TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/05/30/KTYX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTYX   --
         KTYX20130530_235857_V07.gz 2.329 Mbytes 2015-10-30T16:11:55Z
         KTYX20130530_235318_V07.gz 2.344 Mbytes 2015-10-30T16:11:53Z
         KTYX20130530_234739_V07.gz 2.357 Mbytes 2015-10-30T16:11:52Z
         KTYX20130530_234200_V07.gz 2.356 Mbytes 2015-10-30T16:11:51Z
         KTYX20130530_233620_V07.gz 2.372 Mbytes 2015-10-30T16:11:50Z
         KTYX20130530_233041_V07.gz 2.381 Mbytes 2015-10-30T16:11:48Z
         KTYX20130530_232501_V07.gz 2.399 Mbytes 2015-10-30T16:11:47Z
         KTYX20130530_231921_V07.gz 2.388 Mbytes 2015-10-30T16:11:46Z
         KTYX20130530_231340_V07.gz 2.386 Mbytes 2015-10-30T16:11:45Z
         KTYX20130530_230801_V07.gz 2.386 Mbytes 2015-10-30T16:11:44Z
         KTYX20130530_230221_V07.gz 2.392 Mbytes 2015-10-30T16:11:42Z
         KTYX20130530_225640_V07.gz 2.396 Mbytes 2015-10-30T12:18:20Z
         KTYX20130530_225100_V07.gz 2.406 Mbytes 2015-10-30T12:18:19Z
         KTYX20130530_224520_V07.gz 2.402 Mbytes 2015-10-30T12:18:17Z
         KTYX20130530_223940_V07.gz 2.408 Mbytes 2015-10-30T12:18:16Z
         KTYX20130530_223400_V07.gz 2.424 Mbytes 2015-10-30T12:18:15Z
         KTYX20130530_222820_V07.gz 2.437 Mbytes 2015-10-30T12:18:14Z
         KTYX20130530_222240_V07.gz 2.459 Mbytes 2015-10-30T12:18:12Z
         KTYX20130530_221700_V07.gz 2.477 Mbytes 2015-10-30T12:18:11Z
         KTYX20130530_221120_V07.gz 2.504 Mbytes 2015-10-30T12:18:10Z
         KTYX20130530_220539_V07.gz 2.533 Mbytes 2015-10-30T12:18:09Z
         KTYX20130530_220000_V07.gz 2.179 Mbytes 2015-10-30T12:18:08Z
         KTYX20130530_215213_V07.gz 2.578 Mbytes 2015-10-30T17:14:02Z
         KTYX20130530_214634_V07.gz 2.591 Mbytes 2015-10-30T17:14:00Z
         KTYX20130530_214054_V07.gz 2.607 Mbytes 2015-10-30T17:13:59Z
         KTYX20130530_213514_V07.gz 2.618 Mbytes 2015-10-30T17:13:58Z
         KTYX20130530_212935_V07.gz 2.628 Mbytes 2015-10-30T17:13:56Z
         KTYX20130530_212355_V07.gz 2.639 Mbytes 2015-10-30T17:13:55Z
         KTYX20130530_211816_V07.gz 2.649 Mbytes 2015-10-30T17:13:54Z
         KTYX20130530_211235_V07.gz 2.657 Mbytes 2015-10-30T17:13:53Z
         KTYX20130530_210655_V07.gz 2.665 Mbytes 2015-10-30T17:13:52Z
         KTYX20130530_210115_V07.gz 2.668 Mbytes 2015-10-30T17:13:50Z
         KTYX20130530_205536_V07.gz 2.659 Mbytes 2015-10-30T18:43:53Z
         KTYX20130530_204956_V07.gz 2.657 Mbytes 2015-10-30T18:43:51Z
         KTYX20130530_204415_V07.gz 2.647 Mbytes 2015-10-30T18:43:50Z
         KTYX20130530_203835_V07.gz 2.628 Mbytes 2015-10-30T18:43:49Z
         KTYX20130530_203253_V07.gz 2.614 Mbytes 2015-10-30T18:43:48Z
         KTYX20130530_202713_V07.gz 2.608 Mbytes 2015-10-30T18:43:46Z
         KTYX20130530_202133_V07.gz 2.582 Mbytes 2015-10-30T18:43:45Z
         KTYX20130530_201553_V07.gz 2.574 Mbytes 2015-10-30T18:43:44Z
         KTYX20130530_201013_V07.gz 2.563 Mbytes 2015-10-30T18:43:43Z
         KTYX20130530_200432_V07.gz 2.557 Mbytes 2015-10-30T18:43:42Z
         KTYX20130530_195853_V07.gz 2.555 Mbytes 2015-10-30T11:49:24Z
         KTYX20130530_195312_V07.gz 2.540 Mbytes 2015-10-30T11:49:22Z
         KTYX20130530_194732_V07.gz 2.538 Mbytes 2015-10-30T11:49:21Z
         KTYX20130530_194153_V07.gz 2.534 Mbytes 2015-10-30T11:49:20Z
         KTYX20130530_193612_V07.gz 2.529 Mbytes 2015-10-30T11:49:19Z
         KTYX20130530_193032_V07.gz 2.518 Mbytes 2015-10-30T11:49:18Z
         KTYX20130530_192451_V07.gz 2.506 Mbytes 2015-10-30T11:49:16Z
         KTYX20130530_191911_V07.gz 2.489 Mbytes 2015-10-30T11:49:15Z
         KTYX20130530_191330_V07.gz 2.481 Mbytes 2015-10-30T11:49:14Z
         KTYX20130530_190749_V07.gz 2.487 Mbytes 2015-10-30T11:49:13Z
         KTYX20130530_190210_V07.gz 2.493 Mbytes 2015-10-30T11:49:12Z
         KTYX20130530_185629_V07.gz 2.490 Mbytes 2015-10-30T15:54:11Z
         KTYX20130530_185048_V07.gz 2.491 Mbytes 2015-10-30T15:54:10Z
         KTYX20130530_184506_V07.gz 2.495 Mbytes 2015-10-30T15:54:09Z
         KTYX20130530_183925_V07.gz 2.505 Mbytes 2015-10-30T15:54:08Z
         KTYX20130530_183344_V07.gz 2.506 Mbytes 2015-10-30T15:54:06Z
         KTYX20130530_183341_V07.gz 8.485 Kbytes 2015-10-30T15:54:05Z
         KTYX20130530_183336_V07.gz 8.432 Kbytes 2015-10-30T15:54:04Z
         KTYX20130530_182400_V07.gz 1.473 Mbytes 2015-10-30T15:54:03Z
         KTYX20130530_181426_V07.gz 1.480 Mbytes 2015-10-30T15:54:02Z
         KTYX20130530_180451_V07.gz 1.481 Mbytes 2015-10-30T15:54:01Z
         KTYX20130530_175516_V07.gz 1.483 Mbytes 2015-10-30T19:01:54Z
         KTYX20130530_174541_V07.gz 1.485 Mbytes 2015-10-30T19:01:53Z
         KTYX20130530_173606_V07.gz 1.465 Mbytes 2015-10-30T19:01:51Z
         KTYX20130530_172631_V07.gz 1.455 Mbytes 2015-10-30T19:01:50Z
         KTYX20130530_171656_V07.gz 1.451 Mbytes 2015-10-30T19:01:49Z
         KTYX20130530_170721_V07.gz 1.446 Mbytes 2015-10-30T19:01:48Z
         KTYX20130530_165745_V07.gz 1.430 Mbytes 2015-10-22T18:35:00Z
         KTYX20130530_164809_V07.gz 1.435 Mbytes 2015-10-22T18:34:58Z
         KTYX20130530_163833_V07.gz 1.437 Mbytes 2015-10-22T18:34:57Z
         KTYX20130530_162900_V07.gz 1.441 Mbytes 2015-10-22T18:34:56Z
         KTYX20130530_161924_V07.gz 1.460 Mbytes 2015-10-22T18:34:55Z
         KTYX20130530_160949_V07.gz 1.466 Mbytes 2015-10-22T18:34:54Z
         KTYX20130530_160013_V07.gz 1.471 Mbytes 2015-10-22T18:34:52Z
         KTYX20130530_155039_V07.gz 1.475 Mbytes 2015-10-30T20:21:42Z
         KTYX20130530_154105_V07.gz 1.469 Mbytes 2015-10-30T20:21:41Z
         KTYX20130530_153130_V07.gz 1.472 Mbytes 2015-10-30T20:21:40Z
         KTYX20130530_152154_V07.gz 1.471 Mbytes 2015-10-30T20:21:39Z
         KTYX20130530_151218_V07.gz 1.470 Mbytes 2015-10-30T20:21:38Z
         KTYX20130530_150633_V07.gz 1.771 Mbytes 2015-10-30T20:21:36Z
         KTYX20130530_150046_V07.gz 1.764 Mbytes 2015-10-30T20:21:35Z
         KTYX20130530_145459_V07.gz 1.756 Mbytes 2015-10-30T14:53:06Z
         KTYX20130530_144912_V07.gz 1.742 Mbytes 2015-10-30T14:53:05Z
         KTYX20130530_144326_V07.gz 1.672 Mbytes 2015-10-30T14:53:04Z
         KTYX20130530_141619_V07.gz 650.5 Kbytes 2015-10-30T14:53:03Z
         KTYX20130530_141034_V07.gz 1.660 Mbytes 2015-10-30T14:53:02Z
         KTYX20130530_140448_V07.gz 1.638 Mbytes 2015-10-30T14:53:01Z
         KTYX20130530_135902_V07.gz 1.592 Mbytes 2015-10-30T16:48:27Z
         KTYX20130530_135025_V07.gz 580.7 Kbytes 2015-10-30T16:48:26Z
         KTYX20130530_134527_V07.gz 625.2 Kbytes 2015-10-30T16:48:25Z
         KTYX20130530_133941_V07.gz 1.239 Mbytes 2015-10-30T16:48:24Z
         KTYX20130530_125601_V07.gz 276.5 Kbytes 2015-10-22T12:35:04Z
         KTYX20130530_124628_V07.gz 1.189 Mbytes 2015-10-22T12:35:03Z
         KTYX20130530_123654_V07.gz 1.171 Mbytes 2015-10-22T12:35:02Z
         KTYX20130530_122722_V07.gz 1.149 Mbytes 2015-10-22T12:35:01Z
         KTYX20130530_121750_V07.gz 1.127 Mbytes 2015-10-22T12:35:00Z
         KTYX20130530_120817_V07.gz 1.097 Mbytes 2015-10-22T12:34:59Z
         KTYX20130530_115844_V07.gz 1.057 Mbytes 2015-10-28T20:39:12Z
         KTYX20130530_114912_V07.gz 1.034 Mbytes 2015-10-28T20:39:11Z
         KTYX20130530_114333_V07.gz 1.769 Mbytes 2015-10-28T20:39:10Z
         KTYX20130530_113754_V07.gz 1.731 Mbytes 2015-10-28T20:39:09Z
         KTYX20130530_113213_V07.gz 1.707 Mbytes 2015-10-28T20:39:08Z
         KTYX20130530_112635_V07.gz 1.680 Mbytes 2015-10-28T20:39:06Z
         KTYX20130530_112056_V07.gz 1.670 Mbytes 2015-10-28T20:39:05Z
         KTYX20130530_111515_V07.gz 1.632 Mbytes 2015-10-28T20:39:04Z
         KTYX20130530_110936_V07.gz 1.579 Mbytes 2015-10-28T20:39:03Z
         KTYX20130530_110358_V07.gz 1.597 Mbytes 2015-10-28T20:39:01Z
         KTYX20130530_105819_V07.gz 1.606 Mbytes 2015-10-30T21:25:52Z
         KTYX20130530_105241_V07.gz 1.599 Mbytes 2015-10-30T21:25:51Z
         KTYX20130530_104702_V07.gz 1.573 Mbytes 2015-10-30T21:25:50Z
         KTYX20130530_104123_V07.gz 1.592 Mbytes 2015-10-30T21:25:48Z
         KTYX20130530_103544_V07.gz 1.627 Mbytes 2015-10-30T21:25:47Z
         KTYX20130530_103004_V07.gz 1.646 Mbytes 2015-10-30T21:25:46Z
         KTYX20130530_102423_V07.gz 1.664 Mbytes 2015-10-30T21:25:45Z
         KTYX20130530_101844_V07.gz 1.704 Mbytes 2015-10-30T21:25:44Z
         KTYX20130530_101305_V07.gz 1.723 Mbytes 2015-10-30T21:25:43Z
         KTYX20130530_100725_V07.gz 1.766 Mbytes 2015-10-30T21:25:41Z
         KTYX20130530_100146_V07.gz 1.802 Mbytes 2015-10-30T21:25:40Z
         KTYX20130530_095607_V07.gz 1.847 Mbytes 2015-10-30T18:04:51Z
         KTYX20130530_095027_V07.gz 1.912 Mbytes 2015-10-30T18:04:50Z
         KTYX20130530_094448_V07.gz 1.948 Mbytes 2015-10-30T18:04:49Z
         KTYX20130530_093908_V07.gz 1.952 Mbytes 2015-10-30T18:04:48Z
         KTYX20130530_093329_V07.gz 1.945 Mbytes 2015-10-30T18:04:46Z
         KTYX20130530_092750_V07.gz 1.982 Mbytes 2015-10-30T18:04:45Z
         KTYX20130530_092211_V07.gz 1.976 Mbytes 2015-10-30T18:04:44Z
         KTYX20130530_091632_V07.gz 2.013 Mbytes 2015-10-30T18:04:43Z
         KTYX20130530_091051_V07.gz 2.082 Mbytes 2015-10-30T18:04:42Z
         KTYX20130530_090511_V07.gz 2.260 Mbytes 2015-10-30T18:04:40Z
         KTYX20130530_085933_V07.gz 2.483 Mbytes 2015-10-21T17:04:42Z
         KTYX20130530_085353_V07.gz 2.592 Mbytes 2015-10-21T17:04:41Z
         KTYX20130530_084814_V07.gz 2.525 Mbytes 2015-10-21T17:04:39Z
         KTYX20130530_084235_V07.gz 2.409 Mbytes 2015-10-21T17:04:38Z
         KTYX20130530_083655_V07.gz 2.274 Mbytes 2015-10-21T17:04:37Z
         KTYX20130530_083117_V07.gz 2.204 Mbytes 2015-10-21T17:04:36Z
         KTYX20130530_082538_V07.gz 2.179 Mbytes 2015-10-21T17:04:35Z
         KTYX20130530_081958_V07.gz 2.147 Mbytes 2015-10-21T17:04:33Z
         KTYX20130530_081419_V07.gz 2.124 Mbytes 2015-10-21T17:04:32Z
         KTYX20130530_080840_V07.gz 2.110 Mbytes 2015-10-21T17:04:31Z
         KTYX20130530_080301_V07.gz 2.104 Mbytes 2015-10-21T17:04:30Z
         KTYX20130530_075721_V07.gz 2.062 Mbytes 2015-10-30T15:19:34Z
         KTYX20130530_075142_V07.gz 2.063 Mbytes 2015-10-30T15:19:32Z
         KTYX20130530_074602_V07.gz 2.064 Mbytes 2015-10-30T15:19:31Z
         KTYX20130530_074023_V07.gz 2.041 Mbytes 2015-10-30T15:19:30Z
         KTYX20130530_073227_V07.gz 2.064 Mbytes 2015-10-30T15:19:29Z
         KTYX20130530_072648_V07.gz 2.086 Mbytes 2015-10-30T15:19:28Z
         KTYX20130530_072109_V07.gz 2.118 Mbytes 2015-10-30T15:19:26Z
         KTYX20130530_071530_V07.gz 2.151 Mbytes 2015-10-30T15:19:25Z
         KTYX20130530_070952_V07.gz 2.186 Mbytes 2015-10-30T15:19:24Z
         KTYX20130530_070411_V07.gz 2.226 Mbytes 2015-10-30T15:19:23Z
         KTYX20130530_065832_V07.gz 2.250 Mbytes 2015-10-30T17:09:18Z
         KTYX20130530_065253_V07.gz 2.287 Mbytes 2015-10-30T17:09:17Z
         KTYX20130530_064714_V07.gz 2.317 Mbytes 2015-10-30T17:09:16Z
         KTYX20130530_064136_V07.gz 2.347 Mbytes 2015-10-30T17:09:15Z
         KTYX20130530_063558_V07.gz 2.365 Mbytes 2015-10-30T17:09:13Z
         KTYX20130530_063020_V07.gz 2.384 Mbytes 2015-10-30T17:09:12Z
         KTYX20130530_062439_V07.gz 2.439 Mbytes 2015-10-30T17:09:11Z
         KTYX20130530_061900_V07.gz 2.486 Mbytes 2015-10-30T17:09:10Z
         KTYX20130530_061321_V07.gz 2.544 Mbytes 2015-10-30T17:09:08Z
         KTYX20130530_060742_V07.gz 2.610 Mbytes 2015-10-30T17:09:07Z
         KTYX20130530_060203_V07.gz 2.683 Mbytes 2015-10-30T17:09:06Z
         KTYX20130530_055625_V07.gz 2.745 Mbytes 2015-10-26T05:27:10Z
         KTYX20130530_055046_V07.gz 2.788 Mbytes 2015-10-26T05:27:09Z
         KTYX20130530_054507_V07.gz 2.842 Mbytes 2015-10-26T05:27:08Z
         KTYX20130530_053927_V07.gz 2.893 Mbytes 2015-10-26T05:27:06Z
         KTYX20130530_053348_V07.gz 2.915 Mbytes 2015-10-26T05:27:05Z
         KTYX20130530_052809_V07.gz 2.944 Mbytes 2015-10-26T05:27:04Z
         KTYX20130530_052229_V07.gz 2.991 Mbytes 2015-10-26T05:27:03Z
         KTYX20130530_051651_V07.gz 3.054 Mbytes 2015-10-26T05:27:01Z
         KTYX20130530_051112_V07.gz 3.100 Mbytes 2015-10-26T05:27:00Z
         KTYX20130530_050533_V07.gz 3.155 Mbytes 2015-10-26T05:26:59Z
         KTYX20130530_045953_V07.gz 3.209 Mbytes 2015-10-30T15:59:49Z
         KTYX20130530_045414_V07.gz 3.252 Mbytes 2015-10-30T15:59:47Z
         KTYX20130530_044834_V07.gz 3.315 Mbytes 2015-10-30T15:59:46Z
         KTYX20130530_044255_V07.gz 3.380 Mbytes 2015-10-30T15:59:45Z
         KTYX20130530_043715_V07.gz 3.427 Mbytes 2015-10-30T15:59:44Z
         KTYX20130530_043136_V07.gz 3.462 Mbytes 2015-10-30T15:59:42Z
         KTYX20130530_042558_V07.gz 3.501 Mbytes 2015-10-30T15:59:41Z
         KTYX20130530_042018_V07.gz 3.534 Mbytes 2015-10-30T15:59:40Z
         KTYX20130530_041439_V07.gz 3.552 Mbytes 2015-10-30T15:59:38Z
         KTYX20130530_040901_V07.gz 3.562 Mbytes 2015-10-30T15:59:37Z
         KTYX20130530_040321_V07.gz 3.542 Mbytes 2015-10-30T15:59:36Z
         KTYX20130530_035742_V07.gz 3.533 Mbytes 2015-10-30T19:00:46Z
         KTYX20130530_035203_V07.gz 3.520 Mbytes 2015-10-30T19:00:45Z
         KTYX20130530_034624_V07.gz 3.508 Mbytes 2015-10-30T19:00:43Z
         KTYX20130530_034044_V07.gz 3.476 Mbytes 2015-10-30T19:00:42Z
         KTYX20130530_033505_V07.gz 3.441 Mbytes 2015-10-30T19:00:41Z
         KTYX20130530_032926_V07.gz 3.434 Mbytes 2015-10-30T19:00:40Z
         KTYX20130530_032345_V07.gz 3.417 Mbytes 2015-10-30T19:00:38Z
         KTYX20130530_031805_V07.gz 3.418 Mbytes 2015-10-30T19:00:37Z
         KTYX20130530_031226_V07.gz 3.444 Mbytes 2015-10-30T19:00:36Z
         KTYX20130530_030646_V07.gz 3.426 Mbytes 2015-10-30T19:00:35Z
         KTYX20130530_030107_V07.gz 3.449 Mbytes 2015-10-30T19:00:33Z
         KTYX20130530_025527_V07.gz 3.455 Mbytes 2015-10-30T21:36:30Z
         KTYX20130530_024947_V07.gz 3.468 Mbytes 2015-10-30T21:36:28Z
         KTYX20130530_024409_V07.gz 3.483 Mbytes 2015-10-30T21:36:27Z
         KTYX20130530_023931_V07.gz 3.846 Mbytes 2015-10-30T21:36:26Z
         KTYX20130530_023452_V07.gz 3.842 Mbytes 2015-10-30T21:36:25Z
         KTYX20130530_023014_V07.gz 3.864 Mbytes 2015-10-30T21:36:24Z
         KTYX20130530_022535_V07.gz 3.834 Mbytes 2015-10-30T21:36:22Z
         KTYX20130530_022055_V07.gz 3.816 Mbytes 2015-10-30T21:36:21Z
         KTYX20130530_021616_V07.gz 3.800 Mbytes 2015-10-30T21:36:20Z
         KTYX20130530_021137_V07.gz 3.788 Mbytes 2015-10-30T21:36:18Z
         KTYX20130530_020658_V07.gz 3.743 Mbytes 2015-10-30T21:36:17Z
         KTYX20130530_020220_V07.gz 3.716 Mbytes 2015-10-30T21:36:16Z
         KTYX20130530_015741_V07.gz 3.698 Mbytes 2015-10-25T03:05:10Z
         KTYX20130530_015303_V07.gz 3.667 Mbytes 2015-10-25T03:05:08Z
         KTYX20130530_014824_V07.gz 3.635 Mbytes 2015-10-25T03:05:07Z
         KTYX20130530_014347_V07.gz 3.599 Mbytes 2015-10-25T03:05:06Z
         KTYX20130530_013909_V07.gz 3.524 Mbytes 2015-10-25T03:05:04Z
         KTYX20130530_013430_V07.gz 3.427 Mbytes 2015-10-25T03:05:03Z
         KTYX20130530_012952_V07.gz 3.325 Mbytes 2015-10-25T03:05:02Z
         KTYX20130530_012514_V07.gz 3.174 Mbytes 2015-10-25T03:05:00Z
         KTYX20130530_012035_V07.gz 2.988 Mbytes 2015-10-25T03:04:59Z
         KTYX20130530_011556_V07.gz 2.788 Mbytes 2015-10-25T03:04:58Z
         KTYX20130530_011118_V07.gz 2.584 Mbytes 2015-10-25T03:04:57Z
         KTYX20130530_010640_V07.gz 2.422 Mbytes 2015-10-25T03:04:56Z
         KTYX20130530_010201_V07.gz 2.314 Mbytes 2015-10-25T03:04:54Z
         KTYX20130530_005722_V07.gz 2.255 Mbytes 2015-10-30T15:45:30Z
         KTYX20130530_005244_V07.gz 2.275 Mbytes 2015-10-30T15:45:29Z
         KTYX20130530_004806_V07.gz 2.315 Mbytes 2015-10-30T15:45:27Z
         KTYX20130530_004327_V07.gz 2.358 Mbytes 2015-10-30T15:45:26Z
         KTYX20130530_003849_V07.gz 2.407 Mbytes 2015-10-30T15:45:25Z
         KTYX20130530_003410_V07.gz 2.471 Mbytes 2015-10-30T15:45:24Z
         KTYX20130530_002932_V07.gz 2.544 Mbytes 2015-10-30T15:45:22Z
         KTYX20130530_002453_V07.gz 2.603 Mbytes 2015-10-30T15:45:21Z
         KTYX20130530_002014_V07.gz 2.671 Mbytes 2015-10-30T15:45:20Z
         KTYX20130530_001535_V07.gz 2.726 Mbytes 2015-10-30T15:45:19Z
         KTYX20130530_001056_V07.gz 2.816 Mbytes 2015-10-30T15:45:18Z
         KTYX20130530_000618_V07.gz 2.877 Mbytes 2015-10-30T15:45:17Z
         KTYX20130530_000139_V07.gz 2.943 Mbytes 2015-10-30T15:45:15Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation