TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/02/08/PHKI/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  PHKI   --
         PHKI20130208_235745_V07.gz 871.1 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_235246_V07.gz 875.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_234746_V07.gz 878.9 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_234246_V07.gz 871.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_233746_V07.gz 872.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_233245_V07.gz 877.6 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_232747_V07.gz 878.8 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_232248_V07.gz 881.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_231749_V07.gz 881.3 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_231249_V07.gz 883.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_230750_V07.gz 881.6 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_230249_V07.gz 886.5 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_225750_V07.gz 883.6 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_225251_V07.gz 880.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_224751_V07.gz 880.6 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_224251_V07.gz 874.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_223751_V07.gz 872.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_223251_V07.gz 877.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_222751_V07.gz 878.2 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_222251_V07.gz 871.1 Kbytes 2017-12-20T20:54:57Z
         PHKI20130208_221751_V07.gz 866.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_221252_V07.gz 867.2 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_220753_V07.gz 863.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_220252_V07.gz 863.7 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_215754_V07.gz 868.0 Kbytes 2015-10-24T21:14:37Z
         PHKI20130208_215254_V07.gz 863.8 Kbytes 2015-10-24T21:14:36Z
         PHKI20130208_214754_V07.gz 855.6 Kbytes 2015-10-24T21:14:35Z
         PHKI20130208_214255_V07.gz 856.8 Kbytes 2015-10-24T21:14:34Z
         PHKI20130208_213755_V07.gz 854.8 Kbytes 2015-10-24T21:14:33Z
         PHKI20130208_213254_V07.gz 849.7 Kbytes 2015-10-24T21:14:32Z
         PHKI20130208_212754_V07.gz 852.9 Kbytes 2015-10-24T21:14:31Z
         PHKI20130208_212255_V07.gz 853.2 Kbytes 2015-10-24T21:14:30Z
         PHKI20130208_211755_V07.gz 853.3 Kbytes 2015-10-24T21:14:29Z
         PHKI20130208_211254_V07.gz 848.5 Kbytes 2015-10-24T21:14:27Z
         PHKI20130208_210754_V07.gz 850.2 Kbytes 2015-10-24T21:14:26Z
         PHKI20130208_210254_V07.gz 848.7 Kbytes 2015-10-24T21:14:25Z
         PHKI20130208_205754_V07.gz 841.8 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_205254_V07.gz 846.5 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_204754_V07.gz 847.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_204253_V07.gz 838.7 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_203754_V07.gz 846.5 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_203255_V07.gz 848.1 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_202756_V07.gz 847.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_202256_V07.gz 848.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_201755_V07.gz 851.8 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_201255_V07.gz 848.8 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_200755_V07.gz 847.2 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_200254_V07.gz 846.6 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_195754_V07.gz 839.0 Kbytes 2015-10-29T15:33:28Z
         PHKI20130208_195253_V07.gz 835.1 Kbytes 2015-10-29T15:33:26Z
         PHKI20130208_194752_V07.gz 830.5 Kbytes 2015-10-29T15:33:25Z
         PHKI20130208_194251_V07.gz 827.7 Kbytes 2015-10-29T15:33:24Z
         PHKI20130208_193749_V07.gz 824.5 Kbytes 2015-10-29T15:33:23Z
         PHKI20130208_193044_V07.gz 808.5 Kbytes 2015-10-29T15:33:22Z
         PHKI20130208_192545_V07.gz 806.7 Kbytes 2015-10-29T15:33:21Z
         PHKI20130208_192045_V07.gz 799.2 Kbytes 2015-10-29T15:33:20Z
         PHKI20130208_191544_V07.gz 791.3 Kbytes 2015-10-29T15:33:19Z
         PHKI20130208_191044_V07.gz 785.8 Kbytes 2015-10-29T15:33:18Z
         PHKI20130208_190545_V07.gz 781.1 Kbytes 2015-10-29T15:33:16Z
         PHKI20130208_190045_V07.gz 778.9 Kbytes 2015-10-29T15:33:15Z
         PHKI20130208_185546_V07.gz 776.0 Kbytes 2015-10-28T00:46:55Z
         PHKI20130208_185046_V07.gz 770.8 Kbytes 2015-10-28T00:46:54Z
         PHKI20130208_184547_V07.gz 769.5 Kbytes 2015-10-28T00:46:53Z
         PHKI20130208_184048_V07.gz 766.9 Kbytes 2015-10-28T00:46:52Z
         PHKI20130208_183549_V07.gz 759.9 Kbytes 2015-10-28T00:46:51Z
         PHKI20130208_183048_V07.gz 751.5 Kbytes 2015-10-28T00:46:50Z
         PHKI20130208_182549_V07.gz 755.6 Kbytes 2015-10-28T00:46:48Z
         PHKI20130208_182049_V07.gz 750.1 Kbytes 2015-10-28T00:46:47Z
         PHKI20130208_181549_V07.gz 746.1 Kbytes 2015-10-28T00:46:46Z
         PHKI20130208_181049_V07.gz 751.0 Kbytes 2015-10-28T00:46:45Z
         PHKI20130208_180549_V07.gz 755.0 Kbytes 2015-10-28T00:46:44Z
         PHKI20130208_180049_V07.gz 738.8 Kbytes 2015-10-28T00:46:43Z
         PHKI20130208_175549_V07.gz 740.8 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_175048_V07.gz 756.8 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_174548_V07.gz 746.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_174049_V07.gz 752.1 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_173548_V07.gz 752.3 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_173048_V07.gz 752.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_172548_V07.gz 753.5 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_172048_V07.gz 774.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_171547_V07.gz 784.2 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_171047_V07.gz 773.7 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_170546_V07.gz 783.3 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_170046_V07.gz 799.8 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_165546_V07.gz 800.5 Kbytes 2015-10-25T22:36:36Z
         PHKI20130208_165045_V07.gz 785.8 Kbytes 2015-10-25T22:36:35Z
         PHKI20130208_164545_V07.gz 780.9 Kbytes 2015-10-25T22:36:34Z
         PHKI20130208_164046_V07.gz 798.1 Kbytes 2015-10-25T22:36:33Z
         PHKI20130208_163545_V07.gz 803.1 Kbytes 2015-10-25T22:36:32Z
         PHKI20130208_163045_V07.gz 815.9 Kbytes 2015-10-25T22:36:31Z
         PHKI20130208_162546_V07.gz 835.6 Kbytes 2015-10-25T22:36:30Z
         PHKI20130208_162045_V07.gz 841.1 Kbytes 2015-10-25T22:36:29Z
         PHKI20130208_161545_V07.gz 845.1 Kbytes 2015-10-25T22:36:27Z
         PHKI20130208_161045_V07.gz 856.7 Kbytes 2015-10-25T22:36:26Z
         PHKI20130208_160544_V07.gz 854.3 Kbytes 2015-10-25T22:36:25Z
         PHKI20130208_160045_V07.gz 854.4 Kbytes 2015-10-25T22:36:24Z
         PHKI20130208_155545_V07.gz 864.5 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_155045_V07.gz 866.7 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_154545_V07.gz 868.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_154045_V07.gz 879.5 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_153545_V07.gz 877.7 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_153045_V07.gz 875.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_152545_V07.gz 875.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_152045_V07.gz 877.6 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_151546_V07.gz 870.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_151047_V07.gz 867.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_150547_V07.gz 874.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_150048_V07.gz 868.3 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_145549_V07.gz 862.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_145048_V07.gz 867.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_144548_V07.gz 855.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_144050_V07.gz 846.9 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_143550_V07.gz 853.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_143050_V07.gz 846.6 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_142550_V07.gz 847.3 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_142049_V07.gz 852.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_141550_V07.gz 847.3 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_141050_V07.gz 847.6 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_140549_V07.gz 847.6 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_140050_V07.gz 852.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_135551_V07.gz 851.3 Kbytes 2015-10-29T06:07:33Z
         PHKI20130208_135050_V07.gz 856.3 Kbytes 2015-10-29T06:07:31Z
         PHKI20130208_134550_V07.gz 872.5 Kbytes 2015-10-29T06:07:30Z
         PHKI20130208_134049_V07.gz 868.2 Kbytes 2015-10-29T06:07:29Z
         PHKI20130208_133550_V07.gz 869.6 Kbytes 2015-10-29T06:07:28Z
         PHKI20130208_133050_V07.gz 883.2 Kbytes 2015-10-29T06:07:27Z
         PHKI20130208_132550_V07.gz 888.1 Kbytes 2015-10-29T06:07:25Z
         PHKI20130208_132050_V07.gz 889.4 Kbytes 2015-10-29T06:07:24Z
         PHKI20130208_131550_V07.gz 903.5 Kbytes 2015-10-29T06:07:23Z
         PHKI20130208_131050_V07.gz 904.6 Kbytes 2015-10-29T06:07:22Z
         PHKI20130208_130550_V07.gz 896.5 Kbytes 2015-10-29T06:07:21Z
         PHKI20130208_130051_V07.gz 894.3 Kbytes 2015-10-29T06:07:20Z
         PHKI20130208_125550_V07.gz 902.2 Kbytes 2015-10-23T12:44:39Z
         PHKI20130208_125050_V07.gz 894.5 Kbytes 2015-10-23T12:44:38Z
         PHKI20130208_124551_V07.gz 894.8 Kbytes 2015-10-23T12:44:37Z
         PHKI20130208_124051_V07.gz 897.5 Kbytes 2015-10-23T12:44:36Z
         PHKI20130208_123551_V07.gz 892.1 Kbytes 2015-10-23T12:44:35Z
         PHKI20130208_123051_V07.gz 892.4 Kbytes 2015-10-23T12:44:33Z
         PHKI20130208_122550_V07.gz 895.7 Kbytes 2015-10-23T12:44:32Z
         PHKI20130208_122050_V07.gz 903.9 Kbytes 2015-10-23T12:44:31Z
         PHKI20130208_121549_V07.gz 908.0 Kbytes 2015-10-23T12:44:30Z
         PHKI20130208_121047_V07.gz 915.4 Kbytes 2015-10-23T12:44:29Z
         PHKI20130208_120546_V07.gz 911.8 Kbytes 2015-10-23T12:44:28Z
         PHKI20130208_120045_V07.gz 916.7 Kbytes 2015-10-23T12:44:27Z
         PHKI20130208_115543_V07.gz 915.8 Kbytes 2015-10-25T06:03:46Z
         PHKI20130208_115042_V07.gz 908.1 Kbytes 2015-10-25T06:03:45Z
         PHKI20130208_114541_V07.gz 907.3 Kbytes 2015-10-25T06:03:44Z
         PHKI20130208_114038_V07.gz 913.0 Kbytes 2015-10-25T06:03:43Z
         PHKI20130208_113536_V07.gz 918.6 Kbytes 2015-10-25T06:03:42Z
         PHKI20130208_112826_V07.gz 921.4 Kbytes 2015-10-25T06:03:41Z
         PHKI20130208_112326_V07.gz 924.6 Kbytes 2015-10-25T06:03:39Z
         PHKI20130208_111827_V07.gz 934.4 Kbytes 2015-10-25T06:03:38Z
         PHKI20130208_111328_V07.gz 932.1 Kbytes 2015-10-25T06:03:37Z
         PHKI20130208_110828_V07.gz 931.8 Kbytes 2015-10-25T06:03:36Z
         PHKI20130208_110329_V07.gz 943.2 Kbytes 2015-10-25T06:03:35Z
         PHKI20130208_105830_V07.gz 946.9 Kbytes 2015-10-28T10:28:30Z
         PHKI20130208_105331_V07.gz 949.8 Kbytes 2015-10-28T10:28:28Z
         PHKI20130208_104831_V07.gz 950.0 Kbytes 2015-10-28T10:28:27Z
         PHKI20130208_104331_V07.gz 945.6 Kbytes 2015-10-28T10:28:26Z
         PHKI20130208_103832_V07.gz 933.9 Kbytes 2015-10-28T10:28:25Z
         PHKI20130208_103333_V07.gz 929.3 Kbytes 2015-10-28T10:28:24Z
         PHKI20130208_102834_V07.gz 930.8 Kbytes 2015-10-28T10:28:23Z
         PHKI20130208_102334_V07.gz 924.1 Kbytes 2015-10-28T10:28:22Z
         PHKI20130208_101835_V07.gz 914.2 Kbytes 2015-10-28T10:28:20Z
         PHKI20130208_101335_V07.gz 916.9 Kbytes 2015-10-28T10:28:19Z
         PHKI20130208_100836_V07.gz 917.5 Kbytes 2015-10-28T10:28:18Z
         PHKI20130208_100336_V07.gz 923.1 Kbytes 2015-10-28T10:28:17Z
         PHKI20130208_095836_V07.gz 932.9 Kbytes 2015-10-22T07:22:20Z
         PHKI20130208_095336_V07.gz 940.3 Kbytes 2015-10-22T07:22:19Z
         PHKI20130208_094836_V07.gz 943.3 Kbytes 2015-10-22T07:22:18Z
         PHKI20130208_094336_V07.gz 944.7 Kbytes 2015-10-22T07:22:17Z
         PHKI20130208_093836_V07.gz 940.9 Kbytes 2015-10-22T07:22:16Z
         PHKI20130208_093337_V07.gz 933.8 Kbytes 2015-10-22T07:22:14Z
         PHKI20130208_092837_V07.gz 939.9 Kbytes 2015-10-22T07:22:13Z
         PHKI20130208_092337_V07.gz 948.1 Kbytes 2015-10-22T07:22:12Z
         PHKI20130208_091838_V07.gz 948.0 Kbytes 2015-10-22T07:22:11Z
         PHKI20130208_091338_V07.gz 947.7 Kbytes 2015-10-22T07:22:10Z
         PHKI20130208_090839_V07.gz 954.7 Kbytes 2015-10-22T07:22:09Z
         PHKI20130208_090339_V07.gz 953.2 Kbytes 2015-10-22T07:22:08Z
         PHKI20130208_085840_V07.gz 947.3 Kbytes 2015-10-21T20:19:30Z
         PHKI20130208_085340_V07.gz 955.6 Kbytes 2015-10-21T20:19:29Z
         PHKI20130208_084841_V07.gz 952.3 Kbytes 2015-10-21T20:19:28Z
         PHKI20130208_084341_V07.gz 943.1 Kbytes 2015-10-21T20:19:27Z
         PHKI20130208_083842_V07.gz 945.1 Kbytes 2015-10-21T20:19:26Z
         PHKI20130208_083342_V07.gz 942.6 Kbytes 2015-10-21T20:19:24Z
         PHKI20130208_082842_V07.gz 933.3 Kbytes 2015-10-21T20:19:23Z
         PHKI20130208_082341_V07.gz 933.5 Kbytes 2015-10-21T20:19:22Z
         PHKI20130208_081842_V07.gz 943.0 Kbytes 2015-10-21T20:19:21Z
         PHKI20130208_081342_V07.gz 940.3 Kbytes 2015-10-21T20:19:20Z
         PHKI20130208_080842_V07.gz 934.1 Kbytes 2015-10-21T20:19:19Z
         PHKI20130208_080343_V07.gz 946.5 Kbytes 2015-10-21T20:19:18Z
         PHKI20130208_075843_V07.gz 939.9 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_075344_V07.gz 931.7 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_074845_V07.gz 939.7 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_074345_V07.gz 939.5 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_073846_V07.gz 931.3 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_073347_V07.gz 938.6 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_072847_V07.gz 946.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_072347_V07.gz 942.1 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_071848_V07.gz 948.8 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_071348_V07.gz 954.1 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_070848_V07.gz 949.2 Kbytes 2017-12-20T20:54:56Z
         PHKI20130208_070349_V07.gz 943.1 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_065850_V07.gz 960.3 Kbytes 2015-10-23T21:26:49Z
         PHKI20130208_065349_V07.gz 959.0 Kbytes 2015-10-23T21:26:48Z
         PHKI20130208_064850_V07.gz 960.3 Kbytes 2015-10-23T21:26:47Z
         PHKI20130208_064350_V07.gz 974.0 Kbytes 2015-10-23T21:26:46Z
         PHKI20130208_063851_V07.gz 976.5 Kbytes 2015-10-23T21:26:45Z
         PHKI20130208_063352_V07.gz 971.6 Kbytes 2015-10-23T21:26:44Z
         PHKI20130208_062852_V07.gz 981.1 Kbytes 2015-10-23T21:26:42Z
         PHKI20130208_062353_V07.gz 978.0 Kbytes 2015-10-23T21:26:41Z
         PHKI20130208_061854_V07.gz 970.7 Kbytes 2015-10-23T21:26:40Z
         PHKI20130208_061354_V07.gz 970.9 Kbytes 2015-10-23T21:26:39Z
         PHKI20130208_060855_V07.gz 971.1 Kbytes 2015-10-23T21:26:38Z
         PHKI20130208_060355_V07.gz 966.4 Kbytes 2015-10-23T21:26:37Z
         PHKI20130208_055855_V07.gz 953.7 Kbytes 2015-10-25T07:38:18Z
         PHKI20130208_055356_V07.gz 968.6 Kbytes 2015-10-25T07:38:17Z
         PHKI20130208_054857_V07.gz 968.6 Kbytes 2015-10-25T07:38:15Z
         PHKI20130208_054357_V07.gz 959.5 Kbytes 2015-10-25T07:38:14Z
         PHKI20130208_053858_V07.gz 972.6 Kbytes 2015-10-25T07:38:13Z
         PHKI20130208_053359_V07.gz 967.5 Kbytes 2015-10-25T07:38:12Z
         PHKI20130208_052859_V07.gz 960.2 Kbytes 2015-10-25T07:38:11Z
         PHKI20130208_052400_V07.gz 964.2 Kbytes 2015-10-25T07:38:10Z
         PHKI20130208_051900_V07.gz 960.7 Kbytes 2015-10-25T07:38:09Z
         PHKI20130208_051401_V07.gz 943.0 Kbytes 2015-10-25T07:38:07Z
         PHKI20130208_050902_V07.gz 945.0 Kbytes 2015-10-25T07:38:06Z
         PHKI20130208_050403_V07.gz 944.3 Kbytes 2015-10-25T07:38:05Z
         PHKI20130208_045903_V07.gz 924.2 Kbytes 2015-10-28T21:09:07Z
         PHKI20130208_045404_V07.gz 901.2 Kbytes 2015-10-28T21:09:06Z
         PHKI20130208_044904_V07.gz 896.4 Kbytes 2015-10-28T21:09:05Z
         PHKI20130208_044404_V07.gz 870.9 Kbytes 2015-10-28T21:09:04Z
         PHKI20130208_043905_V07.gz 864.2 Kbytes 2015-10-28T21:09:03Z
         PHKI20130208_043406_V07.gz 865.8 Kbytes 2015-10-28T21:09:02Z
         PHKI20130208_042906_V07.gz 875.6 Kbytes 2015-10-28T21:09:01Z
         PHKI20130208_042406_V07.gz 860.9 Kbytes 2015-10-28T21:09:00Z
         PHKI20130208_041905_V07.gz 855.9 Kbytes 2015-10-28T21:08:58Z
         PHKI20130208_041405_V07.gz 835.5 Kbytes 2015-10-28T21:08:57Z
         PHKI20130208_040906_V07.gz 827.6 Kbytes 2015-10-28T21:08:56Z
         PHKI20130208_040406_V07.gz 829.9 Kbytes 2015-10-28T21:08:55Z
         PHKI20130208_035906_V07.gz 843.2 Kbytes 2015-10-22T02:29:16Z
         PHKI20130208_035406_V07.gz 844.5 Kbytes 2015-10-22T02:29:15Z
         PHKI20130208_034906_V07.gz 848.8 Kbytes 2015-10-22T02:29:13Z
         PHKI20130208_034405_V07.gz 863.1 Kbytes 2015-10-22T02:29:12Z
         PHKI20130208_033905_V07.gz 867.1 Kbytes 2015-10-22T02:29:11Z
         PHKI20130208_033404_V07.gz 698.8 Kbytes 2015-10-22T02:29:10Z
         PHKI20130208_032655_V07.gz 884.5 Kbytes 2015-10-22T02:29:09Z
         PHKI20130208_032155_V07.gz 895.1 Kbytes 2015-10-22T02:29:08Z
         PHKI20130208_031655_V07.gz 899.5 Kbytes 2015-10-22T02:29:07Z
         PHKI20130208_031156_V07.gz 897.0 Kbytes 2015-10-22T02:29:06Z
         PHKI20130208_030656_V07.gz 900.0 Kbytes 2015-10-22T02:29:05Z
         PHKI20130208_030155_V07.gz 905.1 Kbytes 2015-10-22T02:29:03Z
         PHKI20130208_025656_V07.gz 898.1 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_025157_V07.gz 891.2 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_024657_V07.gz 894.2 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_024158_V07.gz 893.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_023659_V07.gz 885.2 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_023159_V07.gz 886.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_022700_V07.gz 889.3 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_022201_V07.gz 886.3 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_021701_V07.gz 896.8 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_021202_V07.gz 899.8 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_020703_V07.gz 902.0 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_020203_V07.gz 906.4 Kbytes 2017-12-20T20:54:55Z
         PHKI20130208_015704_V07.gz 913.0 Kbytes 2015-10-28T16:10:09Z
         PHKI20130208_015205_V07.gz 914.3 Kbytes 2015-10-28T16:10:08Z
         PHKI20130208_014705_V07.gz 910.9 Kbytes 2015-10-28T16:10:07Z
         PHKI20130208_014206_V07.gz 918.4 Kbytes 2015-10-28T16:10:05Z
         PHKI20130208_013707_V07.gz 917.5 Kbytes 2015-10-28T16:10:04Z
         PHKI20130208_013207_V07.gz 917.5 Kbytes 2015-10-28T16:10:03Z
         PHKI20130208_012708_V07.gz 924.4 Kbytes 2015-10-28T16:10:02Z
         PHKI20130208_012209_V07.gz 915.0 Kbytes 2015-10-28T16:10:01Z
         PHKI20130208_011707_V07.gz 917.8 Kbytes 2015-10-28T16:10:00Z
         PHKI20130208_011208_V07.gz 916.7 Kbytes 2015-10-28T16:09:59Z
         PHKI20130208_010708_V07.gz 913.8 Kbytes 2015-10-28T16:09:57Z
         PHKI20130208_010207_V07.gz 906.4 Kbytes 2015-10-28T16:09:56Z
         PHKI20130208_005707_V07.gz 906.7 Kbytes 2015-10-28T11:36:04Z
         PHKI20130208_005207_V07.gz 913.5 Kbytes 2015-10-28T11:36:03Z
         PHKI20130208_004707_V07.gz 912.5 Kbytes 2015-10-28T11:36:02Z
         PHKI20130208_004208_V07.gz 904.4 Kbytes 2015-10-28T11:36:01Z
         PHKI20130208_003709_V07.gz 910.3 Kbytes 2015-10-28T11:36:00Z
         PHKI20130208_003209_V07.gz 911.7 Kbytes 2015-10-28T11:35:59Z
         PHKI20130208_002709_V07.gz 915.3 Kbytes 2015-10-28T11:35:57Z
         PHKI20130208_002209_V07.gz 913.8 Kbytes 2015-10-28T11:35:56Z
         PHKI20130208_001709_V07.gz 918.9 Kbytes 2015-10-28T11:35:55Z
         PHKI20130208_001208_V07.gz 915.5 Kbytes 2015-10-28T11:35:54Z
         PHKI20130208_000709_V07.gz 923.6 Kbytes 2015-10-28T11:35:53Z
         PHKI20130208_000209_V07.gz 933.7 Kbytes 2015-10-28T11:35:52Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation