TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/07/13/KLNX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KLNX   --
         KLNX20130713_235634_V06.gz 5.734 Mbytes 2015-10-29T10:41:27Z
         KLNX20130713_235154_V06.gz 5.786 Mbytes 2015-10-29T10:41:26Z
         KLNX20130713_234713_V06.gz 5.847 Mbytes 2015-10-29T10:41:24Z
         KLNX20130713_234233_V06.gz 5.887 Mbytes 2015-10-29T10:41:23Z
         KLNX20130713_233753_V06.gz 5.914 Mbytes 2015-10-29T10:41:22Z
         KLNX20130713_233312_V06.gz 6.015 Mbytes 2015-10-29T10:41:20Z
         KLNX20130713_232814_V06.gz 4.637 Mbytes 2015-10-29T10:41:19Z
         KLNX20130713_232316_V06.gz 4.643 Mbytes 2015-10-29T10:41:18Z
         KLNX20130713_231817_V06.gz 4.665 Mbytes 2015-10-29T10:41:16Z
         KLNX20130713_231228_V06.gz 3.943 Mbytes 2015-10-29T10:41:15Z
         KLNX20130713_230640_V06.gz 3.957 Mbytes 2015-10-29T10:41:14Z
         KLNX20130713_230051_V06.gz 3.992 Mbytes 2015-10-29T10:41:12Z
         KLNX20130713_225501_V06.gz 4.003 Mbytes 2015-10-30T17:06:55Z
         KLNX20130713_224459_V06.gz 3.198 Mbytes 2015-10-30T17:06:54Z
         KLNX20130713_223910_V06.gz 4.057 Mbytes 2015-10-30T17:06:53Z
         KLNX20130713_223322_V06.gz 4.042 Mbytes 2015-10-30T17:06:51Z
         KLNX20130713_205441_V06.gz 1.601 Mbytes 2015-10-30T16:40:24Z
         KLNX20130713_204852_V06.gz 4.391 Mbytes 2015-10-30T16:40:23Z
         KLNX20130713_204302_V06.gz 4.189 Mbytes 2015-10-30T16:40:22Z
         KLNX20130713_202524_V06.gz 4.297 Mbytes 2015-10-30T16:40:20Z
         KLNX20130713_201935_V06.gz 4.522 Mbytes 2015-10-30T16:40:19Z
         KLNX20130713_200728_V06.gz 4.498 Mbytes 2015-10-30T16:40:18Z
         KLNX20130713_200139_V06.gz 4.516 Mbytes 2015-10-30T16:40:16Z
         KLNX20130713_195550_V06.gz 4.501 Mbytes 2015-10-25T08:09:37Z
         KLNX20130713_195002_V06.gz 3.548 Mbytes 2015-10-25T08:09:36Z
         KLNX20130713_182351_V06.gz 3.888 Mbytes 2015-10-30T21:13:14Z
         KLNX20130713_181801_V06.gz 4.260 Mbytes 2015-10-30T21:13:12Z
         KLNX20130713_181212_V06.gz 4.248 Mbytes 2015-10-30T21:13:11Z
         KLNX20130713_180622_V06.gz 4.221 Mbytes 2015-10-30T21:13:10Z
         KLNX20130713_180033_V06.gz 4.205 Mbytes 2015-10-30T21:13:08Z
         KLNX20130713_175440_V06.gz 4.252 Mbytes 2015-10-30T15:02:03Z
         KLNX20130713_174850_V06.gz 4.200 Mbytes 2015-10-30T15:02:02Z
         KLNX20130713_174301_V06.gz 4.184 Mbytes 2015-10-30T15:02:01Z
         KLNX20130713_173709_V06.gz 4.148 Mbytes 2015-10-30T15:01:59Z
         KLNX20130713_173120_V06.gz 4.134 Mbytes 2015-10-30T15:01:58Z
         KLNX20130713_172530_V06.gz 4.098 Mbytes 2015-10-30T15:01:57Z
         KLNX20130713_171941_V06.gz 4.050 Mbytes 2015-10-30T15:01:55Z
         KLNX20130713_171352_V06.gz 4.027 Mbytes 2015-10-30T15:01:54Z
         KLNX20130713_170802_V06.gz 4.029 Mbytes 2015-10-30T15:01:53Z
         KLNX20130713_170213_V06.gz 3.995 Mbytes 2015-10-30T15:01:52Z
         KLNX20130713_165623_V06.gz 3.983 Mbytes 2015-10-23T01:23:13Z
         KLNX20130713_164820_V06.gz 3.933 Mbytes 2015-10-23T01:23:12Z
         KLNX20130713_164229_V06.gz 3.889 Mbytes 2015-10-23T01:23:10Z
         KLNX20130713_163639_V06.gz 3.849 Mbytes 2015-10-23T01:23:09Z
         KLNX20130713_163050_V06.gz 3.809 Mbytes 2015-10-23T01:23:08Z
         KLNX20130713_162501_V06.gz 3.786 Mbytes 2015-10-23T01:23:06Z
         KLNX20130713_161911_V06.gz 3.749 Mbytes 2015-10-23T01:23:05Z
         KLNX20130713_161322_V06.gz 3.749 Mbytes 2015-10-23T01:23:04Z
         KLNX20130713_160734_V06.gz 3.731 Mbytes 2015-10-23T01:23:03Z
         KLNX20130713_160144_V06.gz 3.733 Mbytes 2015-10-23T01:23:01Z
         KLNX20130713_160140_V06.gz 9.315 Kbytes 2015-10-23T01:23:00Z
         KLNX20130713_155551_V06.gz 3.732 Mbytes 2015-10-30T18:24:53Z
         KLNX20130713_155000_V06.gz 3.717 Mbytes 2015-10-30T18:24:52Z
         KLNX20130713_154411_V06.gz 3.692 Mbytes 2015-10-30T18:24:51Z
         KLNX20130713_153822_V06.gz 3.674 Mbytes 2015-10-30T18:24:49Z
         KLNX20130713_153232_V06.gz 3.667 Mbytes 2015-10-30T18:24:48Z
         KLNX20130713_152643_V06.gz 3.642 Mbytes 2015-10-30T18:24:47Z
         KLNX20130713_152054_V06.gz 3.635 Mbytes 2015-10-30T18:24:46Z
         KLNX20130713_151504_V06.gz 3.627 Mbytes 2015-10-30T18:24:44Z
         KLNX20130713_150915_V06.gz 3.620 Mbytes 2015-10-30T18:24:43Z
         KLNX20130713_150326_V06.gz 3.605 Mbytes 2015-10-30T18:24:42Z
         KLNX20130713_145737_V06.gz 3.583 Mbytes 2015-10-28T06:29:59Z
         KLNX20130713_145149_V06.gz 3.580 Mbytes 2015-10-28T06:29:58Z
         KLNX20130713_144559_V06.gz 3.563 Mbytes 2015-10-28T06:29:57Z
         KLNX20130713_144011_V06.gz 3.551 Mbytes 2015-10-28T06:29:56Z
         KLNX20130713_143421_V06.gz 3.550 Mbytes 2015-10-28T06:29:54Z
         KLNX20130713_142831_V06.gz 3.555 Mbytes 2015-10-28T06:29:53Z
         KLNX20130713_142243_V06.gz 3.563 Mbytes 2015-10-28T06:29:52Z
         KLNX20130713_141654_V06.gz 3.577 Mbytes 2015-10-28T06:29:51Z
         KLNX20130713_141106_V06.gz 3.600 Mbytes 2015-10-28T06:29:50Z
         KLNX20130713_140518_V06.gz 3.628 Mbytes 2015-10-28T06:29:48Z
         KLNX20130713_135929_V06.gz 3.656 Mbytes 2015-10-30T18:31:56Z
         KLNX20130713_135341_V06.gz 3.663 Mbytes 2015-10-30T18:31:54Z
         KLNX20130713_134753_V06.gz 3.681 Mbytes 2015-10-30T18:31:53Z
         KLNX20130713_134202_V06.gz 3.693 Mbytes 2015-10-30T18:31:52Z
         KLNX20130713_133614_V06.gz 3.712 Mbytes 2015-10-30T18:31:51Z
         KLNX20130713_133134_V06.gz 5.698 Mbytes 2015-10-30T18:31:49Z
         KLNX20130713_132655_V06.gz 5.683 Mbytes 2015-10-30T18:31:47Z
         KLNX20130713_132216_V06.gz 5.701 Mbytes 2015-10-30T18:31:46Z
         KLNX20130713_131735_V06.gz 5.683 Mbytes 2015-10-30T18:31:44Z
         KLNX20130713_131256_V06.gz 5.681 Mbytes 2015-10-30T18:31:43Z
         KLNX20130713_130817_V06.gz 5.713 Mbytes 2015-10-30T18:31:42Z
         KLNX20130713_130338_V06.gz 5.734 Mbytes 2015-10-30T18:31:40Z
         KLNX20130713_125858_V06.gz 5.819 Mbytes 2015-10-30T15:05:29Z
         KLNX20130713_125417_V06.gz 5.862 Mbytes 2015-10-30T15:05:28Z
         KLNX20130713_124938_V06.gz 5.923 Mbytes 2015-10-30T15:05:26Z
         KLNX20130713_124458_V06.gz 6.004 Mbytes 2015-10-30T15:05:25Z
         KLNX20130713_124018_V06.gz 6.055 Mbytes 2015-10-30T15:05:23Z
         KLNX20130713_123539_V06.gz 6.075 Mbytes 2015-10-30T15:05:22Z
         KLNX20130713_123100_V06.gz 6.162 Mbytes 2015-10-30T15:05:17Z
         KLNX20130713_122619_V06.gz 6.175 Mbytes 2015-10-30T15:05:16Z
         KLNX20130713_122140_V06.gz 6.226 Mbytes 2015-10-30T15:05:14Z
         KLNX20130713_121700_V06.gz 6.327 Mbytes 2015-10-30T15:05:13Z
         KLNX20130713_121220_V06.gz 6.358 Mbytes 2015-10-30T15:05:11Z
         KLNX20130713_120741_V06.gz 6.383 Mbytes 2015-10-30T15:05:09Z
         KLNX20130713_120301_V06.gz 6.410 Mbytes 2015-10-30T15:05:08Z
         KLNX20130713_115820_V06.gz 6.498 Mbytes 2015-10-30T19:03:27Z
         KLNX20130713_115341_V06.gz 6.600 Mbytes 2015-10-30T19:03:26Z
         KLNX20130713_114902_V06.gz 6.663 Mbytes 2015-10-30T19:03:25Z
         KLNX20130713_114423_V06.gz 6.706 Mbytes 2015-10-30T19:03:23Z
         KLNX20130713_113943_V06.gz 6.748 Mbytes 2015-10-30T19:03:21Z
         KLNX20130713_113504_V06.gz 6.790 Mbytes 2015-10-30T19:03:20Z
         KLNX20130713_113025_V06.gz 6.770 Mbytes 2015-10-30T19:03:19Z
         KLNX20130713_112545_V06.gz 6.743 Mbytes 2015-10-30T19:03:17Z
         KLNX20130713_112106_V06.gz 6.680 Mbytes 2015-10-30T19:03:16Z
         KLNX20130713_111626_V06.gz 6.514 Mbytes 2015-10-30T19:03:15Z
         KLNX20130713_111146_V06.gz 6.325 Mbytes 2015-10-30T19:03:13Z
         KLNX20130713_110706_V06.gz 6.097 Mbytes 2015-10-30T19:03:12Z
         KLNX20130713_110227_V06.gz 5.869 Mbytes 2015-10-30T19:03:10Z
         KLNX20130713_105748_V06.gz 5.692 Mbytes 2015-10-30T18:01:14Z
         KLNX20130713_105307_V06.gz 5.608 Mbytes 2015-10-30T18:01:12Z
         KLNX20130713_104828_V06.gz 5.568 Mbytes 2015-10-30T18:01:11Z
         KLNX20130713_104348_V06.gz 5.517 Mbytes 2015-10-30T18:01:10Z
         KLNX20130713_103909_V06.gz 5.506 Mbytes 2015-10-30T18:01:08Z
         KLNX20130713_103430_V06.gz 5.460 Mbytes 2015-10-30T18:01:07Z
         KLNX20130713_102951_V06.gz 5.531 Mbytes 2015-10-30T18:01:06Z
         KLNX20130713_102508_V06.gz 5.624 Mbytes 2015-10-30T18:01:04Z
         KLNX20130713_102027_V06.gz 5.701 Mbytes 2015-10-30T18:01:03Z
         KLNX20130713_101548_V06.gz 5.815 Mbytes 2015-10-30T18:01:01Z
         KLNX20130713_101108_V06.gz 5.950 Mbytes 2015-10-30T18:01:00Z
         KLNX20130713_100629_V06.gz 6.073 Mbytes 2015-10-30T18:00:58Z
         KLNX20130713_100150_V06.gz 6.235 Mbytes 2015-10-30T18:00:57Z
         KLNX20130713_095710_V06.gz 6.349 Mbytes 2015-10-30T13:47:42Z
         KLNX20130713_095229_V06.gz 6.449 Mbytes 2015-10-30T13:47:41Z
         KLNX20130713_094750_V06.gz 6.612 Mbytes 2015-10-30T13:47:39Z
         KLNX20130713_094311_V06.gz 6.722 Mbytes 2015-10-30T13:47:38Z
         KLNX20130713_093829_V06.gz 6.774 Mbytes 2015-10-30T13:47:37Z
         KLNX20130713_093350_V06.gz 6.865 Mbytes 2015-10-30T13:47:35Z
         KLNX20130713_092911_V06.gz 6.962 Mbytes 2015-10-30T13:47:34Z
         KLNX20130713_092431_V06.gz 7.090 Mbytes 2015-10-30T13:47:32Z
         KLNX20130713_091951_V06.gz 7.191 Mbytes 2015-10-30T13:47:31Z
         KLNX20130713_091511_V06.gz 7.262 Mbytes 2015-10-30T13:47:29Z
         KLNX20130713_091031_V06.gz 7.344 Mbytes 2015-10-30T13:47:28Z
         KLNX20130713_090552_V06.gz 7.447 Mbytes 2015-10-30T13:47:26Z
         KLNX20130713_090113_V06.gz 7.502 Mbytes 2015-10-30T13:47:24Z
         KLNX20130713_085633_V06.gz 7.578 Mbytes 2015-10-30T16:17:16Z
         KLNX20130713_085155_V06.gz 7.655 Mbytes 2015-10-30T16:17:15Z
         KLNX20130713_084512_V06.gz 7.821 Mbytes 2015-10-30T16:17:13Z
         KLNX20130713_084032_V06.gz 7.980 Mbytes 2015-10-30T16:17:11Z
         KLNX20130713_083553_V06.gz 8.115 Mbytes 2015-10-30T16:17:10Z
         KLNX20130713_083114_V06.gz 8.270 Mbytes 2015-10-30T16:17:09Z
         KLNX20130713_082632_V06.gz 8.406 Mbytes 2015-10-30T16:17:07Z
         KLNX20130713_082153_V06.gz 8.585 Mbytes 2015-10-30T16:17:06Z
         KLNX20130713_081714_V06.gz 8.729 Mbytes 2015-10-30T16:17:04Z
         KLNX20130713_081234_V06.gz 8.869 Mbytes 2015-10-30T16:17:02Z
         KLNX20130713_080754_V06.gz 8.965 Mbytes 2015-10-30T16:17:01Z
         KLNX20130713_080315_V06.gz 9.072 Mbytes 2015-10-30T16:16:59Z
         KLNX20130713_075836_V06.gz 9.195 Mbytes 2015-10-26T09:54:31Z
         KLNX20130713_075356_V06.gz 9.327 Mbytes 2015-10-26T09:54:29Z
         KLNX20130713_074915_V06.gz 9.466 Mbytes 2015-10-26T09:54:28Z
         KLNX20130713_074436_V06.gz 9.557 Mbytes 2015-10-26T09:54:26Z
         KLNX20130713_073955_V06.gz 9.644 Mbytes 2015-10-26T09:54:25Z
         KLNX20130713_073516_V06.gz 9.722 Mbytes 2015-10-26T09:54:23Z
         KLNX20130713_073037_V06.gz 9.756 Mbytes 2015-10-26T09:54:22Z
         KLNX20130713_072557_V06.gz 9.849 Mbytes 2015-10-26T09:54:20Z
         KLNX20130713_072118_V06.gz 9.918 Mbytes 2015-10-26T09:54:19Z
         KLNX20130713_071640_V06.gz 9.982 Mbytes 2015-10-26T09:54:17Z
         KLNX20130713_071201_V06.gz 10.06 Mbytes 2015-10-26T09:54:16Z
         KLNX20130713_070721_V06.gz 10.14 Mbytes 2015-10-26T09:54:14Z
         KLNX20130713_070241_V06.gz 10.22 Mbytes 2015-10-26T09:54:12Z
         KLNX20130713_065803_V06.gz 10.30 Mbytes 2015-10-30T19:00:20Z
         KLNX20130713_065324_V06.gz 10.35 Mbytes 2015-10-30T19:00:18Z
         KLNX20130713_064845_V06.gz 10.41 Mbytes 2015-10-30T19:00:17Z
         KLNX20130713_064406_V06.gz 10.46 Mbytes 2015-10-30T19:00:15Z
         KLNX20130713_063927_V06.gz 10.48 Mbytes 2015-10-30T19:00:13Z
         KLNX20130713_063447_V06.gz 10.49 Mbytes 2015-10-30T19:00:12Z
         KLNX20130713_063007_V06.gz 10.50 Mbytes 2015-10-30T19:00:10Z
         KLNX20130713_062529_V06.gz 10.52 Mbytes 2015-10-30T19:00:08Z
         KLNX20130713_062049_V06.gz 10.49 Mbytes 2015-10-30T19:00:05Z
         KLNX20130713_061610_V06.gz 10.50 Mbytes 2015-10-30T19:00:03Z
         KLNX20130713_061131_V06.gz 10.47 Mbytes 2015-10-30T19:00:02Z
         KLNX20130713_060651_V06.gz 10.50 Mbytes 2015-10-30T19:00:00Z
         KLNX20130713_060211_V06.gz 10.48 Mbytes 2015-10-30T18:59:58Z
         KLNX20130713_055733_V06.gz 10.48 Mbytes 2015-10-25T19:53:59Z
         KLNX20130713_055254_V06.gz 10.42 Mbytes 2015-10-25T19:53:58Z
         KLNX20130713_054814_V06.gz 10.41 Mbytes 2015-10-25T19:53:56Z
         KLNX20130713_054335_V06.gz 10.36 Mbytes 2015-10-25T19:53:54Z
         KLNX20130713_053856_V06.gz 10.30 Mbytes 2015-10-25T19:53:53Z
         KLNX20130713_053418_V06.gz 10.26 Mbytes 2015-10-25T19:53:52Z
         KLNX20130713_052939_V06.gz 10.24 Mbytes 2015-10-25T19:53:50Z
         KLNX20130713_052500_V06.gz 10.18 Mbytes 2015-10-25T19:53:48Z
         KLNX20130713_052020_V06.gz 10.12 Mbytes 2015-10-25T19:53:47Z
         KLNX20130713_051541_V06.gz 10.01 Mbytes 2015-10-25T19:53:45Z
         KLNX20130713_051102_V06.gz 9.934 Mbytes 2015-10-25T19:53:43Z
         KLNX20130713_050622_V06.gz 9.836 Mbytes 2015-10-25T19:53:42Z
         KLNX20130713_050142_V06.gz 9.764 Mbytes 2015-10-25T19:53:40Z
         KLNX20130713_045703_V06.gz 9.695 Mbytes 2015-10-30T20:44:37Z
         KLNX20130713_045224_V06.gz 9.607 Mbytes 2015-10-30T20:44:35Z
         KLNX20130713_044743_V06.gz 9.407 Mbytes 2015-10-30T20:44:34Z
         KLNX20130713_044304_V06.gz 9.269 Mbytes 2015-10-30T20:44:32Z
         KLNX20130713_043825_V06.gz 9.088 Mbytes 2015-10-30T20:44:31Z
         KLNX20130713_043345_V06.gz 8.974 Mbytes 2015-10-30T20:44:29Z
         KLNX20130713_042906_V06.gz 8.826 Mbytes 2015-10-30T20:44:28Z
         KLNX20130713_042427_V06.gz 8.690 Mbytes 2015-10-30T20:44:26Z
         KLNX20130713_041946_V06.gz 8.571 Mbytes 2015-10-30T20:44:24Z
         KLNX20130713_041507_V06.gz 8.464 Mbytes 2015-10-30T20:44:23Z
         KLNX20130713_041028_V06.gz 8.317 Mbytes 2015-10-30T20:44:22Z
         KLNX20130713_040549_V06.gz 8.175 Mbytes 2015-10-30T20:44:20Z
         KLNX20130713_040110_V06.gz 8.042 Mbytes 2015-10-30T20:44:19Z
         KLNX20130713_035631_V06.gz 7.871 Mbytes 2015-10-30T19:22:07Z
         KLNX20130713_035153_V06.gz 7.705 Mbytes 2015-10-30T19:22:06Z
         KLNX20130713_034713_V06.gz 7.544 Mbytes 2015-10-30T19:22:04Z
         KLNX20130713_034232_V06.gz 7.407 Mbytes 2015-10-30T19:22:03Z
         KLNX20130713_033753_V06.gz 7.232 Mbytes 2015-10-30T19:22:02Z
         KLNX20130713_033313_V06.gz 7.071 Mbytes 2015-10-30T19:22:00Z
         KLNX20130713_032834_V06.gz 6.912 Mbytes 2015-10-30T19:21:59Z
         KLNX20130713_032354_V06.gz 6.765 Mbytes 2015-10-30T19:21:58Z
         KLNX20130713_031915_V06.gz 6.599 Mbytes 2015-10-30T19:21:56Z
         KLNX20130713_031435_V06.gz 6.446 Mbytes 2015-10-30T19:21:55Z
         KLNX20130713_030956_V06.gz 6.244 Mbytes 2015-10-30T19:21:54Z
         KLNX20130713_030515_V06.gz 6.042 Mbytes 2015-10-30T19:21:52Z
         KLNX20130713_030035_V06.gz 5.840 Mbytes 2015-10-30T19:21:51Z
         KLNX20130713_025556_V06.gz 5.648 Mbytes 2015-10-30T21:01:25Z
         KLNX20130713_025117_V06.gz 5.454 Mbytes 2015-10-30T21:01:23Z
         KLNX20130713_024637_V06.gz 5.306 Mbytes 2015-10-30T21:01:22Z
         KLNX20130713_024158_V06.gz 5.201 Mbytes 2015-10-30T21:01:20Z
         KLNX20130713_023718_V06.gz 5.160 Mbytes 2015-10-30T21:01:19Z
         KLNX20130713_023238_V06.gz 5.173 Mbytes 2015-10-30T21:01:18Z
         KLNX20130713_022758_V06.gz 5.213 Mbytes 2015-10-30T21:01:17Z
         KLNX20130713_022319_V06.gz 5.254 Mbytes 2015-10-30T21:01:15Z
         KLNX20130713_021840_V06.gz 5.300 Mbytes 2015-10-30T21:01:14Z
         KLNX20130713_021400_V06.gz 5.370 Mbytes 2015-10-30T21:01:13Z
         KLNX20130713_020921_V06.gz 5.436 Mbytes 2015-10-30T21:01:12Z
         KLNX20130713_020442_V06.gz 5.429 Mbytes 2015-10-30T21:01:10Z
         KLNX20130713_020002_V06.gz 5.410 Mbytes 2015-10-30T21:01:09Z
         KLNX20130713_015523_V06.gz 5.411 Mbytes 2015-10-30T20:42:09Z
         KLNX20130713_015044_V06.gz 5.423 Mbytes 2015-10-30T20:42:07Z
         KLNX20130713_014604_V06.gz 5.400 Mbytes 2015-10-30T20:42:06Z
         KLNX20130713_014125_V06.gz 5.368 Mbytes 2015-10-30T20:42:04Z
         KLNX20130713_013646_V06.gz 5.335 Mbytes 2015-10-30T20:42:03Z
         KLNX20130713_013206_V06.gz 5.288 Mbytes 2015-10-30T20:42:02Z
         KLNX20130713_012727_V06.gz 5.225 Mbytes 2015-10-30T20:42:00Z
         KLNX20130713_012248_V06.gz 5.173 Mbytes 2015-10-30T20:41:59Z
         KLNX20130713_011808_V06.gz 5.126 Mbytes 2015-10-30T20:41:57Z
         KLNX20130713_011329_V06.gz 5.123 Mbytes 2015-10-30T20:41:56Z
         KLNX20130713_010850_V06.gz 5.137 Mbytes 2015-10-30T20:41:55Z
         KLNX20130713_010411_V06.gz 5.107 Mbytes 2015-10-30T20:41:53Z
         KLNX20130713_005932_V06.gz 5.107 Mbytes 2015-10-28T23:40:40Z
         KLNX20130713_005453_V06.gz 5.136 Mbytes 2015-10-28T23:40:39Z
         KLNX20130713_005014_V06.gz 5.175 Mbytes 2015-10-28T23:40:38Z
         KLNX20130713_004316_V06.gz 5.238 Mbytes 2015-10-28T23:40:36Z
         KLNX20130713_003836_V06.gz 5.294 Mbytes 2015-10-28T23:40:35Z
         KLNX20130713_003357_V06.gz 5.324 Mbytes 2015-10-28T23:40:34Z
         KLNX20130713_002916_V06.gz 5.392 Mbytes 2015-10-28T23:40:33Z
         KLNX20130713_002436_V06.gz 5.465 Mbytes 2015-10-28T23:40:31Z
         KLNX20130713_001956_V06.gz 5.502 Mbytes 2015-10-28T23:40:29Z
         KLNX20130713_001516_V06.gz 5.581 Mbytes 2015-10-28T23:40:28Z
         KLNX20130713_001035_V06.gz 5.646 Mbytes 2015-10-28T23:40:27Z
         KLNX20130713_000555_V06.gz 5.695 Mbytes 2015-10-28T23:40:25Z
         KLNX20130713_000114_V06.gz 5.759 Mbytes 2015-10-28T23:40:24Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation