TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/07/25/KTBW/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTBW   --
         KTBW20130725_235850_V06.gz 5.878 Mbytes 2015-10-27T11:16:09Z
         KTBW20130725_235410_V06.gz 5.816 Mbytes 2015-10-27T11:16:07Z
         KTBW20130725_234929_V06.gz 5.749 Mbytes 2015-10-27T11:16:06Z
         KTBW20130725_234449_V06.gz 5.671 Mbytes 2015-10-27T11:16:04Z
         KTBW20130725_234008_V06.gz 5.579 Mbytes 2015-10-27T11:16:02Z
         KTBW20130725_233528_V06.gz 5.517 Mbytes 2015-10-27T11:16:01Z
         KTBW20130725_233048_V06.gz 5.453 Mbytes 2015-10-27T11:15:59Z
         KTBW20130725_232607_V06.gz 5.406 Mbytes 2015-10-27T11:15:58Z
         KTBW20130725_232127_V06.gz 5.361 Mbytes 2015-10-27T11:15:57Z
         KTBW20130725_231647_V06.gz 5.361 Mbytes 2015-10-27T11:15:55Z
         KTBW20130725_231207_V06.gz 5.378 Mbytes 2015-10-27T11:15:54Z
         KTBW20130725_230726_V06.gz 5.392 Mbytes 2015-10-27T11:15:53Z
         KTBW20130725_230246_V06.gz 5.408 Mbytes 2015-10-27T11:15:51Z
         KTBW20130725_225805_V06.gz 5.419 Mbytes 2015-10-30T21:52:08Z
         KTBW20130725_225324_V06.gz 5.479 Mbytes 2015-10-30T21:52:06Z
         KTBW20130725_224843_V06.gz 5.524 Mbytes 2015-10-30T21:52:05Z
         KTBW20130725_224158_V06.gz 5.570 Mbytes 2015-10-30T21:52:04Z
         KTBW20130725_223718_V06.gz 5.603 Mbytes 2015-10-30T21:52:02Z
         KTBW20130725_223238_V06.gz 5.666 Mbytes 2015-10-30T21:52:01Z
         KTBW20130725_222757_V06.gz 5.670 Mbytes 2015-10-30T21:51:59Z
         KTBW20130725_222318_V06.gz 5.674 Mbytes 2015-10-30T21:51:58Z
         KTBW20130725_221837_V06.gz 5.720 Mbytes 2015-10-30T21:51:57Z
         KTBW20130725_221357_V06.gz 5.705 Mbytes 2015-10-30T21:51:55Z
         KTBW20130725_220916_V06.gz 5.728 Mbytes 2015-10-30T21:51:53Z
         KTBW20130725_220436_V06.gz 5.720 Mbytes 2015-10-30T21:51:52Z
         KTBW20130725_215956_V06.gz 5.657 Mbytes 2015-10-30T21:22:02Z
         KTBW20130725_215515_V06.gz 5.625 Mbytes 2015-10-30T21:22:01Z
         KTBW20130725_215034_V06.gz 5.592 Mbytes 2015-10-30T21:21:59Z
         KTBW20130725_214554_V06.gz 5.525 Mbytes 2015-10-30T21:21:58Z
         KTBW20130725_214113_V06.gz 5.446 Mbytes 2015-10-30T21:21:56Z
         KTBW20130725_213633_V06.gz 5.384 Mbytes 2015-10-30T21:21:55Z
         KTBW20130725_213153_V06.gz 5.350 Mbytes 2015-10-30T21:21:53Z
         KTBW20130725_212712_V06.gz 5.331 Mbytes 2015-10-30T21:21:52Z
         KTBW20130725_212232_V06.gz 5.320 Mbytes 2015-10-30T21:21:51Z
         KTBW20130725_211752_V06.gz 5.288 Mbytes 2015-10-30T21:21:49Z
         KTBW20130725_211312_V06.gz 5.265 Mbytes 2015-10-30T21:21:48Z
         KTBW20130725_210832_V06.gz 5.251 Mbytes 2015-10-30T21:21:47Z
         KTBW20130725_210352_V06.gz 5.275 Mbytes 2015-10-30T21:21:45Z
         KTBW20130725_205911_V06.gz 5.274 Mbytes 2015-10-26T12:20:44Z
         KTBW20130725_205430_V06.gz 5.267 Mbytes 2015-10-26T12:20:42Z
         KTBW20130725_204950_V06.gz 5.286 Mbytes 2015-10-26T12:20:41Z
         KTBW20130725_204509_V06.gz 5.304 Mbytes 2015-10-26T12:20:40Z
         KTBW20130725_204029_V06.gz 5.345 Mbytes 2015-10-26T12:20:39Z
         KTBW20130725_203549_V06.gz 5.346 Mbytes 2015-10-26T12:20:37Z
         KTBW20130725_203108_V06.gz 5.354 Mbytes 2015-10-26T12:20:36Z
         KTBW20130725_202628_V06.gz 5.391 Mbytes 2015-10-26T12:20:35Z
         KTBW20130725_202147_V06.gz 5.436 Mbytes 2015-10-26T12:20:33Z
         KTBW20130725_201707_V06.gz 5.475 Mbytes 2015-10-26T12:20:32Z
         KTBW20130725_201227_V06.gz 5.524 Mbytes 2015-10-26T12:20:30Z
         KTBW20130725_200746_V06.gz 5.601 Mbytes 2015-10-26T12:20:29Z
         KTBW20130725_200305_V06.gz 5.648 Mbytes 2015-10-26T12:20:28Z
         KTBW20130725_195825_V06.gz 5.715 Mbytes 2015-10-30T18:45:43Z
         KTBW20130725_195344_V06.gz 5.776 Mbytes 2015-10-30T18:45:42Z
         KTBW20130725_194904_V06.gz 5.832 Mbytes 2015-10-30T18:45:40Z
         KTBW20130725_194424_V06.gz 5.917 Mbytes 2015-10-30T18:45:39Z
         KTBW20130725_193943_V06.gz 5.970 Mbytes 2015-10-30T18:45:38Z
         KTBW20130725_193502_V06.gz 6.065 Mbytes 2015-10-30T18:45:36Z
         KTBW20130725_193021_V06.gz 6.101 Mbytes 2015-10-30T18:45:35Z
         KTBW20130725_192541_V06.gz 6.135 Mbytes 2015-10-30T18:45:33Z
         KTBW20130725_192101_V06.gz 6.224 Mbytes 2015-10-30T18:45:32Z
         KTBW20130725_191620_V06.gz 6.321 Mbytes 2015-10-30T18:45:31Z
         KTBW20130725_191140_V06.gz 6.400 Mbytes 2015-10-30T18:45:29Z
         KTBW20130725_190659_V06.gz 6.455 Mbytes 2015-10-30T18:45:28Z
         KTBW20130725_190218_V06.gz 6.576 Mbytes 2015-10-30T18:45:26Z
         KTBW20130725_185736_V06.gz 6.613 Mbytes 2015-10-30T22:45:01Z
         KTBW20130725_185256_V06.gz 6.641 Mbytes 2015-10-30T22:44:59Z
         KTBW20130725_184815_V06.gz 6.636 Mbytes 2015-10-30T22:44:58Z
         KTBW20130725_184335_V06.gz 6.642 Mbytes 2015-10-30T22:44:57Z
         KTBW20130725_183854_V06.gz 6.626 Mbytes 2015-10-30T22:44:55Z
         KTBW20130725_183413_V06.gz 6.666 Mbytes 2015-10-30T22:44:54Z
         KTBW20130725_182933_V06.gz 6.626 Mbytes 2015-10-30T22:44:52Z
         KTBW20130725_182453_V06.gz 6.610 Mbytes 2015-10-30T22:44:51Z
         KTBW20130725_182012_V06.gz 6.615 Mbytes 2015-10-30T22:44:50Z
         KTBW20130725_181532_V06.gz 6.537 Mbytes 2015-10-30T22:44:48Z
         KTBW20130725_181051_V06.gz 6.503 Mbytes 2015-10-30T22:44:47Z
         KTBW20130725_180611_V06.gz 6.502 Mbytes 2015-10-30T22:44:46Z
         KTBW20130725_180131_V06.gz 6.429 Mbytes 2015-10-30T22:44:44Z
         KTBW20130725_175651_V06.gz 6.365 Mbytes 2015-10-27T21:26:33Z
         KTBW20130725_175210_V06.gz 6.309 Mbytes 2015-10-27T21:26:31Z
         KTBW20130725_174730_V06.gz 6.287 Mbytes 2015-10-27T21:26:30Z
         KTBW20130725_174249_V06.gz 6.303 Mbytes 2015-10-27T21:26:29Z
         KTBW20130725_173808_V06.gz 6.272 Mbytes 2015-10-27T21:26:28Z
         KTBW20130725_173328_V06.gz 6.257 Mbytes 2015-10-27T21:26:26Z
         KTBW20130725_172847_V06.gz 6.233 Mbytes 2015-10-27T21:26:25Z
         KTBW20130725_172406_V06.gz 6.243 Mbytes 2015-10-27T21:26:24Z
         KTBW20130725_171926_V06.gz 6.221 Mbytes 2015-10-27T21:26:22Z
         KTBW20130725_171445_V06.gz 6.134 Mbytes 2015-10-27T21:26:21Z
         KTBW20130725_171005_V06.gz 6.127 Mbytes 2015-10-27T21:26:20Z
         KTBW20130725_170525_V06.gz 6.156 Mbytes 2015-10-27T21:26:18Z
         KTBW20130725_170043_V06.gz 6.195 Mbytes 2015-10-27T21:26:17Z
         KTBW20130725_165603_V06.gz 6.244 Mbytes 2015-10-30T22:06:01Z
         KTBW20130725_165123_V06.gz 6.277 Mbytes 2015-10-30T22:06:00Z
         KTBW20130725_164642_V06.gz 6.326 Mbytes 2015-10-30T22:05:58Z
         KTBW20130725_164202_V06.gz 6.367 Mbytes 2015-10-30T22:05:57Z
         KTBW20130725_163721_V06.gz 6.398 Mbytes 2015-10-30T22:05:55Z
         KTBW20130725_163240_V06.gz 6.384 Mbytes 2015-10-30T22:05:54Z
         KTBW20130725_162800_V06.gz 6.420 Mbytes 2015-10-30T22:05:53Z
         KTBW20130725_162319_V06.gz 6.503 Mbytes 2015-10-30T22:05:51Z
         KTBW20130725_161839_V06.gz 6.527 Mbytes 2015-10-30T22:05:49Z
         KTBW20130725_161359_V06.gz 6.585 Mbytes 2015-10-30T22:05:48Z
         KTBW20130725_160918_V06.gz 6.661 Mbytes 2015-10-30T22:05:47Z
         KTBW20130725_160438_V06.gz 6.766 Mbytes 2015-10-30T22:05:45Z
         KTBW20130725_155958_V06.gz 6.832 Mbytes 2015-10-30T18:58:12Z
         KTBW20130725_155516_V06.gz 6.890 Mbytes 2015-10-30T18:58:11Z
         KTBW20130725_155035_V06.gz 6.934 Mbytes 2015-10-30T18:58:10Z
         KTBW20130725_154554_V06.gz 6.985 Mbytes 2015-10-30T18:58:08Z
         KTBW20130725_154113_V06.gz 7.006 Mbytes 2015-10-30T18:58:07Z
         KTBW20130725_153633_V06.gz 7.019 Mbytes 2015-10-30T18:58:05Z
         KTBW20130725_153152_V06.gz 7.021 Mbytes 2015-10-30T18:58:04Z
         KTBW20130725_152712_V06.gz 7.060 Mbytes 2015-10-30T18:58:02Z
         KTBW20130725_152231_V06.gz 7.069 Mbytes 2015-10-30T18:58:01Z
         KTBW20130725_151750_V06.gz 7.054 Mbytes 2015-10-30T18:58:00Z
         KTBW20130725_151310_V06.gz 7.067 Mbytes 2015-10-30T18:57:58Z
         KTBW20130725_150830_V06.gz 7.076 Mbytes 2015-10-30T18:57:57Z
         KTBW20130725_150348_V06.gz 7.052 Mbytes 2015-10-30T18:57:55Z
         KTBW20130725_145908_V06.gz 7.012 Mbytes 2015-10-25T10:35:36Z
         KTBW20130725_145428_V06.gz 7.013 Mbytes 2015-10-25T10:35:35Z
         KTBW20130725_144947_V06.gz 6.991 Mbytes 2015-10-25T10:35:33Z
         KTBW20130725_144506_V06.gz 6.980 Mbytes 2015-10-25T10:35:32Z
         KTBW20130725_143822_V06.gz 6.928 Mbytes 2015-10-25T10:35:30Z
         KTBW20130725_143342_V06.gz 6.881 Mbytes 2015-10-25T10:35:29Z
         KTBW20130725_142901_V06.gz 6.830 Mbytes 2015-10-25T10:35:28Z
         KTBW20130725_142420_V06.gz 6.768 Mbytes 2015-10-25T10:35:26Z
         KTBW20130725_141940_V06.gz 6.721 Mbytes 2015-10-25T10:35:25Z
         KTBW20130725_141500_V06.gz 6.694 Mbytes 2015-10-25T10:35:23Z
         KTBW20130725_141018_V06.gz 6.648 Mbytes 2015-10-25T10:35:22Z
         KTBW20130725_140538_V06.gz 6.596 Mbytes 2015-10-25T10:35:21Z
         KTBW20130725_140057_V06.gz 6.546 Mbytes 2015-10-25T10:35:19Z
         KTBW20130725_135616_V06.gz 6.518 Mbytes 2015-10-23T08:21:53Z
         KTBW20130725_135136_V06.gz 6.474 Mbytes 2015-10-23T08:21:52Z
         KTBW20130725_134654_V06.gz 6.412 Mbytes 2015-10-23T08:21:51Z
         KTBW20130725_134214_V06.gz 6.408 Mbytes 2015-10-23T08:21:49Z
         KTBW20130725_133734_V06.gz 6.411 Mbytes 2015-10-23T08:21:48Z
         KTBW20130725_133253_V06.gz 6.417 Mbytes 2015-10-23T08:21:47Z
         KTBW20130725_132813_V06.gz 6.429 Mbytes 2015-10-23T08:21:45Z
         KTBW20130725_132332_V06.gz 6.474 Mbytes 2015-10-23T08:21:44Z
         KTBW20130725_131851_V06.gz 6.504 Mbytes 2015-10-23T08:21:42Z
         KTBW20130725_131411_V06.gz 6.531 Mbytes 2015-10-23T08:21:41Z
         KTBW20130725_130931_V06.gz 6.558 Mbytes 2015-10-23T08:21:40Z
         KTBW20130725_130450_V06.gz 6.624 Mbytes 2015-10-23T08:21:38Z
         KTBW20130725_130010_V06.gz 6.644 Mbytes 2015-10-23T08:21:37Z
         KTBW20130725_125530_V06.gz 6.684 Mbytes 2015-10-30T13:18:47Z
         KTBW20130725_125048_V06.gz 6.715 Mbytes 2015-10-30T13:18:46Z
         KTBW20130725_124608_V06.gz 6.766 Mbytes 2015-10-30T13:18:44Z
         KTBW20130725_124127_V06.gz 6.801 Mbytes 2015-10-30T13:18:43Z
         KTBW20130725_123647_V06.gz 6.809 Mbytes 2015-10-30T13:18:41Z
         KTBW20130725_123207_V06.gz 6.806 Mbytes 2015-10-30T13:18:40Z
         KTBW20130725_122725_V06.gz 6.816 Mbytes 2015-10-30T13:18:38Z
         KTBW20130725_122245_V06.gz 6.824 Mbytes 2015-10-30T13:18:37Z
         KTBW20130725_121805_V06.gz 6.823 Mbytes 2015-10-30T13:18:36Z
         KTBW20130725_121325_V06.gz 6.838 Mbytes 2015-10-30T13:18:34Z
         KTBW20130725_120844_V06.gz 6.839 Mbytes 2015-10-30T13:18:33Z
         KTBW20130725_120404_V06.gz 6.866 Mbytes 2015-10-30T13:18:31Z
         KTBW20130725_115922_V06.gz 6.868 Mbytes 2015-10-30T14:19:57Z
         KTBW20130725_115442_V06.gz 6.872 Mbytes 2015-10-30T14:19:55Z
         KTBW20130725_115001_V06.gz 6.871 Mbytes 2015-10-30T14:19:54Z
         KTBW20130725_114519_V06.gz 6.857 Mbytes 2015-10-30T14:19:53Z
         KTBW20130725_114038_V06.gz 6.832 Mbytes 2015-10-30T14:19:51Z
         KTBW20130725_113558_V06.gz 6.824 Mbytes 2015-10-30T14:19:49Z
         KTBW20130725_113117_V06.gz 6.807 Mbytes 2015-10-30T14:19:48Z
         KTBW20130725_112637_V06.gz 6.780 Mbytes 2015-10-30T14:19:47Z
         KTBW20130725_112156_V06.gz 6.752 Mbytes 2015-10-30T14:19:45Z
         KTBW20130725_111715_V06.gz 6.770 Mbytes 2015-10-30T14:19:44Z
         KTBW20130725_111235_V06.gz 6.749 Mbytes 2015-10-30T14:19:42Z
         KTBW20130725_110755_V06.gz 6.714 Mbytes 2015-10-30T14:19:41Z
         KTBW20130725_110313_V06.gz 6.689 Mbytes 2015-10-30T14:19:40Z
         KTBW20130725_105833_V06.gz 6.685 Mbytes 2015-10-30T15:32:30Z
         KTBW20130725_105352_V06.gz 6.651 Mbytes 2015-10-30T15:32:28Z
         KTBW20130725_104912_V06.gz 6.526 Mbytes 2015-10-30T15:32:27Z
         KTBW20130725_104431_V06.gz 6.392 Mbytes 2015-10-30T15:32:26Z
         KTBW20130725_103949_V06.gz 6.260 Mbytes 2015-10-30T15:32:24Z
         KTBW20130725_103508_V06.gz 6.148 Mbytes 2015-10-30T15:32:22Z
         KTBW20130725_103027_V06.gz 6.036 Mbytes 2015-10-30T15:32:21Z
         KTBW20130725_102547_V06.gz 6.015 Mbytes 2015-10-30T15:32:19Z
         KTBW20130725_102107_V06.gz 5.924 Mbytes 2015-10-30T15:32:18Z
         KTBW20130725_101627_V06.gz 5.813 Mbytes 2015-10-30T15:32:17Z
         KTBW20130725_101146_V06.gz 5.664 Mbytes 2015-10-30T15:32:15Z
         KTBW20130725_100706_V06.gz 5.546 Mbytes 2015-10-30T15:32:14Z
         KTBW20130725_100225_V06.gz 5.430 Mbytes 2015-10-30T15:32:13Z
         KTBW20130725_095744_V06.gz 5.322 Mbytes 2015-10-29T17:15:27Z
         KTBW20130725_095304_V06.gz 5.232 Mbytes 2015-10-29T17:15:25Z
         KTBW20130725_094823_V06.gz 5.147 Mbytes 2015-10-29T17:15:24Z
         KTBW20130725_094343_V06.gz 5.069 Mbytes 2015-10-29T17:15:23Z
         KTBW20130725_093903_V06.gz 5.007 Mbytes 2015-10-29T17:15:22Z
         KTBW20130725_093421_V06.gz 4.921 Mbytes 2015-10-29T17:15:20Z
         KTBW20130725_092940_V06.gz 4.837 Mbytes 2015-10-29T17:15:19Z
         KTBW20130725_092459_V06.gz 4.769 Mbytes 2015-10-29T17:15:18Z
         KTBW20130725_092019_V06.gz 4.710 Mbytes 2015-10-29T17:15:16Z
         KTBW20130725_091538_V06.gz 4.623 Mbytes 2015-10-29T17:15:15Z
         KTBW20130725_091057_V06.gz 4.550 Mbytes 2015-10-29T17:15:13Z
         KTBW20130725_090617_V06.gz 4.476 Mbytes 2015-10-29T17:15:12Z
         KTBW20130725_090137_V06.gz 4.409 Mbytes 2015-10-29T17:15:11Z
         KTBW20130725_085655_V06.gz 4.376 Mbytes 2015-10-30T23:51:49Z
         KTBW20130725_085214_V06.gz 4.323 Mbytes 2015-10-30T23:51:48Z
         KTBW20130725_084733_V06.gz 4.287 Mbytes 2015-10-30T23:51:46Z
         KTBW20130725_084252_V06.gz 4.272 Mbytes 2015-10-30T23:51:45Z
         KTBW20130725_083811_V06.gz 4.249 Mbytes 2015-10-30T23:51:44Z
         KTBW20130725_083331_V06.gz 4.248 Mbytes 2015-10-30T23:51:43Z
         KTBW20130725_082849_V06.gz 4.206 Mbytes 2015-10-30T23:51:41Z
         KTBW20130725_082408_V06.gz 4.164 Mbytes 2015-10-30T23:51:40Z
         KTBW20130725_081926_V06.gz 4.164 Mbytes 2015-10-30T23:51:39Z
         KTBW20130725_081446_V06.gz 4.140 Mbytes 2015-10-30T23:51:38Z
         KTBW20130725_081006_V06.gz 4.117 Mbytes 2015-10-30T23:51:36Z
         KTBW20130725_080525_V06.gz 4.083 Mbytes 2015-10-30T23:51:35Z
         KTBW20130725_080043_V06.gz 4.061 Mbytes 2015-10-30T23:51:34Z
         KTBW20130725_075603_V06.gz 4.031 Mbytes 2015-10-30T16:05:52Z
         KTBW20130725_075122_V06.gz 4.006 Mbytes 2015-10-30T16:05:51Z
         KTBW20130725_074641_V06.gz 3.955 Mbytes 2015-10-30T16:05:50Z
         KTBW20130725_074201_V06.gz 3.933 Mbytes 2015-10-30T16:05:48Z
         KTBW20130725_073719_V06.gz 3.923 Mbytes 2015-10-30T16:05:47Z
         KTBW20130725_073238_V06.gz 3.898 Mbytes 2015-10-30T16:05:46Z
         KTBW20130725_072758_V06.gz 3.891 Mbytes 2015-10-30T16:05:44Z
         KTBW20130725_072317_V06.gz 3.871 Mbytes 2015-10-30T16:05:43Z
         KTBW20130725_071836_V06.gz 3.851 Mbytes 2015-10-30T16:05:42Z
         KTBW20130725_071355_V06.gz 3.793 Mbytes 2015-10-30T16:05:41Z
         KTBW20130725_070913_V06.gz 3.777 Mbytes 2015-10-30T16:05:40Z
         KTBW20130725_070433_V06.gz 3.775 Mbytes 2015-10-30T16:05:38Z
         KTBW20130725_065952_V06.gz 3.747 Mbytes 2015-10-21T21:34:22Z
         KTBW20130725_065510_V06.gz 3.718 Mbytes 2015-10-21T21:34:20Z
         KTBW20130725_065028_V06.gz 3.705 Mbytes 2015-10-21T21:34:19Z
         KTBW20130725_064047_V06.gz 2.185 Mbytes 2015-10-21T21:34:18Z
         KTBW20130725_062854_V06.gz 2.176 Mbytes 2015-10-21T21:34:17Z
         KTBW20130725_061915_V06.gz 2.148 Mbytes 2015-10-21T21:34:16Z
         KTBW20130725_060935_V06.gz 2.145 Mbytes 2015-10-21T21:34:14Z
         KTBW20130725_055955_V06.gz 2.118 Mbytes 2015-10-30T14:11:53Z
         KTBW20130725_055015_V06.gz 2.119 Mbytes 2015-10-30T14:11:52Z
         KTBW20130725_054036_V06.gz 2.122 Mbytes 2015-10-30T14:11:51Z
         KTBW20130725_053056_V06.gz 2.143 Mbytes 2015-10-30T14:11:50Z
         KTBW20130725_052116_V06.gz 2.168 Mbytes 2015-10-30T14:11:48Z
         KTBW20130725_051137_V06.gz 2.222 Mbytes 2015-10-30T14:11:47Z
         KTBW20130725_050657_V06.gz 3.751 Mbytes 2015-10-30T14:11:46Z
         KTBW20130725_050216_V06.gz 3.777 Mbytes 2015-10-30T14:11:45Z
         KTBW20130725_045736_V06.gz 3.795 Mbytes 2015-10-22T12:37:14Z
         KTBW20130725_045256_V06.gz 3.809 Mbytes 2015-10-22T12:37:13Z
         KTBW20130725_044815_V06.gz 3.803 Mbytes 2015-10-22T12:37:12Z
         KTBW20130725_044335_V06.gz 3.827 Mbytes 2015-10-22T12:37:11Z
         KTBW20130725_043855_V06.gz 3.841 Mbytes 2015-10-22T12:37:09Z
         KTBW20130725_043413_V06.gz 3.891 Mbytes 2015-10-22T12:37:08Z
         KTBW20130725_042933_V06.gz 3.928 Mbytes 2015-10-22T12:37:07Z
         KTBW20130725_042453_V06.gz 3.950 Mbytes 2015-10-22T12:37:06Z
         KTBW20130725_042011_V06.gz 3.972 Mbytes 2015-10-22T12:37:05Z
         KTBW20130725_041531_V06.gz 4.013 Mbytes 2015-10-22T12:37:03Z
         KTBW20130725_041051_V06.gz 4.078 Mbytes 2015-10-22T12:37:01Z
         KTBW20130725_040610_V06.gz 4.120 Mbytes 2015-10-22T12:37:00Z
         KTBW20130725_040130_V06.gz 4.176 Mbytes 2015-10-22T12:36:58Z
         KTBW20130725_035649_V06.gz 4.245 Mbytes 2015-10-30T13:01:33Z
         KTBW20130725_035209_V06.gz 4.327 Mbytes 2015-10-30T13:01:32Z
         KTBW20130725_034729_V06.gz 4.353 Mbytes 2015-10-30T13:01:31Z
         KTBW20130725_034249_V06.gz 4.386 Mbytes 2015-10-30T13:01:30Z
         KTBW20130725_033808_V06.gz 4.412 Mbytes 2015-10-30T13:01:28Z
         KTBW20130725_033328_V06.gz 4.438 Mbytes 2015-10-30T13:01:27Z
         KTBW20130725_032847_V06.gz 4.451 Mbytes 2015-10-30T13:01:26Z
         KTBW20130725_032407_V06.gz 4.436 Mbytes 2015-10-30T13:01:24Z
         KTBW20130725_031927_V06.gz 4.447 Mbytes 2015-10-30T13:01:23Z
         KTBW20130725_031445_V06.gz 4.416 Mbytes 2015-10-30T13:01:22Z
         KTBW20130725_031005_V06.gz 4.558 Mbytes 2015-10-30T13:01:21Z
         KTBW20130725_030524_V06.gz 4.594 Mbytes 2015-10-30T13:01:19Z
         KTBW20130725_030044_V06.gz 4.629 Mbytes 2015-10-30T13:01:17Z
         KTBW20130725_025604_V06.gz 4.642 Mbytes 2015-10-28T11:20:27Z
         KTBW20130725_025123_V06.gz 4.668 Mbytes 2015-10-28T11:20:26Z
         KTBW20130725_024642_V06.gz 4.695 Mbytes 2015-10-28T11:20:25Z
         KTBW20130725_024202_V06.gz 4.736 Mbytes 2015-10-28T11:20:24Z
         KTBW20130725_023721_V06.gz 4.780 Mbytes 2015-10-28T11:20:22Z
         KTBW20130725_023240_V06.gz 4.790 Mbytes 2015-10-28T11:20:21Z
         KTBW20130725_022759_V06.gz 4.821 Mbytes 2015-10-28T11:20:20Z
         KTBW20130725_022318_V06.gz 4.838 Mbytes 2015-10-28T11:20:18Z
         KTBW20130725_021838_V06.gz 4.864 Mbytes 2015-10-28T11:20:17Z
         KTBW20130725_021358_V06.gz 4.896 Mbytes 2015-10-28T11:20:16Z
         KTBW20130725_020917_V06.gz 4.902 Mbytes 2015-10-28T11:20:14Z
         KTBW20130725_020437_V06.gz 4.951 Mbytes 2015-10-28T11:20:13Z
         KTBW20130725_015957_V06.gz 4.945 Mbytes 2015-10-23T11:11:02Z
         KTBW20130725_015517_V06.gz 4.904 Mbytes 2015-10-23T11:11:01Z
         KTBW20130725_015037_V06.gz 4.916 Mbytes 2015-10-23T11:11:00Z
         KTBW20130725_014555_V06.gz 4.944 Mbytes 2015-10-23T11:10:58Z
         KTBW20130725_014115_V06.gz 4.928 Mbytes 2015-10-23T11:10:57Z
         KTBW20130725_013635_V06.gz 4.884 Mbytes 2015-10-23T11:10:56Z
         KTBW20130725_013154_V06.gz 4.859 Mbytes 2015-10-23T11:10:55Z
         KTBW20130725_012714_V06.gz 4.809 Mbytes 2015-10-23T11:10:53Z
         KTBW20130725_012234_V06.gz 4.752 Mbytes 2015-10-23T11:10:52Z
         KTBW20130725_011754_V06.gz 4.670 Mbytes 2015-10-23T11:10:51Z
         KTBW20130725_011313_V06.gz 4.580 Mbytes 2015-10-23T11:10:49Z
         KTBW20130725_010833_V06.gz 4.500 Mbytes 2015-10-23T11:10:48Z
         KTBW20130725_010352_V06.gz 4.436 Mbytes 2015-10-23T11:10:47Z
         KTBW20130725_005912_V06.gz 4.365 Mbytes 2015-10-29T20:25:41Z
         KTBW20130725_005432_V06.gz 4.356 Mbytes 2015-10-29T20:25:39Z
         KTBW20130725_004951_V06.gz 4.331 Mbytes 2015-10-29T20:25:38Z
         KTBW20130725_004510_V06.gz 4.291 Mbytes 2015-10-29T20:25:36Z
         KTBW20130725_004031_V06.gz 4.254 Mbytes 2015-10-29T20:25:35Z
         KTBW20130725_003551_V06.gz 4.182 Mbytes 2015-10-29T20:25:34Z
         KTBW20130725_003111_V06.gz 4.046 Mbytes 2015-10-29T20:25:33Z
         KTBW20130725_002630_V06.gz 3.987 Mbytes 2015-10-29T20:25:32Z
         KTBW20130725_002150_V06.gz 4.073 Mbytes 2015-10-29T20:25:30Z
         KTBW20130725_001709_V06.gz 4.211 Mbytes 2015-10-29T20:25:29Z
         KTBW20130725_001228_V06.gz 4.249 Mbytes 2015-10-29T20:25:28Z
         KTBW20130725_000748_V06.gz 4.272 Mbytes 2015-10-29T20:25:26Z
         KTBW20130725_000308_V06.gz 4.299 Mbytes 2015-10-29T20:25:25Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation