TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/1993/08/23/KMLB/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KMLB   --
         KMLB19930823_235856.gz 866.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_235302.gz 827.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_234707.gz 802.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_234111.gz 832.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_233604.gz 979.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_233206.gz 845.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_232658.gz 1.023 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_232149.gz 1.030 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_231640.gz 1.034 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_231132.gz 1.040 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_230623.gz 1.024 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_230116.gz 1.033 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_225606.gz 1.086 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_225005.gz 758.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_224457.gz 1.074 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_223950.gz 1.087 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_223441.gz 1.122 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_222932.gz 1.116 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_222425.gz 1.135 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_221915.gz 1.146 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_221407.gz 1.160 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_220844.gz 1.218 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_220335.gz 1.100 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_215825.gz 1.104 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_215318.gz 1.102 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_214810.gz 1.083 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_214301.gz 1.059 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_213752.gz 1.065 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_213244.gz 1.065 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_212737.gz 1.074 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_212228.gz 1.145 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_211627.gz 781.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_211119.gz 1.170 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_210611.gz 1.145 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_210103.gz 1.123 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_205553.gz 1.133 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_205029.gz 1.290 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_204520.gz 1.107 Mbytes 2017-12-18T19:17:37Z
         KMLB19930823_204012.gz 1.109 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_203505.gz 1.100 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_202956.gz 1.134 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_202448.gz 1.122 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_201940.gz 1.122 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_201432.gz 1.122 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_200923.gz 1.129 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_200415.gz 1.163 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_195841.gz 1.162 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_195332.gz 1.182 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_194823.gz 1.198 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_194315.gz 1.235 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_193752.gz 1.331 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_193243.gz 1.287 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_192736.gz 1.294 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_192227.gz 1.303 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_191718.gz 1.313 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_191209.gz 1.331 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_190702.gz 1.317 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_190153.gz 1.318 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_185645.gz 1.320 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_185137.gz 1.316 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_184628.gz 1.299 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_184121.gz 1.274 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_183612.gz 1.265 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_183105.gz 1.262 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_182558.gz 1.253 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_182050.gz 1.261 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_181541.gz 1.249 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_181034.gz 1.231 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_180524.gz 1.244 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_180016.gz 1.245 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_175507.gz 1.254 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_175000.gz 1.290 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_174453.gz 1.285 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_173944.gz 1.275 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_173436.gz 1.248 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_172929.gz 1.207 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_172421.gz 1.152 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_171913.gz 1.149 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_171406.gz 1.153 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_170858.gz 1.159 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_170351.gz 1.159 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_165830.gz 1.339 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_165234.gz 1.066 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_164638.gz 1.063 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_164043.gz 1.031 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_163446.gz 982.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_162851.gz 971.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_162256.gz 963.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_161702.gz 1.009 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_161106.gz 1.042 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_160511.gz 1.103 Mbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_160054.gz 238.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:36Z
         KMLB19930823_155459.gz 1.033 Mbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_154905.gz 976.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_154226.gz 1.015 Mbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_153631.gz 941.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_153036.gz 973.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_152442.gz 998.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_151844.gz 992.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_151249.gz 942.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_150654.gz 920.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_150100.gz 902.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_145505.gz 934.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_144910.gz 952.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_144314.gz 964.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_143718.gz 943.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_143052.gz 1.059 Mbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_142456.gz 907.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_141902.gz 912.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_141307.gz 958.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_140712.gz 990.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_140115.gz 996.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_135520.gz 979.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_134924.gz 936.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_134327.gz 915.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_133731.gz 909.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_133137.gz 916.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_132542.gz 979.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_131948.gz 998.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_131353.gz 965.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_130758.gz 912.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_130203.gz 732.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_125607.gz 912.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_124952.gz 1.023 Mbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_124357.gz 931.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_115826.gz 1.274 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_115750.gz 87.30 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_114710.gz 855.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_114116.gz 915.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_113521.gz 920.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_112927.gz 967.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_112332.gz 981.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_111738.gz 956.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_111143.gz 903.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_110549.gz 843.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_105819.gz 1.021 Mbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_105223.gz 781.8 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_104629.gz 738.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_104035.gz 688.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_103440.gz 639.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_102845.gz 630.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:35Z
         KMLB19930823_102250.gz 629.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_101656.gz 643.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_101102.gz 650.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_100508.gz 640.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_095914.gz 630.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_095254.gz 641.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_094658.gz 654.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_093748.gz 1.601 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_093722.gz 23.17 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_093647.gz 40.03 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_093635.gz 5.396 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_093549.gz 12.59 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_093537.gz 7.25 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_093524.gz 10.15 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_092930.gz 682.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_092334.gz 708.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_091740.gz 731.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_091145.gz 749.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_090551.gz 739.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_085957.gz 735.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_085403.gz 749.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_084808.gz 774.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_084212.gz 789.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_083618.gz 804.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_083023.gz 790.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_082426.gz 768.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_081832.gz 760.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_081236.gz 772.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_080642.gz 808.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_080048.gz 829.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_075454.gz 814.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_074754.gz 881.5 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_074200.gz 773.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_073605.gz 807.6 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_073011.gz 865.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_072416.gz 864.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_071822.gz 839.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_071228.gz 812.7 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_070631.gz 791.0 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_070036.gz 824.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_065442.gz 866.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_064848.gz 880.1 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_055438.gz 918.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_054844.gz 937.4 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_054248.gz 1.015 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_053654.gz 1.041 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_053059.gz 1.033 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_052505.gz 959.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_051910.gz 972.9 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_051315.gz 1.004 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_050720.gz 1.095 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_050126.gz 1.102 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_045532.gz 1.044 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_044936.gz 979.2 Kbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_044342.gz 1.001 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_043748.gz 1.058 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_043154.gz 1.163 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_034426.gz 1.175 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_033831.gz 1.098 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_033237.gz 1.013 Mbytes 2017-12-18T19:17:34Z
         KMLB19930823_032643.gz 997.3 Kbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_032047.gz 1.021 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_031453.gz 1.121 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_030858.gz 1.148 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_030304.gz 1.097 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_025709.gz 1.056 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_025114.gz 1.086 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_024520.gz 1.144 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_015303.gz 1.607 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_014728.gz 1.458 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_014219.gz 1.500 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_013711.gz 1.568 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_013203.gz 1.666 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_012654.gz 1.725 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_012146.gz 1.762 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_011638.gz 1.781 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_011130.gz 1.790 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_010622.gz 1.762 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_010115.gz 1.684 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_005608.gz 1.625 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_005100.gz 1.561 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_004552.gz 1.558 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_004043.gz 1.566 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_003535.gz 1.580 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_003027.gz 1.587 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_002519.gz 1.596 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_002011.gz 1.616 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_001504.gz 1.647 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_000957.gz 1.658 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z
         KMLB19930823_000449.gz 1.677 Mbytes 2017-12-18T19:17:33Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation