TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/1993/11/02/KMLB/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KMLB   --
         KMLB19931102_235645.gz 634.9 Kbytes 2015-10-23T17:38:16Z
         KMLB19931102_235050.gz 635.0 Kbytes 2015-10-23T17:38:14Z
         KMLB19931102_234455.gz 622.3 Kbytes 2015-10-23T17:38:13Z
         KMLB19931102_233900.gz 588.0 Kbytes 2015-10-23T17:38:11Z
         KMLB19931102_233305.gz 587.5 Kbytes 2015-10-23T17:38:09Z
         KMLB19931102_232711.gz 602.6 Kbytes 2015-10-23T17:38:08Z
         KMLB19931102_232115.gz 606.3 Kbytes 2015-10-23T17:38:06Z
         KMLB19931102_231436.gz 570.3 Kbytes 2015-10-23T17:38:04Z
         KMLB19931102_230842.gz 535.4 Kbytes 2015-10-23T17:38:03Z
         KMLB19931102_230245.gz 511.7 Kbytes 2015-10-23T17:38:01Z
         KMLB19931102_225650.gz 484.3 Kbytes 2015-10-23T17:37:59Z
         KMLB19931102_225055.gz 477.5 Kbytes 2015-10-23T17:37:58Z
         KMLB19931102_224500.gz 473.2 Kbytes 2015-10-23T17:37:56Z
         KMLB19931102_223905.gz 476.5 Kbytes 2015-10-23T17:37:54Z
         KMLB19931102_223311.gz 459.1 Kbytes 2015-10-23T17:37:53Z
         KMLB19931102_222716.gz 468.9 Kbytes 2015-10-23T17:37:51Z
         KMLB19931102_222120.gz 487.1 Kbytes 2015-10-23T17:37:49Z
         KMLB19931102_221526.gz 510.9 Kbytes 2015-10-23T17:37:47Z
         KMLB19931102_220932.gz 502.5 Kbytes 2015-10-23T17:37:46Z
         KMLB19931102_220338.gz 500.2 Kbytes 2015-10-23T17:37:44Z
         KMLB19931102_215743.gz 480.8 Kbytes 2015-10-23T17:37:42Z
         KMLB19931102_215148.gz 490.3 Kbytes 2015-10-23T17:37:41Z
         KMLB19931102_214553.gz 515.0 Kbytes 2015-10-23T17:37:39Z
         KMLB19931102_213957.gz 526.9 Kbytes 2015-10-23T17:37:37Z
         KMLB19931102_213336.gz 556.5 Kbytes 2015-10-23T17:37:36Z
         KMLB19931102_212741.gz 498.8 Kbytes 2015-10-23T17:37:34Z
         KMLB19931102_212146.gz 500.3 Kbytes 2015-10-23T17:37:32Z
         KMLB19931102_211551.gz 506.1 Kbytes 2015-10-23T17:37:31Z
         KMLB19931102_210956.gz 515.8 Kbytes 2015-10-23T17:37:29Z
         KMLB19931102_210401.gz 516.0 Kbytes 2015-10-23T17:37:27Z
         KMLB19931102_205807.gz 506.8 Kbytes 2015-10-23T17:37:25Z
         KMLB19931102_205212.gz 487.2 Kbytes 2015-10-23T17:37:24Z
         KMLB19931102_204618.gz 483.4 Kbytes 2015-10-23T17:37:22Z
         KMLB19931102_204023.gz 496.2 Kbytes 2015-10-23T17:37:20Z
         KMLB19931102_203426.gz 500.7 Kbytes 2015-10-23T17:37:19Z
         KMLB19931102_202830.gz 515.9 Kbytes 2015-10-23T17:37:17Z
         KMLB19931102_202236.gz 508.7 Kbytes 2015-10-23T17:37:15Z
         KMLB19931102_201641.gz 501.4 Kbytes 2015-10-23T17:37:14Z
         KMLB19931102_201046.gz 486.4 Kbytes 2015-10-23T17:37:12Z
         KMLB19931102_200452.gz 499.4 Kbytes 2015-10-23T17:37:10Z
         KMLB19931102_195857.gz 523.1 Kbytes 2015-10-23T17:37:08Z
         KMLB19931102_195302.gz 533.5 Kbytes 2015-10-23T17:37:07Z
         KMLB19931102_194708.gz 513.7 Kbytes 2015-10-23T17:37:05Z
         KMLB19931102_194113.gz 501.7 Kbytes 2015-10-23T17:37:03Z
         KMLB19931102_193519.gz 488.3 Kbytes 2015-10-23T17:37:01Z
         KMLB19931102_192924.gz 515.8 Kbytes 2015-10-23T17:37:00Z
         KMLB19931102_192329.gz 539.1 Kbytes 2015-10-23T17:36:58Z
         KMLB19931102_191734.gz 537.3 Kbytes 2015-10-23T17:36:56Z
         KMLB19931102_191139.gz 520.7 Kbytes 2015-10-23T17:36:54Z
         KMLB19931102_190544.gz 510.7 Kbytes 2015-10-23T17:36:52Z
         KMLB19931102_185950.gz 505.4 Kbytes 2015-10-23T17:36:50Z
         KMLB19931102_185355.gz 529.8 Kbytes 2015-10-23T17:36:49Z
         KMLB19931102_184800.gz 546.5 Kbytes 2015-10-23T17:36:47Z
         KMLB19931102_184206.gz 543.7 Kbytes 2015-10-23T17:36:45Z
         KMLB19931102_183443.gz 585.8 Kbytes 2015-10-23T17:36:43Z
         KMLB19931102_182848.gz 523.6 Kbytes 2015-10-23T17:36:42Z
         KMLB19931102_182254.gz 550.7 Kbytes 2015-10-23T17:36:40Z
         KMLB19931102_181659.gz 555.9 Kbytes 2015-10-23T17:36:38Z
         KMLB19931102_181105.gz 534.5 Kbytes 2015-10-23T17:36:36Z
         KMLB19931102_180510.gz 527.3 Kbytes 2015-10-23T17:36:34Z
         KMLB19931102_175915.gz 531.4 Kbytes 2015-10-23T17:36:33Z
         KMLB19931102_175320.gz 545.6 Kbytes 2015-10-23T17:36:31Z
         KMLB19931102_174726.gz 574.0 Kbytes 2015-10-23T17:36:29Z
         KMLB19931102_174131.gz 577.6 Kbytes 2015-10-23T17:36:28Z
         KMLB19931102_173535.gz 570.0 Kbytes 2015-10-23T17:36:25Z
         KMLB19931102_172939.gz 564.5 Kbytes 2015-10-23T17:36:24Z
         KMLB19931102_172345.gz 558.5 Kbytes 2015-10-23T17:36:22Z
         KMLB19931102_171750.gz 555.4 Kbytes 2015-10-23T17:36:20Z
         KMLB19931102_171155.gz 423.6 Kbytes 2015-10-23T17:36:18Z
         KMLB19931102_170601.gz 569.7 Kbytes 2015-10-23T17:36:17Z
         KMLB19931102_170004.gz 559.3 Kbytes 2015-10-23T17:36:15Z
         KMLB19931102_165409.gz 542.3 Kbytes 2015-10-23T17:36:13Z
         KMLB19931102_164815.gz 530.1 Kbytes 2015-10-23T17:36:12Z
         KMLB19931102_164220.gz 533.0 Kbytes 2015-10-23T17:36:10Z
         KMLB19931102_163626.gz 536.5 Kbytes 2015-10-23T17:36:08Z
         KMLB19931102_163031.gz 536.3 Kbytes 2015-10-23T17:36:07Z
         KMLB19931102_162436.gz 514.5 Kbytes 2015-10-23T17:36:05Z
         KMLB19931102_161841.gz 500.5 Kbytes 2015-10-23T17:36:03Z
         KMLB19931102_161247.gz 494.3 Kbytes 2015-10-23T17:36:02Z
         KMLB19931102_160652.gz 493.5 Kbytes 2015-10-23T17:36:00Z
         KMLB19931102_160057.gz 494.4 Kbytes 2015-10-23T17:35:58Z
         KMLB19931102_155502.gz 494.3 Kbytes 2015-10-22T22:18:38Z
         KMLB19931102_154821.gz 527.5 Kbytes 2015-10-22T22:18:36Z
         KMLB19931102_154227.gz 472.6 Kbytes 2015-10-22T22:18:34Z
         KMLB19931102_153633.gz 469.6 Kbytes 2015-10-22T22:18:33Z
         KMLB19931102_153038.gz 476.4 Kbytes 2015-10-22T22:18:31Z
         KMLB19931102_152444.gz 476.4 Kbytes 2015-10-22T22:18:28Z
         KMLB19931102_130043.gz 260.7 Kbytes 2015-10-22T22:18:29Z
         KMLB19931102_125449.gz 453.7 Kbytes 2015-10-22T22:18:26Z
         KMLB19931102_124854.gz 444.3 Kbytes 2015-10-22T22:18:25Z
         KMLB19931102_124300.gz 445.3 Kbytes 2015-10-22T22:18:23Z
         KMLB19931102_123704.gz 450.6 Kbytes 2015-10-22T22:18:21Z
         KMLB19931102_123109.gz 456.6 Kbytes 2015-10-22T22:18:19Z
         KMLB19931102_122512.gz 459.6 Kbytes 2015-10-22T22:18:18Z
         KMLB19931102_121917.gz 459.7 Kbytes 2015-10-22T22:18:16Z
         KMLB19931102_121322.gz 451.1 Kbytes 2015-10-22T22:18:14Z
         KMLB19931102_120727.gz 447.1 Kbytes 2015-10-22T22:18:13Z
         KMLB19931102_120133.gz 450.5 Kbytes 2015-10-22T22:18:11Z
         KMLB19931102_115538.gz 469.8 Kbytes 2015-10-22T22:18:09Z
         KMLB19931102_114943.gz 483.3 Kbytes 2015-10-22T22:18:08Z
         KMLB19931102_114321.gz 481.2 Kbytes 2015-10-22T22:18:06Z
         KMLB19931102_113727.gz 471.1 Kbytes 2015-10-22T22:18:04Z
         KMLB19931102_113132.gz 387.2 Kbytes 2015-10-22T22:18:02Z
         KMLB19931102_112537.gz 403.2 Kbytes 2015-10-22T22:18:01Z
         KMLB19931102_111941.gz 387.3 Kbytes 2015-10-22T22:17:59Z
         KMLB19931102_111347.gz 432.4 Kbytes 2015-10-22T22:17:57Z
         KMLB19931102_110752.gz 492.8 Kbytes 2015-10-22T22:17:56Z
         KMLB19931102_110157.gz 495.7 Kbytes 2015-10-22T22:17:54Z
         KMLB19931102_105603.gz 495.7 Kbytes 2015-10-22T22:17:52Z
         KMLB19931102_105008.gz 501.7 Kbytes 2015-10-22T22:17:51Z
         KMLB19931102_104414.gz 508.0 Kbytes 2015-10-22T22:17:49Z
         KMLB19931102_103820.gz 505.5 Kbytes 2015-10-22T22:17:47Z
         KMLB19931102_103225.gz 498.9 Kbytes 2015-10-22T22:17:46Z
         KMLB19931102_102631.gz 497.6 Kbytes 2015-10-22T22:17:44Z
         KMLB19931102_102036.gz 503.2 Kbytes 2015-10-22T22:17:42Z
         KMLB19931102_101441.gz 507.7 Kbytes 2015-10-22T22:17:41Z
         KMLB19931102_100847.gz 512.5 Kbytes 2015-10-22T22:17:39Z
         KMLB19931102_100253.gz 508.6 Kbytes 2015-10-22T22:17:38Z
         KMLB19931102_095657.gz 492.3 Kbytes 2015-10-22T22:17:36Z
         KMLB19931102_095100.gz 490.5 Kbytes 2015-10-22T22:17:34Z
         KMLB19931102_094505.gz 487.3 Kbytes 2015-10-22T22:17:33Z
         KMLB19931102_093910.gz 500.9 Kbytes 2015-10-22T22:17:31Z
         KMLB19931102_093315.gz 505.9 Kbytes 2015-10-22T22:17:29Z
         KMLB19931102_092721.gz 505.2 Kbytes 2015-10-22T22:17:28Z
         KMLB19931102_092058.gz 542.1 Kbytes 2015-10-22T22:17:26Z
         KMLB19931102_091503.gz 488.9 Kbytes 2015-10-22T22:17:25Z
         KMLB19931102_090907.gz 496.8 Kbytes 2015-10-22T22:17:23Z
         KMLB19931102_090313.gz 509.7 Kbytes 2015-10-22T22:17:21Z
         KMLB19931102_085718.gz 518.0 Kbytes 2015-10-22T22:17:20Z
         KMLB19931102_085124.gz 508.7 Kbytes 2015-10-22T22:17:18Z
         KMLB19931102_084529.gz 442.1 Kbytes 2015-10-22T22:17:17Z
         KMLB19931102_083936.gz 490.3 Kbytes 2015-10-22T22:17:15Z
         KMLB19931102_083341.gz 501.0 Kbytes 2015-10-22T22:17:13Z
         KMLB19931102_082746.gz 506.3 Kbytes 2015-10-22T22:17:12Z
         KMLB19931102_082151.gz 507.9 Kbytes 2015-10-22T22:17:10Z
         KMLB19931102_081556.gz 503.8 Kbytes 2015-10-22T22:17:09Z
         KMLB19931102_081002.gz 493.3 Kbytes 2015-10-22T22:17:07Z
         KMLB19931102_080408.gz 496.4 Kbytes 2015-10-22T22:17:05Z
         KMLB19931102_075813.gz 511.6 Kbytes 2015-10-23T11:44:35Z
         KMLB19931102_075218.gz 516.6 Kbytes 2015-10-23T11:44:33Z
         KMLB19931102_074624.gz 510.8 Kbytes 2015-10-23T11:44:31Z
         KMLB19931102_074029.gz 497.6 Kbytes 2015-10-23T11:44:30Z
         KMLB19931102_073435.gz 492.1 Kbytes 2015-10-23T11:44:28Z
         KMLB19931102_072830.gz 514.1 Kbytes 2015-10-23T11:44:26Z
         KMLB19931102_072235.gz 493.6 Kbytes 2015-10-23T11:44:25Z
         KMLB19931102_071641.gz 496.2 Kbytes 2015-10-23T11:44:23Z
         KMLB19931102_071046.gz 508.2 Kbytes 2015-10-23T11:44:22Z
         KMLB19931102_070451.gz 507.6 Kbytes 2015-10-23T11:44:20Z
         KMLB19931102_065857.gz 509.2 Kbytes 2015-10-23T11:44:18Z
         KMLB19931102_065303.gz 496.9 Kbytes 2015-10-23T11:44:17Z
         KMLB19931102_064708.gz 484.8 Kbytes 2015-10-23T11:44:15Z
         KMLB19931102_064113.gz 492.4 Kbytes 2015-10-23T11:44:13Z
         KMLB19931102_063519.gz 507.4 Kbytes 2015-10-23T11:44:12Z
         KMLB19931102_062924.gz 522.8 Kbytes 2015-10-23T11:44:10Z
         KMLB19931102_062329.gz 527.2 Kbytes 2015-10-23T11:44:08Z
         KMLB19931102_061734.gz 512.3 Kbytes 2015-10-23T11:44:07Z
         KMLB19931102_061140.gz 504.8 Kbytes 2015-10-23T11:44:05Z
         KMLB19931102_060545.gz 512.0 Kbytes 2015-10-23T11:44:03Z
         KMLB19931102_055924.gz 535.4 Kbytes 2015-10-23T11:44:02Z
         KMLB19931102_055329.gz 530.4 Kbytes 2015-10-23T11:44:00Z
         KMLB19931102_054734.gz 538.4 Kbytes 2015-10-23T11:43:58Z
         KMLB19931102_054138.gz 537.2 Kbytes 2015-10-23T11:43:57Z
         KMLB19931102_053543.gz 520.9 Kbytes 2015-10-23T11:43:55Z
         KMLB19931102_052948.gz 517.5 Kbytes 2015-10-23T11:43:53Z
         KMLB19931102_052353.gz 521.6 Kbytes 2015-10-23T11:43:52Z
         KMLB19931102_051759.gz 541.3 Kbytes 2015-10-23T11:43:50Z
         KMLB19931102_051204.gz 552.4 Kbytes 2015-10-23T11:43:48Z
         KMLB19931102_050609.gz 542.2 Kbytes 2015-10-23T11:43:47Z
         KMLB19931102_050013.gz 521.4 Kbytes 2015-10-23T11:43:45Z
         KMLB19931102_045419.gz 516.5 Kbytes 2015-10-23T11:43:43Z
         KMLB19931102_044823.gz 497.1 Kbytes 2015-10-23T11:43:42Z
         KMLB19931102_044228.gz 530.2 Kbytes 2015-10-23T11:43:40Z
         KMLB19931102_043622.gz 516.6 Kbytes 2015-10-23T11:43:38Z
         KMLB19931102_043027.gz 506.9 Kbytes 2015-10-23T11:43:36Z
         KMLB19931102_042433.gz 536.2 Kbytes 2015-10-23T11:43:35Z
         KMLB19931102_041838.gz 551.7 Kbytes 2015-10-23T11:43:33Z
         KMLB19931102_041243.gz 551.1 Kbytes 2015-10-23T11:43:31Z
         KMLB19931102_040648.gz 523.2 Kbytes 2015-10-23T11:43:29Z
         KMLB19931102_040050.gz 521.0 Kbytes 2015-10-23T11:43:28Z
         KMLB19931102_035455.gz 520.9 Kbytes 2015-10-23T11:43:26Z
         KMLB19931102_034900.gz 527.5 Kbytes 2015-10-23T11:43:24Z
         KMLB19931102_034238.gz 600.3 Kbytes 2015-10-23T11:43:23Z
         KMLB19931102_033643.gz 546.2 Kbytes 2015-10-23T11:43:21Z
         KMLB19931102_033049.gz 538.1 Kbytes 2015-10-23T11:43:19Z
         KMLB19931102_032453.gz 530.0 Kbytes 2015-10-23T11:43:18Z
         KMLB19931102_031858.gz 542.1 Kbytes 2015-10-23T11:43:16Z
         KMLB19931102_031302.gz 565.1 Kbytes 2015-10-23T11:43:14Z
         KMLB19931102_030631.gz 579.6 Kbytes 2015-10-23T11:43:12Z
         KMLB19931102_030036.gz 539.5 Kbytes 2015-10-23T11:43:11Z
         KMLB19931102_025442.gz 568.8 Kbytes 2015-10-23T11:43:09Z
         KMLB19931102_024847.gz 597.0 Kbytes 2015-10-23T11:43:07Z
         KMLB19931102_024252.gz 625.1 Kbytes 2015-10-23T11:43:06Z
         KMLB19931102_023658.gz 592.4 Kbytes 2015-10-23T11:43:04Z
         KMLB19931102_023102.gz 537.5 Kbytes 2015-10-23T11:43:02Z
         KMLB19931102_022508.gz 573.8 Kbytes 2015-10-23T11:43:00Z
         KMLB19931102_021913.gz 592.5 Kbytes 2015-10-23T11:42:59Z
         KMLB19931102_021319.gz 619.8 Kbytes 2015-10-23T11:42:57Z
         KMLB19931102_020724.gz 643.1 Kbytes 2015-10-23T11:42:55Z
         KMLB19931102_020129.gz 609.7 Kbytes 2015-10-23T11:42:54Z
         KMLB19931102_015534.gz 607.0 Kbytes 2015-10-23T11:42:52Z
         KMLB19931102_014938.gz 590.0 Kbytes 2015-10-23T11:42:50Z
         KMLB19931102_014343.gz 606.4 Kbytes 2015-10-23T11:42:48Z
         KMLB19931102_013746.gz 611.0 Kbytes 2015-10-23T11:42:46Z
         KMLB19931102_013152.gz 643.8 Kbytes 2015-10-23T11:42:45Z
         KMLB19931102_012557.gz 664.6 Kbytes 2015-10-23T11:42:43Z
         KMLB19931102_011701.gz 825.4 Kbytes 2015-10-23T11:42:41Z
         KMLB19931102_011106.gz 630.4 Kbytes 2015-10-23T11:42:39Z
         KMLB19931102_010510.gz 638.4 Kbytes 2015-10-23T11:42:37Z
         KMLB19931102_005915.gz 671.8 Kbytes 2015-10-23T11:42:36Z
         KMLB19931102_005321.gz 702.2 Kbytes 2015-10-23T11:42:34Z
         KMLB19931102_004726.gz 685.8 Kbytes 2015-10-23T11:42:32Z
         KMLB19931102_004132.gz 660.0 Kbytes 2015-10-23T11:42:30Z
         KMLB19931102_003537.gz 673.4 Kbytes 2015-10-23T11:42:29Z
         KMLB19931102_002943.gz 684.3 Kbytes 2015-10-23T11:42:27Z
         KMLB19931102_002348.gz 719.3 Kbytes 2015-10-23T11:42:25Z
         KMLB19931102_001754.gz 722.7 Kbytes 2015-10-23T11:42:24Z
         KMLB19931102_001159.gz 712.7 Kbytes 2015-10-23T11:42:22Z
         KMLB19931102_000605.gz 694.4 Kbytes 2015-10-23T11:42:20Z
         KMLB19931102_000010.gz 682.1 Kbytes 2015-10-23T11:42:19Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation