TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/05/30/KTBW/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTBW   --
         KTBW20130530_235525_V06.gz 4.038 Mbytes 2015-10-30T14:25:20Z
         KTBW20130530_235045_V06.gz 4.064 Mbytes 2015-10-30T14:25:19Z
         KTBW20130530_234605_V06.gz 4.054 Mbytes 2015-10-30T14:25:18Z
         KTBW20130530_234124_V06.gz 4.002 Mbytes 2015-10-30T14:25:17Z
         KTBW20130530_233644_V06.gz 3.970 Mbytes 2015-10-30T14:25:15Z
         KTBW20130530_233202_V06.gz 3.936 Mbytes 2015-10-30T14:25:14Z
         KTBW20130530_232721_V06.gz 3.909 Mbytes 2015-10-30T14:25:13Z
         KTBW20130530_232240_V06.gz 3.900 Mbytes 2015-10-30T14:25:12Z
         KTBW20130530_231759_V06.gz 3.891 Mbytes 2015-10-30T14:25:10Z
         KTBW20130530_231319_V06.gz 3.910 Mbytes 2015-10-30T14:25:09Z
         KTBW20130530_230839_V06.gz 3.952 Mbytes 2015-10-30T14:25:08Z
         KTBW20130530_230358_V06.gz 4.030 Mbytes 2015-10-30T14:25:06Z
         KTBW20130530_225918_V06.gz 4.066 Mbytes 2015-10-30T20:13:07Z
         KTBW20130530_225437_V06.gz 4.135 Mbytes 2015-10-30T20:13:06Z
         KTBW20130530_224956_V06.gz 4.207 Mbytes 2015-10-30T20:13:04Z
         KTBW20130530_224516_V06.gz 4.274 Mbytes 2015-10-30T20:13:03Z
         KTBW20130530_224036_V06.gz 4.328 Mbytes 2015-10-30T20:13:01Z
         KTBW20130530_223555_V06.gz 4.348 Mbytes 2015-10-30T20:13:00Z
         KTBW20130530_223115_V06.gz 4.300 Mbytes 2015-10-30T20:12:59Z
         KTBW20130530_222634_V06.gz 4.316 Mbytes 2015-10-30T20:12:57Z
         KTBW20130530_222154_V06.gz 4.298 Mbytes 2015-10-30T20:12:56Z
         KTBW20130530_221714_V06.gz 4.264 Mbytes 2015-10-30T20:12:55Z
         KTBW20130530_221234_V06.gz 4.268 Mbytes 2015-10-30T20:12:54Z
         KTBW20130530_220753_V06.gz 4.285 Mbytes 2015-10-30T20:12:52Z
         KTBW20130530_220313_V06.gz 4.292 Mbytes 2015-10-30T20:12:51Z
         KTBW20130530_215831_V06.gz 4.285 Mbytes 2015-10-28T06:44:38Z
         KTBW20130530_215350_V06.gz 4.252 Mbytes 2015-10-28T06:44:37Z
         KTBW20130530_214910_V06.gz 4.239 Mbytes 2015-10-28T06:44:35Z
         KTBW20130530_214429_V06.gz 4.213 Mbytes 2015-10-28T06:44:34Z
         KTBW20130530_213949_V06.gz 4.185 Mbytes 2015-10-28T06:44:33Z
         KTBW20130530_213509_V06.gz 4.155 Mbytes 2015-10-28T06:44:32Z
         KTBW20130530_213028_V06.gz 4.160 Mbytes 2015-10-28T06:44:30Z
         KTBW20130530_212548_V06.gz 4.161 Mbytes 2015-10-28T06:44:29Z
         KTBW20130530_212108_V06.gz 4.162 Mbytes 2015-10-28T06:44:28Z
         KTBW20130530_211627_V06.gz 4.132 Mbytes 2015-10-28T06:44:26Z
         KTBW20130530_211147_V06.gz 4.114 Mbytes 2015-10-28T06:44:25Z
         KTBW20130530_210707_V06.gz 4.099 Mbytes 2015-10-28T06:44:24Z
         KTBW20130530_210226_V06.gz 4.053 Mbytes 2015-10-28T06:44:23Z
         KTBW20130530_205745_V06.gz 4.061 Mbytes 2015-10-26T13:28:26Z
         KTBW20130530_205305_V06.gz 4.067 Mbytes 2015-10-26T13:28:24Z
         KTBW20130530_204824_V06.gz 4.095 Mbytes 2015-10-26T13:28:23Z
         KTBW20130530_204344_V06.gz 4.080 Mbytes 2015-10-26T13:28:22Z
         KTBW20130530_203903_V06.gz 4.059 Mbytes 2015-10-26T13:28:21Z
         KTBW20130530_203423_V06.gz 4.058 Mbytes 2015-10-26T13:28:19Z
         KTBW20130530_202943_V06.gz 4.058 Mbytes 2015-10-26T13:28:18Z
         KTBW20130530_202502_V06.gz 4.119 Mbytes 2015-10-26T13:28:17Z
         KTBW20130530_202022_V06.gz 4.160 Mbytes 2015-10-26T13:28:16Z
         KTBW20130530_201542_V06.gz 4.166 Mbytes 2015-10-26T13:28:14Z
         KTBW20130530_201102_V06.gz 4.190 Mbytes 2015-10-26T13:28:13Z
         KTBW20130530_200621_V06.gz 4.236 Mbytes 2015-10-26T13:28:12Z
         KTBW20130530_200141_V06.gz 4.296 Mbytes 2015-10-26T13:28:11Z
         KTBW20130530_195700_V06.gz 4.308 Mbytes 2015-10-23T03:02:39Z
         KTBW20130530_195220_V06.gz 4.312 Mbytes 2015-10-23T03:02:37Z
         KTBW20130530_194740_V06.gz 4.365 Mbytes 2015-10-23T03:02:36Z
         KTBW20130530_194259_V06.gz 4.370 Mbytes 2015-10-23T03:02:34Z
         KTBW20130530_193819_V06.gz 4.365 Mbytes 2015-10-23T03:02:33Z
         KTBW20130530_193339_V06.gz 4.380 Mbytes 2015-10-23T03:02:32Z
         KTBW20130530_192858_V06.gz 4.391 Mbytes 2015-10-23T03:02:31Z
         KTBW20130530_192418_V06.gz 4.405 Mbytes 2015-10-23T03:02:29Z
         KTBW20130530_191938_V06.gz 4.429 Mbytes 2015-10-23T03:02:28Z
         KTBW20130530_191457_V06.gz 4.453 Mbytes 2015-10-23T03:02:26Z
         KTBW20130530_191017_V06.gz 4.518 Mbytes 2015-10-23T03:02:25Z
         KTBW20130530_190536_V06.gz 4.582 Mbytes 2015-10-23T03:02:24Z
         KTBW20130530_190056_V06.gz 4.616 Mbytes 2015-10-23T03:02:22Z
         KTBW20130530_185616_V06.gz 4.664 Mbytes 2015-10-28T19:58:49Z
         KTBW20130530_185136_V06.gz 4.708 Mbytes 2015-10-28T19:58:48Z
         KTBW20130530_184655_V06.gz 4.737 Mbytes 2015-10-28T19:58:47Z
         KTBW20130530_184215_V06.gz 4.783 Mbytes 2015-10-28T19:58:45Z
         KTBW20130530_183734_V06.gz 4.821 Mbytes 2015-10-28T19:58:44Z
         KTBW20130530_183254_V06.gz 4.847 Mbytes 2015-10-28T19:58:42Z
         KTBW20130530_182813_V06.gz 4.876 Mbytes 2015-10-28T19:58:41Z
         KTBW20130530_182333_V06.gz 4.917 Mbytes 2015-10-28T19:58:40Z
         KTBW20130530_181852_V06.gz 4.955 Mbytes 2015-10-28T19:58:39Z
         KTBW20130530_181412_V06.gz 5.002 Mbytes 2015-10-28T19:58:37Z
         KTBW20130530_180931_V06.gz 5.034 Mbytes 2015-10-28T19:58:36Z
         KTBW20130530_180450_V06.gz 5.077 Mbytes 2015-10-28T19:58:35Z
         KTBW20130530_180010_V06.gz 5.118 Mbytes 2015-10-28T19:58:33Z
         KTBW20130530_175530_V06.gz 5.185 Mbytes 2015-10-24T19:04:45Z
         KTBW20130530_175049_V06.gz 5.191 Mbytes 2015-10-24T19:04:44Z
         KTBW20130530_174609_V06.gz 5.183 Mbytes 2015-10-24T19:04:42Z
         KTBW20130530_174128_V06.gz 5.206 Mbytes 2015-10-24T19:04:41Z
         KTBW20130530_173647_V06.gz 5.269 Mbytes 2015-10-24T19:04:39Z
         KTBW20130530_173206_V06.gz 5.298 Mbytes 2015-10-24T19:04:38Z
         KTBW20130530_172724_V06.gz 5.305 Mbytes 2015-10-24T19:04:37Z
         KTBW20130530_172244_V06.gz 5.300 Mbytes 2015-10-24T19:04:35Z
         KTBW20130530_171804_V06.gz 5.285 Mbytes 2015-10-24T19:04:34Z
         KTBW20130530_171323_V06.gz 5.253 Mbytes 2015-10-24T19:04:33Z
         KTBW20130530_170842_V06.gz 5.251 Mbytes 2015-10-24T19:04:31Z
         KTBW20130530_170146_V06.gz 5.206 Mbytes 2015-10-24T19:04:30Z
         KTBW20130530_165706_V06.gz 5.150 Mbytes 2015-10-30T11:48:14Z
         KTBW20130530_165226_V06.gz 5.099 Mbytes 2015-10-30T11:48:12Z
         KTBW20130530_164745_V06.gz 5.107 Mbytes 2015-10-30T11:48:11Z
         KTBW20130530_164305_V06.gz 5.076 Mbytes 2015-10-30T11:48:10Z
         KTBW20130530_163824_V06.gz 5.066 Mbytes 2015-10-30T11:48:08Z
         KTBW20130530_163342_V06.gz 5.075 Mbytes 2015-10-30T11:48:07Z
         KTBW20130530_162902_V06.gz 5.085 Mbytes 2015-10-30T11:48:05Z
         KTBW20130530_162421_V06.gz 5.081 Mbytes 2015-10-30T11:48:04Z
         KTBW20130530_161941_V06.gz 5.021 Mbytes 2015-10-30T11:48:03Z
         KTBW20130530_161500_V06.gz 5.014 Mbytes 2015-10-30T11:48:01Z
         KTBW20130530_161019_V06.gz 5.001 Mbytes 2015-10-30T11:48:00Z
         KTBW20130530_160539_V06.gz 4.997 Mbytes 2015-10-30T11:47:59Z
         KTBW20130530_160059_V06.gz 4.954 Mbytes 2015-10-30T11:47:57Z
         KTBW20130530_155617_V06.gz 4.936 Mbytes 2015-10-25T01:08:46Z
         KTBW20130530_155137_V06.gz 4.912 Mbytes 2015-10-25T01:08:45Z
         KTBW20130530_154656_V06.gz 4.874 Mbytes 2015-10-25T01:08:44Z
         KTBW20130530_154215_V06.gz 4.842 Mbytes 2015-10-25T01:08:42Z
         KTBW20130530_153735_V06.gz 4.818 Mbytes 2015-10-25T01:08:41Z
         KTBW20130530_153254_V06.gz 4.812 Mbytes 2015-10-25T01:08:39Z
         KTBW20130530_152812_V06.gz 4.767 Mbytes 2015-10-25T01:08:38Z
         KTBW20130530_152331_V06.gz 4.737 Mbytes 2015-10-25T01:08:36Z
         KTBW20130530_151851_V06.gz 4.696 Mbytes 2015-10-25T01:08:35Z
         KTBW20130530_151410_V06.gz 4.683 Mbytes 2015-10-25T01:08:34Z
         KTBW20130530_150930_V06.gz 4.648 Mbytes 2015-10-25T01:08:32Z
         KTBW20130530_150450_V06.gz 4.645 Mbytes 2015-10-25T01:08:31Z
         KTBW20130530_150008_V06.gz 4.615 Mbytes 2015-10-25T01:08:30Z
         KTBW20130530_145528_V06.gz 4.612 Mbytes 2015-10-22T13:25:28Z
         KTBW20130530_145046_V06.gz 4.589 Mbytes 2015-10-22T13:25:27Z
         KTBW20130530_144605_V06.gz 4.556 Mbytes 2015-10-22T13:25:26Z
         KTBW20130530_144125_V06.gz 4.546 Mbytes 2015-10-22T13:25:24Z
         KTBW20130530_143645_V06.gz 4.511 Mbytes 2015-10-22T13:25:23Z
         KTBW20130530_143204_V06.gz 4.499 Mbytes 2015-10-22T13:25:22Z
         KTBW20130530_142723_V06.gz 4.460 Mbytes 2015-10-22T13:25:20Z
         KTBW20130530_142243_V06.gz 4.423 Mbytes 2015-10-22T13:25:19Z
         KTBW20130530_141802_V06.gz 4.378 Mbytes 2015-10-22T13:25:18Z
         KTBW20130530_141321_V06.gz 4.341 Mbytes 2015-10-22T13:25:17Z
         KTBW20130530_140841_V06.gz 4.271 Mbytes 2015-10-22T13:25:15Z
         KTBW20130530_140400_V06.gz 4.224 Mbytes 2015-10-22T13:25:14Z
         KTBW20130530_135920_V06.gz 4.167 Mbytes 2015-10-25T20:29:22Z
         KTBW20130530_135439_V06.gz 4.112 Mbytes 2015-10-25T20:29:20Z
         KTBW20130530_134959_V06.gz 4.077 Mbytes 2015-10-25T20:29:19Z
         KTBW20130530_134518_V06.gz 4.013 Mbytes 2015-10-25T20:29:18Z
         KTBW20130530_134038_V06.gz 3.972 Mbytes 2015-10-25T20:29:16Z
         KTBW20130530_133557_V06.gz 3.964 Mbytes 2015-10-25T20:29:15Z
         KTBW20130530_133117_V06.gz 3.928 Mbytes 2015-10-25T20:29:14Z
         KTBW20130530_132635_V06.gz 3.934 Mbytes 2015-10-25T20:29:13Z
         KTBW20130530_132154_V06.gz 3.910 Mbytes 2015-10-25T20:29:11Z
         KTBW20130530_131714_V06.gz 3.906 Mbytes 2015-10-25T20:29:10Z
         KTBW20130530_131232_V06.gz 3.928 Mbytes 2015-10-25T20:29:09Z
         KTBW20130530_130752_V06.gz 3.949 Mbytes 2015-10-25T20:29:08Z
         KTBW20130530_130311_V06.gz 3.952 Mbytes 2015-10-25T20:29:06Z
         KTBW20130530_125830_V06.gz 3.948 Mbytes 2015-10-30T12:53:06Z
         KTBW20130530_125350_V06.gz 3.935 Mbytes 2015-10-30T12:53:04Z
         KTBW20130530_124908_V06.gz 3.916 Mbytes 2015-10-30T12:53:03Z
         KTBW20130530_124427_V06.gz 3.882 Mbytes 2015-10-30T12:53:02Z
         KTBW20130530_123946_V06.gz 3.877 Mbytes 2015-10-30T12:53:01Z
         KTBW20130530_123506_V06.gz 3.878 Mbytes 2015-10-30T12:53:00Z
         KTBW20130530_123025_V06.gz 3.872 Mbytes 2015-10-30T12:52:58Z
         KTBW20130530_122545_V06.gz 3.904 Mbytes 2015-10-30T12:52:57Z
         KTBW20130530_122105_V06.gz 3.910 Mbytes 2015-10-30T12:52:56Z
         KTBW20130530_121624_V06.gz 3.865 Mbytes 2015-10-30T12:52:55Z
         KTBW20130530_121143_V06.gz 3.777 Mbytes 2015-10-30T12:52:53Z
         KTBW20130530_120703_V06.gz 3.647 Mbytes 2015-10-30T12:52:52Z
         KTBW20130530_120221_V06.gz 3.537 Mbytes 2015-10-30T12:52:51Z
         KTBW20130530_115740_V06.gz 3.413 Mbytes 2015-10-30T12:49:23Z
         KTBW20130530_115259_V06.gz 3.272 Mbytes 2015-10-30T12:49:21Z
         KTBW20130530_114817_V06.gz 3.163 Mbytes 2015-10-30T12:49:20Z
         KTBW20130530_114337_V06.gz 3.053 Mbytes 2015-10-30T12:49:19Z
         KTBW20130530_113855_V06.gz 2.968 Mbytes 2015-10-30T12:49:17Z
         KTBW20130530_113414_V06.gz 2.902 Mbytes 2015-10-30T12:49:16Z
         KTBW20130530_112934_V06.gz 2.862 Mbytes 2015-10-30T12:49:15Z
         KTBW20130530_112453_V06.gz 2.816 Mbytes 2015-10-30T12:49:13Z
         KTBW20130530_112013_V06.gz 2.798 Mbytes 2015-10-30T12:49:12Z
         KTBW20130530_111533_V06.gz 2.799 Mbytes 2015-10-30T12:49:11Z
         KTBW20130530_111052_V06.gz 2.826 Mbytes 2015-10-30T12:49:10Z
         KTBW20130530_110612_V06.gz 2.871 Mbytes 2015-10-30T12:49:09Z
         KTBW20130530_110131_V06.gz 2.929 Mbytes 2015-10-30T12:49:07Z
         KTBW20130530_105650_V06.gz 2.985 Mbytes 2015-10-30T19:31:50Z
         KTBW20130530_105210_V06.gz 3.048 Mbytes 2015-10-30T19:31:49Z
         KTBW20130530_104729_V06.gz 3.099 Mbytes 2015-10-30T19:31:48Z
         KTBW20130530_104248_V06.gz 3.187 Mbytes 2015-10-30T19:31:47Z
         KTBW20130530_103807_V06.gz 3.252 Mbytes 2015-10-30T19:31:46Z
         KTBW20130530_103326_V06.gz 3.208 Mbytes 2015-10-30T19:31:44Z
         KTBW20130530_102845_V06.gz 3.217 Mbytes 2015-10-30T19:31:43Z
         KTBW20130530_102405_V06.gz 3.246 Mbytes 2015-10-30T19:31:42Z
         KTBW20130530_101924_V06.gz 3.309 Mbytes 2015-10-30T19:31:41Z
         KTBW20130530_101443_V06.gz 3.386 Mbytes 2015-10-30T19:31:39Z
         KTBW20130530_101003_V06.gz 3.469 Mbytes 2015-10-30T19:31:38Z
         KTBW20130530_100522_V06.gz 3.450 Mbytes 2015-10-30T19:31:37Z
         KTBW20130530_100041_V06.gz 3.361 Mbytes 2015-10-30T19:31:36Z
         KTBW20130530_095600_V06.gz 3.234 Mbytes 2015-10-30T05:54:00Z
         KTBW20130530_095119_V06.gz 3.132 Mbytes 2015-10-30T05:53:59Z
         KTBW20130530_094639_V06.gz 3.080 Mbytes 2015-10-30T05:53:58Z
         KTBW20130530_094159_V06.gz 3.057 Mbytes 2015-10-30T05:53:57Z
         KTBW20130530_093717_V06.gz 3.069 Mbytes 2015-10-30T05:53:55Z
         KTBW20130530_093236_V06.gz 3.058 Mbytes 2015-10-30T05:53:54Z
         KTBW20130530_092755_V06.gz 3.092 Mbytes 2015-10-30T05:53:53Z
         KTBW20130530_092314_V06.gz 3.108 Mbytes 2015-10-30T05:53:52Z
         KTBW20130530_091834_V06.gz 3.123 Mbytes 2015-10-30T05:53:51Z
         KTBW20130530_091354_V06.gz 3.103 Mbytes 2015-10-30T05:53:49Z
         KTBW20130530_090912_V06.gz 3.094 Mbytes 2015-10-30T05:53:48Z
         KTBW20130530_090431_V06.gz 3.073 Mbytes 2015-10-30T05:53:47Z
         KTBW20130530_085738_V06.gz 3.076 Mbytes 2015-10-30T12:22:33Z
         KTBW20130530_085258_V06.gz 3.091 Mbytes 2015-10-30T12:22:32Z
         KTBW20130530_084817_V06.gz 3.081 Mbytes 2015-10-30T12:22:30Z
         KTBW20130530_084335_V06.gz 3.113 Mbytes 2015-10-30T12:22:29Z
         KTBW20130530_083855_V06.gz 3.118 Mbytes 2015-10-30T12:22:28Z
         KTBW20130530_083414_V06.gz 3.106 Mbytes 2015-10-30T12:22:26Z
         KTBW20130530_082932_V06.gz 3.132 Mbytes 2015-10-30T12:22:25Z
         KTBW20130530_082452_V06.gz 3.168 Mbytes 2015-10-30T12:22:24Z
         KTBW20130530_082011_V06.gz 3.159 Mbytes 2015-10-30T12:22:23Z
         KTBW20130530_081530_V06.gz 3.149 Mbytes 2015-10-30T12:22:21Z
         KTBW20130530_081050_V06.gz 3.171 Mbytes 2015-10-30T12:22:20Z
         KTBW20130530_080608_V06.gz 3.188 Mbytes 2015-10-30T12:22:18Z
         KTBW20130530_080127_V06.gz 3.207 Mbytes 2015-10-30T12:22:17Z
         KTBW20130530_075647_V06.gz 3.223 Mbytes 2015-10-30T13:30:17Z
         KTBW20130530_075206_V06.gz 3.220 Mbytes 2015-10-30T13:30:15Z
         KTBW20130530_074726_V06.gz 3.245 Mbytes 2015-10-30T13:30:14Z
         KTBW20130530_074246_V06.gz 3.235 Mbytes 2015-10-30T13:30:13Z
         KTBW20130530_073805_V06.gz 3.232 Mbytes 2015-10-30T13:30:12Z
         KTBW20130530_073325_V06.gz 3.176 Mbytes 2015-10-30T13:30:10Z
         KTBW20130530_072845_V06.gz 3.170 Mbytes 2015-10-30T13:30:09Z
         KTBW20130530_072404_V06.gz 3.155 Mbytes 2015-10-30T13:30:08Z
         KTBW20130530_071923_V06.gz 3.144 Mbytes 2015-10-30T13:30:07Z
         KTBW20130530_071443_V06.gz 3.125 Mbytes 2015-10-30T13:30:05Z
         KTBW20130530_071002_V06.gz 3.113 Mbytes 2015-10-30T13:30:04Z
         KTBW20130530_070521_V06.gz 3.124 Mbytes 2015-10-30T13:30:03Z
         KTBW20130530_070041_V06.gz 3.132 Mbytes 2015-10-30T13:30:01Z
         KTBW20130530_065600_V06.gz 3.143 Mbytes 2015-10-23T11:14:22Z
         KTBW20130530_065120_V06.gz 3.141 Mbytes 2015-10-23T11:14:20Z
         KTBW20130530_064639_V06.gz 3.133 Mbytes 2015-10-23T11:14:19Z
         KTBW20130530_064158_V06.gz 3.133 Mbytes 2015-10-23T11:14:18Z
         KTBW20130530_063718_V06.gz 3.118 Mbytes 2015-10-23T11:14:16Z
         KTBW20130530_063237_V06.gz 3.128 Mbytes 2015-10-23T11:14:15Z
         KTBW20130530_062757_V06.gz 3.133 Mbytes 2015-10-23T11:14:14Z
         KTBW20130530_062317_V06.gz 3.141 Mbytes 2015-10-23T11:14:13Z
         KTBW20130530_061837_V06.gz 3.124 Mbytes 2015-10-23T11:14:11Z
         KTBW20130530_061355_V06.gz 3.159 Mbytes 2015-10-23T11:14:10Z
         KTBW20130530_060914_V06.gz 3.166 Mbytes 2015-10-23T11:14:09Z
         KTBW20130530_060433_V06.gz 3.133 Mbytes 2015-10-23T11:14:08Z
         KTBW20130530_055951_V06.gz 3.134 Mbytes 2015-10-30T20:43:49Z
         KTBW20130530_055510_V06.gz 3.138 Mbytes 2015-10-30T20:43:48Z
         KTBW20130530_055029_V06.gz 3.120 Mbytes 2015-10-30T20:43:47Z
         KTBW20130530_054549_V06.gz 3.124 Mbytes 2015-10-30T20:43:46Z
         KTBW20130530_054109_V06.gz 3.138 Mbytes 2015-10-30T20:43:44Z
         KTBW20130530_053627_V06.gz 3.141 Mbytes 2015-10-30T20:43:43Z
         KTBW20130530_053147_V06.gz 3.123 Mbytes 2015-10-30T20:43:42Z
         KTBW20130530_052706_V06.gz 3.112 Mbytes 2015-10-30T20:43:41Z
         KTBW20130530_052226_V06.gz 3.119 Mbytes 2015-10-30T20:43:40Z
         KTBW20130530_051746_V06.gz 3.093 Mbytes 2015-10-30T20:43:39Z
         KTBW20130530_051304_V06.gz 3.057 Mbytes 2015-10-30T20:43:37Z
         KTBW20130530_050824_V06.gz 3.054 Mbytes 2015-10-30T20:43:36Z
         KTBW20130530_050343_V06.gz 3.055 Mbytes 2015-10-30T20:43:35Z
         KTBW20130530_045902_V06.gz 3.065 Mbytes 2015-10-24T00:33:46Z
         KTBW20130530_045422_V06.gz 3.062 Mbytes 2015-10-24T00:33:45Z
         KTBW20130530_044941_V06.gz 3.077 Mbytes 2015-10-24T00:33:44Z
         KTBW20130530_044500_V06.gz 3.062 Mbytes 2015-10-24T00:33:43Z
         KTBW20130530_044020_V06.gz 3.081 Mbytes 2015-10-24T00:33:41Z
         KTBW20130530_043540_V06.gz 3.086 Mbytes 2015-10-24T00:33:40Z
         KTBW20130530_043059_V06.gz 3.074 Mbytes 2015-10-24T00:33:39Z
         KTBW20130530_042618_V06.gz 3.061 Mbytes 2015-10-24T00:33:38Z
         KTBW20130530_042138_V06.gz 3.051 Mbytes 2015-10-24T00:33:36Z
         KTBW20130530_041657_V06.gz 3.051 Mbytes 2015-10-24T00:33:35Z
         KTBW20130530_041217_V06.gz 3.047 Mbytes 2015-10-24T00:33:34Z
         KTBW20130530_040736_V06.gz 3.057 Mbytes 2015-10-24T00:33:33Z
         KTBW20130530_040255_V06.gz 3.060 Mbytes 2015-10-24T00:33:31Z
         KTBW20130530_035814_V06.gz 3.100 Mbytes 2015-10-25T09:18:47Z
         KTBW20130530_035333_V06.gz 3.128 Mbytes 2015-10-25T09:18:46Z
         KTBW20130530_034852_V06.gz 3.168 Mbytes 2015-10-25T09:18:44Z
         KTBW20130530_034411_V06.gz 3.183 Mbytes 2015-10-25T09:18:43Z
         KTBW20130530_033930_V06.gz 3.249 Mbytes 2015-10-25T09:18:41Z
         KTBW20130530_033448_V06.gz 3.272 Mbytes 2015-10-25T09:18:40Z
         KTBW20130530_033008_V06.gz 3.316 Mbytes 2015-10-25T09:18:38Z
         KTBW20130530_032528_V06.gz 3.354 Mbytes 2015-10-25T09:18:37Z
         KTBW20130530_032047_V06.gz 3.390 Mbytes 2015-10-25T09:18:35Z
         KTBW20130530_031607_V06.gz 3.432 Mbytes 2015-10-25T09:18:34Z
         KTBW20130530_031127_V06.gz 3.486 Mbytes 2015-10-25T09:18:33Z
         KTBW20130530_030647_V06.gz 3.508 Mbytes 2015-10-25T09:18:32Z
         KTBW20130530_030207_V06.gz 3.539 Mbytes 2015-10-25T09:18:30Z
         KTBW20130530_025725_V06.gz 3.562 Mbytes 2015-10-30T19:40:29Z
         KTBW20130530_025245_V06.gz 3.582 Mbytes 2015-10-30T19:40:28Z
         KTBW20130530_024804_V06.gz 3.621 Mbytes 2015-10-30T19:40:26Z
         KTBW20130530_024323_V06.gz 3.637 Mbytes 2015-10-30T19:40:25Z
         KTBW20130530_023843_V06.gz 3.658 Mbytes 2015-10-30T19:40:24Z
         KTBW20130530_023403_V06.gz 3.722 Mbytes 2015-10-30T19:40:23Z
         KTBW20130530_022922_V06.gz 3.760 Mbytes 2015-10-30T19:40:21Z
         KTBW20130530_022441_V06.gz 3.771 Mbytes 2015-10-30T19:40:20Z
         KTBW20130530_022001_V06.gz 3.822 Mbytes 2015-10-30T19:40:19Z
         KTBW20130530_021520_V06.gz 3.844 Mbytes 2015-10-30T19:40:17Z
         KTBW20130530_021040_V06.gz 3.879 Mbytes 2015-10-30T19:40:16Z
         KTBW20130530_020600_V06.gz 3.872 Mbytes 2015-10-30T19:40:15Z
         KTBW20130530_020119_V06.gz 3.873 Mbytes 2015-10-30T19:40:13Z
         KTBW20130530_015639_V06.gz 3.924 Mbytes 2015-10-30T20:40:29Z
         KTBW20130530_015159_V06.gz 3.971 Mbytes 2015-10-30T20:40:28Z
         KTBW20130530_014718_V06.gz 3.969 Mbytes 2015-10-30T20:40:27Z
         KTBW20130530_014238_V06.gz 3.994 Mbytes 2015-10-30T20:40:26Z
         KTBW20130530_013758_V06.gz 4.037 Mbytes 2015-10-30T20:40:24Z
         KTBW20130530_013316_V06.gz 4.077 Mbytes 2015-10-30T20:40:23Z
         KTBW20130530_012836_V06.gz 4.084 Mbytes 2015-10-30T20:40:22Z
         KTBW20130530_012355_V06.gz 4.083 Mbytes 2015-10-30T20:40:21Z
         KTBW20130530_011914_V06.gz 4.137 Mbytes 2015-10-30T20:40:19Z
         KTBW20130530_011434_V06.gz 4.148 Mbytes 2015-10-30T20:40:18Z
         KTBW20130530_010953_V06.gz 4.116 Mbytes 2015-10-30T20:40:17Z
         KTBW20130530_010512_V06.gz 4.086 Mbytes 2015-10-30T20:40:15Z
         KTBW20130530_010031_V06.gz 4.025 Mbytes 2015-10-30T20:40:14Z
         KTBW20130530_005342_V06.gz 3.882 Mbytes 2015-10-30T13:57:28Z
         KTBW20130530_004902_V06.gz 3.714 Mbytes 2015-10-30T13:57:26Z
         KTBW20130530_004421_V06.gz 3.499 Mbytes 2015-10-30T13:57:25Z
         KTBW20130530_003940_V06.gz 3.293 Mbytes 2015-10-30T13:57:24Z
         KTBW20130530_003500_V06.gz 3.162 Mbytes 2015-10-30T13:57:23Z
         KTBW20130530_003019_V06.gz 3.096 Mbytes 2015-10-30T13:57:21Z
         KTBW20130530_002539_V06.gz 3.051 Mbytes 2015-10-30T13:57:20Z
         KTBW20130530_002059_V06.gz 3.070 Mbytes 2015-10-30T13:57:19Z
         KTBW20130530_001618_V06.gz 3.154 Mbytes 2015-10-30T13:57:18Z
         KTBW20130530_001136_V06.gz 3.219 Mbytes 2015-10-30T13:57:16Z
         KTBW20130530_000656_V06.gz 3.186 Mbytes 2015-10-30T13:57:15Z
         KTBW20130530_000215_V06.gz 3.226 Mbytes 2015-10-30T13:57:14Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation