.123 Mbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_035011.gz 1.111 Mbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_034415.gz 1.084 Mbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_033819.gz 1.049 Mbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_033223.gz 998.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_032627.gz 1.016 Mbytes 2017-12-18T19:17:18Z
         KHGX19930823_032031.gz 1.066 Mbytes 2017-12-18T19:17:17Z
         KHGX19930823_031435.gz 1.116 Mbytes 2017-12-18T19:17:17Z
         KHGX19930823_030838.gz 1.144 Mbytes 2017-12-18T19:17:17Z
         KHGX19930823_030243.gz 1.162 Mbytes 2017-12-18T19:17:17Z
         KHGX19930823_025646.gz 1.128 Mbytes 2017-12-18T19:17:17Z
         KHGX19930823_025051.gz 1.087 Mbytes 2017-12-18T19:17:17Z
         KHGX19930823_024455.gz 1.030 Mbytes 2017-12-18T19:17:17Z
         KHGX19930823_023858.gz 1.019 Mbytes 2017-12-18T19:17:17Z
         KHGX19930823_023302.gz 1.051 Mbytes 2017-12-18T19:17:17Z
         KHGX19930823_022705.gz 1.087 Mbytes 2017-12-18T19:17:17Z
         KHGX19930823_022110.gz 1.125 Mbytes 2017-12-18T19:17:17Z
         KHGX19930823_021514.gz 1.122 Mbytes 2017-12-18T19:17:17Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation