TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/07/09/KTBW/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTBW   --
         KTBW20130709_235815_V06.gz 4.217 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_235335_V06.gz 4.197 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_234854_V06.gz 4.200 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_234414_V06.gz 4.174 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_233934_V06.gz 4.191 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_233453_V06.gz 4.190 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_233013_V06.gz 4.213 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_232533_V06.gz 4.247 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_232052_V06.gz 4.264 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_231611_V06.gz 4.270 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_231131_V06.gz 4.268 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_230650_V06.gz 4.316 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_230210_V06.gz 4.363 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_225730_V06.gz 4.426 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_225249_V06.gz 4.484 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_224809_V06.gz 4.532 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_224329_V06.gz 4.585 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_223848_V06.gz 4.626 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_223407_V06.gz 4.665 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_222927_V06.gz 4.704 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_222445_V06.gz 4.779 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_222005_V06.gz 4.823 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_221525_V06.gz 4.899 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_221044_V06.gz 4.920 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_220603_V06.gz 4.933 Mbytes 2017-12-20T22:59:25Z
         KTBW20130709_220123_V06.gz 4.977 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_215642_V06.gz 5.015 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_215202_V06.gz 5.045 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_214721_V06.gz 5.101 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_214240_V06.gz 5.176 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_213800_V06.gz 5.227 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_213320_V06.gz 5.306 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_212839_V06.gz 5.339 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_212359_V06.gz 5.402 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_211919_V06.gz 5.463 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_211438_V06.gz 5.484 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_210958_V06.gz 5.578 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_210518_V06.gz 5.623 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_210037_V06.gz 5.679 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_205557_V06.gz 5.707 Mbytes 2015-10-23T07:18:41Z
         KTBW20130709_205117_V06.gz 5.761 Mbytes 2015-10-23T07:18:40Z
         KTBW20130709_204636_V06.gz 5.825 Mbytes 2015-10-23T07:18:38Z
         KTBW20130709_204157_V06.gz 5.869 Mbytes 2015-10-23T07:18:36Z
         KTBW20130709_203715_V06.gz 5.930 Mbytes 2015-10-23T07:18:34Z
         KTBW20130709_203235_V06.gz 5.988 Mbytes 2015-10-23T07:18:33Z
         KTBW20130709_202755_V06.gz 6.052 Mbytes 2015-10-23T07:18:31Z
         KTBW20130709_202314_V06.gz 6.077 Mbytes 2015-10-23T07:18:30Z
         KTBW20130709_201834_V06.gz 6.129 Mbytes 2015-10-23T07:18:28Z
         KTBW20130709_201354_V06.gz 6.160 Mbytes 2015-10-23T07:18:27Z
         KTBW20130709_200913_V06.gz 6.215 Mbytes 2015-10-23T07:18:26Z
         KTBW20130709_200433_V06.gz 6.258 Mbytes 2015-10-23T07:18:24Z
         KTBW20130709_195953_V06.gz 6.271 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_195513_V06.gz 6.324 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_195032_V06.gz 6.370 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_194552_V06.gz 6.381 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_194111_V06.gz 6.400 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_193631_V06.gz 6.439 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_193151_V06.gz 6.479 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_192709_V06.gz 6.498 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_192229_V06.gz 6.488 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_191749_V06.gz 6.504 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_191308_V06.gz 6.542 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_190828_V06.gz 6.597 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_190348_V06.gz 6.587 Mbytes 2017-12-20T22:59:24Z
         KTBW20130709_185907_V06.gz 6.628 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_185427_V06.gz 6.667 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_184947_V06.gz 6.696 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_184506_V06.gz 6.714 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_184026_V06.gz 6.765 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_183546_V06.gz 6.767 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_183105_V06.gz 6.765 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_182624_V06.gz 6.763 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_182143_V06.gz 6.771 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_181702_V06.gz 6.783 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_181221_V06.gz 6.785 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_180740_V06.gz 6.776 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_180259_V06.gz 6.768 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_175819_V06.gz 6.744 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_175339_V06.gz 6.736 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_174858_V06.gz 6.693 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_174417_V06.gz 6.686 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_173937_V06.gz 6.682 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_173245_V06.gz 6.668 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_172805_V06.gz 6.646 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_172324_V06.gz 6.630 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_171843_V06.gz 6.628 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_171402_V06.gz 6.600 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_170922_V06.gz 6.574 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_170441_V06.gz 6.558 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_170000_V06.gz 6.529 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_165519_V06.gz 6.493 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_165038_V06.gz 6.474 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_164557_V06.gz 6.442 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_164117_V06.gz 6.424 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_163636_V06.gz 6.385 Mbytes 2017-12-20T22:59:23Z
         KTBW20130709_163155_V06.gz 6.362 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_162714_V06.gz 6.313 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_162234_V06.gz 6.296 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_161754_V06.gz 6.252 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_161313_V06.gz 6.227 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_160833_V06.gz 6.193 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_160353_V06.gz 6.158 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_155912_V06.gz 6.071 Mbytes 2017-12-20T22:59:46Z
         KTBW20130709_155432_V06.gz 5.991 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_154951_V06.gz 5.967 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_154510_V06.gz 5.886 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_154030_V06.gz 5.823 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_153550_V06.gz 5.728 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_153109_V06.gz 5.688 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_152628_V06.gz 5.613 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_152148_V06.gz 5.554 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_151707_V06.gz 5.472 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_151227_V06.gz 5.402 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_150747_V06.gz 5.313 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_150306_V06.gz 5.264 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_145826_V06.gz 5.193 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_145345_V06.gz 5.119 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_144905_V06.gz 5.094 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_144425_V06.gz 5.050 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_143944_V06.gz 4.988 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_143504_V06.gz 4.870 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_143024_V06.gz 4.871 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_142542_V06.gz 4.804 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_142102_V06.gz 4.777 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_141621_V06.gz 4.724 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_141140_V06.gz 4.671 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_140659_V06.gz 4.646 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_140219_V06.gz 4.599 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_135739_V06.gz 4.565 Mbytes 2015-10-25T03:29:22Z
         KTBW20130709_135258_V06.gz 4.508 Mbytes 2015-10-25T03:29:21Z
         KTBW20130709_134817_V06.gz 4.499 Mbytes 2015-10-25T03:29:19Z
         KTBW20130709_134336_V06.gz 4.426 Mbytes 2015-10-25T03:29:18Z
         KTBW20130709_133856_V06.gz 4.427 Mbytes 2015-10-25T03:29:17Z
         KTBW20130709_133415_V06.gz 4.387 Mbytes 2015-10-25T03:29:16Z
         KTBW20130709_132934_V06.gz 4.346 Mbytes 2015-10-25T03:29:14Z
         KTBW20130709_132453_V06.gz 4.344 Mbytes 2015-10-25T03:29:13Z
         KTBW20130709_132012_V06.gz 4.338 Mbytes 2015-10-25T03:29:12Z
         KTBW20130709_131531_V06.gz 4.318 Mbytes 2015-10-25T03:29:11Z
         KTBW20130709_131051_V06.gz 4.298 Mbytes 2015-10-25T03:29:09Z
         KTBW20130709_130610_V06.gz 4.277 Mbytes 2015-10-25T03:29:08Z
         KTBW20130709_130128_V06.gz 4.250 Mbytes 2015-10-25T03:29:07Z
         KTBW20130709_125647_V06.gz 4.266 Mbytes 2017-12-20T22:59:22Z
         KTBW20130709_125207_V06.gz 4.259 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_124725_V06.gz 4.286 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_124245_V06.gz 4.287 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_123805_V06.gz 4.313 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_123323_V06.gz 4.327 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_122842_V06.gz 4.363 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_122402_V06.gz 4.388 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_121920_V06.gz 4.411 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_121440_V06.gz 4.430 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_121000_V06.gz 4.459 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_120518_V06.gz 4.470 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_120037_V06.gz 4.479 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_115556_V06.gz 4.504 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_115115_V06.gz 4.522 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_114635_V06.gz 4.589 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_114155_V06.gz 4.615 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_113713_V06.gz 4.659 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_113233_V06.gz 4.697 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_112753_V06.gz 4.744 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_112312_V06.gz 4.798 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_111831_V06.gz 4.880 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_111351_V06.gz 4.910 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_110910_V06.gz 4.968 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_110430_V06.gz 5.046 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_105950_V06.gz 5.132 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_105509_V06.gz 5.139 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_105028_V06.gz 5.129 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_104548_V06.gz 5.035 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_104107_V06.gz 4.832 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_103627_V06.gz 4.434 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_103146_V06.gz 3.959 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_102705_V06.gz 3.579 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_102225_V06.gz 3.410 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_101745_V06.gz 3.401 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_101303_V06.gz 3.345 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_100823_V06.gz 3.212 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_100342_V06.gz 3.071 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_095901_V06.gz 2.950 Mbytes 2015-10-29T20:57:55Z
         KTBW20130709_095420_V06.gz 2.944 Mbytes 2015-10-29T20:57:54Z
         KTBW20130709_094939_V06.gz 2.952 Mbytes 2015-10-29T20:57:52Z
         KTBW20130709_094458_V06.gz 2.937 Mbytes 2015-10-29T20:57:51Z
         KTBW20130709_094018_V06.gz 2.953 Mbytes 2015-10-29T20:57:50Z
         KTBW20130709_093537_V06.gz 2.972 Mbytes 2015-10-29T20:57:49Z
         KTBW20130709_092839_V06.gz 3.008 Mbytes 2015-10-29T20:57:47Z
         KTBW20130709_092358_V06.gz 3.023 Mbytes 2015-10-29T20:57:46Z
         KTBW20130709_091918_V06.gz 3.062 Mbytes 2015-10-29T20:57:45Z
         KTBW20130709_091438_V06.gz 3.049 Mbytes 2015-10-29T20:57:44Z
         KTBW20130709_090957_V06.gz 3.084 Mbytes 2015-10-29T20:57:42Z
         KTBW20130709_090516_V06.gz 3.094 Mbytes 2015-10-29T20:57:41Z
         KTBW20130709_090036_V06.gz 3.105 Mbytes 2015-10-29T20:57:40Z
         KTBW20130709_085554_V06.gz 3.115 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_085114_V06.gz 3.102 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_084634_V06.gz 3.130 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_084153_V06.gz 3.119 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_083713_V06.gz 3.121 Mbytes 2017-12-20T22:59:21Z
         KTBW20130709_083233_V06.gz 3.100 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_082752_V06.gz 3.128 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_082311_V06.gz 3.159 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_081831_V06.gz 3.150 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_081350_V06.gz 3.154 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_080910_V06.gz 3.163 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_080429_V06.gz 3.166 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_075948_V06.gz 3.176 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_075507_V06.gz 3.184 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_075027_V06.gz 3.173 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_074546_V06.gz 3.190 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_074106_V06.gz 3.220 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_073626_V06.gz 3.222 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_073145_V06.gz 3.224 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_072705_V06.gz 3.250 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_072225_V06.gz 3.257 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_071744_V06.gz 3.292 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_071303_V06.gz 3.310 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_070823_V06.gz 3.337 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_070342_V06.gz 3.375 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_065902_V06.gz 3.425 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_065422_V06.gz 3.445 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_064941_V06.gz 3.486 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_064500_V06.gz 3.516 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_064019_V06.gz 3.521 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_063538_V06.gz 3.572 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_063058_V06.gz 3.564 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_062617_V06.gz 3.604 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_062136_V06.gz 3.620 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_061655_V06.gz 3.631 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_061215_V06.gz 3.621 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_060734_V06.gz 3.645 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_060254_V06.gz 3.683 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_055812_V06.gz 3.675 Mbytes 2015-10-24T18:07:41Z
         KTBW20130709_055331_V06.gz 3.722 Mbytes 2015-10-24T18:07:39Z
         KTBW20130709_054851_V06.gz 3.741 Mbytes 2015-10-24T18:07:38Z
         KTBW20130709_054410_V06.gz 3.745 Mbytes 2015-10-24T18:07:37Z
         KTBW20130709_053929_V06.gz 3.782 Mbytes 2015-10-24T18:07:36Z
         KTBW20130709_053448_V06.gz 3.797 Mbytes 2015-10-24T18:07:35Z
         KTBW20130709_053007_V06.gz 3.837 Mbytes 2015-10-24T18:07:33Z
         KTBW20130709_052526_V06.gz 3.865 Mbytes 2015-10-24T18:07:32Z
         KTBW20130709_052046_V06.gz 3.913 Mbytes 2015-10-24T18:07:29Z
         KTBW20130709_051605_V06.gz 3.947 Mbytes 2015-10-24T18:07:28Z
         KTBW20130709_051125_V06.gz 4.020 Mbytes 2015-10-24T18:07:26Z
         KTBW20130709_050645_V06.gz 4.032 Mbytes 2015-10-24T18:07:25Z
         KTBW20130709_050204_V06.gz 4.088 Mbytes 2015-10-24T18:07:24Z
         KTBW20130709_045724_V06.gz 4.153 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_045244_V06.gz 4.218 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_044803_V06.gz 4.237 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_044323_V06.gz 4.245 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_043842_V06.gz 4.317 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_043401_V06.gz 4.335 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_042921_V06.gz 4.363 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_042441_V06.gz 4.388 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_042000_V06.gz 4.432 Mbytes 2017-12-20T22:59:20Z
         KTBW20130709_041520_V06.gz 4.420 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_041040_V06.gz 4.417 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_040558_V06.gz 4.443 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_040118_V06.gz 4.448 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_035637_V06.gz 4.475 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_035157_V06.gz 4.469 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_034716_V06.gz 4.483 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_034236_V06.gz 4.493 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_033755_V06.gz 4.505 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_033315_V06.gz 4.498 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_032834_V06.gz 4.507 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_032354_V06.gz 4.492 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_031914_V06.gz 4.485 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_031433_V06.gz 4.478 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_030952_V06.gz 4.477 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_030512_V06.gz 4.470 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_030031_V06.gz 4.531 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_025551_V06.gz 4.606 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_025111_V06.gz 4.637 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_024630_V06.gz 4.686 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_024150_V06.gz 4.729 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_023710_V06.gz 4.797 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_023230_V06.gz 4.856 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_022749_V06.gz 4.913 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_022309_V06.gz 4.979 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_021828_V06.gz 5.034 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_021348_V06.gz 5.095 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_020908_V06.gz 5.137 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_020427_V06.gz 5.206 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_015946_V06.gz 5.223 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_015506_V06.gz 5.262 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_015026_V06.gz 5.333 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_014545_V06.gz 5.375 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_014105_V06.gz 5.392 Mbytes 2017-12-20T22:59:19Z
         KTBW20130709_013624_V06.gz 5.366 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_013144_V06.gz 5.360 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_012455_V06.gz 5.292 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_012015_V06.gz 5.246 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_011535_V06.gz 5.171 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_011054_V06.gz 5.081 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_010614_V06.gz 5.029 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_010134_V06.gz 4.962 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_005654_V06.gz 4.894 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_005213_V06.gz 4.797 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_004733_V06.gz 4.725 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_004253_V06.gz 4.687 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_003812_V06.gz 4.641 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_003332_V06.gz 4.581 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_002851_V06.gz 4.558 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_002410_V06.gz 4.571 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_001930_V06.gz 4.599 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_001449_V06.gz 4.620 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_001009_V06.gz 4.636 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_000529_V06.gz 4.653 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z
         KTBW20130709_000049_V06.gz 4.649 Mbytes 2017-12-20T22:59:18Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation