TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/02/17/PHKI/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  PHKI   --
         PHKI20130217_235922_V07.gz 1.411 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_235422_V07.gz 1.418 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_234922_V07.gz 1.424 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_234421_V07.gz 1.430 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_233922_V07.gz 1.441 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_233422_V07.gz 1.451 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_232922_V07.gz 1.450 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_232422_V07.gz 1.446 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_231713_V07.gz 1.422 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_231214_V07.gz 1.415 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_230715_V07.gz 1.424 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_230214_V07.gz 1.420 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_225716_V07.gz 1.431 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_225216_V07.gz 1.431 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_224716_V07.gz 1.408 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_224217_V07.gz 1.397 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_223717_V07.gz 1.399 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_223217_V07.gz 1.392 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_222717_V07.gz 1.394 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_222217_V07.gz 1.404 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_221716_V07.gz 1.402 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_221217_V07.gz 1.401 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_220717_V07.gz 1.396 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_220217_V07.gz 1.384 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_215717_V07.gz 1.389 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_215217_V07.gz 1.394 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_214716_V07.gz 1.383 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_214216_V07.gz 1.368 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_213716_V07.gz 1.363 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_213216_V07.gz 1.351 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_212717_V07.gz 1.340 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_212217_V07.gz 1.348 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_211717_V07.gz 1.365 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_211218_V07.gz 1.382 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_210718_V07.gz 1.385 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_210217_V07.gz 1.396 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_205651_V07.gz 1.490 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_205150_V07.gz 1.406 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_204649_V07.gz 1.415 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_204149_V07.gz 1.422 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_203649_V07.gz 1.436 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_203150_V07.gz 1.445 Mbytes 2017-12-20T21:32:39Z
         PHKI20130217_202650_V07.gz 1.450 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_202057_V07.gz 1.614 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_201530_V07.gz 1.549 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_201030_V07.gz 1.481 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_200503_V07.gz 1.565 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_200003_V07.gz 1.465 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_195503_V07.gz 1.448 Mbytes 2015-10-29T06:43:52Z
         PHKI20130217_195002_V07.gz 1.451 Mbytes 2015-10-29T06:43:50Z
         PHKI20130217_194502_V07.gz 1.449 Mbytes 2015-10-29T06:43:49Z
         PHKI20130217_194003_V07.gz 1.448 Mbytes 2015-10-29T06:43:48Z
         PHKI20130217_193502_V07.gz 1.426 Mbytes 2015-10-29T06:43:47Z
         PHKI20130217_193003_V07.gz 1.398 Mbytes 2015-10-29T06:43:46Z
         PHKI20130217_192504_V07.gz 1.377 Mbytes 2015-10-29T06:43:45Z
         PHKI20130217_192003_V07.gz 1.367 Mbytes 2015-10-29T06:43:44Z
         PHKI20130217_191503_V07.gz 1.371 Mbytes 2015-10-29T06:43:42Z
         PHKI20130217_191003_V07.gz 1.376 Mbytes 2015-10-29T06:43:41Z
         PHKI20130217_190503_V07.gz 1.380 Mbytes 2015-10-29T06:43:40Z
         PHKI20130217_190003_V07.gz 1.382 Mbytes 2015-10-29T06:43:39Z
         PHKI20130217_185503_V07.gz 1.367 Mbytes 2015-10-22T21:53:26Z
         PHKI20130217_185002_V07.gz 1.362 Mbytes 2015-10-22T21:53:25Z
         PHKI20130217_184502_V07.gz 1.345 Mbytes 2015-10-22T21:53:24Z
         PHKI20130217_184002_V07.gz 1.353 Mbytes 2015-10-22T21:53:23Z
         PHKI20130217_183501_V07.gz 1.364 Mbytes 2015-10-22T21:53:21Z
         PHKI20130217_182935_V07.gz 1.439 Mbytes 2015-10-22T21:53:20Z
         PHKI20130217_182435_V07.gz 1.347 Mbytes 2015-10-22T21:53:19Z
         PHKI20130217_181935_V07.gz 1.320 Mbytes 2015-10-22T21:53:18Z
         PHKI20130217_181435_V07.gz 1.316 Mbytes 2015-10-22T21:53:17Z
         PHKI20130217_180936_V07.gz 1.324 Mbytes 2015-10-22T21:53:16Z
         PHKI20130217_180436_V07.gz 1.324 Mbytes 2015-10-22T21:53:14Z
         PHKI20130217_175939_V07.gz 1.332 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_175439_V07.gz 1.338 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_174938_V07.gz 1.327 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_174438_V07.gz 1.309 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_173938_V07.gz 1.303 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_173437_V07.gz 1.307 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_172937_V07.gz 1.319 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_172437_V07.gz 1.353 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_171937_V07.gz 1.374 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_171438_V07.gz 1.384 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_170938_V07.gz 1.361 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_170438_V07.gz 1.334 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_165938_V07.gz 1.324 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_165439_V07.gz 1.334 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_164912_V07.gz 1.412 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_164412_V07.gz 1.319 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_163845_V07.gz 1.430 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_163346_V07.gz 1.356 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_162847_V07.gz 1.354 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_162347_V07.gz 1.350 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_161846_V07.gz 1.356 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_161347_V07.gz 1.353 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_160848_V07.gz 1.357 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_160347_V07.gz 1.362 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_155848_V07.gz 1.369 Mbytes 2015-10-22T21:43:37Z
         PHKI20130217_155349_V07.gz 1.369 Mbytes 2015-10-22T21:43:36Z
         PHKI20130217_154848_V07.gz 1.370 Mbytes 2015-10-22T21:43:35Z
         PHKI20130217_154348_V07.gz 1.366 Mbytes 2015-10-22T21:43:34Z
         PHKI20130217_153848_V07.gz 1.368 Mbytes 2015-10-22T21:43:33Z
         PHKI20130217_153347_V07.gz 1.379 Mbytes 2015-10-22T21:43:31Z
         PHKI20130217_152847_V07.gz 1.383 Mbytes 2015-10-22T21:43:30Z
         PHKI20130217_152347_V07.gz 1.367 Mbytes 2015-10-22T21:43:29Z
         PHKI20130217_151634_V07.gz 1.349 Mbytes 2015-10-22T21:43:28Z
         PHKI20130217_151040_V07.gz 1.488 Mbytes 2015-10-22T21:43:27Z
         PHKI20130217_150539_V07.gz 1.351 Mbytes 2015-10-22T21:43:26Z
         PHKI20130217_150040_V07.gz 1.360 Mbytes 2015-10-22T21:43:25Z
         PHKI20130217_145541_V07.gz 1.359 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_145041_V07.gz 1.354 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_144542_V07.gz 1.362 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_144043_V07.gz 1.361 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_143543_V07.gz 1.373 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_143043_V07.gz 1.392 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_142543_V07.gz 1.400 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_142042_V07.gz 1.405 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_141543_V07.gz 1.413 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_141043_V07.gz 1.398 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_140543_V07.gz 1.398 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_140043_V07.gz 1.401 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_135544_V07.gz 1.400 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_135044_V07.gz 1.386 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_134545_V07.gz 1.388 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_134019_V07.gz 1.450 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_133519_V07.gz 1.362 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_133020_V07.gz 1.347 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_132521_V07.gz 1.347 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_132021_V07.gz 1.330 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_131523_V07.gz 1.323 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_131023_V07.gz 1.322 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_130523_V07.gz 1.324 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_130024_V07.gz 1.361 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_125524_V07.gz 1.386 Mbytes 2015-10-27T22:40:20Z
         PHKI20130217_125023_V07.gz 1.394 Mbytes 2015-10-27T22:40:19Z
         PHKI20130217_124523_V07.gz 1.411 Mbytes 2015-10-27T22:40:18Z
         PHKI20130217_124023_V07.gz 1.430 Mbytes 2015-10-27T22:40:17Z
         PHKI20130217_123523_V07.gz 1.435 Mbytes 2015-10-27T22:40:16Z
         PHKI20130217_122957_V07.gz 1.513 Mbytes 2015-10-27T22:40:14Z
         PHKI20130217_122458_V07.gz 1.449 Mbytes 2015-10-27T22:40:13Z
         PHKI20130217_121958_V07.gz 1.453 Mbytes 2015-10-27T22:40:12Z
         PHKI20130217_121459_V07.gz 1.453 Mbytes 2015-10-27T22:40:11Z
         PHKI20130217_120934_V07.gz 1.535 Mbytes 2015-10-27T22:40:10Z
         PHKI20130217_120434_V07.gz 1.435 Mbytes 2015-10-27T22:40:09Z
         PHKI20130217_115934_V07.gz 1.433 Mbytes 2015-10-28T00:45:54Z
         PHKI20130217_115434_V07.gz 1.427 Mbytes 2015-10-28T00:45:53Z
         PHKI20130217_114907_V07.gz 1.497 Mbytes 2015-10-28T00:45:52Z
         PHKI20130217_114407_V07.gz 1.401 Mbytes 2015-10-28T00:45:50Z
         PHKI20130217_113908_V07.gz 1.393 Mbytes 2015-10-28T00:45:49Z
         PHKI20130217_113408_V07.gz 1.396 Mbytes 2015-10-28T00:45:48Z
         PHKI20130217_112909_V07.gz 1.390 Mbytes 2015-10-28T00:45:47Z
         PHKI20130217_112409_V07.gz 1.401 Mbytes 2015-10-28T00:45:46Z
         PHKI20130217_111909_V07.gz 1.389 Mbytes 2015-10-28T00:45:44Z
         PHKI20130217_111409_V07.gz 1.380 Mbytes 2015-10-28T00:45:43Z
         PHKI20130217_110908_V07.gz 1.367 Mbytes 2015-10-28T00:45:42Z
         PHKI20130217_110409_V07.gz 1.389 Mbytes 2015-10-28T00:45:41Z
         PHKI20130217_105910_V07.gz 1.389 Mbytes 2015-10-29T16:10:22Z
         PHKI20130217_105410_V07.gz 1.386 Mbytes 2015-10-29T16:10:21Z
         PHKI20130217_104845_V07.gz 1.503 Mbytes 2015-10-29T16:10:19Z
         PHKI20130217_104345_V07.gz 1.433 Mbytes 2015-10-29T16:10:18Z
         PHKI20130217_103751_V07.gz 1.580 Mbytes 2015-10-29T16:10:17Z
         PHKI20130217_103252_V07.gz 1.438 Mbytes 2015-10-29T16:10:16Z
         PHKI20130217_102726_V07.gz 1.509 Mbytes 2015-10-29T16:10:15Z
         PHKI20130217_102226_V07.gz 1.420 Mbytes 2015-10-29T16:10:14Z
         PHKI20130217_101727_V07.gz 1.406 Mbytes 2015-10-29T16:10:13Z
         PHKI20130217_101228_V07.gz 1.402 Mbytes 2015-10-29T16:10:11Z
         PHKI20130217_100728_V07.gz 1.393 Mbytes 2015-10-29T16:10:10Z
         PHKI20130217_100229_V07.gz 1.390 Mbytes 2015-10-29T16:10:09Z
         PHKI20130217_095729_V07.gz 1.387 Mbytes 2015-10-28T00:55:11Z
         PHKI20130217_095229_V07.gz 1.379 Mbytes 2015-10-28T00:55:10Z
         PHKI20130217_094730_V07.gz 1.354 Mbytes 2015-10-28T00:55:09Z
         PHKI20130217_094231_V07.gz 1.350 Mbytes 2015-10-28T00:55:08Z
         PHKI20130217_093731_V07.gz 1.350 Mbytes 2015-10-28T00:55:06Z
         PHKI20130217_093232_V07.gz 1.339 Mbytes 2015-10-28T00:55:05Z
         PHKI20130217_092733_V07.gz 1.335 Mbytes 2015-10-28T00:55:04Z
         PHKI20130217_092233_V07.gz 1.326 Mbytes 2015-10-28T00:55:03Z
         PHKI20130217_091734_V07.gz 1.313 Mbytes 2015-10-28T00:55:02Z
         PHKI20130217_091235_V07.gz 1.305 Mbytes 2015-10-28T00:55:01Z
         PHKI20130217_090735_V07.gz 1.309 Mbytes 2015-10-28T00:54:59Z
         PHKI20130217_090235_V07.gz 1.304 Mbytes 2015-10-28T00:54:58Z
         PHKI20130217_085736_V07.gz 1.298 Mbytes 2015-10-25T11:56:34Z
         PHKI20130217_085236_V07.gz 1.314 Mbytes 2015-10-25T11:56:33Z
         PHKI20130217_084736_V07.gz 1.333 Mbytes 2015-10-25T11:56:32Z
         PHKI20130217_084237_V07.gz 1.331 Mbytes 2015-10-25T11:56:31Z
         PHKI20130217_083737_V07.gz 1.348 Mbytes 2015-10-25T11:56:30Z
         PHKI20130217_083237_V07.gz 1.337 Mbytes 2015-10-25T11:56:29Z
         PHKI20130217_082711_V07.gz 1.404 Mbytes 2015-10-25T11:56:28Z
         PHKI20130217_082211_V07.gz 1.338 Mbytes 2015-10-25T11:56:26Z
         PHKI20130217_081712_V07.gz 1.335 Mbytes 2015-10-25T11:56:25Z
         PHKI20130217_081213_V07.gz 1.327 Mbytes 2015-10-25T11:56:24Z
         PHKI20130217_080712_V07.gz 1.331 Mbytes 2015-10-25T11:56:23Z
         PHKI20130217_080213_V07.gz 1.332 Mbytes 2015-10-25T11:56:22Z
         PHKI20130217_075713_V07.gz 1.324 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_075213_V07.gz 1.311 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_074713_V07.gz 1.297 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_074214_V07.gz 1.309 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_073714_V07.gz 1.328 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_073121_V07.gz 1.510 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_072555_V07.gz 1.466 Mbytes 2017-12-20T21:32:38Z
         PHKI20130217_072055_V07.gz 1.375 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_071341_V07.gz 1.372 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_070841_V07.gz 1.365 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_070341_V07.gz 1.358 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_065842_V07.gz 1.353 Mbytes 2015-10-21T17:59:56Z
         PHKI20130217_065342_V07.gz 1.346 Mbytes 2015-10-21T17:59:55Z
         PHKI20130217_064843_V07.gz 1.340 Mbytes 2015-10-21T17:59:54Z
         PHKI20130217_064344_V07.gz 1.349 Mbytes 2015-10-21T17:59:53Z
         PHKI20130217_063845_V07.gz 1.362 Mbytes 2015-10-21T17:59:52Z
         PHKI20130217_063345_V07.gz 1.369 Mbytes 2015-10-21T17:59:51Z
         PHKI20130217_062819_V07.gz 1.460 Mbytes 2015-10-21T17:59:50Z
         PHKI20130217_062319_V07.gz 1.408 Mbytes 2015-10-21T17:59:48Z
         PHKI20130217_061820_V07.gz 1.397 Mbytes 2015-10-21T17:59:47Z
         PHKI20130217_061321_V07.gz 1.387 Mbytes 2015-10-21T17:59:46Z
         PHKI20130217_060820_V07.gz 1.377 Mbytes 2015-10-21T17:59:45Z
         PHKI20130217_060320_V07.gz 1.374 Mbytes 2015-10-21T17:59:44Z
         PHKI20130217_055821_V07.gz 1.389 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_055322_V07.gz 1.411 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_054754_V07.gz 1.477 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_054255_V07.gz 1.411 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_053756_V07.gz 1.419 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_053255_V07.gz 1.425 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_052755_V07.gz 1.421 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_052254_V07.gz 1.422 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_051755_V07.gz 1.421 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_051256_V07.gz 1.407 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_050757_V07.gz 1.391 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_050256_V07.gz 1.378 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_045756_V07.gz 1.367 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_045256_V07.gz 1.343 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_044757_V07.gz 1.331 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_044258_V07.gz 1.321 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_043758_V07.gz 1.309 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_043258_V07.gz 1.322 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_042759_V07.gz 1.321 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_042259_V07.gz 1.310 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_041800_V07.gz 1.294 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_041303_V07.gz 1.288 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_040803_V07.gz 1.263 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_040304_V07.gz 1.254 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_035804_V07.gz 1.248 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_035304_V07.gz 1.241 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_034804_V07.gz 1.234 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_034304_V07.gz 1.251 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_033804_V07.gz 1.259 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_033305_V07.gz 1.260 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_032806_V07.gz 1.262 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_032306_V07.gz 1.274 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_031806_V07.gz 1.270 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_031307_V07.gz 1.277 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_030808_V07.gz 1.287 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_030308_V07.gz 1.277 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_025809_V07.gz 1.276 Mbytes 2015-10-25T01:56:45Z
         PHKI20130217_025309_V07.gz 1.273 Mbytes 2015-10-25T01:56:44Z
         PHKI20130217_024810_V07.gz 1.268 Mbytes 2015-10-25T01:56:43Z
         PHKI20130217_024310_V07.gz 1.260 Mbytes 2015-10-25T01:56:42Z
         PHKI20130217_023810_V07.gz 1.269 Mbytes 2015-10-25T01:56:40Z
         PHKI20130217_023311_V07.gz 1.263 Mbytes 2015-10-25T01:56:39Z
         PHKI20130217_022811_V07.gz 1.266 Mbytes 2015-10-25T01:56:38Z
         PHKI20130217_022311_V07.gz 1.270 Mbytes 2015-10-25T01:56:37Z
         PHKI20130217_021812_V07.gz 1.273 Mbytes 2015-10-25T01:56:36Z
         PHKI20130217_021313_V07.gz 1.256 Mbytes 2015-10-25T01:56:35Z
         PHKI20130217_020813_V07.gz 1.257 Mbytes 2015-10-25T01:56:34Z
         PHKI20130217_020314_V07.gz 1.262 Mbytes 2015-10-25T01:56:32Z
         PHKI20130217_015815_V07.gz 1.252 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_015315_V07.gz 1.256 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_014816_V07.gz 1.259 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_014317_V07.gz 1.255 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_013818_V07.gz 1.256 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_013318_V07.gz 1.266 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_012819_V07.gz 1.267 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_012319_V07.gz 1.265 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_011820_V07.gz 1.266 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_011321_V07.gz 1.257 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_010821_V07.gz 1.259 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_010322_V07.gz 1.260 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_005822_V07.gz 1.263 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_005322_V07.gz 1.267 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_004823_V07.gz 1.276 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_004324_V07.gz 1.275 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_003823_V07.gz 1.277 Mbytes 2017-12-20T21:32:37Z
         PHKI20130217_003323_V07.gz 1.286 Mbytes 2017-12-20T21:32:36Z
         PHKI20130217_002823_V07.gz 1.295 Mbytes 2017-12-20T21:32:36Z
         PHKI20130217_002323_V07.gz 1.293 Mbytes 2017-12-20T21:32:36Z
         PHKI20130217_001823_V07.gz 1.303 Mbytes 2017-12-20T21:32:36Z
         PHKI20130217_001323_V07.gz 1.310 Mbytes 2017-12-20T21:32:36Z
         PHKI20130217_000824_V07.gz 1.307 Mbytes 2017-12-20T21:32:36Z
         PHKI20130217_000325_V07.gz 1.301 Mbytes 2017-12-20T21:32:36Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation