Catalog
Dataset Size Last Modified
     Folder   2013/02/08/KHGX/    --
           KHGX20130208_000159_V06.gz  1.524 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_001136_V06.gz  1.590 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_002114_V06.gz  1.878 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_003050_V06.gz  2.238 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_004026_V06.gz  2.423 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_005002_V06.gz  2.528 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_005937_V06.gz  2.627 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_010914_V06.gz  2.697 Mbytes 2015-10-25T05:27:57Z
           KHGX20130208_011851_V06.gz  2.733 Mbytes 2015-10-25T05:27:58Z
           KHGX20130208_012828_V06.gz  2.741 Mbytes 2015-10-25T05:27:59Z
           KHGX20130208_013804_V06.gz  2.729 Mbytes 2015-10-25T05:28:00Z
           KHGX20130208_014741_V06.gz  2.692 Mbytes 2015-10-25T05:28:01Z
           KHGX20130208_015717_V06.gz  2.655 Mbytes 2015-10-25T05:28:03Z
           KHGX20130208_020654_V06.gz  2.606 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_021633_V06.gz  2.573 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_022608_V06.gz  2.540 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_023544_V06.gz  2.512 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_024520_V06.gz  2.506 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_025457_V06.gz  2.517 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_030433_V06.gz  2.505 Mbytes 2015-10-27T19:55:40Z
           KHGX20130208_031409_V06.gz  2.498 Mbytes 2015-10-27T19:55:41Z
           KHGX20130208_032345_V06.gz  2.480 Mbytes 2015-10-27T19:55:42Z
           KHGX20130208_033322_V06.gz  2.486 Mbytes 2015-10-27T19:55:43Z
           KHGX20130208_034259_V06.gz  2.486 Mbytes 2015-10-27T19:55:45Z
           KHGX20130208_035235_V06.gz  2.452 Mbytes 2015-10-27T19:55:46Z
           KHGX20130208_040212_V06.gz  2.444 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_041150_V06.gz  2.426 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_042126_V06.gz  2.415 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_043101_V06.gz  2.425 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_044037_V06.gz  2.433 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_045013_V06.gz  2.430 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_045949_V06.gz  2.437 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_050926_V06.gz  2.451 Mbytes 2015-10-29T07:32:55Z
           KHGX20130208_051902_V06.gz  2.475 Mbytes 2015-10-29T07:32:56Z
           KHGX20130208_052837_V06.gz  2.503 Mbytes 2015-10-29T07:32:58Z
           KHGX20130208_053813_V06.gz  2.518 Mbytes 2015-10-29T07:32:59Z
           KHGX20130208_054749_V06.gz  2.524 Mbytes 2015-10-29T07:33:00Z
           KHGX20130208_055725_V06.gz  2.532 Mbytes 2015-10-29T07:33:01Z
           KHGX20130208_060701_V06.gz  2.548 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_061638_V06.gz  2.505 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_062614_V06.gz  2.496 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_063551_V06.gz  2.517 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_064528_V06.gz  2.515 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_065503_V06.gz  2.488 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_070440_V06.gz  2.467 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_071416_V06.gz  2.446 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_072353_V06.gz  2.436 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_073330_V06.gz  2.411 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_074306_V06.gz  2.393 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_075443_V06.gz  2.362 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_080419_V06.gz  2.356 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_081355_V06.gz  2.345 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_082331_V06.gz  2.354 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_083308_V06.gz  2.344 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_084245_V06.gz  2.323 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_085220_V06.gz  2.298 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_090157_V06.gz  2.284 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_091134_V06.gz  2.244 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_092111_V06.gz  2.196 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_093047_V06.gz  2.141 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_094023_V06.gz  2.083 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_094958_V06.gz  1.695 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_100116_V06.gz  1.214 Mbytes 2015-10-24T07:00:30Z
           KHGX20130208_101052_V06.gz  1.872 Mbytes 2015-10-24T07:00:32Z
           KHGX20130208_102029_V06.gz  1.797 Mbytes 2015-10-24T07:00:33Z
           KHGX20130208_103005_V06.gz  1.725 Mbytes 2015-10-24T07:00:34Z
           KHGX20130208_103942_V06.gz  1.659 Mbytes 2015-10-24T07:00:35Z
           KHGX20130208_104919_V06.gz  1.593 Mbytes 2015-10-24T07:00:36Z
           KHGX20130208_105856_V06.gz  1.547 Mbytes 2015-10-24T07:00:37Z
           KHGX20130208_110832_V06.gz  1.502 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_111809_V06.gz  1.470 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_112746_V06.gz  1.433 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_113722_V06.gz  1.404 Mbytes 2017-12-20T20:52:09Z
           KHGX20130208_114659_V06.gz  1.372 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_115636_V06.gz  1.364 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_120613_V06.gz  1.366 Mbytes 2015-10-22T12:24:57Z
           KHGX20130208_121549_V06.gz  1.412 Mbytes 2015-10-22T12:24:58Z
           KHGX20130208_122527_V06.gz  1.447 Mbytes 2015-10-22T12:24:59Z
           KHGX20130208_123504_V06.gz  1.418 Mbytes 2015-10-22T12:25:00Z
           KHGX20130208_124440_V06.gz  1.384 Mbytes 2015-10-22T12:25:01Z
           KHGX20130208_125418_V06.gz  1.489 Mbytes 2015-10-22T12:25:02Z
           KHGX20130208_130355_V06.gz  1.613 Mbytes 2015-10-23T10:08:26Z
           KHGX20130208_131331_V06.gz  1.652 Mbytes 2015-10-23T10:08:27Z
           KHGX20130208_132308_V06.gz  1.608 Mbytes 2015-10-23T10:08:28Z
           KHGX20130208_133244_V06.gz  1.605 Mbytes 2015-10-23T10:08:29Z
           KHGX20130208_134221_V06.gz  1.601 Mbytes 2015-10-23T10:08:30Z
           KHGX20130208_135158_V06.gz  1.597 Mbytes 2015-10-23T10:08:32Z
           KHGX20130208_140135_V06.gz  1.588 Mbytes 2015-10-27T20:58:17Z
           KHGX20130208_141110_V06.gz  1.585 Mbytes 2015-10-27T20:58:19Z
           KHGX20130208_142047_V06.gz  1.575 Mbytes 2015-10-27T20:58:20Z
           KHGX20130208_143024_V06.gz  1.564 Mbytes 2015-10-27T20:58:21Z
           KHGX20130208_144001_V06.gz  1.569 Mbytes 2015-10-27T20:58:22Z
           KHGX20130208_144938_V06.gz  1.586 Mbytes 2015-10-27T20:58:23Z
           KHGX20130208_145916_V06.gz  1.598 Mbytes 2015-10-27T20:58:24Z
           KHGX20130208_150852_V06.gz  1.608 Mbytes 2015-10-23T13:52:17Z
           KHGX20130208_151829_V06.gz  1.630 Mbytes 2015-10-23T13:52:19Z
           KHGX20130208_152806_V06.gz  1.648 Mbytes 2015-10-23T13:52:20Z
           KHGX20130208_153742_V06.gz  1.652 Mbytes 2015-10-23T13:52:21Z
           KHGX20130208_154719_V06.gz  1.656 Mbytes 2015-10-23T13:52:22Z
           KHGX20130208_155657_V06.gz  1.677 Mbytes 2015-10-23T13:52:23Z
           KHGX20130208_160635_V06.gz  1.685 Mbytes 2015-10-27T13:59:52Z
           KHGX20130208_161611_V06.gz  1.709 Mbytes 2015-10-27T13:59:53Z
           KHGX20130208_162548_V06.gz  1.722 Mbytes 2015-10-27T13:59:54Z
           KHGX20130208_163524_V06.gz  1.733 Mbytes 2015-10-27T13:59:55Z
           KHGX20130208_164500_V06.gz  1.748 Mbytes 2015-10-27T13:59:57Z
           KHGX20130208_165438_V06.gz  1.772 Mbytes 2015-10-27T13:59:58Z
           KHGX20130208_170414_V06.gz  1.771 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_171350_V06.gz  1.794 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_172327_V06.gz  1.808 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_173304_V06.gz  1.823 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_174240_V06.gz  1.839 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_175217_V06.gz  1.856 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_180358_V06.gz  1.878 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_181335_V06.gz  1.900 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_182311_V06.gz  1.927 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_183248_V06.gz  1.944 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_184224_V06.gz  1.961 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_185201_V06.gz  1.967 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_190138_V06.gz  1.981 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_191115_V06.gz  1.992 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_192051_V06.gz  2.008 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_193028_V06.gz  2.012 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_194005_V06.gz  2.024 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_194941_V06.gz  2.034 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_195918_V06.gz  2.041 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_200854_V06.gz  2.051 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_201830_V06.gz  2.064 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_202807_V06.gz  2.068 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_203744_V06.gz  2.071 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_204720_V06.gz  2.078 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_205657_V06.gz  2.086 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_210634_V06.gz  2.080 Mbytes 2015-10-23T07:13:50Z
           KHGX20130208_211611_V06.gz  2.076 Mbytes 2015-10-23T07:13:51Z
           KHGX20130208_212548_V06.gz  2.079 Mbytes 2015-10-23T07:13:52Z
           KHGX20130208_213525_V06.gz  2.083 Mbytes 2015-10-23T07:13:53Z
           KHGX20130208_214501_V06.gz  2.076 Mbytes 2015-10-23T07:13:54Z
           KHGX20130208_215438_V06.gz  2.071 Mbytes 2015-10-23T07:13:56Z
           KHGX20130208_220414_V06.gz  2.047 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_221350_V06.gz  2.018 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_222326_V06.gz  1.997 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_223303_V06.gz  1.973 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_224239_V06.gz  1.942 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_225215_V06.gz  1.910 Mbytes 2017-12-20T20:52:10Z
           KHGX20130208_230152_V06.gz  1.867 Mbytes 2015-10-24T18:18:10Z
           KHGX20130208_231128_V06.gz  1.837 Mbytes 2015-10-24T18:18:11Z
           KHGX20130208_232105_V06.gz  1.806 Mbytes 2015-10-24T18:18:12Z
           KHGX20130208_233042_V06.gz  1.791 Mbytes 2015-10-24T18:18:13Z
           KHGX20130208_234018_V06.gz  1.755 Mbytes 2015-10-24T18:18:15Z
           KHGX20130208_234953_V06.gz  1.701 Mbytes 2015-10-24T18:18:16Z
           KHGX20130208_235930_V06.gz  1.628 Mbytes 2015-10-24T18:18:17Z