TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/03/13/PHKI/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  PHKI   --
         PHKI20130313_235750_V07.gz 675.9 Kbytes 2015-10-26T13:12:19Z
         PHKI20130313_235250_V07.gz 683.0 Kbytes 2015-10-26T13:12:18Z
         PHKI20130313_234751_V07.gz 685.8 Kbytes 2015-10-26T13:12:17Z
         PHKI20130313_234252_V07.gz 690.1 Kbytes 2015-10-26T13:12:15Z
         PHKI20130313_233750_V07.gz 695.9 Kbytes 2015-10-26T13:12:14Z
         PHKI20130313_233249_V07.gz 703.2 Kbytes 2015-10-26T13:12:13Z
         PHKI20130313_232750_V07.gz 699.9 Kbytes 2015-10-26T13:12:12Z
         PHKI20130313_232248_V07.gz 701.3 Kbytes 2015-10-26T13:12:11Z
         PHKI20130313_231748_V07.gz 709.8 Kbytes 2015-10-26T13:12:10Z
         PHKI20130313_231247_V07.gz 708.8 Kbytes 2015-10-26T13:12:09Z
         PHKI20130313_230747_V07.gz 705.4 Kbytes 2015-10-26T13:12:07Z
         PHKI20130313_230246_V07.gz 706.3 Kbytes 2015-10-26T13:12:06Z
         PHKI20130313_225745_V07.gz 706.7 Kbytes 2015-10-28T21:44:41Z
         PHKI20130313_225246_V07.gz 699.5 Kbytes 2015-10-28T21:44:40Z
         PHKI20130313_224745_V07.gz 699.6 Kbytes 2015-10-28T21:44:39Z
         PHKI20130313_224244_V07.gz 701.5 Kbytes 2015-10-28T21:44:38Z
         PHKI20130313_223743_V07.gz 713.1 Kbytes 2015-10-28T21:44:37Z
         PHKI20130313_223243_V07.gz 721.0 Kbytes 2015-10-28T21:44:36Z
         PHKI20130313_222742_V07.gz 721.8 Kbytes 2015-10-28T21:44:35Z
         PHKI20130313_222242_V07.gz 733.3 Kbytes 2015-10-28T21:44:34Z
         PHKI20130313_221741_V07.gz 739.7 Kbytes 2015-10-28T21:44:32Z
         PHKI20130313_221239_V07.gz 736.0 Kbytes 2015-10-28T21:44:31Z
         PHKI20130313_220738_V07.gz 743.1 Kbytes 2015-10-28T21:44:30Z
         PHKI20130313_220238_V07.gz 745.4 Kbytes 2015-10-28T21:44:29Z
         PHKI20130313_215737_V07.gz 752.8 Kbytes 2015-10-26T05:38:12Z
         PHKI20130313_215236_V07.gz 756.9 Kbytes 2015-10-26T05:38:11Z
         PHKI20130313_214735_V07.gz 759.4 Kbytes 2015-10-26T05:38:10Z
         PHKI20130313_214235_V07.gz 753.8 Kbytes 2015-10-26T05:38:09Z
         PHKI20130313_213734_V07.gz 757.9 Kbytes 2015-10-26T05:38:08Z
         PHKI20130313_213232_V07.gz 766.5 Kbytes 2015-10-26T05:38:07Z
         PHKI20130313_212733_V07.gz 781.8 Kbytes 2015-10-26T05:38:05Z
         PHKI20130313_212232_V07.gz 782.1 Kbytes 2015-10-26T05:38:04Z
         PHKI20130313_211731_V07.gz 783.5 Kbytes 2015-10-26T05:38:03Z
         PHKI20130313_211230_V07.gz 795.2 Kbytes 2015-10-26T05:38:02Z
         PHKI20130313_210730_V07.gz 797.5 Kbytes 2015-10-26T05:38:01Z
         PHKI20130313_210231_V07.gz 803.1 Kbytes 2015-10-26T05:38:00Z
         PHKI20130313_205731_V07.gz 805.7 Kbytes 2015-10-31T04:01:52Z
         PHKI20130313_205230_V07.gz 805.7 Kbytes 2015-10-31T04:01:50Z
         PHKI20130313_204728_V07.gz 801.9 Kbytes 2015-10-31T04:01:49Z
         PHKI20130313_204227_V07.gz 808.2 Kbytes 2015-10-31T04:01:48Z
         PHKI20130313_203727_V07.gz 806.4 Kbytes 2015-10-31T04:01:47Z
         PHKI20130313_203225_V07.gz 799.0 Kbytes 2015-10-31T04:01:46Z
         PHKI20130313_202724_V07.gz 807.6 Kbytes 2015-10-31T04:01:45Z
         PHKI20130313_202223_V07.gz 811.9 Kbytes 2015-10-31T04:01:43Z
         PHKI20130313_201723_V07.gz 811.7 Kbytes 2015-10-31T04:01:42Z
         PHKI20130313_201223_V07.gz 812.4 Kbytes 2015-10-31T04:01:41Z
         PHKI20130313_200722_V07.gz 806.9 Kbytes 2015-10-31T04:01:40Z
         PHKI20130313_200222_V07.gz 802.6 Kbytes 2015-10-31T04:01:39Z
         PHKI20130313_195720_V07.gz 797.5 Kbytes 2015-10-27T18:39:05Z
         PHKI20130313_195219_V07.gz 791.1 Kbytes 2015-10-27T18:39:04Z
         PHKI20130313_194719_V07.gz 777.9 Kbytes 2015-10-27T18:39:03Z
         PHKI20130313_194217_V07.gz 762.9 Kbytes 2015-10-27T18:39:02Z
         PHKI20130313_193716_V07.gz 748.0 Kbytes 2015-10-27T18:39:01Z
         PHKI20130313_193214_V07.gz 739.4 Kbytes 2015-10-27T18:39:00Z
         PHKI20130313_192308_V07.gz 754.4 Kbytes 2015-10-27T18:38:59Z
         PHKI20130313_191716_V07.gz 754.9 Kbytes 2015-10-27T18:38:57Z
         PHKI20130313_191122_V07.gz 728.7 Kbytes 2015-10-27T18:38:56Z
         PHKI20130313_190527_V07.gz 705.9 Kbytes 2015-10-27T18:38:55Z
         PHKI20130313_185934_V07.gz 673.7 Kbytes 2015-10-27T13:34:07Z
         PHKI20130313_185341_V07.gz 651.8 Kbytes 2015-10-27T13:34:06Z
         PHKI20130313_184748_V07.gz 635.0 Kbytes 2015-10-27T13:34:05Z
         PHKI20130313_184154_V07.gz 623.6 Kbytes 2015-10-27T13:34:04Z
         PHKI20130313_183600_V07.gz 620.3 Kbytes 2015-10-27T13:34:03Z
         PHKI20130313_183006_V07.gz 599.3 Kbytes 2015-10-27T13:34:01Z
         PHKI20130313_182413_V07.gz 582.7 Kbytes 2015-10-27T13:34:00Z
         PHKI20130313_181818_V07.gz 573.0 Kbytes 2015-10-27T13:33:59Z
         PHKI20130313_181223_V07.gz 572.9 Kbytes 2015-10-27T13:33:58Z
         PHKI20130313_180629_V07.gz 576.8 Kbytes 2015-10-27T13:33:57Z
         PHKI20130313_180036_V07.gz 576.3 Kbytes 2015-10-27T13:33:56Z
         PHKI20130313_175442_V07.gz 564.9 Kbytes 2015-10-23T10:16:30Z
         PHKI20130313_174847_V07.gz 561.7 Kbytes 2015-10-23T10:16:29Z
         PHKI20130313_174253_V07.gz 545.6 Kbytes 2015-10-23T10:16:27Z
         PHKI20130313_173657_V07.gz 543.1 Kbytes 2015-10-23T10:16:26Z
         PHKI20130313_173103_V07.gz 549.2 Kbytes 2015-10-23T10:16:25Z
         PHKI20130313_172511_V07.gz 555.6 Kbytes 2015-10-23T10:16:24Z
         PHKI20130313_171916_V07.gz 572.5 Kbytes 2015-10-23T10:16:23Z
         PHKI20130313_171323_V07.gz 580.7 Kbytes 2015-10-23T10:16:22Z
         PHKI20130313_170728_V07.gz 580.7 Kbytes 2015-10-23T10:16:21Z
         PHKI20130313_170134_V07.gz 584.8 Kbytes 2015-10-23T10:16:20Z
         PHKI20130313_165540_V07.gz 596.8 Kbytes 2015-10-22T22:54:27Z
         PHKI20130313_164947_V07.gz 589.6 Kbytes 2015-10-22T22:54:26Z
         PHKI20130313_164355_V07.gz 598.7 Kbytes 2015-10-22T22:54:25Z
         PHKI20130313_163800_V07.gz 613.5 Kbytes 2015-10-22T22:54:24Z
         PHKI20130313_163207_V07.gz 609.5 Kbytes 2015-10-22T22:54:23Z
         PHKI20130313_162612_V07.gz 585.0 Kbytes 2015-10-22T22:54:22Z
         PHKI20130313_162019_V07.gz 570.3 Kbytes 2015-10-22T22:54:21Z
         PHKI20130313_161425_V07.gz 586.2 Kbytes 2015-10-22T22:54:19Z
         PHKI20130313_160831_V07.gz 613.1 Kbytes 2015-10-22T22:54:18Z
         PHKI20130313_160237_V07.gz 616.9 Kbytes 2015-10-22T22:54:17Z
         PHKI20130313_155642_V07.gz 619.8 Kbytes 2015-10-25T16:29:02Z
         PHKI20130313_155048_V07.gz 617.3 Kbytes 2015-10-25T16:29:01Z
         PHKI20130313_154241_V07.gz 617.5 Kbytes 2015-10-25T16:29:00Z
         PHKI20130313_153646_V07.gz 623.9 Kbytes 2015-10-25T16:28:59Z
         PHKI20130313_153054_V07.gz 618.5 Kbytes 2015-10-25T16:28:58Z
         PHKI20130313_152500_V07.gz 629.9 Kbytes 2015-10-25T16:28:57Z
         PHKI20130313_151907_V07.gz 628.6 Kbytes 2015-10-25T16:28:56Z
         PHKI20130313_151313_V07.gz 631.6 Kbytes 2015-10-25T16:28:55Z
         PHKI20130313_150719_V07.gz 628.8 Kbytes 2015-10-25T16:28:53Z
         PHKI20130313_150125_V07.gz 629.6 Kbytes 2015-10-25T16:28:52Z
         PHKI20130313_145531_V07.gz 630.0 Kbytes 2015-10-29T08:25:04Z
         PHKI20130313_144937_V07.gz 634.1 Kbytes 2015-10-29T08:25:03Z
         PHKI20130313_144343_V07.gz 645.4 Kbytes 2015-10-29T08:25:02Z
         PHKI20130313_143749_V07.gz 648.2 Kbytes 2015-10-29T08:25:01Z
         PHKI20130313_143155_V07.gz 644.4 Kbytes 2015-10-29T08:25:00Z
         PHKI20130313_142600_V07.gz 640.3 Kbytes 2015-10-29T08:24:59Z
         PHKI20130313_142006_V07.gz 647.3 Kbytes 2015-10-29T08:24:58Z
         PHKI20130313_141411_V07.gz 639.8 Kbytes 2015-10-29T08:24:57Z
         PHKI20130313_140817_V07.gz 644.1 Kbytes 2015-10-29T08:24:56Z
         PHKI20130313_140225_V07.gz 659.1 Kbytes 2015-10-29T08:24:55Z
         PHKI20130313_135630_V07.gz 660.1 Kbytes 2015-10-22T02:36:45Z
         PHKI20130313_135037_V07.gz 663.2 Kbytes 2015-10-22T02:36:44Z
         PHKI20130313_134444_V07.gz 659.1 Kbytes 2015-10-22T02:36:43Z
         PHKI20130313_133852_V07.gz 665.4 Kbytes 2015-10-22T02:36:42Z
         PHKI20130313_133258_V07.gz 678.7 Kbytes 2015-10-22T02:36:41Z
         PHKI20130313_132705_V07.gz 677.6 Kbytes 2015-10-22T02:36:39Z
         PHKI20130313_132112_V07.gz 678.1 Kbytes 2015-10-22T02:36:38Z
         PHKI20130313_131517_V07.gz 682.4 Kbytes 2015-10-22T02:36:37Z
         PHKI20130313_130925_V07.gz 682.2 Kbytes 2015-10-22T02:36:36Z
         PHKI20130313_130330_V07.gz 683.3 Kbytes 2015-10-22T02:36:35Z
         PHKI20130313_125735_V07.gz 697.8 Kbytes 2015-10-31T02:14:48Z
         PHKI20130313_125142_V07.gz 703.8 Kbytes 2015-10-31T02:14:46Z
         PHKI20130313_124550_V07.gz 703.3 Kbytes 2015-10-31T02:14:45Z
         PHKI20130313_123954_V07.gz 708.4 Kbytes 2015-10-31T02:14:44Z
         PHKI20130313_123401_V07.gz 710.1 Kbytes 2015-10-31T02:14:43Z
         PHKI20130313_122807_V07.gz 708.4 Kbytes 2015-10-31T02:14:42Z
         PHKI20130313_122214_V07.gz 716.1 Kbytes 2015-10-31T02:14:41Z
         PHKI20130313_121620_V07.gz 725.4 Kbytes 2015-10-31T02:14:40Z
         PHKI20130313_121028_V07.gz 733.5 Kbytes 2015-10-31T02:14:38Z
         PHKI20130313_120435_V07.gz 735.4 Kbytes 2015-10-31T02:14:37Z
         PHKI20130313_115841_V07.gz 731.0 Kbytes 2015-10-29T07:06:01Z
         PHKI20130313_115248_V07.gz 725.1 Kbytes 2015-10-29T07:06:00Z
         PHKI20130313_114654_V07.gz 722.7 Kbytes 2015-10-29T07:05:59Z
         PHKI20130313_114101_V07.gz 731.4 Kbytes 2015-10-29T07:05:58Z
         PHKI20130313_113507_V07.gz 735.1 Kbytes 2015-10-29T07:05:57Z
         PHKI20130313_112913_V07.gz 740.3 Kbytes 2015-10-29T07:05:56Z
         PHKI20130313_112321_V07.gz 753.7 Kbytes 2015-10-29T07:05:55Z
         PHKI20130313_111729_V07.gz 760.2 Kbytes 2015-10-29T07:05:54Z
         PHKI20130313_111135_V07.gz 768.9 Kbytes 2015-10-29T07:05:52Z
         PHKI20130313_110543_V07.gz 780.1 Kbytes 2015-10-29T07:05:51Z
         PHKI20130313_105948_V07.gz 775.0 Kbytes 2015-10-27T17:42:33Z
         PHKI20130313_105355_V07.gz 773.9 Kbytes 2015-10-27T17:42:32Z
         PHKI20130313_104801_V07.gz 773.4 Kbytes 2015-10-27T17:42:31Z
         PHKI20130313_104208_V07.gz 778.2 Kbytes 2015-10-27T17:42:29Z
         PHKI20130313_103614_V07.gz 782.0 Kbytes 2015-10-27T17:42:28Z
         PHKI20130313_103021_V07.gz 792.3 Kbytes 2015-10-27T17:42:27Z
         PHKI20130313_102428_V07.gz 801.7 Kbytes 2015-10-27T17:42:26Z
         PHKI20130313_101833_V07.gz 804.9 Kbytes 2015-10-27T17:42:25Z
         PHKI20130313_101240_V07.gz 807.5 Kbytes 2015-10-27T17:42:24Z
         PHKI20130313_100647_V07.gz 813.8 Kbytes 2015-10-27T17:42:23Z
         PHKI20130313_100053_V07.gz 826.5 Kbytes 2015-10-27T17:42:22Z
         PHKI20130313_095500_V07.gz 826.4 Kbytes 2015-10-31T01:17:49Z
         PHKI20130313_094906_V07.gz 831.8 Kbytes 2015-10-31T01:17:48Z
         PHKI20130313_094313_V07.gz 823.8 Kbytes 2015-10-31T01:17:47Z
         PHKI20130313_093719_V07.gz 816.3 Kbytes 2015-10-31T01:17:46Z
         PHKI20130313_093125_V07.gz 810.6 Kbytes 2015-10-31T01:17:45Z
         PHKI20130313_092530_V07.gz 813.5 Kbytes 2015-10-31T01:17:44Z
         PHKI20130313_091937_V07.gz 815.6 Kbytes 2015-10-31T01:17:42Z
         PHKI20130313_091343_V07.gz 823.4 Kbytes 2015-10-31T01:17:41Z
         PHKI20130313_090749_V07.gz 827.4 Kbytes 2015-10-31T01:17:40Z
         PHKI20130313_090155_V07.gz 832.6 Kbytes 2015-10-31T01:17:39Z
         PHKI20130313_085603_V07.gz 847.3 Kbytes 2015-10-29T04:39:20Z
         PHKI20130313_085010_V07.gz 848.2 Kbytes 2015-10-29T04:39:19Z
         PHKI20130313_084416_V07.gz 856.7 Kbytes 2015-10-29T04:39:18Z
         PHKI20130313_083823_V07.gz 868.5 Kbytes 2015-10-29T04:39:16Z
         PHKI20130313_083229_V07.gz 877.4 Kbytes 2015-10-29T04:39:15Z
         PHKI20130313_082636_V07.gz 886.5 Kbytes 2015-10-29T04:39:14Z
         PHKI20130313_082043_V07.gz 890.4 Kbytes 2015-10-29T04:39:13Z
         PHKI20130313_081450_V07.gz 895.2 Kbytes 2015-10-29T04:39:12Z
         PHKI20130313_080857_V07.gz 895.0 Kbytes 2015-10-29T04:39:10Z
         PHKI20130313_080303_V07.gz 906.8 Kbytes 2015-10-29T04:39:09Z
         PHKI20130313_075710_V07.gz 912.6 Kbytes 2015-10-31T03:00:50Z
         PHKI20130313_075116_V07.gz 924.0 Kbytes 2015-10-31T03:00:49Z
         PHKI20130313_074523_V07.gz 927.2 Kbytes 2015-10-31T03:00:48Z
         PHKI20130313_073718_V07.gz 952.6 Kbytes 2015-10-31T03:00:46Z
         PHKI20130313_073124_V07.gz 960.0 Kbytes 2015-10-31T03:00:45Z
         PHKI20130313_072531_V07.gz 966.8 Kbytes 2015-10-31T03:00:44Z
         PHKI20130313_071937_V07.gz 980.2 Kbytes 2015-10-31T03:00:43Z
         PHKI20130313_071344_V07.gz 992.7 Kbytes 2015-10-31T03:00:42Z
         PHKI20130313_070750_V07.gz 1.000 Mbytes 2015-10-31T03:00:41Z
         PHKI20130313_070159_V07.gz 1.023 Mbytes 2015-10-31T03:00:40Z
         PHKI20130313_065606_V07.gz 1.021 Mbytes 2015-10-31T00:56:50Z
         PHKI20130313_065012_V07.gz 1.035 Mbytes 2015-10-31T00:56:49Z
         PHKI20130313_064418_V07.gz 1.032 Mbytes 2015-10-31T00:56:48Z
         PHKI20130313_063824_V07.gz 1.046 Mbytes 2015-10-31T00:56:47Z
         PHKI20130313_063231_V07.gz 1.053 Mbytes 2015-10-31T00:56:45Z
         PHKI20130313_062639_V07.gz 1.076 Mbytes 2015-10-31T00:56:44Z
         PHKI20130313_062046_V07.gz 1.083 Mbytes 2015-10-31T00:56:42Z
         PHKI20130313_061453_V07.gz 1.089 Mbytes 2015-10-31T00:56:41Z
         PHKI20130313_060901_V07.gz 1.088 Mbytes 2015-10-31T00:56:40Z
         PHKI20130313_060308_V07.gz 1.097 Mbytes 2015-10-31T00:56:39Z
         PHKI20130313_055715_V07.gz 1.103 Mbytes 2015-10-26T22:46:00Z
         PHKI20130313_055121_V07.gz 1.110 Mbytes 2015-10-26T22:45:58Z
         PHKI20130313_054528_V07.gz 1.108 Mbytes 2015-10-26T22:45:57Z
         PHKI20130313_053935_V07.gz 1.089 Mbytes 2015-10-26T22:45:56Z
         PHKI20130313_053341_V07.gz 1.082 Mbytes 2015-10-26T22:45:55Z
         PHKI20130313_052748_V07.gz 1.072 Mbytes 2015-10-26T22:45:54Z
         PHKI20130313_052154_V07.gz 1.068 Mbytes 2015-10-26T22:45:53Z
         PHKI20130313_051601_V07.gz 1.043 Mbytes 2015-10-26T22:45:52Z
         PHKI20130313_051008_V07.gz 1.005 Mbytes 2015-10-26T22:45:51Z
         PHKI20130313_050414_V07.gz 967.5 Kbytes 2015-10-26T22:45:50Z
         PHKI20130313_045821_V07.gz 947.6 Kbytes 2015-10-27T02:51:02Z
         PHKI20130313_045227_V07.gz 937.5 Kbytes 2015-10-27T02:51:01Z
         PHKI20130313_044634_V07.gz 946.4 Kbytes 2015-10-27T02:51:00Z
         PHKI20130313_044041_V07.gz 960.9 Kbytes 2015-10-27T02:50:59Z
         PHKI20130313_043446_V07.gz 965.6 Kbytes 2015-10-27T02:50:58Z
         PHKI20130313_042853_V07.gz 971.6 Kbytes 2015-10-27T02:50:56Z
         PHKI20130313_042259_V07.gz 978.8 Kbytes 2015-10-27T02:50:55Z
         PHKI20130313_041705_V07.gz 981.9 Kbytes 2015-10-27T02:50:54Z
         PHKI20130313_041111_V07.gz 977.1 Kbytes 2015-10-27T02:50:53Z
         PHKI20130313_040518_V07.gz 968.4 Kbytes 2015-10-27T02:50:52Z
         PHKI20130313_035927_V07.gz 958.4 Kbytes 2015-10-22T23:55:30Z
         PHKI20130313_035333_V07.gz 955.7 Kbytes 2015-10-22T23:55:29Z
         PHKI20130313_034740_V07.gz 959.1 Kbytes 2015-10-22T23:55:27Z
         PHKI20130313_034147_V07.gz 951.1 Kbytes 2015-10-22T23:55:26Z
         PHKI20130313_033553_V07.gz 952.2 Kbytes 2015-10-22T23:55:25Z
         PHKI20130313_033000_V07.gz 950.1 Kbytes 2015-10-22T23:55:24Z
         PHKI20130313_032406_V07.gz 953.9 Kbytes 2015-10-22T23:55:23Z
         PHKI20130313_031811_V07.gz 954.0 Kbytes 2015-10-22T23:55:21Z
         PHKI20130313_031217_V07.gz 960.5 Kbytes 2015-10-22T23:55:20Z
         PHKI20130313_030624_V07.gz 967.8 Kbytes 2015-10-22T23:55:19Z
         PHKI20130313_030030_V07.gz 983.5 Kbytes 2015-10-22T23:55:18Z
         PHKI20130313_025436_V07.gz 985.6 Kbytes 2015-10-31T03:39:15Z
         PHKI20130313_024843_V07.gz 988.0 Kbytes 2015-10-31T03:39:14Z
         PHKI20130313_024250_V07.gz 1.008 Mbytes 2015-10-31T03:39:13Z
         PHKI20130313_023655_V07.gz 1.018 Mbytes 2015-10-31T03:39:12Z
         PHKI20130313_023102_V07.gz 1.031 Mbytes 2015-10-31T03:39:10Z
         PHKI20130313_022508_V07.gz 1.032 Mbytes 2015-10-31T03:39:09Z
         PHKI20130313_021914_V07.gz 1.038 Mbytes 2015-10-31T03:39:08Z
         PHKI20130313_021320_V07.gz 1.055 Mbytes 2015-10-31T03:39:07Z
         PHKI20130313_020726_V07.gz 1.057 Mbytes 2015-10-31T03:39:06Z
         PHKI20130313_020133_V07.gz 1.062 Mbytes 2015-10-31T03:39:05Z
         PHKI20130313_015539_V07.gz 1.060 Mbytes 2015-10-31T00:59:33Z
         PHKI20130313_014946_V07.gz 1.060 Mbytes 2015-10-31T00:59:32Z
         PHKI20130313_014353_V07.gz 1.058 Mbytes 2015-10-31T00:59:31Z
         PHKI20130313_013759_V07.gz 1.057 Mbytes 2015-10-31T00:59:30Z
         PHKI20130313_013206_V07.gz 1.065 Mbytes 2015-10-31T00:59:28Z
         PHKI20130313_012612_V07.gz 1.065 Mbytes 2015-10-31T00:59:27Z
         PHKI20130313_012017_V07.gz 1.071 Mbytes 2015-10-31T00:59:26Z
         PHKI20130313_011424_V07.gz 1.074 Mbytes 2015-10-31T00:59:25Z
         PHKI20130313_010829_V07.gz 1.083 Mbytes 2015-10-31T00:59:24Z
         PHKI20130313_010235_V07.gz 1.092 Mbytes 2015-10-31T00:59:22Z
         PHKI20130313_005640_V07.gz 1.107 Mbytes 2015-10-25T11:47:31Z
         PHKI20130313_005046_V07.gz 1.118 Mbytes 2015-10-25T11:47:30Z
         PHKI20130313_004453_V07.gz 1.137 Mbytes 2015-10-25T11:47:29Z
         PHKI20130313_003858_V07.gz 1.155 Mbytes 2015-10-25T11:47:28Z
         PHKI20130313_003305_V07.gz 1.158 Mbytes 2015-10-25T11:47:27Z
         PHKI20130313_002711_V07.gz 1.170 Mbytes 2015-10-25T11:47:26Z
         PHKI20130313_002117_V07.gz 1.167 Mbytes 2015-10-25T11:47:25Z
         PHKI20130313_001523_V07.gz 1.168 Mbytes 2015-10-25T11:47:23Z
         PHKI20130313_000929_V07.gz 1.172 Mbytes 2015-10-25T11:47:22Z
         PHKI20130313_000336_V07.gz 1.173 Mbytes 2015-10-25T11:47:21Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation