TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/01/23/PHKI/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  PHKI   --
         PHKI20130123_235841_V07.gz 1.014 Mbytes 2015-10-31T05:10:05Z
         PHKI20130123_235341_V07.gz 1.025 Mbytes 2015-10-31T05:10:04Z
         PHKI20130123_234841_V07.gz 1.010 Mbytes 2015-10-31T05:10:03Z
         PHKI20130123_234341_V07.gz 1.000 Mbytes 2015-10-31T05:10:02Z
         PHKI20130123_233840_V07.gz 998.7 Kbytes 2015-10-31T05:10:01Z
         PHKI20130123_233340_V07.gz 994.3 Kbytes 2015-10-31T05:10:00Z
         PHKI20130123_232841_V07.gz 994.7 Kbytes 2015-10-31T05:09:59Z
         PHKI20130123_232341_V07.gz 998.6 Kbytes 2015-10-31T05:09:57Z
         PHKI20130123_231842_V07.gz 989.4 Kbytes 2015-10-31T05:09:56Z
         PHKI20130123_231342_V07.gz 975.9 Kbytes 2015-10-31T05:09:55Z
         PHKI20130123_230842_V07.gz 972.8 Kbytes 2015-10-31T05:09:54Z
         PHKI20130123_230343_V07.gz 961.5 Kbytes 2015-10-31T05:09:53Z
         PHKI20130123_225843_V07.gz 949.2 Kbytes 2015-10-23T04:47:12Z
         PHKI20130123_225343_V07.gz 942.7 Kbytes 2015-10-23T04:47:11Z
         PHKI20130123_224844_V07.gz 957.4 Kbytes 2015-10-23T04:47:10Z
         PHKI20130123_224344_V07.gz 957.8 Kbytes 2015-10-23T04:47:09Z
         PHKI20130123_223843_V07.gz 964.2 Kbytes 2015-10-23T04:47:08Z
         PHKI20130123_223345_V07.gz 985.2 Kbytes 2015-10-23T04:47:07Z
         PHKI20130123_222845_V07.gz 987.2 Kbytes 2015-10-23T04:47:06Z
         PHKI20130123_222344_V07.gz 993.0 Kbytes 2015-10-23T04:47:05Z
         PHKI20130123_221845_V07.gz 1.004 Mbytes 2015-10-23T04:47:03Z
         PHKI20130123_221345_V07.gz 999.5 Kbytes 2015-10-23T04:47:02Z
         PHKI20130123_220844_V07.gz 1.004 Mbytes 2015-10-23T04:47:01Z
         PHKI20130123_220345_V07.gz 1.019 Mbytes 2015-10-23T04:47:00Z
         PHKI20130123_215846_V07.gz 1.022 Mbytes 2015-10-25T15:40:01Z
         PHKI20130123_215346_V07.gz 1.020 Mbytes 2015-10-25T15:40:00Z
         PHKI20130123_214847_V07.gz 1.032 Mbytes 2015-10-25T15:39:59Z
         PHKI20130123_214347_V07.gz 1.034 Mbytes 2015-10-25T15:39:57Z
         PHKI20130123_213846_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-25T15:39:56Z
         PHKI20130123_213348_V07.gz 1.038 Mbytes 2015-10-25T15:39:55Z
         PHKI20130123_212849_V07.gz 1.040 Mbytes 2015-10-25T15:39:54Z
         PHKI20130123_212348_V07.gz 1.040 Mbytes 2015-10-25T15:39:53Z
         PHKI20130123_211849_V07.gz 1.036 Mbytes 2015-10-25T15:39:52Z
         PHKI20130123_211349_V07.gz 1.040 Mbytes 2015-10-25T15:39:51Z
         PHKI20130123_210848_V07.gz 1.031 Mbytes 2015-10-25T15:39:50Z
         PHKI20130123_210348_V07.gz 1.026 Mbytes 2015-10-25T15:39:49Z
         PHKI20130123_205848_V07.gz 1.036 Mbytes 2015-10-31T01:34:39Z
         PHKI20130123_205347_V07.gz 1.022 Mbytes 2015-10-31T01:34:38Z
         PHKI20130123_204847_V07.gz 1.005 Mbytes 2015-10-31T01:34:37Z
         PHKI20130123_204347_V07.gz 1.002 Mbytes 2015-10-31T01:34:35Z
         PHKI20130123_203846_V07.gz 1.004 Mbytes 2015-10-31T01:34:34Z
         PHKI20130123_203345_V07.gz 1.011 Mbytes 2015-10-31T01:34:33Z
         PHKI20130123_202844_V07.gz 1.012 Mbytes 2015-10-31T01:34:32Z
         PHKI20130123_202342_V07.gz 1.022 Mbytes 2015-10-31T01:34:31Z
         PHKI20130123_201841_V07.gz 1.028 Mbytes 2015-10-31T01:34:30Z
         PHKI20130123_201128_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-31T01:34:29Z
         PHKI20130123_200628_V07.gz 1.030 Mbytes 2015-10-31T01:34:27Z
         PHKI20130123_200129_V07.gz 1.020 Mbytes 2015-10-31T01:34:26Z
         PHKI20130123_195629_V07.gz 1.031 Mbytes 2015-10-26T13:30:45Z
         PHKI20130123_195128_V07.gz 1.025 Mbytes 2015-10-26T13:30:44Z
         PHKI20130123_194629_V07.gz 1.028 Mbytes 2015-10-26T13:30:43Z
         PHKI20130123_194129_V07.gz 1.035 Mbytes 2015-10-26T13:30:42Z
         PHKI20130123_193629_V07.gz 1.044 Mbytes 2015-10-26T13:30:41Z
         PHKI20130123_193129_V07.gz 1.043 Mbytes 2015-10-26T13:30:40Z
         PHKI20130123_192630_V07.gz 1.045 Mbytes 2015-10-26T13:30:39Z
         PHKI20130123_192129_V07.gz 1.046 Mbytes 2015-10-26T13:30:37Z
         PHKI20130123_191629_V07.gz 1.022 Mbytes 2015-10-26T13:30:36Z
         PHKI20130123_191129_V07.gz 1.021 Mbytes 2015-10-26T13:30:35Z
         PHKI20130123_190627_V07.gz 1.017 Mbytes 2015-10-26T13:30:34Z
         PHKI20130123_190128_V07.gz 1.006 Mbytes 2015-10-26T13:30:33Z
         PHKI20130123_185627_V07.gz 995.9 Kbytes 2015-10-23T08:06:00Z
         PHKI20130123_185126_V07.gz 997.4 Kbytes 2015-10-23T08:05:59Z
         PHKI20130123_184626_V07.gz 993.8 Kbytes 2015-10-23T08:05:58Z
         PHKI20130123_184126_V07.gz 981.2 Kbytes 2015-10-23T08:05:57Z
         PHKI20130123_183625_V07.gz 984.0 Kbytes 2015-10-23T08:05:56Z
         PHKI20130123_183125_V07.gz 976.1 Kbytes 2015-10-23T08:05:54Z
         PHKI20130123_182625_V07.gz 964.7 Kbytes 2015-10-23T08:05:53Z
         PHKI20130123_182124_V07.gz 958.9 Kbytes 2015-10-23T08:05:52Z
         PHKI20130123_181624_V07.gz 964.3 Kbytes 2015-10-23T08:05:51Z
         PHKI20130123_181124_V07.gz 962.6 Kbytes 2015-10-23T08:05:50Z
         PHKI20130123_180624_V07.gz 963.5 Kbytes 2015-10-23T08:05:49Z
         PHKI20130123_180124_V07.gz 978.9 Kbytes 2015-10-23T08:05:48Z
         PHKI20130123_175626_V07.gz 977.2 Kbytes 2015-10-27T19:17:12Z
         PHKI20130123_175125_V07.gz 990.1 Kbytes 2015-10-27T19:17:11Z
         PHKI20130123_174626_V07.gz 1.015 Mbytes 2015-10-27T19:17:10Z
         PHKI20130123_174126_V07.gz 1.032 Mbytes 2015-10-27T19:17:09Z
         PHKI20130123_173626_V07.gz 1.045 Mbytes 2015-10-27T19:17:07Z
         PHKI20130123_173126_V07.gz 1.059 Mbytes 2015-10-27T19:17:06Z
         PHKI20130123_172627_V07.gz 1.075 Mbytes 2015-10-27T19:17:05Z
         PHKI20130123_172126_V07.gz 1.063 Mbytes 2015-10-27T19:17:04Z
         PHKI20130123_171626_V07.gz 1.055 Mbytes 2015-10-27T19:17:03Z
         PHKI20130123_171127_V07.gz 1.063 Mbytes 2015-10-27T19:17:02Z
         PHKI20130123_170628_V07.gz 1.068 Mbytes 2015-10-27T19:17:00Z
         PHKI20130123_170128_V07.gz 1.075 Mbytes 2015-10-27T19:16:59Z
         PHKI20130123_165627_V07.gz 1.063 Mbytes 2015-10-31T03:29:35Z
         PHKI20130123_165127_V07.gz 1.063 Mbytes 2015-10-31T03:29:33Z
         PHKI20130123_164627_V07.gz 1.069 Mbytes 2015-10-31T03:29:32Z
         PHKI20130123_164127_V07.gz 1.083 Mbytes 2015-10-31T03:29:31Z
         PHKI20130123_163628_V07.gz 1.093 Mbytes 2015-10-31T03:29:30Z
         PHKI20130123_163129_V07.gz 1.104 Mbytes 2015-10-31T03:29:29Z
         PHKI20130123_162630_V07.gz 1.112 Mbytes 2015-10-31T03:29:28Z
         PHKI20130123_162130_V07.gz 1.113 Mbytes 2015-10-31T03:29:27Z
         PHKI20130123_161630_V07.gz 1.099 Mbytes 2015-10-31T03:29:25Z
         PHKI20130123_161131_V07.gz 1.094 Mbytes 2015-10-31T03:29:24Z
         PHKI20130123_160630_V07.gz 1.095 Mbytes 2015-10-31T03:29:23Z
         PHKI20130123_160130_V07.gz 1.095 Mbytes 2015-10-31T03:29:22Z
         PHKI20130123_155631_V07.gz 1.084 Mbytes 2015-10-23T12:31:40Z
         PHKI20130123_155130_V07.gz 1.081 Mbytes 2015-10-23T12:31:39Z
         PHKI20130123_154631_V07.gz 1.060 Mbytes 2015-10-23T12:31:38Z
         PHKI20130123_154131_V07.gz 1.063 Mbytes 2015-10-23T12:31:37Z
         PHKI20130123_153632_V07.gz 1.069 Mbytes 2015-10-23T12:31:35Z
         PHKI20130123_153132_V07.gz 1.069 Mbytes 2015-10-23T12:31:34Z
         PHKI20130123_152633_V07.gz 1.058 Mbytes 2015-10-23T12:31:33Z
         PHKI20130123_152132_V07.gz 1.064 Mbytes 2015-10-23T12:31:32Z
         PHKI20130123_151633_V07.gz 1.045 Mbytes 2015-10-23T12:31:31Z
         PHKI20130123_151133_V07.gz 1.044 Mbytes 2015-10-23T12:31:30Z
         PHKI20130123_150632_V07.gz 1.050 Mbytes 2015-10-23T12:31:29Z
         PHKI20130123_150133_V07.gz 1.046 Mbytes 2015-10-23T12:31:28Z
         PHKI20130123_145634_V07.gz 1.038 Mbytes 2015-10-31T03:39:55Z
         PHKI20130123_145134_V07.gz 1.039 Mbytes 2015-10-31T03:39:54Z
         PHKI20130123_144635_V07.gz 1.032 Mbytes 2015-10-31T03:39:53Z
         PHKI20130123_144136_V07.gz 1.024 Mbytes 2015-10-31T03:39:52Z
         PHKI20130123_143635_V07.gz 1.022 Mbytes 2015-10-31T03:39:51Z
         PHKI20130123_143135_V07.gz 1.022 Mbytes 2015-10-31T03:39:49Z
         PHKI20130123_142635_V07.gz 1.005 Mbytes 2015-10-31T03:39:48Z
         PHKI20130123_142134_V07.gz 1.001 Mbytes 2015-10-31T03:39:47Z
         PHKI20130123_141634_V07.gz 995.4 Kbytes 2015-10-31T03:39:46Z
         PHKI20130123_141134_V07.gz 996.9 Kbytes 2015-10-31T03:39:45Z
         PHKI20130123_140634_V07.gz 996.7 Kbytes 2015-10-31T03:39:44Z
         PHKI20130123_140134_V07.gz 1.005 Mbytes 2015-10-31T03:39:43Z
         PHKI20130123_135634_V07.gz 1.000 Mbytes 2015-10-31T03:35:34Z
         PHKI20130123_135134_V07.gz 998.3 Kbytes 2015-10-31T03:35:33Z
         PHKI20130123_134634_V07.gz 1.007 Mbytes 2015-10-31T03:35:32Z
         PHKI20130123_134135_V07.gz 1.008 Mbytes 2015-10-31T03:35:31Z
         PHKI20130123_133634_V07.gz 999.7 Kbytes 2015-10-31T03:35:30Z
         PHKI20130123_133134_V07.gz 998.6 Kbytes 2015-10-31T03:35:29Z
         PHKI20130123_132634_V07.gz 993.7 Kbytes 2015-10-31T03:35:28Z
         PHKI20130123_132134_V07.gz 993.6 Kbytes 2015-10-31T03:35:26Z
         PHKI20130123_131635_V07.gz 993.0 Kbytes 2015-10-31T03:35:25Z
         PHKI20130123_131136_V07.gz 1.007 Mbytes 2015-10-31T03:35:24Z
         PHKI20130123_130635_V07.gz 1.009 Mbytes 2015-10-31T03:35:23Z
         PHKI20130123_130135_V07.gz 1.012 Mbytes 2015-10-31T03:35:22Z
         PHKI20130123_125636_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-19T23:41:44Z
         PHKI20130123_125136_V07.gz 1.023 Mbytes 2015-10-19T23:41:43Z
         PHKI20130123_124636_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-19T23:41:42Z
         PHKI20130123_124135_V07.gz 1.046 Mbytes 2015-10-19T23:41:41Z
         PHKI20130123_123635_V07.gz 1.058 Mbytes 2015-10-19T23:41:40Z
         PHKI20130123_123135_V07.gz 1.068 Mbytes 2015-10-19T23:41:39Z
         PHKI20130123_122634_V07.gz 1.075 Mbytes 2015-10-19T23:41:38Z
         PHKI20130123_122133_V07.gz 1.093 Mbytes 2015-10-19T23:41:36Z
         PHKI20130123_121633_V07.gz 1.099 Mbytes 2015-10-19T23:41:35Z
         PHKI20130123_120921_V07.gz 1.102 Mbytes 2015-10-19T23:41:34Z
         PHKI20130123_120420_V07.gz 1.097 Mbytes 2015-10-19T23:41:33Z
         PHKI20130123_115920_V07.gz 1.099 Mbytes 2015-10-31T03:32:17Z
         PHKI20130123_115420_V07.gz 1.095 Mbytes 2015-10-31T03:32:16Z
         PHKI20130123_114920_V07.gz 1.091 Mbytes 2015-10-31T03:32:15Z
         PHKI20130123_114420_V07.gz 1.094 Mbytes 2015-10-31T03:32:14Z
         PHKI20130123_113921_V07.gz 1.094 Mbytes 2015-10-31T03:32:13Z
         PHKI20130123_113420_V07.gz 1.084 Mbytes 2015-10-31T03:32:12Z
         PHKI20130123_112920_V07.gz 1.073 Mbytes 2015-10-31T03:32:10Z
         PHKI20130123_112420_V07.gz 1.067 Mbytes 2015-10-31T03:32:09Z
         PHKI20130123_111920_V07.gz 1.048 Mbytes 2015-10-31T03:32:08Z
         PHKI20130123_111421_V07.gz 1.040 Mbytes 2015-10-31T03:32:07Z
         PHKI20130123_110921_V07.gz 1.031 Mbytes 2015-10-31T03:32:06Z
         PHKI20130123_110420_V07.gz 1.016 Mbytes 2015-10-31T03:32:05Z
         PHKI20130123_105920_V07.gz 1.012 Mbytes 2015-10-22T15:07:16Z
         PHKI20130123_105421_V07.gz 1.015 Mbytes 2015-10-22T15:07:15Z
         PHKI20130123_104921_V07.gz 1.016 Mbytes 2015-10-22T15:07:14Z
         PHKI20130123_104421_V07.gz 1.017 Mbytes 2015-10-22T15:07:13Z
         PHKI20130123_103921_V07.gz 1.018 Mbytes 2015-10-22T15:07:12Z
         PHKI20130123_103420_V07.gz 1.030 Mbytes 2015-10-22T15:07:11Z
         PHKI20130123_102921_V07.gz 1.018 Mbytes 2015-10-22T15:07:09Z
         PHKI20130123_102421_V07.gz 1.009 Mbytes 2015-10-22T15:07:08Z
         PHKI20130123_101920_V07.gz 1.005 Mbytes 2015-10-22T15:07:07Z
         PHKI20130123_101420_V07.gz 995.2 Kbytes 2015-10-22T15:07:06Z
         PHKI20130123_100920_V07.gz 999.2 Kbytes 2015-10-22T15:07:05Z
         PHKI20130123_100420_V07.gz 1.007 Mbytes 2015-10-22T15:07:04Z
         PHKI20130123_095920_V07.gz 1.010 Mbytes 2015-10-31T01:53:52Z
         PHKI20130123_095420_V07.gz 1.010 Mbytes 2015-10-31T01:53:51Z
         PHKI20130123_094920_V07.gz 1.014 Mbytes 2015-10-31T01:53:49Z
         PHKI20130123_094421_V07.gz 1.006 Mbytes 2015-10-31T01:53:48Z
         PHKI20130123_093922_V07.gz 995.0 Kbytes 2015-10-31T01:53:47Z
         PHKI20130123_093421_V07.gz 994.0 Kbytes 2015-10-31T01:53:46Z
         PHKI20130123_092922_V07.gz 989.1 Kbytes 2015-10-31T01:53:45Z
         PHKI20130123_092423_V07.gz 986.8 Kbytes 2015-10-31T01:53:44Z
         PHKI20130123_091923_V07.gz 973.0 Kbytes 2015-10-31T01:53:43Z
         PHKI20130123_091423_V07.gz 970.9 Kbytes 2015-10-31T01:53:42Z
         PHKI20130123_090923_V07.gz 969.1 Kbytes 2015-10-31T01:53:40Z
         PHKI20130123_090422_V07.gz 972.9 Kbytes 2015-10-31T01:53:39Z
         PHKI20130123_085923_V07.gz 985.7 Kbytes 2015-10-25T00:57:22Z
         PHKI20130123_085424_V07.gz 975.8 Kbytes 2015-10-25T00:57:21Z
         PHKI20130123_084923_V07.gz 971.6 Kbytes 2015-10-25T00:57:20Z
         PHKI20130123_084424_V07.gz 969.9 Kbytes 2015-10-25T00:57:19Z
         PHKI20130123_083924_V07.gz 973.5 Kbytes 2015-10-25T00:57:17Z
         PHKI20130123_083424_V07.gz 960.6 Kbytes 2015-10-25T00:57:16Z
         PHKI20130123_082923_V07.gz 955.6 Kbytes 2015-10-25T00:57:15Z
         PHKI20130123_082423_V07.gz 964.2 Kbytes 2015-10-25T00:57:14Z
         PHKI20130123_081922_V07.gz 959.8 Kbytes 2015-10-25T00:57:13Z
         PHKI20130123_081422_V07.gz 959.2 Kbytes 2015-10-25T00:57:12Z
         PHKI20130123_080922_V07.gz 970.4 Kbytes 2015-10-25T00:57:11Z
         PHKI20130123_080423_V07.gz 966.8 Kbytes 2015-10-25T00:57:10Z
         PHKI20130123_075923_V07.gz 966.7 Kbytes 2015-10-24T17:50:43Z
         PHKI20130123_075423_V07.gz 968.2 Kbytes 2015-10-24T17:50:42Z
         PHKI20130123_074921_V07.gz 969.4 Kbytes 2015-10-24T17:50:41Z
         PHKI20130123_074421_V07.gz 965.9 Kbytes 2015-10-24T17:50:40Z
         PHKI20130123_073921_V07.gz 967.7 Kbytes 2015-10-24T17:50:38Z
         PHKI20130123_073420_V07.gz 975.5 Kbytes 2015-10-24T17:50:37Z
         PHKI20130123_072920_V07.gz 974.9 Kbytes 2015-10-24T17:50:36Z
         PHKI20130123_072420_V07.gz 971.1 Kbytes 2015-10-24T17:50:35Z
         PHKI20130123_071919_V07.gz 975.1 Kbytes 2015-10-24T17:50:34Z
         PHKI20130123_071419_V07.gz 977.3 Kbytes 2015-10-24T17:50:33Z
         PHKI20130123_070919_V07.gz 976.2 Kbytes 2015-10-24T17:50:32Z
         PHKI20130123_070419_V07.gz 977.0 Kbytes 2015-10-24T17:50:30Z
         PHKI20130123_065919_V07.gz 976.2 Kbytes 2015-10-22T01:53:54Z
         PHKI20130123_065419_V07.gz 967.2 Kbytes 2015-10-22T01:53:52Z
         PHKI20130123_064919_V07.gz 970.2 Kbytes 2015-10-22T01:53:51Z
         PHKI20130123_064420_V07.gz 981.9 Kbytes 2015-10-22T01:53:50Z
         PHKI20130123_063920_V07.gz 988.7 Kbytes 2015-10-22T01:53:49Z
         PHKI20130123_063420_V07.gz 992.5 Kbytes 2015-10-22T01:53:48Z
         PHKI20130123_062920_V07.gz 999.9 Kbytes 2015-10-22T01:53:47Z
         PHKI20130123_062420_V07.gz 1.003 Mbytes 2015-10-22T01:53:46Z
         PHKI20130123_061920_V07.gz 1.004 Mbytes 2015-10-22T01:53:45Z
         PHKI20130123_061420_V07.gz 1.008 Mbytes 2015-10-22T01:53:43Z
         PHKI20130123_060920_V07.gz 1.013 Mbytes 2015-10-22T01:53:42Z
         PHKI20130123_060419_V07.gz 1.019 Mbytes 2015-10-22T01:53:41Z
         PHKI20130123_055919_V07.gz 1.028 Mbytes 2015-10-31T01:46:15Z
         PHKI20130123_055419_V07.gz 1.037 Mbytes 2015-10-31T01:46:14Z
         PHKI20130123_054920_V07.gz 1.040 Mbytes 2015-10-31T01:46:13Z
         PHKI20130123_054420_V07.gz 1.046 Mbytes 2015-10-31T01:46:11Z
         PHKI20130123_053920_V07.gz 1.043 Mbytes 2015-10-31T01:46:10Z
         PHKI20130123_053418_V07.gz 1.043 Mbytes 2015-10-31T01:46:09Z
         PHKI20130123_052918_V07.gz 1.044 Mbytes 2015-10-31T01:46:08Z
         PHKI20130123_052418_V07.gz 1.037 Mbytes 2015-10-31T01:46:07Z
         PHKI20130123_051917_V07.gz 1.034 Mbytes 2015-10-31T01:46:06Z
         PHKI20130123_051417_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-31T01:46:05Z
         PHKI20130123_050917_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-31T01:46:03Z
         PHKI20130123_050416_V07.gz 1.021 Mbytes 2015-10-31T01:46:02Z
         PHKI20130123_045916_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-31T03:36:20Z
         PHKI20130123_045416_V07.gz 1.019 Mbytes 2015-10-31T03:36:19Z
         PHKI20130123_044915_V07.gz 1.002 Mbytes 2015-10-31T03:36:18Z
         PHKI20130123_044415_V07.gz 985.4 Kbytes 2015-10-31T03:36:17Z
         PHKI20130123_043915_V07.gz 975.3 Kbytes 2015-10-31T03:36:16Z
         PHKI20130123_043414_V07.gz 961.6 Kbytes 2015-10-31T03:36:15Z
         PHKI20130123_042913_V07.gz 961.8 Kbytes 2015-10-31T03:36:14Z
         PHKI20130123_042411_V07.gz 966.8 Kbytes 2015-10-31T03:36:12Z
         PHKI20130123_041910_V07.gz 979.3 Kbytes 2015-10-31T03:36:11Z
         PHKI20130123_041408_V07.gz 977.5 Kbytes 2015-10-31T03:36:10Z
         PHKI20130123_040647_V07.gz 959.4 Kbytes 2015-10-31T03:36:09Z
         PHKI20130123_040148_V07.gz 960.2 Kbytes 2015-10-31T03:36:08Z
         PHKI20130123_035648_V07.gz 948.1 Kbytes 2015-10-23T01:51:56Z
         PHKI20130123_035148_V07.gz 948.6 Kbytes 2015-10-23T01:51:55Z
         PHKI20130123_034649_V07.gz 948.7 Kbytes 2015-10-23T01:51:53Z
         PHKI20130123_034150_V07.gz 943.3 Kbytes 2015-10-23T01:51:52Z
         PHKI20130123_033650_V07.gz 939.8 Kbytes 2015-10-23T01:51:51Z
         PHKI20130123_033150_V07.gz 940.9 Kbytes 2015-10-23T01:51:50Z
         PHKI20130123_032651_V07.gz 939.1 Kbytes 2015-10-23T01:51:49Z
         PHKI20130123_032151_V07.gz 933.6 Kbytes 2015-10-23T01:51:48Z
         PHKI20130123_031652_V07.gz 931.8 Kbytes 2015-10-23T01:51:47Z
         PHKI20130123_031152_V07.gz 925.6 Kbytes 2015-10-23T01:51:46Z
         PHKI20130123_030651_V07.gz 922.0 Kbytes 2015-10-23T01:51:45Z
         PHKI20130123_030152_V07.gz 930.1 Kbytes 2015-10-23T01:51:43Z
         PHKI20130123_025652_V07.gz 930.1 Kbytes 2015-10-29T18:37:09Z
         PHKI20130123_025151_V07.gz 924.7 Kbytes 2015-10-29T18:37:08Z
         PHKI20130123_024652_V07.gz 928.8 Kbytes 2015-10-29T18:37:07Z
         PHKI20130123_024152_V07.gz 937.3 Kbytes 2015-10-29T18:37:06Z
         PHKI20130123_023651_V07.gz 935.8 Kbytes 2015-10-29T18:37:05Z
         PHKI20130123_023151_V07.gz 934.3 Kbytes 2015-10-29T18:37:03Z
         PHKI20130123_022652_V07.gz 944.1 Kbytes 2015-10-29T18:37:02Z
         PHKI20130123_022153_V07.gz 945.1 Kbytes 2015-10-29T18:37:01Z
         PHKI20130123_021654_V07.gz 948.6 Kbytes 2015-10-29T18:37:00Z
         PHKI20130123_021154_V07.gz 953.2 Kbytes 2015-10-29T18:36:59Z
         PHKI20130123_020653_V07.gz 963.6 Kbytes 2015-10-29T18:36:58Z
         PHKI20130123_020154_V07.gz 957.3 Kbytes 2015-10-29T18:36:57Z
         PHKI20130123_015655_V07.gz 957.8 Kbytes 2015-10-31T01:41:16Z
         PHKI20130123_015155_V07.gz 961.5 Kbytes 2015-10-31T01:41:14Z
         PHKI20130123_014655_V07.gz 958.9 Kbytes 2015-10-31T01:41:13Z
         PHKI20130123_014155_V07.gz 965.5 Kbytes 2015-10-31T01:41:12Z
         PHKI20130123_013655_V07.gz 978.7 Kbytes 2015-10-31T01:41:11Z
         PHKI20130123_013155_V07.gz 979.6 Kbytes 2015-10-31T01:41:10Z
         PHKI20130123_012657_V07.gz 979.5 Kbytes 2015-10-31T01:41:09Z
         PHKI20130123_012155_V07.gz 985.7 Kbytes 2015-10-31T01:41:08Z
         PHKI20130123_011655_V07.gz 985.1 Kbytes 2015-10-31T01:41:07Z
         PHKI20130123_011155_V07.gz 981.9 Kbytes 2015-10-31T01:41:06Z
         PHKI20130123_010654_V07.gz 985.6 Kbytes 2015-10-31T01:41:04Z
         PHKI20130123_010155_V07.gz 986.8 Kbytes 2015-10-31T01:41:03Z
         PHKI20130123_005656_V07.gz 981.6 Kbytes 2015-10-31T01:30:11Z
         PHKI20130123_005155_V07.gz 979.5 Kbytes 2015-10-31T01:30:10Z
         PHKI20130123_004655_V07.gz 983.6 Kbytes 2015-10-31T01:30:09Z
         PHKI20130123_004156_V07.gz 979.2 Kbytes 2015-10-31T01:30:08Z
         PHKI20130123_003655_V07.gz 977.8 Kbytes 2015-10-31T01:30:07Z
         PHKI20130123_003156_V07.gz 985.0 Kbytes 2015-10-31T01:30:06Z
         PHKI20130123_002655_V07.gz 978.7 Kbytes 2015-10-31T01:30:05Z
         PHKI20130123_002154_V07.gz 964.6 Kbytes 2015-10-31T01:30:04Z
         PHKI20130123_001654_V07.gz 968.0 Kbytes 2015-10-31T01:30:02Z
         PHKI20130123_001155_V07.gz 971.0 Kbytes 2015-10-31T01:30:01Z
         PHKI20130123_000654_V07.gz 964.6 Kbytes 2015-10-31T01:30:00Z
         PHKI20130123_000155_V07.gz 964.7 Kbytes 2015-10-31T01:29:59Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation