TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/02/24/KTBW/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTBW   --
         KTBW20130224_235955_V06.gz 4.252 Mbytes 2015-10-25T07:04:26Z
         KTBW20130224_235513_V06.gz 4.068 Mbytes 2015-10-25T07:04:25Z
         KTBW20130224_235031_V06.gz 3.865 Mbytes 2015-10-25T07:04:24Z
         KTBW20130224_234550_V06.gz 3.628 Mbytes 2015-10-25T07:04:23Z
         KTBW20130224_234108_V06.gz 3.425 Mbytes 2015-10-25T07:04:21Z
         KTBW20130224_233627_V06.gz 3.275 Mbytes 2015-10-25T07:04:20Z
         KTBW20130224_233145_V06.gz 3.190 Mbytes 2015-10-25T07:04:19Z
         KTBW20130224_232704_V06.gz 3.162 Mbytes 2015-10-25T07:04:18Z
         KTBW20130224_232223_V06.gz 3.130 Mbytes 2015-10-25T07:04:17Z
         KTBW20130224_231742_V06.gz 3.071 Mbytes 2015-10-25T07:04:15Z
         KTBW20130224_231300_V06.gz 3.030 Mbytes 2015-10-25T07:04:14Z
         KTBW20130224_230819_V06.gz 3.013 Mbytes 2015-10-25T07:04:13Z
         KTBW20130224_230337_V06.gz 3.005 Mbytes 2015-10-25T07:04:12Z
         KTBW20130224_225856_V06.gz 3.056 Mbytes 2017-12-20T22:03:13Z
         KTBW20130224_225415_V06.gz 3.069 Mbytes 2017-12-20T22:03:13Z
         KTBW20130224_224934_V06.gz 3.105 Mbytes 2017-12-20T22:03:13Z
         KTBW20130224_224452_V06.gz 3.201 Mbytes 2017-12-20T22:03:13Z
         KTBW20130224_224010_V06.gz 3.294 Mbytes 2017-12-20T22:03:13Z
         KTBW20130224_223529_V06.gz 3.376 Mbytes 2017-12-20T22:03:13Z
         KTBW20130224_223048_V06.gz 3.454 Mbytes 2017-12-20T22:03:13Z
         KTBW20130224_222606_V06.gz 3.581 Mbytes 2017-12-20T22:03:13Z
         KTBW20130224_222125_V06.gz 3.703 Mbytes 2017-12-20T22:03:13Z
         KTBW20130224_221644_V06.gz 3.782 Mbytes 2017-12-20T22:03:13Z
         KTBW20130224_221202_V06.gz 3.857 Mbytes 2017-12-20T22:03:13Z
         KTBW20130224_220721_V06.gz 3.899 Mbytes 2017-12-20T22:03:13Z
         KTBW20130224_220240_V06.gz 3.887 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_215758_V06.gz 3.859 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_215317_V06.gz 3.879 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_214837_V06.gz 3.944 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_214355_V06.gz 4.064 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_213914_V06.gz 4.136 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_213432_V06.gz 4.247 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_212951_V06.gz 4.364 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_212258_V06.gz 4.419 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_211816_V06.gz 4.496 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_211335_V06.gz 4.619 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_210853_V06.gz 4.774 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_210411_V06.gz 4.865 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_205929_V06.gz 5.004 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_205447_V06.gz 5.106 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_205006_V06.gz 5.220 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_204525_V06.gz 5.302 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_204043_V06.gz 5.355 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_203602_V06.gz 5.393 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_203121_V06.gz 5.394 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_202639_V06.gz 5.417 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_202157_V06.gz 5.501 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_201716_V06.gz 5.526 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_201234_V06.gz 5.573 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_200753_V06.gz 5.620 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_200310_V06.gz 5.733 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_195829_V06.gz 5.765 Mbytes 2015-10-26T05:29:54Z
         KTBW20130224_195348_V06.gz 5.809 Mbytes 2015-10-26T05:29:53Z
         KTBW20130224_194906_V06.gz 5.864 Mbytes 2015-10-26T05:29:51Z
         KTBW20130224_194425_V06.gz 5.954 Mbytes 2015-10-26T05:29:50Z
         KTBW20130224_193944_V06.gz 5.976 Mbytes 2015-10-26T05:29:49Z
         KTBW20130224_193502_V06.gz 5.961 Mbytes 2015-10-26T05:29:47Z
         KTBW20130224_193021_V06.gz 5.990 Mbytes 2015-10-26T05:29:46Z
         KTBW20130224_192539_V06.gz 6.040 Mbytes 2015-10-26T05:29:45Z
         KTBW20130224_192058_V06.gz 6.084 Mbytes 2015-10-26T05:29:16Z
         KTBW20130224_191617_V06.gz 6.150 Mbytes 2015-10-26T05:29:14Z
         KTBW20130224_191135_V06.gz 6.214 Mbytes 2015-10-26T05:29:13Z
         KTBW20130224_190654_V06.gz 6.234 Mbytes 2015-10-26T05:29:12Z
         KTBW20130224_190213_V06.gz 6.234 Mbytes 2015-10-26T05:29:10Z
         KTBW20130224_185731_V06.gz 6.224 Mbytes 2015-10-26T19:49:53Z
         KTBW20130224_185250_V06.gz 6.243 Mbytes 2015-10-26T19:49:52Z
         KTBW20130224_184809_V06.gz 6.252 Mbytes 2015-10-26T19:49:50Z
         KTBW20130224_184328_V06.gz 6.218 Mbytes 2015-10-26T19:49:49Z
         KTBW20130224_183846_V06.gz 6.253 Mbytes 2015-10-26T19:49:47Z
         KTBW20130224_183405_V06.gz 6.233 Mbytes 2015-10-26T19:49:46Z
         KTBW20130224_182923_V06.gz 6.261 Mbytes 2015-10-26T19:49:45Z
         KTBW20130224_182442_V06.gz 6.293 Mbytes 2015-10-26T19:49:44Z
         KTBW20130224_181958_V06.gz 6.343 Mbytes 2015-10-26T19:49:42Z
         KTBW20130224_181516_V06.gz 6.352 Mbytes 2015-10-26T19:49:41Z
         KTBW20130224_181032_V06.gz 6.349 Mbytes 2015-10-26T19:49:39Z
         KTBW20130224_180550_V06.gz 6.325 Mbytes 2015-10-26T19:49:38Z
         KTBW20130224_180108_V06.gz 6.299 Mbytes 2015-10-26T19:49:36Z
         KTBW20130224_175627_V06.gz 6.279 Mbytes 2015-10-26T12:01:32Z
         KTBW20130224_175144_V06.gz 6.249 Mbytes 2015-10-26T12:01:30Z
         KTBW20130224_174703_V06.gz 6.244 Mbytes 2015-10-26T12:01:29Z
         KTBW20130224_174221_V06.gz 6.193 Mbytes 2015-10-26T12:01:28Z
         KTBW20130224_173740_V06.gz 6.144 Mbytes 2015-10-26T12:01:27Z
         KTBW20130224_173259_V06.gz 6.145 Mbytes 2015-10-26T12:01:25Z
         KTBW20130224_172817_V06.gz 6.134 Mbytes 2015-10-26T12:01:24Z
         KTBW20130224_172336_V06.gz 6.099 Mbytes 2015-10-26T12:01:23Z
         KTBW20130224_171855_V06.gz 6.062 Mbytes 2015-10-26T12:01:21Z
         KTBW20130224_171412_V06.gz 6.018 Mbytes 2015-10-26T12:01:19Z
         KTBW20130224_170931_V06.gz 5.967 Mbytes 2015-10-26T12:01:18Z
         KTBW20130224_170449_V06.gz 5.926 Mbytes 2015-10-26T12:01:17Z
         KTBW20130224_170006_V06.gz 5.858 Mbytes 2015-10-26T12:01:16Z
         KTBW20130224_165525_V06.gz 5.793 Mbytes 2015-10-21T20:00:21Z
         KTBW20130224_165044_V06.gz 5.708 Mbytes 2015-10-21T20:00:19Z
         KTBW20130224_164600_V06.gz 5.632 Mbytes 2015-10-21T20:00:18Z
         KTBW20130224_164119_V06.gz 5.557 Mbytes 2015-10-21T20:00:17Z
         KTBW20130224_163636_V06.gz 5.478 Mbytes 2015-10-21T20:00:15Z
         KTBW20130224_163153_V06.gz 5.414 Mbytes 2015-10-21T20:00:14Z
         KTBW20130224_162712_V06.gz 5.344 Mbytes 2015-10-21T20:00:13Z
         KTBW20130224_162229_V06.gz 5.279 Mbytes 2015-10-21T20:00:11Z
         KTBW20130224_161747_V06.gz 5.206 Mbytes 2015-10-21T20:00:10Z
         KTBW20130224_161305_V06.gz 5.131 Mbytes 2015-10-21T20:00:09Z
         KTBW20130224_160823_V06.gz 5.067 Mbytes 2015-10-21T20:00:07Z
         KTBW20130224_160342_V06.gz 5.010 Mbytes 2015-10-21T20:00:06Z
         KTBW20130224_155900_V06.gz 4.949 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_155419_V06.gz 4.896 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_154937_V06.gz 4.841 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_154455_V06.gz 4.781 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_154014_V06.gz 4.725 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_153533_V06.gz 4.677 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_153051_V06.gz 4.637 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_152610_V06.gz 4.555 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_152128_V06.gz 4.568 Mbytes 2017-12-20T22:03:12Z
         KTBW20130224_151646_V06.gz 4.522 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_151205_V06.gz 4.480 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_150724_V06.gz 4.443 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_150242_V06.gz 4.301 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_145801_V06.gz 4.250 Mbytes 2015-10-28T09:58:21Z
         KTBW20130224_145319_V06.gz 4.250 Mbytes 2015-10-28T09:58:20Z
         KTBW20130224_144836_V06.gz 4.192 Mbytes 2015-10-28T09:58:19Z
         KTBW20130224_144355_V06.gz 4.122 Mbytes 2015-10-28T09:58:18Z
         KTBW20130224_143913_V06.gz 4.030 Mbytes 2015-10-28T09:58:16Z
         KTBW20130224_143432_V06.gz 3.907 Mbytes 2015-10-28T09:58:15Z
         KTBW20130224_142950_V06.gz 3.853 Mbytes 2015-10-28T09:58:14Z
         KTBW20130224_142508_V06.gz 3.788 Mbytes 2015-10-28T09:58:13Z
         KTBW20130224_142027_V06.gz 3.713 Mbytes 2015-10-28T09:58:11Z
         KTBW20130224_141545_V06.gz 3.662 Mbytes 2015-10-28T09:58:10Z
         KTBW20130224_141104_V06.gz 3.635 Mbytes 2015-10-28T09:58:09Z
         KTBW20130224_140623_V06.gz 3.616 Mbytes 2015-10-28T09:58:08Z
         KTBW20130224_140139_V06.gz 3.604 Mbytes 2015-10-28T09:58:06Z
         KTBW20130224_135657_V06.gz 3.605 Mbytes 2015-10-28T07:41:54Z
         KTBW20130224_135216_V06.gz 3.623 Mbytes 2015-10-28T07:41:53Z
         KTBW20130224_134734_V06.gz 3.646 Mbytes 2015-10-28T07:41:52Z
         KTBW20130224_134253_V06.gz 3.661 Mbytes 2015-10-28T07:41:51Z
         KTBW20130224_133812_V06.gz 3.687 Mbytes 2015-10-28T07:41:50Z
         KTBW20130224_133330_V06.gz 3.723 Mbytes 2015-10-28T07:41:48Z
         KTBW20130224_132848_V06.gz 3.751 Mbytes 2015-10-28T07:41:47Z
         KTBW20130224_132204_V06.gz 3.804 Mbytes 2015-10-28T07:41:46Z
         KTBW20130224_131722_V06.gz 3.816 Mbytes 2015-10-28T07:41:44Z
         KTBW20130224_131241_V06.gz 3.823 Mbytes 2015-10-28T07:41:43Z
         KTBW20130224_130759_V06.gz 3.853 Mbytes 2015-10-28T07:41:42Z
         KTBW20130224_130318_V06.gz 3.866 Mbytes 2015-10-28T07:41:40Z
         KTBW20130224_125836_V06.gz 3.880 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_125355_V06.gz 3.842 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_124914_V06.gz 3.806 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_124433_V06.gz 3.757 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_123951_V06.gz 3.692 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_123510_V06.gz 3.649 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_123027_V06.gz 3.622 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_122545_V06.gz 3.607 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_122104_V06.gz 3.622 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_121622_V06.gz 3.678 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_121141_V06.gz 3.719 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_120700_V06.gz 3.789 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_120217_V06.gz 3.820 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_115735_V06.gz 3.755 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_115253_V06.gz 3.709 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_114811_V06.gz 3.639 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_114330_V06.gz 3.457 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_113847_V06.gz 3.303 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_113405_V06.gz 3.226 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_112924_V06.gz 3.267 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_112442_V06.gz 3.287 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_112000_V06.gz 3.213 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_111518_V06.gz 3.174 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_111037_V06.gz 3.156 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_110555_V06.gz 3.132 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_110113_V06.gz 3.116 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_105631_V06.gz 3.075 Mbytes 2015-10-28T09:04:28Z
         KTBW20130224_105150_V06.gz 3.036 Mbytes 2015-10-28T09:04:27Z
         KTBW20130224_104705_V06.gz 3.012 Mbytes 2015-10-28T09:04:26Z
         KTBW20130224_104224_V06.gz 3.020 Mbytes 2015-10-28T09:04:24Z
         KTBW20130224_103742_V06.gz 3.015 Mbytes 2015-10-28T09:04:23Z
         KTBW20130224_103301_V06.gz 3.067 Mbytes 2015-10-28T09:04:22Z
         KTBW20130224_102820_V06.gz 3.100 Mbytes 2015-10-28T09:04:21Z
         KTBW20130224_102338_V06.gz 3.099 Mbytes 2015-10-28T09:04:19Z
         KTBW20130224_101857_V06.gz 3.082 Mbytes 2015-10-28T09:04:18Z
         KTBW20130224_101416_V06.gz 3.071 Mbytes 2015-10-28T09:04:17Z
         KTBW20130224_100934_V06.gz 3.102 Mbytes 2015-10-28T09:04:16Z
         KTBW20130224_100453_V06.gz 3.129 Mbytes 2015-10-28T09:04:15Z
         KTBW20130224_100012_V06.gz 3.085 Mbytes 2015-10-28T09:04:13Z
         KTBW20130224_095529_V06.gz 3.047 Mbytes 2015-10-24T17:49:51Z
         KTBW20130224_095048_V06.gz 3.011 Mbytes 2015-10-24T17:49:50Z
         KTBW20130224_094606_V06.gz 3.002 Mbytes 2015-10-24T17:49:49Z
         KTBW20130224_094124_V06.gz 3.010 Mbytes 2015-10-24T17:49:47Z
         KTBW20130224_093642_V06.gz 2.974 Mbytes 2015-10-24T17:49:46Z
         KTBW20130224_093200_V06.gz 2.926 Mbytes 2015-10-24T17:49:45Z
         KTBW20130224_092719_V06.gz 2.856 Mbytes 2015-10-24T17:49:44Z
         KTBW20130224_092238_V06.gz 2.794 Mbytes 2015-10-24T17:49:43Z
         KTBW20130224_091756_V06.gz 2.742 Mbytes 2015-10-24T17:49:41Z
         KTBW20130224_091314_V06.gz 2.688 Mbytes 2015-10-24T17:49:40Z
         KTBW20130224_090833_V06.gz 2.660 Mbytes 2015-10-24T17:49:39Z
         KTBW20130224_090351_V06.gz 2.623 Mbytes 2015-10-24T17:49:38Z
         KTBW20130224_085910_V06.gz 2.590 Mbytes 2015-10-26T02:05:07Z
         KTBW20130224_085428_V06.gz 2.559 Mbytes 2015-10-26T02:05:05Z
         KTBW20130224_084947_V06.gz 2.547 Mbytes 2015-10-26T02:05:04Z
         KTBW20130224_084506_V06.gz 2.540 Mbytes 2015-10-26T02:05:03Z
         KTBW20130224_084023_V06.gz 2.520 Mbytes 2015-10-26T02:05:02Z
         KTBW20130224_083542_V06.gz 2.475 Mbytes 2015-10-26T02:05:00Z
         KTBW20130224_083101_V06.gz 2.451 Mbytes 2015-10-26T02:04:59Z
         KTBW20130224_082619_V06.gz 2.421 Mbytes 2015-10-26T02:04:58Z
         KTBW20130224_082138_V06.gz 2.404 Mbytes 2015-10-26T02:04:57Z
         KTBW20130224_081656_V06.gz 2.400 Mbytes 2015-10-26T02:04:56Z
         KTBW20130224_081215_V06.gz 2.356 Mbytes 2015-10-26T02:04:54Z
         KTBW20130224_080732_V06.gz 2.346 Mbytes 2015-10-26T02:04:53Z
         KTBW20130224_075751_V06.gz 1.271 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_075310_V06.gz 2.307 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_074827_V06.gz 2.300 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_074346_V06.gz 2.306 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_073904_V06.gz 2.305 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_073422_V06.gz 2.306 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_072941_V06.gz 2.296 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_072459_V06.gz 2.309 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_072016_V06.gz 2.309 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_071534_V06.gz 2.336 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_071052_V06.gz 2.367 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_070611_V06.gz 2.381 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_070129_V06.gz 2.422 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_065647_V06.gz 2.444 Mbytes 2015-10-25T10:51:25Z
         KTBW20130224_065206_V06.gz 2.497 Mbytes 2015-10-25T10:51:24Z
         KTBW20130224_064724_V06.gz 2.528 Mbytes 2015-10-25T10:51:22Z
         KTBW20130224_064243_V06.gz 2.579 Mbytes 2015-10-25T10:51:21Z
         KTBW20130224_063802_V06.gz 2.612 Mbytes 2015-10-25T10:51:20Z
         KTBW20130224_063320_V06.gz 2.636 Mbytes 2015-10-25T10:51:19Z
         KTBW20130224_062839_V06.gz 2.650 Mbytes 2015-10-25T10:51:18Z
         KTBW20130224_062358_V06.gz 2.695 Mbytes 2015-10-25T10:51:16Z
         KTBW20130224_061916_V06.gz 2.736 Mbytes 2015-10-25T10:51:15Z
         KTBW20130224_061435_V06.gz 2.776 Mbytes 2015-10-25T10:51:14Z
         KTBW20130224_060953_V06.gz 2.804 Mbytes 2015-10-25T10:51:13Z
         KTBW20130224_060511_V06.gz 2.842 Mbytes 2015-10-25T10:51:12Z
         KTBW20130224_060030_V06.gz 2.859 Mbytes 2015-10-25T10:51:10Z
         KTBW20130224_055548_V06.gz 2.858 Mbytes 2015-10-28T18:10:22Z
         KTBW20130224_055107_V06.gz 2.874 Mbytes 2015-10-28T18:10:21Z
         KTBW20130224_054626_V06.gz 2.889 Mbytes 2015-10-28T18:10:20Z
         KTBW20130224_054144_V06.gz 2.892 Mbytes 2015-10-28T18:10:19Z
         KTBW20130224_053703_V06.gz 2.894 Mbytes 2015-10-28T18:10:17Z
         KTBW20130224_053222_V06.gz 2.927 Mbytes 2015-10-28T18:10:16Z
         KTBW20130224_052740_V06.gz 2.121 Mbytes 2015-10-28T18:10:15Z
         KTBW20130224_052053_V06.gz 2.973 Mbytes 2015-10-28T18:10:14Z
         KTBW20130224_051611_V06.gz 3.005 Mbytes 2015-10-28T18:10:13Z
         KTBW20130224_051130_V06.gz 3.008 Mbytes 2015-10-28T18:10:11Z
         KTBW20130224_050649_V06.gz 3.024 Mbytes 2015-10-28T18:10:10Z
         KTBW20130224_050207_V06.gz 3.052 Mbytes 2015-10-28T18:10:09Z
         KTBW20130224_045726_V06.gz 3.119 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_045244_V06.gz 3.150 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_044803_V06.gz 3.181 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_044322_V06.gz 3.177 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_043840_V06.gz 3.202 Mbytes 2017-12-20T22:03:11Z
         KTBW20130224_043357_V06.gz 3.215 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_042916_V06.gz 3.259 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_042434_V06.gz 3.331 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_041953_V06.gz 3.349 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_041512_V06.gz 3.389 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_041030_V06.gz 3.439 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_040548_V06.gz 3.453 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_040107_V06.gz 3.496 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_035625_V06.gz 3.512 Mbytes 2015-10-26T04:53:01Z
         KTBW20130224_035144_V06.gz 3.560 Mbytes 2015-10-26T04:53:00Z
         KTBW20130224_034703_V06.gz 3.555 Mbytes 2015-10-26T04:52:58Z
         KTBW20130224_034221_V06.gz 3.572 Mbytes 2015-10-26T04:52:57Z
         KTBW20130224_033740_V06.gz 3.635 Mbytes 2015-10-26T04:52:56Z
         KTBW20130224_033258_V06.gz 3.696 Mbytes 2015-10-26T04:52:55Z
         KTBW20130224_032817_V06.gz 3.705 Mbytes 2015-10-26T04:52:54Z
         KTBW20130224_032336_V06.gz 3.705 Mbytes 2015-10-26T04:52:52Z
         KTBW20130224_031854_V06.gz 3.716 Mbytes 2015-10-26T04:52:51Z
         KTBW20130224_031413_V06.gz 3.706 Mbytes 2015-10-26T04:52:50Z
         KTBW20130224_030930_V06.gz 3.763 Mbytes 2015-10-26T04:52:49Z
         KTBW20130224_030448_V06.gz 3.789 Mbytes 2015-10-26T04:52:47Z
         KTBW20130224_030007_V06.gz 3.829 Mbytes 2015-10-26T04:52:46Z
         KTBW20130224_025525_V06.gz 3.870 Mbytes 2015-10-22T14:17:37Z
         KTBW20130224_025044_V06.gz 3.888 Mbytes 2015-10-22T14:17:36Z
         KTBW20130224_024603_V06.gz 3.918 Mbytes 2015-10-22T14:17:35Z
         KTBW20130224_024121_V06.gz 3.984 Mbytes 2015-10-22T14:17:33Z
         KTBW20130224_023640_V06.gz 4.020 Mbytes 2015-10-22T14:17:32Z
         KTBW20130224_023156_V06.gz 4.049 Mbytes 2015-10-22T14:17:31Z
         KTBW20130224_022715_V06.gz 4.068 Mbytes 2015-10-22T14:17:29Z
         KTBW20130224_022234_V06.gz 4.055 Mbytes 2015-10-22T14:17:28Z
         KTBW20130224_021752_V06.gz 4.075 Mbytes 2015-10-22T14:17:27Z
         KTBW20130224_021311_V06.gz 4.078 Mbytes 2015-10-22T14:17:25Z
         KTBW20130224_020829_V06.gz 4.111 Mbytes 2015-10-22T14:17:24Z
         KTBW20130224_020348_V06.gz 4.165 Mbytes 2015-10-22T14:17:23Z
         KTBW20130224_015907_V06.gz 4.163 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_015426_V06.gz 4.183 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_014944_V06.gz 4.186 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_014502_V06.gz 4.188 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_014020_V06.gz 4.215 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_013539_V06.gz 4.231 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_013058_V06.gz 4.194 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_012616_V06.gz 4.192 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_012135_V06.gz 4.221 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_011654_V06.gz 4.198 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_011212_V06.gz 4.176 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_010731_V06.gz 4.159 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_010250_V06.gz 4.164 Mbytes 2017-12-20T22:03:10Z
         KTBW20130224_005808_V06.gz 4.145 Mbytes 2015-10-27T12:18:18Z
         KTBW20130224_005327_V06.gz 4.129 Mbytes 2015-10-27T12:18:17Z
         KTBW20130224_004846_V06.gz 4.097 Mbytes 2015-10-27T12:18:16Z
         KTBW20130224_004404_V06.gz 4.072 Mbytes 2015-10-27T12:18:14Z
         KTBW20130224_003923_V06.gz 4.033 Mbytes 2015-10-27T12:18:13Z
         KTBW20130224_003441_V06.gz 3.948 Mbytes 2015-10-27T12:18:12Z
         KTBW20130224_002959_V06.gz 3.895 Mbytes 2015-10-27T12:18:10Z
         KTBW20130224_002518_V06.gz 3.840 Mbytes 2015-10-27T12:18:09Z
         KTBW20130224_002036_V06.gz 3.760 Mbytes 2015-10-27T12:18:08Z
         KTBW20130224_001554_V06.gz 3.691 Mbytes 2015-10-27T12:18:07Z
         KTBW20130224_001112_V06.gz 3.612 Mbytes 2015-10-27T12:18:06Z
         KTBW20130224_000631_V06.gz 3.520 Mbytes 2015-10-27T12:18:04Z
         KTBW20130224_000150_V06.gz 3.424 Mbytes 2015-10-27T12:18:03Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation