TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/03/19/KTBW/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTBW   --
         KTBW20130319_235746_V06.gz 3.218 Mbytes 2015-10-24T05:43:11Z
         KTBW20130319_235304_V06.gz 2.908 Mbytes 2015-10-24T05:43:09Z
         KTBW20130319_234822_V06.gz 2.727 Mbytes 2015-10-24T05:43:08Z
         KTBW20130319_234341_V06.gz 2.653 Mbytes 2015-10-24T05:43:07Z
         KTBW20130319_233858_V06.gz 2.606 Mbytes 2015-10-24T05:43:06Z
         KTBW20130319_233417_V06.gz 2.627 Mbytes 2015-10-24T05:43:05Z
         KTBW20130319_232935_V06.gz 2.590 Mbytes 2015-10-24T05:43:03Z
         KTBW20130319_232453_V06.gz 2.607 Mbytes 2015-10-24T05:43:02Z
         KTBW20130319_232012_V06.gz 2.619 Mbytes 2015-10-24T05:43:01Z
         KTBW20130319_231530_V06.gz 2.634 Mbytes 2015-10-24T05:43:00Z
         KTBW20130319_231047_V06.gz 2.659 Mbytes 2015-10-24T05:42:58Z
         KTBW20130319_230606_V06.gz 2.676 Mbytes 2015-10-24T05:42:57Z
         KTBW20130319_230123_V06.gz 2.690 Mbytes 2015-10-24T05:42:56Z
         KTBW20130319_225641_V06.gz 2.734 Mbytes 2015-10-29T04:29:08Z
         KTBW20130319_225200_V06.gz 2.762 Mbytes 2015-10-29T04:29:07Z
         KTBW20130319_224717_V06.gz 2.791 Mbytes 2015-10-29T04:29:06Z
         KTBW20130319_224235_V06.gz 2.799 Mbytes 2015-10-29T04:29:05Z
         KTBW20130319_223754_V06.gz 2.805 Mbytes 2015-10-29T04:29:03Z
         KTBW20130319_223311_V06.gz 2.830 Mbytes 2015-10-29T04:29:02Z
         KTBW20130319_222829_V06.gz 2.848 Mbytes 2015-10-29T04:29:01Z
         KTBW20130319_222345_V06.gz 2.898 Mbytes 2015-10-29T04:29:00Z
         KTBW20130319_221902_V06.gz 2.918 Mbytes 2015-10-29T04:28:58Z
         KTBW20130319_221420_V06.gz 2.946 Mbytes 2015-10-29T04:28:57Z
         KTBW20130319_220439_V06.gz 1.817 Mbytes 2015-10-29T04:28:56Z
         KTBW20130319_215458_V06.gz 1.866 Mbytes 2015-10-23T17:01:46Z
         KTBW20130319_214517_V06.gz 1.896 Mbytes 2015-10-23T17:01:45Z
         KTBW20130319_213536_V06.gz 1.948 Mbytes 2015-10-23T17:01:44Z
         KTBW20130319_212555_V06.gz 1.992 Mbytes 2015-10-23T17:01:43Z
         KTBW20130319_211614_V06.gz 2.056 Mbytes 2015-10-23T17:01:42Z
         KTBW20130319_210633_V06.gz 2.114 Mbytes 2015-10-23T17:01:40Z
         KTBW20130319_205653_V06.gz 2.183 Mbytes 2015-10-30T16:47:23Z
         KTBW20130319_204712_V06.gz 2.214 Mbytes 2015-10-30T16:47:22Z
         KTBW20130319_203731_V06.gz 2.260 Mbytes 2015-10-30T16:47:21Z
         KTBW20130319_202751_V06.gz 2.305 Mbytes 2015-10-30T16:47:20Z
         KTBW20130319_201810_V06.gz 2.351 Mbytes 2015-10-30T16:47:18Z
         KTBW20130319_200829_V06.gz 2.394 Mbytes 2015-10-30T16:47:17Z
         KTBW20130319_195848_V06.gz 2.415 Mbytes 2015-10-30T07:12:41Z
         KTBW20130319_194908_V06.gz 2.419 Mbytes 2015-10-30T07:12:40Z
         KTBW20130319_193927_V06.gz 2.423 Mbytes 2015-10-30T07:12:39Z
         KTBW20130319_192946_V06.gz 2.440 Mbytes 2015-10-30T07:12:37Z
         KTBW20130319_192005_V06.gz 2.459 Mbytes 2015-10-30T07:12:36Z
         KTBW20130319_191024_V06.gz 2.482 Mbytes 2015-10-30T07:12:35Z
         KTBW20130319_190044_V06.gz 2.507 Mbytes 2015-10-30T07:12:33Z
         KTBW20130319_185104_V06.gz 2.539 Mbytes 2015-10-31T00:11:38Z
         KTBW20130319_184124_V06.gz 2.546 Mbytes 2015-10-31T00:11:37Z
         KTBW20130319_183641_V06.gz 4.149 Mbytes 2015-10-31T00:11:36Z
         KTBW20130319_183157_V06.gz 4.178 Mbytes 2015-10-31T00:11:35Z
         KTBW20130319_182715_V06.gz 4.144 Mbytes 2015-10-31T00:11:33Z
         KTBW20130319_182234_V06.gz 4.128 Mbytes 2015-10-31T00:11:32Z
         KTBW20130319_181752_V06.gz 4.133 Mbytes 2015-10-31T00:11:31Z
         KTBW20130319_181310_V06.gz 4.114 Mbytes 2015-10-31T00:11:29Z
         KTBW20130319_180828_V06.gz 4.099 Mbytes 2015-10-31T00:11:28Z
         KTBW20130319_180346_V06.gz 4.116 Mbytes 2015-10-31T00:11:27Z
         KTBW20130319_175904_V06.gz 4.126 Mbytes 2015-10-31T04:42:35Z
         KTBW20130319_175212_V06.gz 4.159 Mbytes 2015-10-31T04:42:33Z
         KTBW20130319_174730_V06.gz 4.167 Mbytes 2015-10-31T04:42:32Z
         KTBW20130319_174249_V06.gz 4.201 Mbytes 2015-10-31T04:42:31Z
         KTBW20130319_173806_V06.gz 4.197 Mbytes 2015-10-31T04:42:30Z
         KTBW20130319_173323_V06.gz 4.241 Mbytes 2015-10-31T04:42:28Z
         KTBW20130319_172841_V06.gz 4.265 Mbytes 2015-10-31T04:42:27Z
         KTBW20130319_172359_V06.gz 4.297 Mbytes 2015-10-31T04:42:26Z
         KTBW20130319_171918_V06.gz 4.299 Mbytes 2015-10-31T04:42:25Z
         KTBW20130319_171436_V06.gz 4.308 Mbytes 2015-10-31T04:42:24Z
         KTBW20130319_170954_V06.gz 4.316 Mbytes 2015-10-31T04:42:22Z
         KTBW20130319_170512_V06.gz 4.298 Mbytes 2015-10-31T04:42:21Z
         KTBW20130319_170029_V06.gz 4.304 Mbytes 2015-10-31T04:42:20Z
         KTBW20130319_165547_V06.gz 4.307 Mbytes 2015-10-30T22:58:58Z
         KTBW20130319_165105_V06.gz 4.295 Mbytes 2015-10-30T22:58:56Z
         KTBW20130319_164622_V06.gz 4.261 Mbytes 2015-10-30T22:58:55Z
         KTBW20130319_164141_V06.gz 4.212 Mbytes 2015-10-30T22:58:54Z
         KTBW20130319_163659_V06.gz 4.199 Mbytes 2015-10-30T22:58:52Z
         KTBW20130319_163217_V06.gz 4.160 Mbytes 2015-10-30T22:58:51Z
         KTBW20130319_162735_V06.gz 4.147 Mbytes 2015-10-30T22:58:50Z
         KTBW20130319_162253_V06.gz 4.159 Mbytes 2015-10-30T22:58:49Z
         KTBW20130319_161811_V06.gz 4.153 Mbytes 2015-10-30T22:58:47Z
         KTBW20130319_161329_V06.gz 4.134 Mbytes 2015-10-30T22:58:46Z
         KTBW20130319_160847_V06.gz 4.115 Mbytes 2015-10-30T22:58:45Z
         KTBW20130319_160404_V06.gz 4.090 Mbytes 2015-10-30T22:58:44Z
         KTBW20130319_155922_V06.gz 4.062 Mbytes 2015-10-31T00:09:30Z
         KTBW20130319_155440_V06.gz 4.059 Mbytes 2015-10-31T00:09:28Z
         KTBW20130319_154958_V06.gz 4.046 Mbytes 2015-10-31T00:09:27Z
         KTBW20130319_154517_V06.gz 4.053 Mbytes 2015-10-31T00:09:26Z
         KTBW20130319_154034_V06.gz 4.045 Mbytes 2015-10-31T00:09:25Z
         KTBW20130319_153552_V06.gz 4.016 Mbytes 2015-10-31T00:09:24Z
         KTBW20130319_153110_V06.gz 3.971 Mbytes 2015-10-31T00:09:22Z
         KTBW20130319_152627_V06.gz 3.944 Mbytes 2015-10-31T00:09:21Z
         KTBW20130319_152145_V06.gz 3.907 Mbytes 2015-10-31T00:09:20Z
         KTBW20130319_151703_V06.gz 3.880 Mbytes 2015-10-31T00:09:19Z
         KTBW20130319_151221_V06.gz 3.858 Mbytes 2015-10-31T00:09:18Z
         KTBW20130319_150738_V06.gz 3.880 Mbytes 2015-10-31T00:09:16Z
         KTBW20130319_150255_V06.gz 3.877 Mbytes 2015-10-31T00:09:15Z
         KTBW20130319_145813_V06.gz 3.865 Mbytes 2015-10-31T03:59:18Z
         KTBW20130319_145331_V06.gz 3.852 Mbytes 2015-10-31T03:59:16Z
         KTBW20130319_144848_V06.gz 3.828 Mbytes 2015-10-31T03:59:15Z
         KTBW20130319_144406_V06.gz 3.790 Mbytes 2015-10-31T03:59:14Z
         KTBW20130319_143924_V06.gz 3.756 Mbytes 2015-10-31T03:59:12Z
         KTBW20130319_143441_V06.gz 3.711 Mbytes 2015-10-31T03:59:11Z
         KTBW20130319_142959_V06.gz 3.634 Mbytes 2015-10-31T03:59:10Z
         KTBW20130319_142517_V06.gz 3.552 Mbytes 2015-10-31T03:59:09Z
         KTBW20130319_142034_V06.gz 3.464 Mbytes 2015-10-31T03:59:07Z
         KTBW20130319_141552_V06.gz 3.375 Mbytes 2015-10-31T03:59:06Z
         KTBW20130319_141109_V06.gz 3.310 Mbytes 2015-10-31T03:59:05Z
         KTBW20130319_140627_V06.gz 3.253 Mbytes 2015-10-31T03:59:04Z
         KTBW20130319_140145_V06.gz 3.201 Mbytes 2015-10-31T03:59:03Z
         KTBW20130319_135703_V06.gz 3.176 Mbytes 2015-10-31T01:30:33Z
         KTBW20130319_135220_V06.gz 3.141 Mbytes 2015-10-31T01:30:32Z
         KTBW20130319_134738_V06.gz 3.110 Mbytes 2015-10-31T01:30:30Z
         KTBW20130319_134256_V06.gz 3.098 Mbytes 2015-10-31T01:30:29Z
         KTBW20130319_133814_V06.gz 3.114 Mbytes 2015-10-31T01:30:28Z
         KTBW20130319_133332_V06.gz 3.172 Mbytes 2015-10-31T01:30:27Z
         KTBW20130319_132850_V06.gz 3.175 Mbytes 2015-10-31T01:30:25Z
         KTBW20130319_132409_V06.gz 3.174 Mbytes 2015-10-31T01:30:24Z
         KTBW20130319_131926_V06.gz 3.188 Mbytes 2015-10-31T01:30:23Z
         KTBW20130319_131444_V06.gz 3.182 Mbytes 2015-10-31T01:30:22Z
         KTBW20130319_131003_V06.gz 3.215 Mbytes 2015-10-31T01:30:21Z
         KTBW20130319_130519_V06.gz 3.263 Mbytes 2015-10-31T01:30:19Z
         KTBW20130319_130038_V06.gz 3.312 Mbytes 2015-10-31T01:30:18Z
         KTBW20130319_125555_V06.gz 3.352 Mbytes 2015-10-29T01:26:58Z
         KTBW20130319_125114_V06.gz 3.370 Mbytes 2015-10-29T01:26:57Z
         KTBW20130319_124632_V06.gz 3.416 Mbytes 2015-10-29T01:26:55Z
         KTBW20130319_124150_V06.gz 3.415 Mbytes 2015-10-29T01:26:54Z
         KTBW20130319_123708_V06.gz 3.407 Mbytes 2015-10-29T01:26:53Z
         KTBW20130319_123226_V06.gz 3.414 Mbytes 2015-10-29T01:26:52Z
         KTBW20130319_122743_V06.gz 3.450 Mbytes 2015-10-29T01:26:50Z
         KTBW20130319_122301_V06.gz 3.483 Mbytes 2015-10-29T01:26:49Z
         KTBW20130319_121819_V06.gz 3.484 Mbytes 2015-10-29T01:26:48Z
         KTBW20130319_121336_V06.gz 3.540 Mbytes 2015-10-29T01:26:47Z
         KTBW20130319_120855_V06.gz 3.612 Mbytes 2015-10-29T01:26:45Z
         KTBW20130319_120414_V06.gz 3.680 Mbytes 2015-10-29T01:26:44Z
         KTBW20130319_115931_V06.gz 3.734 Mbytes 2015-10-27T17:35:44Z
         KTBW20130319_115449_V06.gz 3.736 Mbytes 2015-10-27T17:35:43Z
         KTBW20130319_115007_V06.gz 3.762 Mbytes 2015-10-27T17:35:42Z
         KTBW20130319_114524_V06.gz 3.826 Mbytes 2015-10-27T17:35:40Z
         KTBW20130319_114042_V06.gz 3.915 Mbytes 2015-10-27T17:35:39Z
         KTBW20130319_113600_V06.gz 3.907 Mbytes 2015-10-27T17:35:38Z
         KTBW20130319_113117_V06.gz 3.869 Mbytes 2015-10-27T17:35:37Z
         KTBW20130319_112635_V06.gz 3.913 Mbytes 2015-10-27T17:35:35Z
         KTBW20130319_112153_V06.gz 3.879 Mbytes 2015-10-27T17:35:34Z
         KTBW20130319_111710_V06.gz 3.875 Mbytes 2015-10-27T17:35:33Z
         KTBW20130319_111228_V06.gz 3.876 Mbytes 2015-10-27T17:35:31Z
         KTBW20130319_110745_V06.gz 3.851 Mbytes 2015-10-27T17:35:30Z
         KTBW20130319_110303_V06.gz 3.763 Mbytes 2015-10-27T17:35:29Z
         KTBW20130319_105821_V06.gz 3.704 Mbytes 2015-10-29T13:10:35Z
         KTBW20130319_105338_V06.gz 3.729 Mbytes 2015-10-29T13:10:34Z
         KTBW20130319_104857_V06.gz 3.774 Mbytes 2015-10-29T13:10:32Z
         KTBW20130319_104413_V06.gz 3.826 Mbytes 2015-10-29T13:10:31Z
         KTBW20130319_103931_V06.gz 3.899 Mbytes 2015-10-29T13:10:30Z
         KTBW20130319_103450_V06.gz 3.995 Mbytes 2015-10-29T13:10:28Z
         KTBW20130319_103007_V06.gz 4.015 Mbytes 2015-10-29T13:10:27Z
         KTBW20130319_102524_V06.gz 4.050 Mbytes 2015-10-29T13:10:26Z
         KTBW20130319_102043_V06.gz 4.018 Mbytes 2015-10-29T13:10:24Z
         KTBW20130319_101600_V06.gz 4.029 Mbytes 2015-10-29T13:10:23Z
         KTBW20130319_101118_V06.gz 4.007 Mbytes 2015-10-29T13:10:22Z
         KTBW20130319_100635_V06.gz 4.019 Mbytes 2015-10-29T13:10:21Z
         KTBW20130319_100152_V06.gz 4.011 Mbytes 2015-10-29T13:10:19Z
         KTBW20130319_095710_V06.gz 2.983 Mbytes 2015-10-31T02:47:14Z
         KTBW20130319_095023_V06.gz 4.063 Mbytes 2015-10-31T02:47:13Z
         KTBW20130319_094541_V06.gz 4.094 Mbytes 2015-10-31T02:47:11Z
         KTBW20130319_094058_V06.gz 4.088 Mbytes 2015-10-31T02:47:10Z
         KTBW20130319_093616_V06.gz 4.079 Mbytes 2015-10-31T02:47:09Z
         KTBW20130319_093134_V06.gz 4.077 Mbytes 2015-10-31T02:47:08Z
         KTBW20130319_092651_V06.gz 4.087 Mbytes 2015-10-31T02:47:06Z
         KTBW20130319_092209_V06.gz 4.114 Mbytes 2015-10-31T02:47:05Z
         KTBW20130319_091728_V06.gz 4.149 Mbytes 2015-10-31T02:47:04Z
         KTBW20130319_091244_V06.gz 4.191 Mbytes 2015-10-31T02:47:02Z
         KTBW20130319_090802_V06.gz 4.222 Mbytes 2015-10-31T02:47:01Z
         KTBW20130319_090320_V06.gz 4.219 Mbytes 2015-10-31T02:47:00Z
         KTBW20130319_085838_V06.gz 4.247 Mbytes 2015-10-29T14:20:12Z
         KTBW20130319_085356_V06.gz 4.236 Mbytes 2015-10-29T14:20:11Z
         KTBW20130319_084913_V06.gz 4.245 Mbytes 2015-10-29T14:20:09Z
         KTBW20130319_084432_V06.gz 4.260 Mbytes 2015-10-29T14:20:08Z
         KTBW20130319_083950_V06.gz 4.262 Mbytes 2015-10-29T14:20:07Z
         KTBW20130319_083507_V06.gz 4.294 Mbytes 2015-10-29T14:20:05Z
         KTBW20130319_083026_V06.gz 4.331 Mbytes 2015-10-29T14:20:04Z
         KTBW20130319_082544_V06.gz 4.406 Mbytes 2015-10-29T14:20:02Z
         KTBW20130319_082101_V06.gz 4.462 Mbytes 2015-10-29T14:20:01Z
         KTBW20130319_081619_V06.gz 4.560 Mbytes 2015-10-29T14:20:00Z
         KTBW20130319_081138_V06.gz 4.626 Mbytes 2015-10-29T14:19:59Z
         KTBW20130319_080655_V06.gz 4.669 Mbytes 2015-10-29T14:19:57Z
         KTBW20130319_080213_V06.gz 4.698 Mbytes 2015-10-29T14:19:56Z
         KTBW20130319_075731_V06.gz 4.732 Mbytes 2015-10-31T00:08:05Z
         KTBW20130319_075249_V06.gz 4.801 Mbytes 2015-10-31T00:08:03Z
         KTBW20130319_074807_V06.gz 4.864 Mbytes 2015-10-31T00:08:02Z
         KTBW20130319_074324_V06.gz 4.927 Mbytes 2015-10-31T00:08:01Z
         KTBW20130319_073843_V06.gz 4.968 Mbytes 2015-10-31T00:08:00Z
         KTBW20130319_073400_V06.gz 5.019 Mbytes 2015-10-31T00:07:58Z
         KTBW20130319_072918_V06.gz 5.058 Mbytes 2015-10-31T00:07:57Z
         KTBW20130319_072437_V06.gz 5.149 Mbytes 2015-10-31T00:07:55Z
         KTBW20130319_071956_V06.gz 5.220 Mbytes 2015-10-31T00:07:54Z
         KTBW20130319_071513_V06.gz 5.321 Mbytes 2015-10-31T00:07:53Z
         KTBW20130319_071032_V06.gz 5.382 Mbytes 2015-10-31T00:07:52Z
         KTBW20130319_070549_V06.gz 5.481 Mbytes 2015-10-31T00:07:50Z
         KTBW20130319_070108_V06.gz 5.543 Mbytes 2015-10-31T00:07:49Z
         KTBW20130319_065627_V06.gz 5.644 Mbytes 2015-10-27T21:11:57Z
         KTBW20130319_065145_V06.gz 5.755 Mbytes 2015-10-27T21:11:56Z
         KTBW20130319_064702_V06.gz 5.817 Mbytes 2015-10-27T21:11:55Z
         KTBW20130319_064221_V06.gz 5.875 Mbytes 2015-10-27T21:11:53Z
         KTBW20130319_063738_V06.gz 5.938 Mbytes 2015-10-27T21:11:52Z
         KTBW20130319_063256_V06.gz 5.991 Mbytes 2015-10-27T21:11:50Z
         KTBW20130319_062815_V06.gz 6.040 Mbytes 2015-10-27T21:11:49Z
         KTBW20130319_062332_V06.gz 6.072 Mbytes 2015-10-27T21:11:48Z
         KTBW20130319_061850_V06.gz 6.127 Mbytes 2015-10-27T21:11:46Z
         KTBW20130319_061407_V06.gz 6.159 Mbytes 2015-10-27T21:11:45Z
         KTBW20130319_060925_V06.gz 6.210 Mbytes 2015-10-27T21:11:43Z
         KTBW20130319_060443_V06.gz 6.271 Mbytes 2015-10-27T21:11:42Z
         KTBW20130319_060002_V06.gz 6.333 Mbytes 2015-10-27T21:11:40Z
         KTBW20130319_055519_V06.gz 6.373 Mbytes 2015-10-23T08:44:21Z
         KTBW20130319_055038_V06.gz 6.474 Mbytes 2015-10-23T08:44:20Z
         KTBW20130319_054555_V06.gz 6.558 Mbytes 2015-10-23T08:44:19Z
         KTBW20130319_054113_V06.gz 6.584 Mbytes 2015-10-23T08:44:17Z
         KTBW20130319_053631_V06.gz 6.693 Mbytes 2015-10-23T08:44:16Z
         KTBW20130319_053148_V06.gz 6.767 Mbytes 2015-10-23T08:44:15Z
         KTBW20130319_052706_V06.gz 6.808 Mbytes 2015-10-23T08:44:13Z
         KTBW20130319_052224_V06.gz 6.841 Mbytes 2015-10-23T08:44:12Z
         KTBW20130319_051742_V06.gz 6.900 Mbytes 2015-10-23T08:44:10Z
         KTBW20130319_051301_V06.gz 6.947 Mbytes 2015-10-23T08:44:09Z
         KTBW20130319_050819_V06.gz 6.958 Mbytes 2015-10-23T08:44:07Z
         KTBW20130319_050338_V06.gz 6.997 Mbytes 2015-10-23T08:44:06Z
         KTBW20130319_045857_V06.gz 7.105 Mbytes 2015-10-31T00:51:25Z
         KTBW20130319_045414_V06.gz 7.165 Mbytes 2015-10-31T00:51:24Z
         KTBW20130319_044933_V06.gz 7.294 Mbytes 2015-10-31T00:51:23Z
         KTBW20130319_044451_V06.gz 7.320 Mbytes 2015-10-31T00:51:21Z
         KTBW20130319_044007_V06.gz 7.331 Mbytes 2015-10-31T00:51:20Z
         KTBW20130319_043526_V06.gz 7.338 Mbytes 2015-10-31T00:51:18Z
         KTBW20130319_043044_V06.gz 7.375 Mbytes 2015-10-31T00:51:17Z
         KTBW20130319_042602_V06.gz 7.433 Mbytes 2015-10-31T00:51:15Z
         KTBW20130319_042120_V06.gz 7.487 Mbytes 2015-10-31T00:51:14Z
         KTBW20130319_041638_V06.gz 7.541 Mbytes 2015-10-31T00:51:13Z
         KTBW20130319_041156_V06.gz 7.606 Mbytes 2015-10-31T00:51:11Z
         KTBW20130319_040714_V06.gz 7.626 Mbytes 2015-10-31T00:51:10Z
         KTBW20130319_040232_V06.gz 7.656 Mbytes 2015-10-31T00:51:07Z
         KTBW20130319_035750_V06.gz 7.711 Mbytes 2015-10-24T21:46:55Z
         KTBW20130319_035308_V06.gz 7.775 Mbytes 2015-10-24T21:46:53Z
         KTBW20130319_034826_V06.gz 7.861 Mbytes 2015-10-24T21:46:52Z
         KTBW20130319_034345_V06.gz 7.915 Mbytes 2015-10-24T21:46:50Z
         KTBW20130319_033902_V06.gz 7.959 Mbytes 2015-10-24T21:46:49Z
         KTBW20130319_033421_V06.gz 7.980 Mbytes 2015-10-24T21:46:47Z
         KTBW20130319_032938_V06.gz 8.006 Mbytes 2015-10-24T21:46:46Z
         KTBW20130319_032456_V06.gz 8.091 Mbytes 2015-10-24T21:46:45Z
         KTBW20130319_032014_V06.gz 8.154 Mbytes 2015-10-24T21:46:43Z
         KTBW20130319_031532_V06.gz 8.268 Mbytes 2015-10-24T21:46:42Z
         KTBW20130319_031051_V06.gz 8.364 Mbytes 2015-10-24T21:46:40Z
         KTBW20130319_030610_V06.gz 8.499 Mbytes 2015-10-24T21:46:39Z
         KTBW20130319_030128_V06.gz 8.584 Mbytes 2015-10-24T21:46:37Z
         KTBW20130319_025646_V06.gz 8.711 Mbytes 2015-10-30T04:45:48Z
         KTBW20130319_025204_V06.gz 8.877 Mbytes 2015-10-30T04:45:46Z
         KTBW20130319_024722_V06.gz 8.960 Mbytes 2015-10-30T04:45:45Z
         KTBW20130319_024240_V06.gz 9.100 Mbytes 2015-10-30T04:45:43Z
         KTBW20130319_023758_V06.gz 9.255 Mbytes 2015-10-30T04:45:42Z
         KTBW20130319_023316_V06.gz 9.324 Mbytes 2015-10-30T04:45:40Z
         KTBW20130319_022835_V06.gz 9.302 Mbytes 2015-10-30T04:45:39Z
         KTBW20130319_022352_V06.gz 9.450 Mbytes 2015-10-30T04:45:37Z
         KTBW20130319_021910_V06.gz 9.632 Mbytes 2015-10-30T04:45:36Z
         KTBW20130319_021428_V06.gz 9.832 Mbytes 2015-10-30T04:45:33Z
         KTBW20130319_020946_V06.gz 9.958 Mbytes 2015-10-30T04:45:32Z
         KTBW20130319_020503_V06.gz 10.07 Mbytes 2015-10-30T04:45:30Z
         KTBW20130319_020022_V06.gz 10.21 Mbytes 2015-10-30T04:45:28Z
         KTBW20130319_015540_V06.gz 10.27 Mbytes 2015-10-23T02:23:08Z
         KTBW20130319_014847_V06.gz 10.49 Mbytes 2015-10-23T02:23:05Z
         KTBW20130319_014405_V06.gz 10.58 Mbytes 2015-10-23T02:23:04Z
         KTBW20130319_013923_V06.gz 10.70 Mbytes 2015-10-23T02:23:02Z
         KTBW20130319_013442_V06.gz 10.82 Mbytes 2015-10-23T02:23:00Z
         KTBW20130319_012958_V06.gz 10.95 Mbytes 2015-10-23T02:22:58Z
         KTBW20130319_012517_V06.gz 11.03 Mbytes 2015-10-23T02:22:57Z
         KTBW20130319_012036_V06.gz 11.17 Mbytes 2015-10-23T02:22:55Z
         KTBW20130319_011553_V06.gz 11.18 Mbytes 2015-10-23T02:22:54Z
         KTBW20130319_011112_V06.gz 11.17 Mbytes 2015-10-23T02:22:50Z
         KTBW20130319_010629_V06.gz 11.12 Mbytes 2015-10-23T02:22:49Z
         KTBW20130319_010146_V06.gz 10.98 Mbytes 2015-10-23T02:22:46Z
         KTBW20130319_005704_V06.gz 10.92 Mbytes 2015-10-30T14:49:12Z
         KTBW20130319_005220_V06.gz 10.84 Mbytes 2015-10-30T14:49:10Z
         KTBW20130319_004738_V06.gz 10.70 Mbytes 2015-10-30T14:49:09Z
         KTBW20130319_004257_V06.gz 10.64 Mbytes 2015-10-30T14:49:07Z
         KTBW20130319_003814_V06.gz 10.55 Mbytes 2015-10-30T14:49:05Z
         KTBW20130319_003332_V06.gz 10.59 Mbytes 2015-10-30T14:49:03Z
         KTBW20130319_002851_V06.gz 10.47 Mbytes 2015-10-30T14:49:02Z
         KTBW20130319_002408_V06.gz 10.29 Mbytes 2015-10-30T14:49:00Z
         KTBW20130319_001927_V06.gz 10.13 Mbytes 2015-10-30T14:48:58Z
         KTBW20130319_001445_V06.gz 10.02 Mbytes 2015-10-30T14:48:57Z
         KTBW20130319_001003_V06.gz 9.806 Mbytes 2015-10-30T14:48:55Z
         KTBW20130319_000521_V06.gz 9.637 Mbytes 2015-10-30T14:48:53Z
         KTBW20130319_000039_V06.gz 9.503 Mbytes 2015-10-30T14:48:51Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation