TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/02/08/KYUX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KYUX   --
         KYUX20130208_235712_V06.gz 2.374 Mbytes 2015-10-24T12:27:18Z
         KYUX20130208_235339_V06.gz 2.371 Mbytes 2015-10-24T12:27:17Z
         KYUX20130208_235004_V06.gz 2.343 Mbytes 2015-10-24T12:27:16Z
         KYUX20130208_234630_V06.gz 2.369 Mbytes 2015-10-24T12:27:15Z
         KYUX20130208_234254_V06.gz 2.352 Mbytes 2015-10-24T12:27:13Z
         KYUX20130208_233921_V06.gz 2.344 Mbytes 2015-10-24T12:27:12Z
         KYUX20130208_233546_V06.gz 2.331 Mbytes 2015-10-24T12:27:11Z
         KYUX20130208_233211_V06.gz 2.319 Mbytes 2015-10-24T12:27:10Z
         KYUX20130208_232835_V06.gz 2.305 Mbytes 2015-10-24T12:27:08Z
         KYUX20130208_232502_V06.gz 2.300 Mbytes 2015-10-24T12:27:07Z
         KYUX20130208_232128_V06.gz 2.295 Mbytes 2015-10-24T12:27:06Z
         KYUX20130208_231753_V06.gz 2.260 Mbytes 2015-10-24T12:27:05Z
         KYUX20130208_231417_V06.gz 2.246 Mbytes 2015-10-24T12:27:03Z
         KYUX20130208_231043_V06.gz 2.226 Mbytes 2015-10-24T12:27:02Z
         KYUX20130208_230708_V06.gz 2.189 Mbytes 2015-10-24T12:27:01Z
         KYUX20130208_230333_V06.gz 2.161 Mbytes 2015-10-24T12:27:00Z
         KYUX20130208_225956_V06.gz 2.148 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_225621_V06.gz 2.147 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_225246_V06.gz 2.144 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_224912_V06.gz 2.135 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_224536_V06.gz 2.143 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_224202_V06.gz 2.145 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_223828_V06.gz 2.144 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_223232_V06.gz 2.096 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_222857_V06.gz 2.100 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_222522_V06.gz 2.091 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_222146_V06.gz 2.086 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_221811_V06.gz 2.072 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_221436_V06.gz 2.075 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_221103_V06.gz 2.073 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_220728_V06.gz 2.041 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_220353_V06.gz 2.046 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_220020_V06.gz 2.028 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_215646_V06.gz 2.027 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_215310_V06.gz 2.013 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_214935_V06.gz 2.010 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_214601_V06.gz 2.028 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_214226_V06.gz 2.023 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_213850_V06.gz 2.002 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_213515_V06.gz 2.005 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_213140_V06.gz 2.019 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_212806_V06.gz 2.022 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_212432_V06.gz 2.027 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_212057_V06.gz 2.038 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_211724_V06.gz 2.010 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_211241_V06.gz 2.525 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_210759_V06.gz 2.514 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_210317_V06.gz 2.536 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_205834_V06.gz 2.540 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_205352_V06.gz 2.554 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_204910_V06.gz 2.546 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_204426_V06.gz 2.564 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_203944_V06.gz 2.571 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_203503_V06.gz 2.593 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_203020_V06.gz 2.576 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_202539_V06.gz 2.588 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_202058_V06.gz 2.636 Mbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         KYUX20130208_201614_V06.gz 2.647 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_201132_V06.gz 2.640 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_200650_V06.gz 2.629 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_200206_V06.gz 2.631 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_195724_V06.gz 2.636 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_195243_V06.gz 2.628 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_194800_V06.gz 2.637 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_194317_V06.gz 2.644 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_193835_V06.gz 2.661 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_193352_V06.gz 2.662 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_192909_V06.gz 2.662 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_192427_V06.gz 2.692 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_191944_V06.gz 2.703 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_191502_V06.gz 2.708 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_191020_V06.gz 2.719 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_190537_V06.gz 2.714 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_190054_V06.gz 2.727 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_185611_V06.gz 2.720 Mbytes 2015-10-22T00:34:10Z
         KYUX20130208_185128_V06.gz 2.705 Mbytes 2015-10-22T00:34:09Z
         KYUX20130208_184646_V06.gz 2.681 Mbytes 2015-10-22T00:34:07Z
         KYUX20130208_184203_V06.gz 2.692 Mbytes 2015-10-22T00:34:06Z
         KYUX20130208_183721_V06.gz 2.682 Mbytes 2015-10-22T00:34:05Z
         KYUX20130208_183239_V06.gz 2.678 Mbytes 2015-10-22T00:34:03Z
         KYUX20130208_182755_V06.gz 2.686 Mbytes 2015-10-22T00:34:02Z
         KYUX20130208_182312_V06.gz 2.686 Mbytes 2015-10-22T00:34:01Z
         KYUX20130208_181829_V06.gz 2.683 Mbytes 2015-10-22T00:34:00Z
         KYUX20130208_181345_V06.gz 2.683 Mbytes 2015-10-22T00:33:59Z
         KYUX20130208_180902_V06.gz 2.705 Mbytes 2015-10-22T00:33:57Z
         KYUX20130208_180418_V06.gz 2.696 Mbytes 2015-10-22T00:33:56Z
         KYUX20130208_175935_V06.gz 2.697 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_175453_V06.gz 2.666 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_175010_V06.gz 2.650 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_174527_V06.gz 2.661 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_174044_V06.gz 2.676 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_173600_V06.gz 2.666 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_173117_V06.gz 2.636 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_172634_V06.gz 2.601 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_172151_V06.gz 2.551 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_171706_V06.gz 2.542 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_171222_V06.gz 2.525 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_170235_V06.gz 1.242 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_165249_V06.gz 1.183 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_164303_V06.gz 1.124 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_163316_V06.gz 1.084 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_162330_V06.gz 1.100 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_161344_V06.gz 1.084 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_160358_V06.gz 1.080 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_155413_V06.gz 1.065 Mbytes 2015-10-23T10:25:16Z
         KYUX20130208_154427_V06.gz 1.060 Mbytes 2015-10-23T10:25:15Z
         KYUX20130208_153440_V06.gz 1.091 Mbytes 2015-10-23T10:25:14Z
         KYUX20130208_152454_V06.gz 1.131 Mbytes 2015-10-23T10:25:13Z
         KYUX20130208_151508_V06.gz 1.154 Mbytes 2015-10-23T10:25:12Z
         KYUX20130208_150522_V06.gz 1.178 Mbytes 2015-10-23T10:25:11Z
         KYUX20130208_145538_V06.gz 1.201 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_144551_V06.gz 1.216 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_143603_V06.gz 1.181 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_142410_V06.gz 1.092 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_141425_V06.gz 958.9 Kbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_140441_V06.gz 1.023 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_135455_V06.gz 1.116 Mbytes 2015-10-26T03:18:00Z
         KYUX20130208_134509_V06.gz 1.141 Mbytes 2015-10-26T03:17:59Z
         KYUX20130208_133524_V06.gz 1.119 Mbytes 2015-10-26T03:17:58Z
         KYUX20130208_132540_V06.gz 1.051 Mbytes 2015-10-26T03:17:57Z
         KYUX20130208_131554_V06.gz 1.058 Mbytes 2015-10-26T03:17:55Z
         KYUX20130208_130609_V06.gz 1.099 Mbytes 2015-10-26T03:17:54Z
         KYUX20130208_125624_V06.gz 1.121 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_124639_V06.gz 1.162 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_123653_V06.gz 1.205 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_122707_V06.gz 1.234 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_121723_V06.gz 1.274 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_120736_V06.gz 1.322 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_115749_V06.gz 1.346 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_114805_V06.gz 1.394 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_113819_V06.gz 1.473 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_112833_V06.gz 1.510 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_111846_V06.gz 1.548 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_110902_V06.gz 1.643 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_105917_V06.gz 1.697 Mbytes 2015-10-28T18:03:15Z
         KYUX20130208_104933_V06.gz 1.756 Mbytes 2015-10-28T18:03:14Z
         KYUX20130208_103949_V06.gz 1.775 Mbytes 2015-10-28T18:03:13Z
         KYUX20130208_103004_V06.gz 1.775 Mbytes 2015-10-28T18:03:12Z
         KYUX20130208_102018_V06.gz 1.725 Mbytes 2015-10-28T18:03:10Z
         KYUX20130208_101032_V06.gz 1.690 Mbytes 2015-10-28T18:03:09Z
         KYUX20130208_100046_V06.gz 1.699 Mbytes 2015-10-28T18:03:08Z
         KYUX20130208_095100_V06.gz 1.672 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_094114_V06.gz 1.666 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_093130_V06.gz 1.641 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_092145_V06.gz 1.642 Mbytes 2017-12-20T20:54:54Z
         KYUX20130208_091201_V06.gz 1.556 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_090216_V06.gz 1.495 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_085231_V06.gz 1.456 Mbytes 2015-10-23T04:03:38Z
         KYUX20130208_084246_V06.gz 1.463 Mbytes 2015-10-23T04:03:37Z
         KYUX20130208_083302_V06.gz 1.464 Mbytes 2015-10-23T04:03:35Z
         KYUX20130208_082318_V06.gz 1.498 Mbytes 2015-10-23T04:03:34Z
         KYUX20130208_081334_V06.gz 1.519 Mbytes 2015-10-23T04:03:33Z
         KYUX20130208_080351_V06.gz 1.551 Mbytes 2015-10-23T04:03:32Z
         KYUX20130208_075406_V06.gz 1.590 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_074421_V06.gz 1.576 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_073435_V06.gz 1.606 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_072451_V06.gz 1.620 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_071506_V06.gz 1.652 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_070522_V06.gz 1.639 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_065538_V06.gz 1.653 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_064552_V06.gz 1.669 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_063608_V06.gz 1.757 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_062406_V06.gz 1.794 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_061420_V06.gz 1.863 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_060436_V06.gz 1.895 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_055452_V06.gz 1.945 Mbytes 2015-10-27T09:11:41Z
         KYUX20130208_054508_V06.gz 2.053 Mbytes 2015-10-27T09:11:40Z
         KYUX20130208_053523_V06.gz 2.133 Mbytes 2015-10-27T09:11:38Z
         KYUX20130208_052538_V06.gz 2.182 Mbytes 2015-10-27T09:11:37Z
         KYUX20130208_051552_V06.gz 2.258 Mbytes 2015-10-27T09:11:36Z
         KYUX20130208_050609_V06.gz 2.308 Mbytes 2015-10-27T09:11:35Z
         KYUX20130208_045626_V06.gz 2.326 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_044642_V06.gz 2.360 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_043656_V06.gz 2.338 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_042712_V06.gz 2.321 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_041728_V06.gz 2.281 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_040744_V06.gz 2.245 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_035759_V06.gz 2.217 Mbytes 2015-10-29T09:41:20Z
         KYUX20130208_034816_V06.gz 2.208 Mbytes 2015-10-29T09:41:19Z
         KYUX20130208_033830_V06.gz 2.149 Mbytes 2015-10-29T09:41:17Z
         KYUX20130208_032846_V06.gz 2.087 Mbytes 2015-10-29T09:41:16Z
         KYUX20130208_031901_V06.gz 2.017 Mbytes 2015-10-29T09:41:15Z
         KYUX20130208_030916_V06.gz 1.977 Mbytes 2015-10-29T09:41:14Z
         KYUX20130208_025931_V06.gz 1.901 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_024945_V06.gz 1.841 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_024001_V06.gz 1.800 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_023016_V06.gz 1.774 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_022030_V06.gz 1.750 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_021045_V06.gz 1.662 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_020100_V06.gz 1.578 Mbytes 2017-12-20T20:54:53Z
         KYUX20130208_015114_V06.gz 1.508 Mbytes 2015-10-26T05:32:59Z
         KYUX20130208_014128_V06.gz 1.320 Mbytes 2015-10-26T05:32:57Z
         KYUX20130208_013143_V06.gz 1.050 Mbytes 2015-10-26T05:32:56Z
         KYUX20130208_012158_V06.gz 1.056 Mbytes 2015-10-26T05:32:55Z
         KYUX20130208_011213_V06.gz 1.178 Mbytes 2015-10-26T05:32:54Z
         KYUX20130208_010227_V06.gz 1.322 Mbytes 2015-10-26T05:32:53Z
         KYUX20130208_005242_V06.gz 1.408 Mbytes 2015-10-27T04:53:21Z
         KYUX20130208_004258_V06.gz 1.483 Mbytes 2015-10-27T04:53:20Z
         KYUX20130208_003313_V06.gz 1.568 Mbytes 2015-10-27T04:53:19Z
         KYUX20130208_002328_V06.gz 1.628 Mbytes 2015-10-27T04:53:18Z
         KYUX20130208_001342_V06.gz 1.645 Mbytes 2015-10-27T04:53:17Z
         KYUX20130208_000357_V06.gz 1.682 Mbytes 2015-10-27T04:53:15Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation