TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/02/10/PHKI/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  PHKI   --
         PHKI20130210_235529_V07.gz 1.085 Mbytes 2017-12-20T21:04:37Z
         PHKI20130210_235028_V07.gz 1.092 Mbytes 2017-12-20T21:04:37Z
         PHKI20130210_234529_V07.gz 1.108 Mbytes 2017-12-20T21:04:37Z
         PHKI20130210_234028_V07.gz 1.112 Mbytes 2017-12-20T21:04:37Z
         PHKI20130210_233531_V07.gz 1.124 Mbytes 2017-12-20T21:04:37Z
         PHKI20130210_233032_V07.gz 1.138 Mbytes 2017-12-20T21:04:37Z
         PHKI20130210_232533_V07.gz 1.137 Mbytes 2017-12-20T21:04:37Z
         PHKI20130210_232033_V07.gz 1.141 Mbytes 2017-12-20T21:04:37Z
         PHKI20130210_231534_V07.gz 1.151 Mbytes 2017-12-20T21:04:37Z
         PHKI20130210_231035_V07.gz 1.155 Mbytes 2017-12-20T21:04:37Z
         PHKI20130210_230534_V07.gz 1.159 Mbytes 2017-12-20T21:04:37Z
         PHKI20130210_230035_V07.gz 1.177 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_225534_V07.gz 1.190 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_225033_V07.gz 1.193 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_224534_V07.gz 1.200 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_224035_V07.gz 1.209 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_223535_V07.gz 1.201 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_223035_V07.gz 1.202 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_222537_V07.gz 1.199 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_222036_V07.gz 1.187 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_221536_V07.gz 1.168 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_221036_V07.gz 1.161 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_220535_V07.gz 1.152 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_220036_V07.gz 1.141 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_215536_V07.gz 1.138 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_215036_V07.gz 1.135 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_214536_V07.gz 1.125 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_214036_V07.gz 1.116 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_213535_V07.gz 1.123 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_213035_V07.gz 1.123 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_212535_V07.gz 1.122 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_212036_V07.gz 1.128 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_211536_V07.gz 1.122 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_211035_V07.gz 1.124 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_210536_V07.gz 1.140 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_210036_V07.gz 1.142 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_205535_V07.gz 1.141 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_205035_V07.gz 1.146 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_204536_V07.gz 1.152 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_204035_V07.gz 1.154 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_203535_V07.gz 1.156 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_203035_V07.gz 1.160 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_202535_V07.gz 1.164 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_202034_V07.gz 1.157 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_201534_V07.gz 1.160 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_201034_V07.gz 1.155 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_200533_V07.gz 1.147 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_200033_V07.gz 1.150 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_195533_V07.gz 1.150 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_195030_V07.gz 963.4 Kbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_194323_V07.gz 1.150 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_193822_V07.gz 1.159 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_193322_V07.gz 1.153 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_192822_V07.gz 1.150 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_192321_V07.gz 1.143 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_191821_V07.gz 1.142 Mbytes 2017-12-20T21:04:36Z
         PHKI20130210_191321_V07.gz 1.137 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_190820_V07.gz 1.124 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_190320_V07.gz 1.121 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_185820_V07.gz 1.118 Mbytes 2015-10-23T19:26:53Z
         PHKI20130210_185319_V07.gz 1.115 Mbytes 2015-10-23T19:26:52Z
         PHKI20130210_184819_V07.gz 1.116 Mbytes 2015-10-23T19:26:51Z
         PHKI20130210_184319_V07.gz 1.116 Mbytes 2015-10-23T19:26:49Z
         PHKI20130210_183818_V07.gz 1.120 Mbytes 2015-10-23T19:26:48Z
         PHKI20130210_183319_V07.gz 1.109 Mbytes 2015-10-23T19:26:47Z
         PHKI20130210_182819_V07.gz 1.114 Mbytes 2015-10-23T19:26:46Z
         PHKI20130210_182318_V07.gz 1.116 Mbytes 2015-10-23T19:26:45Z
         PHKI20130210_181819_V07.gz 1.107 Mbytes 2015-10-23T19:26:44Z
         PHKI20130210_181319_V07.gz 1.108 Mbytes 2015-10-23T19:26:43Z
         PHKI20130210_180817_V07.gz 1.112 Mbytes 2015-10-23T19:26:42Z
         PHKI20130210_180317_V07.gz 1.104 Mbytes 2015-10-23T19:26:40Z
         PHKI20130210_175817_V07.gz 1.106 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_175317_V07.gz 1.114 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_174817_V07.gz 1.106 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_174317_V07.gz 1.106 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_173816_V07.gz 1.112 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_173316_V07.gz 1.117 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_172815_V07.gz 1.115 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_172315_V07.gz 1.131 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_171815_V07.gz 1.143 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_171315_V07.gz 1.134 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_170814_V07.gz 1.111 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_170314_V07.gz 1.118 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_165814_V07.gz 1.109 Mbytes 2015-10-23T17:24:26Z
         PHKI20130210_165313_V07.gz 1.100 Mbytes 2015-10-23T17:24:24Z
         PHKI20130210_164814_V07.gz 1.092 Mbytes 2015-10-23T17:24:23Z
         PHKI20130210_164314_V07.gz 1.099 Mbytes 2015-10-23T17:24:22Z
         PHKI20130210_163814_V07.gz 1.092 Mbytes 2015-10-23T17:24:21Z
         PHKI20130210_163314_V07.gz 1.092 Mbytes 2015-10-23T17:24:20Z
         PHKI20130210_162813_V07.gz 1.100 Mbytes 2015-10-23T17:24:19Z
         PHKI20130210_162314_V07.gz 1.103 Mbytes 2015-10-23T17:24:18Z
         PHKI20130210_161814_V07.gz 1.115 Mbytes 2015-10-23T17:24:16Z
         PHKI20130210_161313_V07.gz 1.128 Mbytes 2015-10-23T17:24:15Z
         PHKI20130210_160813_V07.gz 1.132 Mbytes 2015-10-23T17:24:14Z
         PHKI20130210_160313_V07.gz 1.135 Mbytes 2015-10-23T17:24:13Z
         PHKI20130210_155812_V07.gz 1.143 Mbytes 2015-10-22T01:50:34Z
         PHKI20130210_155312_V07.gz 1.152 Mbytes 2015-10-22T01:50:33Z
         PHKI20130210_154813_V07.gz 1.155 Mbytes 2015-10-22T01:50:32Z
         PHKI20130210_154312_V07.gz 1.153 Mbytes 2015-10-22T01:50:30Z
         PHKI20130210_153812_V07.gz 1.165 Mbytes 2015-10-22T01:50:29Z
         PHKI20130210_153313_V07.gz 1.166 Mbytes 2015-10-22T01:50:28Z
         PHKI20130210_152812_V07.gz 1.165 Mbytes 2015-10-22T01:50:27Z
         PHKI20130210_152312_V07.gz 1.172 Mbytes 2015-10-22T01:50:26Z
         PHKI20130210_151812_V07.gz 1.166 Mbytes 2015-10-22T01:50:25Z
         PHKI20130210_151311_V07.gz 1.156 Mbytes 2015-10-22T01:50:24Z
         PHKI20130210_150812_V07.gz 1.157 Mbytes 2015-10-22T01:50:22Z
         PHKI20130210_150311_V07.gz 1.150 Mbytes 2015-10-22T01:50:21Z
         PHKI20130210_145811_V07.gz 1.146 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_145311_V07.gz 1.151 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_144811_V07.gz 1.153 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_144310_V07.gz 1.153 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_143810_V07.gz 1.149 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_143311_V07.gz 1.159 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_142810_V07.gz 1.160 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_142310_V07.gz 1.154 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_141811_V07.gz 1.155 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_141310_V07.gz 1.157 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_140810_V07.gz 1.146 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_140310_V07.gz 1.140 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_135810_V07.gz 1.137 Mbytes 2015-10-27T07:21:51Z
         PHKI20130210_135311_V07.gz 1.130 Mbytes 2015-10-27T07:21:50Z
         PHKI20130210_134812_V07.gz 1.120 Mbytes 2015-10-27T07:21:49Z
         PHKI20130210_134311_V07.gz 1.124 Mbytes 2015-10-27T07:21:48Z
         PHKI20130210_133811_V07.gz 1.123 Mbytes 2015-10-27T07:21:47Z
         PHKI20130210_133310_V07.gz 1.118 Mbytes 2015-10-27T07:21:46Z
         PHKI20130210_132812_V07.gz 1.120 Mbytes 2015-10-27T07:21:45Z
         PHKI20130210_132312_V07.gz 1.119 Mbytes 2015-10-27T07:21:44Z
         PHKI20130210_131812_V07.gz 1.118 Mbytes 2015-10-27T07:21:43Z
         PHKI20130210_131311_V07.gz 1.122 Mbytes 2015-10-27T07:21:41Z
         PHKI20130210_130812_V07.gz 1.128 Mbytes 2015-10-27T07:21:40Z
         PHKI20130210_130311_V07.gz 1.126 Mbytes 2015-10-27T07:21:39Z
         PHKI20130210_125810_V07.gz 1.124 Mbytes 2015-10-27T07:07:23Z
         PHKI20130210_125310_V07.gz 1.129 Mbytes 2015-10-27T07:07:22Z
         PHKI20130210_124809_V07.gz 1.133 Mbytes 2015-10-27T07:07:21Z
         PHKI20130210_124308_V07.gz 1.124 Mbytes 2015-10-27T07:07:20Z
         PHKI20130210_123808_V07.gz 1.120 Mbytes 2015-10-27T07:07:18Z
         PHKI20130210_123307_V07.gz 1.127 Mbytes 2015-10-27T07:07:17Z
         PHKI20130210_122807_V07.gz 1.122 Mbytes 2015-10-27T07:07:16Z
         PHKI20130210_122307_V07.gz 1.115 Mbytes 2015-10-27T07:07:15Z
         PHKI20130210_121806_V07.gz 1.106 Mbytes 2015-10-27T07:07:14Z
         PHKI20130210_121305_V07.gz 1.100 Mbytes 2015-10-27T07:07:13Z
         PHKI20130210_120803_V07.gz 1.099 Mbytes 2015-10-27T07:07:12Z
         PHKI20130210_120301_V07.gz 1.095 Mbytes 2015-10-27T07:07:11Z
         PHKI20130210_115759_V07.gz 1.087 Mbytes 2015-10-28T10:42:06Z
         PHKI20130210_115257_V07.gz 1.094 Mbytes 2015-10-28T10:42:05Z
         PHKI20130210_114754_V07.gz 1.100 Mbytes 2015-10-28T10:42:04Z
         PHKI20130210_114039_V07.gz 1.111 Mbytes 2015-10-28T10:42:02Z
         PHKI20130210_113538_V07.gz 1.121 Mbytes 2015-10-28T10:42:01Z
         PHKI20130210_113038_V07.gz 1.128 Mbytes 2015-10-28T10:42:00Z
         PHKI20130210_112539_V07.gz 1.142 Mbytes 2015-10-28T10:41:59Z
         PHKI20130210_112039_V07.gz 1.155 Mbytes 2015-10-28T10:41:58Z
         PHKI20130210_111539_V07.gz 1.155 Mbytes 2015-10-28T10:41:57Z
         PHKI20130210_111040_V07.gz 1.165 Mbytes 2015-10-28T10:41:56Z
         PHKI20130210_110540_V07.gz 1.166 Mbytes 2015-10-28T10:41:55Z
         PHKI20130210_110041_V07.gz 1.167 Mbytes 2015-10-28T10:41:53Z
         PHKI20130210_105541_V07.gz 1.164 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_105040_V07.gz 1.168 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_104541_V07.gz 1.165 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_104041_V07.gz 1.173 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_103541_V07.gz 1.192 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_103041_V07.gz 1.189 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_102541_V07.gz 1.196 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_102041_V07.gz 1.198 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_101540_V07.gz 1.195 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_101040_V07.gz 1.180 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_100541_V07.gz 1.161 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_100040_V07.gz 1.166 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_095540_V07.gz 1.163 Mbytes 2015-10-28T01:42:11Z
         PHKI20130210_095041_V07.gz 1.162 Mbytes 2015-10-28T01:42:10Z
         PHKI20130210_094540_V07.gz 1.167 Mbytes 2015-10-28T01:42:08Z
         PHKI20130210_094041_V07.gz 1.167 Mbytes 2015-10-28T01:42:07Z
         PHKI20130210_093542_V07.gz 1.167 Mbytes 2015-10-28T01:42:06Z
         PHKI20130210_093040_V07.gz 1.157 Mbytes 2015-10-28T01:42:05Z
         PHKI20130210_092540_V07.gz 1.147 Mbytes 2015-10-28T01:42:04Z
         PHKI20130210_092039_V07.gz 1.130 Mbytes 2015-10-28T01:42:03Z
         PHKI20130210_091540_V07.gz 1.118 Mbytes 2015-10-28T01:42:01Z
         PHKI20130210_091040_V07.gz 1.112 Mbytes 2015-10-28T01:42:00Z
         PHKI20130210_090540_V07.gz 1.098 Mbytes 2015-10-28T01:41:59Z
         PHKI20130210_090041_V07.gz 1.085 Mbytes 2015-10-28T01:41:58Z
         PHKI20130210_085541_V07.gz 1.076 Mbytes 2015-10-25T15:20:12Z
         PHKI20130210_085041_V07.gz 1.067 Mbytes 2015-10-25T15:20:11Z
         PHKI20130210_084540_V07.gz 1.058 Mbytes 2015-10-25T15:20:10Z
         PHKI20130210_084040_V07.gz 1.058 Mbytes 2015-10-25T15:20:09Z
         PHKI20130210_083539_V07.gz 1.067 Mbytes 2015-10-25T15:20:08Z
         PHKI20130210_083040_V07.gz 1.075 Mbytes 2015-10-25T15:20:07Z
         PHKI20130210_082540_V07.gz 1.073 Mbytes 2015-10-25T15:20:06Z
         PHKI20130210_082041_V07.gz 1.079 Mbytes 2015-10-25T15:20:04Z
         PHKI20130210_081540_V07.gz 1.076 Mbytes 2015-10-25T15:20:03Z
         PHKI20130210_081040_V07.gz 1.065 Mbytes 2015-10-25T15:20:02Z
         PHKI20130210_080540_V07.gz 1.053 Mbytes 2015-10-25T15:20:01Z
         PHKI20130210_080040_V07.gz 1.041 Mbytes 2015-10-25T15:20:00Z
         PHKI20130210_075539_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-24T18:33:53Z
         PHKI20130210_075037_V07.gz 1.011 Mbytes 2015-10-24T18:33:51Z
         PHKI20130210_074537_V07.gz 999.9 Kbytes 2015-10-24T18:33:50Z
         PHKI20130210_074038_V07.gz 1.001 Mbytes 2015-10-24T18:33:49Z
         PHKI20130210_073537_V07.gz 1.008 Mbytes 2015-10-24T18:33:48Z
         PHKI20130210_073037_V07.gz 1.003 Mbytes 2015-10-24T18:33:47Z
         PHKI20130210_072537_V07.gz 1.012 Mbytes 2015-10-24T18:33:46Z
         PHKI20130210_072037_V07.gz 1.007 Mbytes 2015-10-24T18:33:45Z
         PHKI20130210_071537_V07.gz 1.003 Mbytes 2015-10-24T18:33:44Z
         PHKI20130210_071038_V07.gz 1.009 Mbytes 2015-10-24T18:33:42Z
         PHKI20130210_070538_V07.gz 1.012 Mbytes 2015-10-24T18:33:41Z
         PHKI20130210_070039_V07.gz 1.013 Mbytes 2015-10-24T18:33:40Z
         PHKI20130210_065540_V07.gz 1.022 Mbytes 2015-10-23T13:03:05Z
         PHKI20130210_065040_V07.gz 1.031 Mbytes 2015-10-23T13:03:04Z
         PHKI20130210_064540_V07.gz 1.031 Mbytes 2015-10-23T13:03:03Z
         PHKI20130210_064041_V07.gz 1.039 Mbytes 2015-10-23T13:03:02Z
         PHKI20130210_063541_V07.gz 1.049 Mbytes 2015-10-23T13:03:01Z
         PHKI20130210_063042_V07.gz 1.056 Mbytes 2015-10-23T13:03:00Z
         PHKI20130210_062543_V07.gz 1.045 Mbytes 2015-10-23T13:02:59Z
         PHKI20130210_062042_V07.gz 1.053 Mbytes 2015-10-23T13:02:58Z
         PHKI20130210_061543_V07.gz 1.047 Mbytes 2015-10-23T13:02:57Z
         PHKI20130210_061044_V07.gz 1.041 Mbytes 2015-10-23T13:02:55Z
         PHKI20130210_060543_V07.gz 1.035 Mbytes 2015-10-23T13:02:54Z
         PHKI20130210_060044_V07.gz 1.027 Mbytes 2015-10-23T13:02:53Z
         PHKI20130210_055545_V07.gz 1.013 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_055045_V07.gz 1.007 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_054545_V07.gz 1.013 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_054044_V07.gz 1.011 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_053543_V07.gz 1.009 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_053043_V07.gz 1.003 Mbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_052543_V07.gz 999.6 Kbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_052042_V07.gz 993.7 Kbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_051542_V07.gz 989.6 Kbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_051042_V07.gz 995.0 Kbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_050540_V07.gz 990.8 Kbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_050041_V07.gz 981.0 Kbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_045540_V07.gz 954.8 Kbytes 2015-10-22T10:16:19Z
         PHKI20130210_045040_V07.gz 939.3 Kbytes 2015-10-22T10:16:18Z
         PHKI20130210_044540_V07.gz 917.9 Kbytes 2015-10-22T10:16:17Z
         PHKI20130210_044038_V07.gz 916.5 Kbytes 2015-10-22T10:16:16Z
         PHKI20130210_043538_V07.gz 916.4 Kbytes 2015-10-22T10:16:15Z
         PHKI20130210_043038_V07.gz 923.6 Kbytes 2015-10-22T10:16:13Z
         PHKI20130210_042538_V07.gz 930.7 Kbytes 2015-10-22T10:16:12Z
         PHKI20130210_042037_V07.gz 924.8 Kbytes 2015-10-22T10:16:11Z
         PHKI20130210_041536_V07.gz 918.6 Kbytes 2015-10-22T10:16:10Z
         PHKI20130210_041035_V07.gz 921.7 Kbytes 2015-10-22T10:16:09Z
         PHKI20130210_040534_V07.gz 918.7 Kbytes 2015-10-22T10:16:08Z
         PHKI20130210_040006_V07.gz 999.6 Kbytes 2015-10-22T10:16:06Z
         PHKI20130210_035505_V07.gz 925.5 Kbytes 2017-12-20T21:04:35Z
         PHKI20130210_035003_V07.gz 931.5 Kbytes 2017-12-20T21:04:34Z
         PHKI20130210_034502_V07.gz 931.7 Kbytes 2017-12-20T21:04:34Z
         PHKI20130210_033750_V07.gz 936.2 Kbytes 2017-12-20T21:04:34Z
         PHKI20130210_033252_V07.gz 930.9 Kbytes 2017-12-20T21:04:34Z
         PHKI20130210_032753_V07.gz 936.0 Kbytes 2017-12-20T21:04:34Z
         PHKI20130210_032253_V07.gz 940.2 Kbytes 2017-12-20T21:04:34Z
         PHKI20130210_031754_V07.gz 938.2 Kbytes 2017-12-20T21:04:34Z
         PHKI20130210_031255_V07.gz 940.9 Kbytes 2017-12-20T21:04:34Z
         PHKI20130210_030754_V07.gz 947.8 Kbytes 2017-12-20T21:04:34Z
         PHKI20130210_030255_V07.gz 942.8 Kbytes 2017-12-20T21:04:34Z
         PHKI20130210_025756_V07.gz 936.0 Kbytes 2015-10-23T07:01:32Z
         PHKI20130210_025255_V07.gz 940.3 Kbytes 2015-10-23T07:01:31Z
         PHKI20130210_024756_V07.gz 946.3 Kbytes 2015-10-23T07:01:30Z
         PHKI20130210_024257_V07.gz 945.1 Kbytes 2015-10-23T07:01:29Z
         PHKI20130210_023757_V07.gz 942.7 Kbytes 2015-10-23T07:01:27Z
         PHKI20130210_023259_V07.gz 939.9 Kbytes 2015-10-23T07:01:26Z
         PHKI20130210_022800_V07.gz 923.8 Kbytes 2015-10-23T07:01:25Z
         PHKI20130210_022300_V07.gz 926.8 Kbytes 2015-10-23T07:01:24Z
         PHKI20130210_021800_V07.gz 932.3 Kbytes 2015-10-23T07:01:23Z
         PHKI20130210_021301_V07.gz 927.1 Kbytes 2015-10-23T07:01:22Z
         PHKI20130210_020801_V07.gz 923.7 Kbytes 2015-10-23T07:01:21Z
         PHKI20130210_020302_V07.gz 932.5 Kbytes 2015-10-23T07:01:19Z
         PHKI20130210_015803_V07.gz 927.1 Kbytes 2015-10-25T05:29:07Z
         PHKI20130210_015303_V07.gz 926.5 Kbytes 2015-10-25T05:29:06Z
         PHKI20130210_014804_V07.gz 931.8 Kbytes 2015-10-25T05:29:05Z
         PHKI20130210_014304_V07.gz 927.5 Kbytes 2015-10-25T05:29:04Z
         PHKI20130210_013804_V07.gz 923.2 Kbytes 2015-10-25T05:29:02Z
         PHKI20130210_013305_V07.gz 926.2 Kbytes 2015-10-25T05:29:01Z
         PHKI20130210_012806_V07.gz 927.6 Kbytes 2015-10-25T05:29:00Z
         PHKI20130210_012306_V07.gz 921.0 Kbytes 2015-10-25T05:28:59Z
         PHKI20130210_011806_V07.gz 924.7 Kbytes 2015-10-25T05:28:58Z
         PHKI20130210_011306_V07.gz 926.8 Kbytes 2015-10-25T05:28:57Z
         PHKI20130210_010807_V07.gz 925.7 Kbytes 2015-10-25T05:28:56Z
         PHKI20130210_010307_V07.gz 934.8 Kbytes 2015-10-25T05:28:55Z
         PHKI20130210_005807_V07.gz 945.1 Kbytes 2015-10-25T08:02:57Z
         PHKI20130210_005307_V07.gz 945.0 Kbytes 2015-10-25T08:02:56Z
         PHKI20130210_004808_V07.gz 938.4 Kbytes 2015-10-25T08:02:55Z
         PHKI20130210_004309_V07.gz 941.8 Kbytes 2015-10-25T08:02:54Z
         PHKI20130210_003809_V07.gz 935.9 Kbytes 2015-10-25T08:02:53Z
         PHKI20130210_003310_V07.gz 923.7 Kbytes 2015-10-25T08:02:52Z
         PHKI20130210_002810_V07.gz 923.5 Kbytes 2015-10-25T08:02:51Z
         PHKI20130210_002311_V07.gz 920.2 Kbytes 2015-10-25T08:02:50Z
         PHKI20130210_001812_V07.gz 913.8 Kbytes 2015-10-25T08:02:49Z
         PHKI20130210_001312_V07.gz 923.5 Kbytes 2015-10-25T08:02:47Z
         PHKI20130210_000812_V07.gz 920.7 Kbytes 2015-10-25T08:02:46Z
         PHKI20130210_000313_V07.gz 911.1 Kbytes 2015-10-25T08:02:45Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation