TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/07/25/KLNX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KLNX   --
         KLNX20130725_235544_V06.gz 6.203 Mbytes 2015-10-30T23:47:32Z
         KLNX20130725_235105_V06.gz 6.314 Mbytes 2015-10-30T23:47:30Z
         KLNX20130725_234426_V06.gz 6.429 Mbytes 2015-10-30T23:47:28Z
         KLNX20130725_233945_V06.gz 6.557 Mbytes 2015-10-30T23:47:26Z
         KLNX20130725_233506_V06.gz 6.702 Mbytes 2015-10-30T23:47:25Z
         KLNX20130725_233027_V06.gz 6.788 Mbytes 2015-10-30T23:47:23Z
         KLNX20130725_232548_V06.gz 6.836 Mbytes 2015-10-30T23:47:22Z
         KLNX20130725_232109_V06.gz 6.903 Mbytes 2015-10-30T23:47:21Z
         KLNX20130725_231630_V06.gz 6.947 Mbytes 2015-10-30T23:47:19Z
         KLNX20130725_231150_V06.gz 6.954 Mbytes 2015-10-30T23:47:18Z
         KLNX20130725_230710_V06.gz 7.002 Mbytes 2015-10-30T23:47:16Z
         KLNX20130725_230231_V06.gz 7.074 Mbytes 2015-10-30T23:47:14Z
         KLNX20130725_225752_V06.gz 7.142 Mbytes 2015-10-30T18:40:45Z
         KLNX20130725_225312_V06.gz 7.196 Mbytes 2015-10-30T18:40:44Z
         KLNX20130725_224831_V06.gz 7.257 Mbytes 2015-10-30T18:40:42Z
         KLNX20130725_224352_V06.gz 7.343 Mbytes 2015-10-30T18:40:41Z
         KLNX20130725_223912_V06.gz 7.400 Mbytes 2015-10-30T18:40:39Z
         KLNX20130725_223432_V06.gz 7.476 Mbytes 2015-10-30T18:40:38Z
         KLNX20130725_222951_V06.gz 7.469 Mbytes 2015-10-30T18:40:36Z
         KLNX20130725_222509_V06.gz 7.474 Mbytes 2015-10-30T18:40:35Z
         KLNX20130725_222028_V06.gz 7.483 Mbytes 2015-10-30T18:40:33Z
         KLNX20130725_221548_V06.gz 7.481 Mbytes 2015-10-30T18:40:32Z
         KLNX20130725_221109_V06.gz 7.513 Mbytes 2015-10-30T18:40:30Z
         KLNX20130725_220627_V06.gz 7.521 Mbytes 2015-10-30T18:40:29Z
         KLNX20130725_220148_V06.gz 7.513 Mbytes 2015-10-30T18:40:27Z
         KLNX20130725_215708_V06.gz 7.467 Mbytes 2015-10-30T17:33:21Z
         KLNX20130725_215229_V06.gz 7.432 Mbytes 2015-10-30T17:33:20Z
         KLNX20130725_214749_V06.gz 7.393 Mbytes 2015-10-30T17:33:19Z
         KLNX20130725_214308_V06.gz 7.361 Mbytes 2015-10-30T17:33:17Z
         KLNX20130725_213826_V06.gz 7.334 Mbytes 2015-10-30T17:33:16Z
         KLNX20130725_213347_V06.gz 7.303 Mbytes 2015-10-30T17:33:14Z
         KLNX20130725_212908_V06.gz 7.212 Mbytes 2015-10-30T17:33:13Z
         KLNX20130725_212429_V06.gz 7.209 Mbytes 2015-10-30T17:33:11Z
         KLNX20130725_211949_V06.gz 7.216 Mbytes 2015-10-30T17:33:10Z
         KLNX20130725_211510_V06.gz 7.204 Mbytes 2015-10-30T17:33:08Z
         KLNX20130725_211031_V06.gz 7.138 Mbytes 2015-10-30T17:33:07Z
         KLNX20130725_210551_V06.gz 7.084 Mbytes 2015-10-30T17:33:05Z
         KLNX20130725_210112_V06.gz 7.060 Mbytes 2015-10-30T17:33:04Z
         KLNX20130725_205633_V06.gz 6.987 Mbytes 2015-10-25T19:34:51Z
         KLNX20130725_205153_V06.gz 6.894 Mbytes 2015-10-25T19:34:50Z
         KLNX20130725_204714_V06.gz 6.807 Mbytes 2015-10-25T19:34:49Z
         KLNX20130725_204235_V06.gz 6.695 Mbytes 2015-10-25T19:34:47Z
         KLNX20130725_203755_V06.gz 6.543 Mbytes 2015-10-25T19:34:46Z
         KLNX20130725_203316_V06.gz 6.390 Mbytes 2015-10-25T19:34:45Z
         KLNX20130725_202836_V06.gz 6.219 Mbytes 2015-10-25T19:34:43Z
         KLNX20130725_202356_V06.gz 6.049 Mbytes 2015-10-25T19:34:42Z
         KLNX20130725_201917_V06.gz 5.827 Mbytes 2015-10-25T19:34:41Z
         KLNX20130725_201438_V06.gz 5.607 Mbytes 2015-10-25T19:34:39Z
         KLNX20130725_200958_V06.gz 5.439 Mbytes 2015-10-25T19:34:38Z
         KLNX20130725_200518_V06.gz 5.284 Mbytes 2015-10-25T19:34:37Z
         KLNX20130725_200039_V06.gz 5.094 Mbytes 2015-10-25T19:34:35Z
         KLNX20130725_195600_V06.gz 5.043 Mbytes 2015-10-30T23:26:52Z
         KLNX20130725_195120_V06.gz 5.001 Mbytes 2015-10-30T23:26:51Z
         KLNX20130725_194640_V06.gz 4.982 Mbytes 2015-10-30T23:26:49Z
         KLNX20130725_194200_V06.gz 4.905 Mbytes 2015-10-30T23:26:48Z
         KLNX20130725_193720_V06.gz 4.912 Mbytes 2015-10-30T23:26:47Z
         KLNX20130725_193240_V06.gz 4.957 Mbytes 2015-10-30T23:26:45Z
         KLNX20130725_192801_V06.gz 5.007 Mbytes 2015-10-30T23:26:44Z
         KLNX20130725_192322_V06.gz 5.023 Mbytes 2015-10-30T23:26:43Z
         KLNX20130725_191841_V06.gz 5.100 Mbytes 2015-10-30T23:26:41Z
         KLNX20130725_191401_V06.gz 5.184 Mbytes 2015-10-30T23:26:40Z
         KLNX20130725_190921_V06.gz 5.245 Mbytes 2015-10-30T23:26:38Z
         KLNX20130725_190441_V06.gz 5.299 Mbytes 2015-10-30T23:26:37Z
         KLNX20130725_190000_V06.gz 5.425 Mbytes 2015-10-30T23:26:36Z
         KLNX20130725_185519_V06.gz 5.534 Mbytes 2015-10-30T16:21:11Z
         KLNX20130725_185039_V06.gz 5.592 Mbytes 2015-10-30T16:21:09Z
         KLNX20130725_184559_V06.gz 5.664 Mbytes 2015-10-30T16:21:08Z
         KLNX20130725_184119_V06.gz 5.723 Mbytes 2015-10-30T16:21:06Z
         KLNX20130725_183638_V06.gz 5.777 Mbytes 2015-10-30T16:21:05Z
         KLNX20130725_183159_V06.gz 5.833 Mbytes 2015-10-30T16:21:04Z
         KLNX20130725_182717_V06.gz 5.893 Mbytes 2015-10-30T16:21:02Z
         KLNX20130725_182235_V06.gz 5.944 Mbytes 2015-10-30T16:21:01Z
         KLNX20130725_181755_V06.gz 5.971 Mbytes 2015-10-30T16:20:59Z
         KLNX20130725_181314_V06.gz 6.018 Mbytes 2015-10-30T16:20:58Z
         KLNX20130725_180833_V06.gz 6.046 Mbytes 2015-10-30T16:20:57Z
         KLNX20130725_180352_V06.gz 6.060 Mbytes 2015-10-30T16:20:55Z
         KLNX20130725_175911_V06.gz 6.000 Mbytes 2015-10-30T15:10:14Z
         KLNX20130725_175430_V06.gz 5.955 Mbytes 2015-10-30T15:10:13Z
         KLNX20130725_174841_V06.gz 3.777 Mbytes 2015-10-30T15:10:12Z
         KLNX20130725_174253_V06.gz 3.740 Mbytes 2015-10-30T15:10:11Z
         KLNX20130725_173705_V06.gz 3.715 Mbytes 2015-10-30T15:10:09Z
         KLNX20130725_173116_V06.gz 3.716 Mbytes 2015-10-30T15:10:08Z
         KLNX20130725_172527_V06.gz 3.707 Mbytes 2015-10-30T15:10:07Z
         KLNX20130725_171938_V06.gz 3.700 Mbytes 2015-10-30T15:10:05Z
         KLNX20130725_171349_V06.gz 3.670 Mbytes 2015-10-30T15:10:04Z
         KLNX20130725_170759_V06.gz 3.672 Mbytes 2015-10-30T15:10:03Z
         KLNX20130725_170210_V06.gz 3.620 Mbytes 2015-10-30T15:10:02Z
         KLNX20130725_165622_V06.gz 3.583 Mbytes 2015-10-30T20:21:33Z
         KLNX20130725_165034_V06.gz 3.547 Mbytes 2015-10-30T20:21:32Z
         KLNX20130725_164445_V06.gz 3.544 Mbytes 2015-10-30T20:21:31Z
         KLNX20130725_163857_V06.gz 3.515 Mbytes 2015-10-30T20:21:30Z
         KLNX20130725_163307_V06.gz 3.444 Mbytes 2015-10-30T20:21:28Z
         KLNX20130725_162718_V06.gz 3.400 Mbytes 2015-10-30T20:21:27Z
         KLNX20130725_162130_V06.gz 3.357 Mbytes 2015-10-30T20:21:26Z
         KLNX20130725_161541_V06.gz 3.323 Mbytes 2015-10-30T20:21:24Z
         KLNX20130725_160952_V06.gz 3.287 Mbytes 2015-10-30T20:21:23Z
         KLNX20130725_160404_V06.gz 3.291 Mbytes 2015-10-30T20:21:22Z
         KLNX20130725_155815_V06.gz 3.262 Mbytes 2015-10-24T14:58:59Z
         KLNX20130725_155227_V06.gz 3.257 Mbytes 2015-10-24T14:58:58Z
         KLNX20130725_154638_V06.gz 3.254 Mbytes 2015-10-24T14:58:57Z
         KLNX20130725_153847_V06.gz 3.258 Mbytes 2015-10-24T14:58:56Z
         KLNX20130725_153259_V06.gz 3.255 Mbytes 2015-10-24T14:58:54Z
         KLNX20130725_152710_V06.gz 3.265 Mbytes 2015-10-24T14:58:53Z
         KLNX20130725_152122_V06.gz 3.290 Mbytes 2015-10-24T14:58:52Z
         KLNX20130725_151532_V06.gz 3.284 Mbytes 2015-10-24T14:58:51Z
         KLNX20130725_150944_V06.gz 3.266 Mbytes 2015-10-24T14:58:49Z
         KLNX20130725_150355_V06.gz 3.279 Mbytes 2015-10-24T14:58:48Z
         KLNX20130725_145806_V06.gz 3.282 Mbytes 2015-10-22T23:20:00Z
         KLNX20130725_145218_V06.gz 3.260 Mbytes 2015-10-22T23:19:59Z
         KLNX20130725_144629_V06.gz 3.247 Mbytes 2015-10-22T23:19:57Z
         KLNX20130725_144040_V06.gz 3.226 Mbytes 2015-10-22T23:19:56Z
         KLNX20130725_143451_V06.gz 3.189 Mbytes 2015-10-22T23:19:54Z
         KLNX20130725_142902_V06.gz 3.153 Mbytes 2015-10-22T23:19:53Z
         KLNX20130725_142313_V06.gz 3.090 Mbytes 2015-10-22T23:19:52Z
         KLNX20130725_141723_V06.gz 3.065 Mbytes 2015-10-22T23:19:51Z
         KLNX20130725_141134_V06.gz 3.036 Mbytes 2015-10-22T23:19:49Z
         KLNX20130725_140546_V06.gz 2.998 Mbytes 2015-10-22T23:19:48Z
         KLNX20130725_135957_V06.gz 2.950 Mbytes 2015-10-21T22:52:15Z
         KLNX20130725_135409_V06.gz 2.932 Mbytes 2015-10-21T22:52:14Z
         KLNX20130725_134820_V06.gz 2.884 Mbytes 2015-10-21T22:52:12Z
         KLNX20130725_134231_V06.gz 2.859 Mbytes 2015-10-21T22:52:11Z
         KLNX20130725_133642_V06.gz 2.780 Mbytes 2015-10-21T22:52:10Z
         KLNX20130725_133053_V06.gz 2.753 Mbytes 2015-10-21T22:52:09Z
         KLNX20130725_132505_V06.gz 2.713 Mbytes 2015-10-21T22:52:07Z
         KLNX20130725_131917_V06.gz 2.661 Mbytes 2015-10-21T22:52:06Z
         KLNX20130725_131328_V06.gz 2.630 Mbytes 2015-10-21T22:52:05Z
         KLNX20130725_130740_V06.gz 2.597 Mbytes 2015-10-21T22:52:04Z
         KLNX20130725_130151_V06.gz 2.607 Mbytes 2015-10-21T22:52:02Z
         KLNX20130725_125603_V06.gz 2.570 Mbytes 2015-10-30T22:49:23Z
         KLNX20130725_125015_V06.gz 2.600 Mbytes 2015-10-30T22:49:22Z
         KLNX20130725_124426_V06.gz 2.620 Mbytes 2015-10-30T22:49:21Z
         KLNX20130725_123837_V06.gz 2.615 Mbytes 2015-10-30T22:49:19Z
         KLNX20130725_123248_V06.gz 2.609 Mbytes 2015-10-30T22:49:18Z
         KLNX20130725_122700_V06.gz 2.629 Mbytes 2015-10-30T22:49:17Z
         KLNX20130725_122112_V06.gz 2.624 Mbytes 2015-10-30T22:49:16Z
         KLNX20130725_121523_V06.gz 2.620 Mbytes 2015-10-30T22:49:15Z
         KLNX20130725_120935_V06.gz 2.581 Mbytes 2015-10-30T22:49:13Z
         KLNX20130725_120347_V06.gz 2.601 Mbytes 2015-10-30T22:49:12Z
         KLNX20130725_115756_V06.gz 2.668 Mbytes 2015-10-30T13:29:59Z
         KLNX20130725_115207_V06.gz 2.734 Mbytes 2015-10-30T13:29:58Z
         KLNX20130725_114618_V06.gz 2.824 Mbytes 2015-10-30T13:29:57Z
         KLNX20130725_114030_V06.gz 2.949 Mbytes 2015-10-30T13:29:56Z
         KLNX20130725_113442_V06.gz 3.090 Mbytes 2015-10-30T13:29:54Z
         KLNX20130725_112853_V06.gz 3.170 Mbytes 2015-10-30T13:29:53Z
         KLNX20130725_112305_V06.gz 3.243 Mbytes 2015-10-30T13:29:52Z
         KLNX20130725_111716_V06.gz 3.160 Mbytes 2015-10-30T13:29:51Z
         KLNX20130725_111128_V06.gz 2.841 Mbytes 2015-10-30T13:29:49Z
         KLNX20130725_110540_V06.gz 2.542 Mbytes 2015-10-30T13:29:48Z
         KLNX20130725_105951_V06.gz 2.554 Mbytes 2015-10-22T13:32:14Z
         KLNX20130725_105403_V06.gz 2.747 Mbytes 2015-10-22T13:32:12Z
         KLNX20130725_104815_V06.gz 2.960 Mbytes 2015-10-22T13:32:11Z
         KLNX20130725_104227_V06.gz 3.113 Mbytes 2015-10-22T13:32:10Z
         KLNX20130725_103637_V06.gz 3.228 Mbytes 2015-10-22T13:32:09Z
         KLNX20130725_103049_V06.gz 3.220 Mbytes 2015-10-22T13:32:07Z
         KLNX20130725_102502_V06.gz 3.255 Mbytes 2015-10-22T13:32:06Z
         KLNX20130725_101914_V06.gz 3.295 Mbytes 2015-10-22T13:32:05Z
         KLNX20130725_101325_V06.gz 3.302 Mbytes 2015-10-22T13:32:04Z
         KLNX20130725_100737_V06.gz 3.345 Mbytes 2015-10-22T13:32:02Z
         KLNX20130725_100149_V06.gz 3.350 Mbytes 2015-10-22T13:32:01Z
         KLNX20130725_095602_V06.gz 3.386 Mbytes 2015-10-29T20:24:26Z
         KLNX20130725_095015_V06.gz 3.420 Mbytes 2015-10-29T20:24:25Z
         KLNX20130725_094427_V06.gz 3.471 Mbytes 2015-10-29T20:24:24Z
         KLNX20130725_093839_V06.gz 3.524 Mbytes 2015-10-29T20:24:23Z
         KLNX20130725_093252_V06.gz 3.572 Mbytes 2015-10-29T20:24:21Z
         KLNX20130725_092703_V06.gz 3.634 Mbytes 2015-10-29T20:24:20Z
         KLNX20130725_092116_V06.gz 3.736 Mbytes 2015-10-29T20:24:18Z
         KLNX20130725_091530_V06.gz 3.821 Mbytes 2015-10-29T20:24:17Z
         KLNX20130725_090943_V06.gz 3.897 Mbytes 2015-10-29T20:24:16Z
         KLNX20130725_090357_V06.gz 3.980 Mbytes 2015-10-29T20:24:15Z
         KLNX20130725_085810_V06.gz 4.079 Mbytes 2015-10-30T13:58:32Z
         KLNX20130725_085353_V06.gz 6.501 Mbytes 2015-10-30T13:58:30Z
         KLNX20130725_084935_V06.gz 6.587 Mbytes 2015-10-30T13:58:29Z
         KLNX20130725_084515_V06.gz 6.597 Mbytes 2015-10-30T13:58:27Z
         KLNX20130725_084057_V06.gz 6.726 Mbytes 2015-10-30T13:58:26Z
         KLNX20130725_083638_V06.gz 6.743 Mbytes 2015-10-30T13:58:25Z
         KLNX20130725_083219_V06.gz 6.714 Mbytes 2015-10-30T13:58:23Z
         KLNX20130725_082801_V06.gz 6.735 Mbytes 2015-10-30T13:58:22Z
         KLNX20130725_082343_V06.gz 6.771 Mbytes 2015-10-30T13:58:21Z
         KLNX20130725_081925_V06.gz 6.819 Mbytes 2015-10-30T13:58:19Z
         KLNX20130725_081506_V06.gz 6.815 Mbytes 2015-10-30T13:58:18Z
         KLNX20130725_081048_V06.gz 6.841 Mbytes 2015-10-30T13:58:16Z
         KLNX20130725_080630_V06.gz 6.879 Mbytes 2015-10-30T13:58:15Z
         KLNX20130725_080212_V06.gz 6.878 Mbytes 2015-10-30T13:58:13Z
         KLNX20130725_075753_V06.gz 6.918 Mbytes 2015-10-21T17:21:09Z
         KLNX20130725_075335_V06.gz 6.942 Mbytes 2015-10-21T17:21:08Z
         KLNX20130725_074917_V06.gz 6.963 Mbytes 2015-10-21T17:21:07Z
         KLNX20130725_074457_V06.gz 4.559 Mbytes 2015-10-21T17:21:05Z
         KLNX20130725_073827_V06.gz 7.049 Mbytes 2015-10-21T17:21:04Z
         KLNX20130725_073409_V06.gz 7.082 Mbytes 2015-10-21T17:21:03Z
         KLNX20130725_072951_V06.gz 7.103 Mbytes 2015-10-21T17:21:02Z
         KLNX20130725_072531_V06.gz 7.140 Mbytes 2015-10-21T17:21:00Z
         KLNX20130725_072113_V06.gz 7.190 Mbytes 2015-10-21T17:20:58Z
         KLNX20130725_071655_V06.gz 7.239 Mbytes 2015-10-21T17:20:57Z
         KLNX20130725_071234_V06.gz 7.262 Mbytes 2015-10-21T17:20:55Z
         KLNX20130725_070816_V06.gz 7.310 Mbytes 2015-10-21T17:20:53Z
         KLNX20130725_070358_V06.gz 7.318 Mbytes 2015-10-21T17:20:52Z
         KLNX20130725_065940_V06.gz 7.353 Mbytes 2015-10-30T23:06:45Z
         KLNX20130725_065521_V06.gz 7.400 Mbytes 2015-10-30T23:06:43Z
         KLNX20130725_065103_V06.gz 7.460 Mbytes 2015-10-30T23:06:42Z
         KLNX20130725_064646_V06.gz 7.533 Mbytes 2015-10-30T23:06:41Z
         KLNX20130725_064227_V06.gz 7.630 Mbytes 2015-10-30T23:06:39Z
         KLNX20130725_063809_V06.gz 7.719 Mbytes 2015-10-30T23:06:38Z
         KLNX20130725_063351_V06.gz 7.855 Mbytes 2015-10-30T23:06:36Z
         KLNX20130725_062933_V06.gz 7.993 Mbytes 2015-10-30T23:06:35Z
         KLNX20130725_062513_V06.gz 8.096 Mbytes 2015-10-30T23:06:33Z
         KLNX20130725_062055_V06.gz 8.221 Mbytes 2015-10-30T23:06:31Z
         KLNX20130725_061637_V06.gz 8.338 Mbytes 2015-10-30T23:06:29Z
         KLNX20130725_061217_V06.gz 8.383 Mbytes 2015-10-30T23:06:27Z
         KLNX20130725_060759_V06.gz 8.495 Mbytes 2015-10-30T23:06:25Z
         KLNX20130725_060340_V06.gz 8.580 Mbytes 2015-10-30T23:06:24Z
         KLNX20130725_055919_V06.gz 8.635 Mbytes 2015-10-29T20:18:35Z
         KLNX20130725_055501_V06.gz 8.670 Mbytes 2015-10-29T20:18:32Z
         KLNX20130725_055043_V06.gz 8.663 Mbytes 2015-10-29T20:18:31Z
         KLNX20130725_054622_V06.gz 8.652 Mbytes 2015-10-29T20:18:29Z
         KLNX20130725_054203_V06.gz 8.690 Mbytes 2015-10-29T20:18:28Z
         KLNX20130725_053745_V06.gz 8.661 Mbytes 2015-10-29T20:18:26Z
         KLNX20130725_053327_V06.gz 8.629 Mbytes 2015-10-29T20:18:25Z
         KLNX20130725_052908_V06.gz 8.629 Mbytes 2015-10-29T20:18:24Z
         KLNX20130725_052449_V06.gz 8.626 Mbytes 2015-10-29T20:18:22Z
         KLNX20130725_052031_V06.gz 8.654 Mbytes 2015-10-29T20:18:21Z
         KLNX20130725_051612_V06.gz 8.676 Mbytes 2015-10-29T20:18:19Z
         KLNX20130725_051154_V06.gz 8.678 Mbytes 2015-10-29T20:18:17Z
         KLNX20130725_050736_V06.gz 8.678 Mbytes 2015-10-29T20:18:16Z
         KLNX20130725_050318_V06.gz 8.621 Mbytes 2015-10-29T20:18:12Z
         KLNX20130725_045900_V06.gz 8.588 Mbytes 2015-10-26T04:47:21Z
         KLNX20130725_045442_V06.gz 8.569 Mbytes 2015-10-26T04:47:20Z
         KLNX20130725_045024_V06.gz 8.560 Mbytes 2015-10-26T04:47:18Z
         KLNX20130725_044606_V06.gz 8.581 Mbytes 2015-10-26T04:47:17Z
         KLNX20130725_044147_V06.gz 8.629 Mbytes 2015-10-26T04:47:15Z
         KLNX20130725_043729_V06.gz 8.639 Mbytes 2015-10-26T04:47:14Z
         KLNX20130725_043310_V06.gz 8.581 Mbytes 2015-10-26T04:47:12Z
         KLNX20130725_042851_V06.gz 8.559 Mbytes 2015-10-26T04:47:10Z
         KLNX20130725_042433_V06.gz 8.547 Mbytes 2015-10-26T04:47:09Z
         KLNX20130725_042015_V06.gz 8.448 Mbytes 2015-10-26T04:47:07Z
         KLNX20130725_041556_V06.gz 8.433 Mbytes 2015-10-26T04:47:06Z
         KLNX20130725_041138_V06.gz 8.433 Mbytes 2015-10-26T04:47:04Z
         KLNX20130725_040720_V06.gz 8.432 Mbytes 2015-10-26T04:47:03Z
         KLNX20130725_040302_V06.gz 8.356 Mbytes 2015-10-26T04:47:01Z
         KLNX20130725_035843_V06.gz 8.347 Mbytes 2015-10-30T23:47:07Z
         KLNX20130725_035425_V06.gz 8.328 Mbytes 2015-10-30T23:47:05Z
         KLNX20130725_035008_V06.gz 8.338 Mbytes 2015-10-30T23:47:04Z
         KLNX20130725_034550_V06.gz 8.353 Mbytes 2015-10-30T23:47:02Z
         KLNX20130725_034131_V06.gz 8.407 Mbytes 2015-10-30T23:47:01Z
         KLNX20130725_033713_V06.gz 8.414 Mbytes 2015-10-30T23:47:00Z
         KLNX20130725_033255_V06.gz 8.473 Mbytes 2015-10-30T23:46:43Z
         KLNX20130725_032836_V06.gz 8.403 Mbytes 2015-10-30T23:46:41Z
         KLNX20130725_032418_V06.gz 8.298 Mbytes 2015-10-30T23:46:40Z
         KLNX20130725_031958_V06.gz 8.179 Mbytes 2015-10-30T23:46:38Z
         KLNX20130725_031540_V06.gz 8.008 Mbytes 2015-10-30T23:46:37Z
         KLNX20130725_031121_V06.gz 7.907 Mbytes 2015-10-30T23:46:35Z
         KLNX20130725_030703_V06.gz 7.763 Mbytes 2015-10-30T23:46:34Z
         KLNX20130725_030245_V06.gz 7.556 Mbytes 2015-10-30T23:46:32Z
         KLNX20130725_025827_V06.gz 7.374 Mbytes 2015-10-23T23:51:29Z
         KLNX20130725_025409_V06.gz 7.132 Mbytes 2015-10-23T23:51:27Z
         KLNX20130725_024951_V06.gz 6.895 Mbytes 2015-10-23T23:51:26Z
         KLNX20130725_024533_V06.gz 6.648 Mbytes 2015-10-23T23:51:24Z
         KLNX20130725_024114_V06.gz 6.402 Mbytes 2015-10-23T23:51:22Z
         KLNX20130725_023655_V06.gz 6.191 Mbytes 2015-10-23T23:51:21Z
         KLNX20130725_023237_V06.gz 6.028 Mbytes 2015-10-23T23:51:20Z
         KLNX20130725_022819_V06.gz 5.843 Mbytes 2015-10-23T23:51:18Z
         KLNX20130725_022400_V06.gz 5.658 Mbytes 2015-10-23T23:51:17Z
         KLNX20130725_021942_V06.gz 5.618 Mbytes 2015-10-23T23:51:15Z
         KLNX20130725_021524_V06.gz 5.656 Mbytes 2015-10-23T23:51:13Z
         KLNX20130725_021105_V06.gz 5.687 Mbytes 2015-10-23T23:51:11Z
         KLNX20130725_020646_V06.gz 5.749 Mbytes 2015-10-23T23:51:10Z
         KLNX20130725_020228_V06.gz 5.826 Mbytes 2015-10-23T23:51:09Z
         KLNX20130725_015809_V06.gz 5.875 Mbytes 2015-10-24T17:11:47Z
         KLNX20130725_015351_V06.gz 5.879 Mbytes 2015-10-24T17:11:46Z
         KLNX20130725_014932_V06.gz 5.893 Mbytes 2015-10-24T17:11:44Z
         KLNX20130725_014515_V06.gz 5.869 Mbytes 2015-10-24T17:11:43Z
         KLNX20130725_014057_V06.gz 5.872 Mbytes 2015-10-24T17:11:42Z
         KLNX20130725_013638_V06.gz 5.877 Mbytes 2015-10-24T17:11:40Z
         KLNX20130725_013220_V06.gz 5.893 Mbytes 2015-10-24T17:11:39Z
         KLNX20130725_012802_V06.gz 5.885 Mbytes 2015-10-24T17:11:38Z
         KLNX20130725_012344_V06.gz 5.881 Mbytes 2015-10-24T17:11:36Z
         KLNX20130725_011925_V06.gz 5.854 Mbytes 2015-10-24T17:11:34Z
         KLNX20130725_011505_V06.gz 5.869 Mbytes 2015-10-24T17:11:32Z
         KLNX20130725_011048_V06.gz 5.940 Mbytes 2015-10-24T17:11:31Z
         KLNX20130725_010629_V06.gz 5.964 Mbytes 2015-10-24T17:11:30Z
         KLNX20130725_010211_V06.gz 5.985 Mbytes 2015-10-24T17:11:28Z
         KLNX20130725_005753_V06.gz 6.023 Mbytes 2015-10-30T16:55:37Z
         KLNX20130725_005333_V06.gz 6.056 Mbytes 2015-10-30T16:55:36Z
         KLNX20130725_004915_V06.gz 6.153 Mbytes 2015-10-30T16:55:35Z
         KLNX20130725_004457_V06.gz 6.176 Mbytes 2015-10-30T16:55:33Z
         KLNX20130725_004039_V06.gz 6.178 Mbytes 2015-10-30T16:55:32Z
         KLNX20130725_003620_V06.gz 6.224 Mbytes 2015-10-30T16:55:31Z
         KLNX20130725_003202_V06.gz 6.255 Mbytes 2015-10-30T16:55:29Z
         KLNX20130725_002744_V06.gz 6.255 Mbytes 2015-10-30T16:55:28Z
         KLNX20130725_002325_V06.gz 6.286 Mbytes 2015-10-30T16:55:26Z
         KLNX20130725_001907_V06.gz 6.291 Mbytes 2015-10-30T16:55:25Z
         KLNX20130725_001449_V06.gz 6.297 Mbytes 2015-10-30T16:55:24Z
         KLNX20130725_001031_V06.gz 6.273 Mbytes 2015-10-30T16:55:22Z
         KLNX20130725_000612_V06.gz 6.320 Mbytes 2015-10-30T16:55:20Z
         KLNX20130725_000152_V06.gz 6.311 Mbytes 2015-10-30T16:55:19Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation