TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/01/22/PHKI/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  PHKI   --
         PHKI20130122_235655_V07.gz 964.9 Kbytes 2015-10-30T11:02:50Z
         PHKI20130122_235155_V07.gz 964.5 Kbytes 2015-10-30T11:02:48Z
         PHKI20130122_234655_V07.gz 963.8 Kbytes 2015-10-30T11:02:47Z
         PHKI20130122_234156_V07.gz 963.3 Kbytes 2015-10-30T11:02:46Z
         PHKI20130122_233655_V07.gz 963.2 Kbytes 2015-10-30T11:02:45Z
         PHKI20130122_233155_V07.gz 957.1 Kbytes 2015-10-30T11:02:44Z
         PHKI20130122_232655_V07.gz 960.4 Kbytes 2015-10-30T11:02:43Z
         PHKI20130122_232155_V07.gz 960.7 Kbytes 2015-10-30T11:02:41Z
         PHKI20130122_231655_V07.gz 956.1 Kbytes 2015-10-30T11:02:40Z
         PHKI20130122_231155_V07.gz 949.3 Kbytes 2015-10-30T11:02:39Z
         PHKI20130122_230655_V07.gz 944.9 Kbytes 2015-10-30T11:02:38Z
         PHKI20130122_230156_V07.gz 942.8 Kbytes 2015-10-30T11:02:37Z
         PHKI20130122_225656_V07.gz 941.3 Kbytes 2015-10-24T20:58:44Z
         PHKI20130122_225155_V07.gz 943.2 Kbytes 2015-10-24T20:58:42Z
         PHKI20130122_224655_V07.gz 946.8 Kbytes 2015-10-24T20:58:41Z
         PHKI20130122_224154_V07.gz 939.4 Kbytes 2015-10-24T20:58:40Z
         PHKI20130122_223656_V07.gz 948.0 Kbytes 2015-10-24T20:58:39Z
         PHKI20130122_223156_V07.gz 953.6 Kbytes 2015-10-24T20:58:38Z
         PHKI20130122_222655_V07.gz 958.1 Kbytes 2015-10-24T20:58:37Z
         PHKI20130122_222154_V07.gz 967.6 Kbytes 2015-10-24T20:58:36Z
         PHKI20130122_221654_V07.gz 980.3 Kbytes 2015-10-24T20:58:34Z
         PHKI20130122_221154_V07.gz 991.3 Kbytes 2015-10-24T20:58:33Z
         PHKI20130122_220653_V07.gz 1.001 Mbytes 2015-10-24T20:58:32Z
         PHKI20130122_220154_V07.gz 1.008 Mbytes 2015-10-24T20:58:31Z
         PHKI20130122_215654_V07.gz 1.011 Mbytes 2015-10-28T11:22:14Z
         PHKI20130122_215153_V07.gz 1.011 Mbytes 2015-10-28T11:22:13Z
         PHKI20130122_214653_V07.gz 1.015 Mbytes 2015-10-28T11:22:12Z
         PHKI20130122_214154_V07.gz 1.008 Mbytes 2015-10-28T11:22:10Z
         PHKI20130122_213653_V07.gz 1.009 Mbytes 2015-10-28T11:22:09Z
         PHKI20130122_213153_V07.gz 1.011 Mbytes 2015-10-28T11:22:08Z
         PHKI20130122_212652_V07.gz 1.013 Mbytes 2015-10-28T11:22:07Z
         PHKI20130122_212152_V07.gz 1.016 Mbytes 2015-10-28T11:22:06Z
         PHKI20130122_211652_V07.gz 1.014 Mbytes 2015-10-28T11:22:05Z
         PHKI20130122_211152_V07.gz 1.023 Mbytes 2015-10-28T11:22:03Z
         PHKI20130122_210650_V07.gz 1.028 Mbytes 2015-10-28T11:22:02Z
         PHKI20130122_210150_V07.gz 1.028 Mbytes 2015-10-28T11:22:01Z
         PHKI20130122_205650_V07.gz 1.022 Mbytes 2015-10-31T01:25:57Z
         PHKI20130122_205149_V07.gz 1.030 Mbytes 2015-10-31T01:25:56Z
         PHKI20130122_204650_V07.gz 1.036 Mbytes 2015-10-31T01:25:55Z
         PHKI20130122_204150_V07.gz 1.035 Mbytes 2015-10-31T01:25:54Z
         PHKI20130122_203649_V07.gz 1.041 Mbytes 2015-10-31T01:25:53Z
         PHKI20130122_203148_V07.gz 1.038 Mbytes 2015-10-31T01:25:52Z
         PHKI20130122_202647_V07.gz 1.035 Mbytes 2015-10-31T01:25:50Z
         PHKI20130122_202146_V07.gz 1.033 Mbytes 2015-10-31T01:25:49Z
         PHKI20130122_201644_V07.gz 1.031 Mbytes 2015-10-31T01:25:48Z
         PHKI20130122_201142_V07.gz 1.029 Mbytes 2015-10-31T01:25:47Z
         PHKI20130122_200425_V07.gz 1.022 Mbytes 2015-10-31T01:25:46Z
         PHKI20130122_195925_V07.gz 1.004 Mbytes 2015-10-28T01:28:14Z
         PHKI20130122_195424_V07.gz 994.4 Kbytes 2015-10-28T01:28:13Z
         PHKI20130122_194924_V07.gz 991.3 Kbytes 2015-10-28T01:28:12Z
         PHKI20130122_194426_V07.gz 985.8 Kbytes 2015-10-28T01:28:11Z
         PHKI20130122_193925_V07.gz 979.2 Kbytes 2015-10-28T01:28:10Z
         PHKI20130122_193425_V07.gz 986.5 Kbytes 2015-10-28T01:28:08Z
         PHKI20130122_192925_V07.gz 979.6 Kbytes 2015-10-28T01:28:07Z
         PHKI20130122_192424_V07.gz 973.8 Kbytes 2015-10-28T01:28:06Z
         PHKI20130122_191924_V07.gz 968.8 Kbytes 2015-10-28T01:28:05Z
         PHKI20130122_191425_V07.gz 959.4 Kbytes 2015-10-28T01:28:04Z
         PHKI20130122_190924_V07.gz 950.7 Kbytes 2015-10-28T01:28:03Z
         PHKI20130122_190425_V07.gz 949.0 Kbytes 2015-10-28T01:28:02Z
         PHKI20130122_185926_V07.gz 952.4 Kbytes 2015-10-22T14:50:10Z
         PHKI20130122_185425_V07.gz 950.0 Kbytes 2015-10-22T14:50:09Z
         PHKI20130122_184925_V07.gz 946.3 Kbytes 2015-10-22T14:50:07Z
         PHKI20130122_184425_V07.gz 953.0 Kbytes 2015-10-22T14:50:06Z
         PHKI20130122_183925_V07.gz 939.0 Kbytes 2015-10-22T14:50:05Z
         PHKI20130122_183424_V07.gz 931.5 Kbytes 2015-10-22T14:50:04Z
         PHKI20130122_182924_V07.gz 931.6 Kbytes 2015-10-22T14:50:03Z
         PHKI20130122_182423_V07.gz 923.2 Kbytes 2015-10-22T14:50:02Z
         PHKI20130122_181924_V07.gz 913.1 Kbytes 2015-10-22T14:50:01Z
         PHKI20130122_181425_V07.gz 916.6 Kbytes 2015-10-22T14:50:00Z
         PHKI20130122_180924_V07.gz 923.3 Kbytes 2015-10-22T14:49:58Z
         PHKI20130122_180424_V07.gz 926.2 Kbytes 2015-10-22T14:49:57Z
         PHKI20130122_175924_V07.gz 917.3 Kbytes 2015-10-29T09:33:12Z
         PHKI20130122_175423_V07.gz 920.7 Kbytes 2015-10-29T09:33:11Z
         PHKI20130122_174925_V07.gz 915.8 Kbytes 2015-10-29T09:33:10Z
         PHKI20130122_174425_V07.gz 910.1 Kbytes 2015-10-29T09:33:09Z
         PHKI20130122_173925_V07.gz 910.2 Kbytes 2015-10-29T09:33:08Z
         PHKI20130122_173425_V07.gz 912.3 Kbytes 2015-10-29T09:33:07Z
         PHKI20130122_172925_V07.gz 913.2 Kbytes 2015-10-29T09:33:05Z
         PHKI20130122_172424_V07.gz 931.1 Kbytes 2015-10-29T09:33:04Z
         PHKI20130122_171924_V07.gz 933.4 Kbytes 2015-10-29T09:33:03Z
         PHKI20130122_171424_V07.gz 926.5 Kbytes 2015-10-29T09:33:02Z
         PHKI20130122_170925_V07.gz 948.4 Kbytes 2015-10-29T09:33:01Z
         PHKI20130122_170426_V07.gz 956.6 Kbytes 2015-10-29T09:33:00Z
         PHKI20130122_165926_V07.gz 952.8 Kbytes 2015-10-27T21:19:20Z
         PHKI20130122_165426_V07.gz 935.5 Kbytes 2015-10-27T21:19:19Z
         PHKI20130122_164925_V07.gz 925.8 Kbytes 2015-10-27T21:19:18Z
         PHKI20130122_164425_V07.gz 923.3 Kbytes 2015-10-27T21:19:17Z
         PHKI20130122_163924_V07.gz 925.5 Kbytes 2015-10-27T21:19:16Z
         PHKI20130122_163424_V07.gz 941.3 Kbytes 2015-10-27T21:19:15Z
         PHKI20130122_162925_V07.gz 946.3 Kbytes 2015-10-27T21:19:14Z
         PHKI20130122_162425_V07.gz 949.3 Kbytes 2015-10-27T21:19:13Z
         PHKI20130122_161925_V07.gz 958.9 Kbytes 2015-10-27T21:19:12Z
         PHKI20130122_161426_V07.gz 945.5 Kbytes 2015-10-27T21:19:11Z
         PHKI20130122_160925_V07.gz 952.2 Kbytes 2015-10-27T21:19:09Z
         PHKI20130122_160426_V07.gz 964.2 Kbytes 2015-10-27T21:19:08Z
         PHKI20130122_155926_V07.gz 974.3 Kbytes 2015-10-31T01:29:39Z
         PHKI20130122_155425_V07.gz 983.0 Kbytes 2015-10-31T01:29:37Z
         PHKI20130122_154925_V07.gz 988.4 Kbytes 2015-10-31T01:29:36Z
         PHKI20130122_154426_V07.gz 992.7 Kbytes 2015-10-31T01:29:35Z
         PHKI20130122_153925_V07.gz 998.9 Kbytes 2015-10-31T01:29:34Z
         PHKI20130122_153425_V07.gz 1.005 Mbytes 2015-10-31T01:29:33Z
         PHKI20130122_152926_V07.gz 1.005 Mbytes 2015-10-31T01:29:32Z
         PHKI20130122_152425_V07.gz 1.000 Mbytes 2015-10-31T01:29:31Z
         PHKI20130122_151925_V07.gz 1.000 Mbytes 2015-10-31T01:29:30Z
         PHKI20130122_151424_V07.gz 1.001 Mbytes 2015-10-31T01:29:28Z
         PHKI20130122_150923_V07.gz 995.8 Kbytes 2015-10-31T01:29:27Z
         PHKI20130122_150423_V07.gz 985.4 Kbytes 2015-10-31T01:29:26Z
         PHKI20130122_145924_V07.gz 994.6 Kbytes 2015-10-21T19:09:51Z
         PHKI20130122_145423_V07.gz 998.4 Kbytes 2015-10-21T19:09:50Z
         PHKI20130122_144923_V07.gz 1.004 Mbytes 2015-10-21T19:09:49Z
         PHKI20130122_144423_V07.gz 1.006 Mbytes 2015-10-21T19:09:48Z
         PHKI20130122_143923_V07.gz 1.007 Mbytes 2015-10-21T19:09:47Z
         PHKI20130122_143424_V07.gz 1.002 Mbytes 2015-10-21T19:09:46Z
         PHKI20130122_142925_V07.gz 1.007 Mbytes 2015-10-21T19:09:45Z
         PHKI20130122_142425_V07.gz 1.008 Mbytes 2015-10-21T19:09:44Z
         PHKI20130122_141926_V07.gz 1.004 Mbytes 2015-10-21T19:09:42Z
         PHKI20130122_141427_V07.gz 1.012 Mbytes 2015-10-21T19:09:41Z
         PHKI20130122_140926_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-21T19:09:40Z
         PHKI20130122_140426_V07.gz 1.020 Mbytes 2015-10-21T19:09:39Z
         PHKI20130122_135926_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-23T00:45:37Z
         PHKI20130122_135426_V07.gz 1.037 Mbytes 2015-10-23T00:45:36Z
         PHKI20130122_134926_V07.gz 1.039 Mbytes 2015-10-23T00:45:35Z
         PHKI20130122_134426_V07.gz 1.034 Mbytes 2015-10-23T00:45:33Z
         PHKI20130122_133926_V07.gz 1.036 Mbytes 2015-10-23T00:45:32Z
         PHKI20130122_133427_V07.gz 1.034 Mbytes 2015-10-23T00:45:31Z
         PHKI20130122_132928_V07.gz 1.028 Mbytes 2015-10-23T00:45:30Z
         PHKI20130122_132428_V07.gz 1.028 Mbytes 2015-10-23T00:45:29Z
         PHKI20130122_131929_V07.gz 1.021 Mbytes 2015-10-23T00:45:28Z
         PHKI20130122_131429_V07.gz 1.024 Mbytes 2015-10-23T00:45:27Z
         PHKI20130122_130928_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-23T00:45:25Z
         PHKI20130122_130429_V07.gz 1.024 Mbytes 2015-10-23T00:45:24Z
         PHKI20130122_125929_V07.gz 1.012 Mbytes 2015-10-23T16:49:59Z
         PHKI20130122_125428_V07.gz 1.002 Mbytes 2015-10-23T16:49:58Z
         PHKI20130122_124928_V07.gz 1.002 Mbytes 2015-10-23T16:49:57Z
         PHKI20130122_124429_V07.gz 1.004 Mbytes 2015-10-23T16:49:56Z
         PHKI20130122_123928_V07.gz 1.010 Mbytes 2015-10-23T16:49:54Z
         PHKI20130122_123428_V07.gz 1.014 Mbytes 2015-10-23T16:49:53Z
         PHKI20130122_122928_V07.gz 1.019 Mbytes 2015-10-23T16:49:52Z
         PHKI20130122_122426_V07.gz 1.015 Mbytes 2015-10-23T16:49:51Z
         PHKI20130122_121926_V07.gz 1.006 Mbytes 2015-10-23T16:49:50Z
         PHKI20130122_121426_V07.gz 1.008 Mbytes 2015-10-23T16:49:49Z
         PHKI20130122_120925_V07.gz 832.2 Kbytes 2015-10-23T16:49:48Z
         PHKI20130122_120214_V07.gz 1.011 Mbytes 2015-10-23T16:49:46Z
         PHKI20130122_115714_V07.gz 1.008 Mbytes 2015-10-31T04:08:48Z
         PHKI20130122_115214_V07.gz 1.015 Mbytes 2015-10-31T04:08:47Z
         PHKI20130122_114714_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-31T04:08:46Z
         PHKI20130122_114215_V07.gz 1.018 Mbytes 2015-10-31T04:08:45Z
         PHKI20130122_113714_V07.gz 1.026 Mbytes 2015-10-31T04:08:43Z
         PHKI20130122_113215_V07.gz 1.026 Mbytes 2015-10-31T04:08:42Z
         PHKI20130122_112716_V07.gz 1.017 Mbytes 2015-10-31T04:08:41Z
         PHKI20130122_112215_V07.gz 1.010 Mbytes 2015-10-31T04:08:40Z
         PHKI20130122_111715_V07.gz 1.008 Mbytes 2015-10-31T04:08:39Z
         PHKI20130122_111215_V07.gz 1.006 Mbytes 2015-10-31T04:08:38Z
         PHKI20130122_110714_V07.gz 999.6 Kbytes 2015-10-31T04:08:37Z
         PHKI20130122_110215_V07.gz 1.002 Mbytes 2015-10-31T04:08:36Z
         PHKI20130122_105715_V07.gz 999.9 Kbytes 2015-10-31T03:23:08Z
         PHKI20130122_105215_V07.gz 986.7 Kbytes 2015-10-31T03:23:07Z
         PHKI20130122_104715_V07.gz 985.1 Kbytes 2015-10-31T03:23:06Z
         PHKI20130122_104216_V07.gz 979.2 Kbytes 2015-10-31T03:23:05Z
         PHKI20130122_103715_V07.gz 967.5 Kbytes 2015-10-31T03:23:04Z
         PHKI20130122_103215_V07.gz 961.0 Kbytes 2015-10-31T03:23:02Z
         PHKI20130122_102715_V07.gz 955.7 Kbytes 2015-10-31T03:23:01Z
         PHKI20130122_102214_V07.gz 940.7 Kbytes 2015-10-31T03:23:00Z
         PHKI20130122_101715_V07.gz 926.4 Kbytes 2015-10-31T03:22:59Z
         PHKI20130122_101215_V07.gz 943.9 Kbytes 2015-10-31T03:22:58Z
         PHKI20130122_100715_V07.gz 933.9 Kbytes 2015-10-31T03:22:57Z
         PHKI20130122_100215_V07.gz 927.7 Kbytes 2015-10-31T03:22:56Z
         PHKI20130122_095715_V07.gz 935.2 Kbytes 2015-10-31T04:20:30Z
         PHKI20130122_095215_V07.gz 932.1 Kbytes 2015-10-31T04:20:29Z
         PHKI20130122_094716_V07.gz 926.0 Kbytes 2015-10-31T04:20:28Z
         PHKI20130122_094217_V07.gz 924.7 Kbytes 2015-10-31T04:20:27Z
         PHKI20130122_093716_V07.gz 927.9 Kbytes 2015-10-31T04:20:26Z
         PHKI20130122_093216_V07.gz 926.3 Kbytes 2015-10-31T04:20:25Z
         PHKI20130122_092716_V07.gz 927.5 Kbytes 2015-10-31T04:20:23Z
         PHKI20130122_092215_V07.gz 935.5 Kbytes 2015-10-31T04:20:22Z
         PHKI20130122_091716_V07.gz 933.3 Kbytes 2015-10-31T04:20:21Z
         PHKI20130122_091217_V07.gz 938.7 Kbytes 2015-10-31T04:20:20Z
         PHKI20130122_090717_V07.gz 940.0 Kbytes 2015-10-31T04:20:19Z
         PHKI20130122_090217_V07.gz 940.5 Kbytes 2015-10-31T04:20:18Z
         PHKI20130122_085717_V07.gz 933.4 Kbytes 2015-10-24T16:17:55Z
         PHKI20130122_085216_V07.gz 938.3 Kbytes 2015-10-24T16:17:54Z
         PHKI20130122_084717_V07.gz 935.1 Kbytes 2015-10-24T16:17:52Z
         PHKI20130122_084217_V07.gz 928.7 Kbytes 2015-10-24T16:17:51Z
         PHKI20130122_083717_V07.gz 924.4 Kbytes 2015-10-24T16:17:50Z
         PHKI20130122_083217_V07.gz 929.1 Kbytes 2015-10-24T16:17:49Z
         PHKI20130122_082717_V07.gz 925.7 Kbytes 2015-10-24T16:17:48Z
         PHKI20130122_082218_V07.gz 916.8 Kbytes 2015-10-24T16:17:47Z
         PHKI20130122_081717_V07.gz 920.0 Kbytes 2015-10-24T16:17:46Z
         PHKI20130122_081217_V07.gz 925.3 Kbytes 2015-10-24T16:17:45Z
         PHKI20130122_080717_V07.gz 914.8 Kbytes 2015-10-24T16:17:44Z
         PHKI20130122_080217_V07.gz 912.1 Kbytes 2015-10-24T16:17:43Z
         PHKI20130122_075717_V07.gz 910.8 Kbytes 2015-10-23T06:33:25Z
         PHKI20130122_075218_V07.gz 901.7 Kbytes 2015-10-23T06:33:24Z
         PHKI20130122_074717_V07.gz 894.8 Kbytes 2015-10-23T06:33:23Z
         PHKI20130122_074217_V07.gz 902.8 Kbytes 2015-10-23T06:33:22Z
         PHKI20130122_073717_V07.gz 897.8 Kbytes 2015-10-23T06:33:21Z
         PHKI20130122_073218_V07.gz 904.9 Kbytes 2015-10-23T06:33:19Z
         PHKI20130122_072718_V07.gz 917.6 Kbytes 2015-10-23T06:33:18Z
         PHKI20130122_072218_V07.gz 928.8 Kbytes 2015-10-23T06:33:17Z
         PHKI20130122_071717_V07.gz 927.5 Kbytes 2015-10-23T06:33:16Z
         PHKI20130122_071217_V07.gz 942.0 Kbytes 2015-10-23T06:33:15Z
         PHKI20130122_070717_V07.gz 948.3 Kbytes 2015-10-23T06:33:14Z
         PHKI20130122_070216_V07.gz 942.8 Kbytes 2015-10-23T06:33:13Z
         PHKI20130122_065716_V07.gz 946.4 Kbytes 2015-10-30T05:56:32Z
         PHKI20130122_065215_V07.gz 948.2 Kbytes 2015-10-30T05:56:30Z
         PHKI20130122_064715_V07.gz 952.4 Kbytes 2015-10-30T05:56:29Z
         PHKI20130122_064215_V07.gz 935.4 Kbytes 2015-10-30T05:56:28Z
         PHKI20130122_063714_V07.gz 933.5 Kbytes 2015-10-30T05:56:27Z
         PHKI20130122_063214_V07.gz 940.4 Kbytes 2015-10-30T05:56:26Z
         PHKI20130122_062714_V07.gz 940.5 Kbytes 2015-10-30T05:56:25Z
         PHKI20130122_062214_V07.gz 941.4 Kbytes 2015-10-30T05:56:24Z
         PHKI20130122_061713_V07.gz 947.4 Kbytes 2015-10-30T05:56:23Z
         PHKI20130122_061214_V07.gz 939.9 Kbytes 2015-10-30T05:56:22Z
         PHKI20130122_060714_V07.gz 933.5 Kbytes 2015-10-30T05:56:20Z
         PHKI20130122_060214_V07.gz 950.1 Kbytes 2015-10-30T05:56:19Z
         PHKI20130122_055714_V07.gz 962.4 Kbytes 2015-10-31T02:58:36Z
         PHKI20130122_055214_V07.gz 952.8 Kbytes 2015-10-31T02:58:34Z
         PHKI20130122_054714_V07.gz 959.9 Kbytes 2015-10-31T02:58:33Z
         PHKI20130122_054214_V07.gz 975.7 Kbytes 2015-10-31T02:58:32Z
         PHKI20130122_053715_V07.gz 972.4 Kbytes 2015-10-31T02:58:31Z
         PHKI20130122_053214_V07.gz 972.8 Kbytes 2015-10-31T02:58:30Z
         PHKI20130122_052714_V07.gz 985.8 Kbytes 2015-10-31T02:58:29Z
         PHKI20130122_052214_V07.gz 991.8 Kbytes 2015-10-31T02:58:28Z
         PHKI20130122_051713_V07.gz 992.8 Kbytes 2015-10-31T02:58:27Z
         PHKI20130122_051213_V07.gz 996.6 Kbytes 2015-10-31T02:58:25Z
         PHKI20130122_050712_V07.gz 1.002 Mbytes 2015-10-31T02:58:24Z
         PHKI20130122_050212_V07.gz 996.3 Kbytes 2015-10-31T02:58:23Z
         PHKI20130122_045713_V07.gz 985.4 Kbytes 2015-10-23T05:04:51Z
         PHKI20130122_045212_V07.gz 977.2 Kbytes 2015-10-23T05:04:50Z
         PHKI20130122_044712_V07.gz 962.6 Kbytes 2015-10-23T05:04:49Z
         PHKI20130122_044212_V07.gz 924.2 Kbytes 2015-10-23T05:04:48Z
         PHKI20130122_043711_V07.gz 888.0 Kbytes 2015-10-23T05:04:46Z
         PHKI20130122_043210_V07.gz 862.9 Kbytes 2015-10-23T05:04:45Z
         PHKI20130122_042710_V07.gz 860.0 Kbytes 2015-10-23T05:04:44Z
         PHKI20130122_042208_V07.gz 866.7 Kbytes 2015-10-23T05:04:43Z
         PHKI20130122_041707_V07.gz 863.6 Kbytes 2015-10-23T05:04:42Z
         PHKI20130122_041206_V07.gz 855.1 Kbytes 2015-10-23T05:04:41Z
         PHKI20130122_040704_V07.gz 861.3 Kbytes 2015-10-23T05:04:39Z
         PHKI20130122_035948_V07.gz 860.3 Kbytes 2015-10-22T12:24:46Z
         PHKI20130122_035449_V07.gz 867.9 Kbytes 2015-10-22T12:24:45Z
         PHKI20130122_034949_V07.gz 861.6 Kbytes 2015-10-22T12:24:43Z
         PHKI20130122_034423_V07.gz 914.0 Kbytes 2015-10-22T12:24:42Z
         PHKI20130122_033925_V07.gz 869.9 Kbytes 2015-10-22T12:24:41Z
         PHKI20130122_033425_V07.gz 857.3 Kbytes 2015-10-22T12:24:40Z
         PHKI20130122_032926_V07.gz 859.8 Kbytes 2015-10-22T12:24:39Z
         PHKI20130122_032425_V07.gz 864.9 Kbytes 2015-10-22T12:24:38Z
         PHKI20130122_031926_V07.gz 858.3 Kbytes 2015-10-22T12:24:37Z
         PHKI20130122_031426_V07.gz 852.9 Kbytes 2015-10-22T12:24:36Z
         PHKI20130122_030927_V07.gz 865.8 Kbytes 2015-10-22T12:24:34Z
         PHKI20130122_030427_V07.gz 871.0 Kbytes 2015-10-22T12:24:33Z
         PHKI20130122_025928_V07.gz 864.9 Kbytes 2015-10-31T02:48:16Z
         PHKI20130122_025429_V07.gz 864.8 Kbytes 2015-10-31T02:48:14Z
         PHKI20130122_024929_V07.gz 867.8 Kbytes 2015-10-31T02:48:13Z
         PHKI20130122_024430_V07.gz 870.2 Kbytes 2015-10-31T02:48:12Z
         PHKI20130122_023930_V07.gz 877.2 Kbytes 2015-10-31T02:48:11Z
         PHKI20130122_023431_V07.gz 886.5 Kbytes 2015-10-31T02:48:10Z
         PHKI20130122_022932_V07.gz 882.2 Kbytes 2015-10-31T02:48:09Z
         PHKI20130122_022432_V07.gz 888.3 Kbytes 2015-10-31T02:48:08Z
         PHKI20130122_021931_V07.gz 898.3 Kbytes 2015-10-31T02:48:06Z
         PHKI20130122_021432_V07.gz 899.7 Kbytes 2015-10-31T02:48:05Z
         PHKI20130122_020933_V07.gz 906.9 Kbytes 2015-10-31T02:48:04Z
         PHKI20130122_020432_V07.gz 910.0 Kbytes 2015-10-31T02:48:03Z
         PHKI20130122_015933_V07.gz 904.2 Kbytes 2015-10-23T00:30:22Z
         PHKI20130122_015433_V07.gz 908.4 Kbytes 2015-10-23T00:30:21Z
         PHKI20130122_014932_V07.gz 914.3 Kbytes 2015-10-23T00:30:20Z
         PHKI20130122_014433_V07.gz 902.1 Kbytes 2015-10-23T00:30:19Z
         PHKI20130122_013933_V07.gz 895.0 Kbytes 2015-10-23T00:30:18Z
         PHKI20130122_013434_V07.gz 896.0 Kbytes 2015-10-23T00:30:16Z
         PHKI20130122_012934_V07.gz 891.6 Kbytes 2015-10-23T00:30:15Z
         PHKI20130122_012434_V07.gz 885.0 Kbytes 2015-10-23T00:30:14Z
         PHKI20130122_011934_V07.gz 897.3 Kbytes 2015-10-23T00:30:13Z
         PHKI20130122_011434_V07.gz 897.8 Kbytes 2015-10-23T00:30:12Z
         PHKI20130122_010934_V07.gz 894.1 Kbytes 2015-10-23T00:30:11Z
         PHKI20130122_010436_V07.gz 894.8 Kbytes 2015-10-23T00:30:10Z
         PHKI20130122_005936_V07.gz 901.3 Kbytes 2015-10-31T03:01:27Z
         PHKI20130122_005435_V07.gz 903.7 Kbytes 2015-10-31T03:01:26Z
         PHKI20130122_004935_V07.gz 907.0 Kbytes 2015-10-31T03:01:25Z
         PHKI20130122_004435_V07.gz 916.1 Kbytes 2015-10-31T03:01:24Z
         PHKI20130122_003936_V07.gz 928.1 Kbytes 2015-10-31T03:01:23Z
         PHKI20130122_003436_V07.gz 924.2 Kbytes 2015-10-31T03:01:22Z
         PHKI20130122_002936_V07.gz 936.0 Kbytes 2015-10-31T03:01:20Z
         PHKI20130122_002436_V07.gz 942.2 Kbytes 2015-10-31T03:01:19Z
         PHKI20130122_001937_V07.gz 932.6 Kbytes 2015-10-31T03:01:18Z
         PHKI20130122_001437_V07.gz 929.9 Kbytes 2015-10-31T03:01:17Z
         PHKI20130122_000936_V07.gz 929.7 Kbytes 2015-10-31T03:01:16Z
         PHKI20130122_000438_V07.gz 921.9 Kbytes 2015-10-31T03:01:15Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation