TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/09/03/KLNX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KLNX   --
         KLNX20130903_235713_V06.gz 4.260 Mbytes 2015-10-24T14:46:20Z
         KLNX20130903_235234_V06.gz 4.352 Mbytes 2015-10-24T14:46:19Z
         KLNX20130903_234752_V06.gz 4.439 Mbytes 2015-10-24T14:46:17Z
         KLNX20130903_234313_V06.gz 4.587 Mbytes 2015-10-24T14:46:16Z
         KLNX20130903_233833_V06.gz 4.706 Mbytes 2015-10-24T14:46:15Z
         KLNX20130903_233354_V06.gz 4.866 Mbytes 2015-10-24T14:46:13Z
         KLNX20130903_232915_V06.gz 4.990 Mbytes 2015-10-24T14:46:12Z
         KLNX20130903_232436_V06.gz 5.145 Mbytes 2015-10-24T14:46:11Z
         KLNX20130903_231956_V06.gz 5.319 Mbytes 2015-10-24T14:46:10Z
         KLNX20130903_231517_V06.gz 5.487 Mbytes 2015-10-24T14:46:08Z
         KLNX20130903_231038_V06.gz 5.607 Mbytes 2015-10-24T14:46:07Z
         KLNX20130903_230558_V06.gz 5.792 Mbytes 2015-10-24T14:46:05Z
         KLNX20130903_230119_V06.gz 5.967 Mbytes 2015-10-24T14:46:04Z
         KLNX20130903_225641_V06.gz 6.120 Mbytes 2015-10-30T06:10:30Z
         KLNX20130903_225159_V06.gz 6.288 Mbytes 2015-10-30T06:10:29Z
         KLNX20130903_224720_V06.gz 6.464 Mbytes 2015-10-30T06:10:27Z
         KLNX20130903_224241_V06.gz 6.641 Mbytes 2015-10-30T06:10:26Z
         KLNX20130903_223801_V06.gz 6.769 Mbytes 2015-10-30T06:10:25Z
         KLNX20130903_223321_V06.gz 6.899 Mbytes 2015-10-30T06:10:23Z
         KLNX20130903_222841_V06.gz 7.002 Mbytes 2015-10-30T06:10:22Z
         KLNX20130903_222402_V06.gz 7.141 Mbytes 2015-10-30T06:10:20Z
         KLNX20130903_221922_V06.gz 7.229 Mbytes 2015-10-30T06:10:18Z
         KLNX20130903_221443_V06.gz 7.343 Mbytes 2015-10-30T06:10:17Z
         KLNX20130903_221003_V06.gz 7.405 Mbytes 2015-10-30T06:10:15Z
         KLNX20130903_220523_V06.gz 7.503 Mbytes 2015-10-30T06:10:14Z
         KLNX20130903_220044_V06.gz 7.555 Mbytes 2015-10-30T06:10:11Z
         KLNX20130903_215605_V06.gz 7.622 Mbytes 2015-10-24T22:00:57Z
         KLNX20130903_215124_V06.gz 7.634 Mbytes 2015-10-24T22:00:55Z
         KLNX20130903_214645_V06.gz 7.687 Mbytes 2015-10-24T22:00:54Z
         KLNX20130903_214204_V06.gz 7.712 Mbytes 2015-10-24T22:00:52Z
         KLNX20130903_213723_V06.gz 7.738 Mbytes 2015-10-24T22:00:51Z
         KLNX20130903_213244_V06.gz 7.744 Mbytes 2015-10-24T22:00:49Z
         KLNX20130903_212804_V06.gz 7.760 Mbytes 2015-10-24T22:00:48Z
         KLNX20130903_212324_V06.gz 7.752 Mbytes 2015-10-24T22:00:47Z
         KLNX20130903_211842_V06.gz 7.760 Mbytes 2015-10-24T22:00:45Z
         KLNX20130903_211400_V06.gz 7.751 Mbytes 2015-10-24T22:00:44Z
         KLNX20130903_210920_V06.gz 7.749 Mbytes 2015-10-24T22:00:42Z
         KLNX20130903_210439_V06.gz 7.734 Mbytes 2015-10-24T22:00:41Z
         KLNX20130903_205959_V06.gz 7.692 Mbytes 2015-10-30T03:37:37Z
         KLNX20130903_205519_V06.gz 7.656 Mbytes 2015-10-30T03:37:35Z
         KLNX20130903_205038_V06.gz 7.592 Mbytes 2015-10-30T03:37:34Z
         KLNX20130903_204557_V06.gz 7.595 Mbytes 2015-10-30T03:37:32Z
         KLNX20130903_204117_V06.gz 7.526 Mbytes 2015-10-30T03:37:31Z
         KLNX20130903_203635_V06.gz 7.485 Mbytes 2015-10-30T03:37:29Z
         KLNX20130903_203152_V06.gz 7.453 Mbytes 2015-10-30T03:37:28Z
         KLNX20130903_202711_V06.gz 7.418 Mbytes 2015-10-30T03:37:26Z
         KLNX20130903_202227_V06.gz 7.359 Mbytes 2015-10-30T03:37:25Z
         KLNX20130903_201746_V06.gz 7.287 Mbytes 2015-10-30T03:37:24Z
         KLNX20130903_201305_V06.gz 7.222 Mbytes 2015-10-30T03:37:22Z
         KLNX20130903_200824_V06.gz 7.142 Mbytes 2015-10-30T03:37:21Z
         KLNX20130903_200341_V06.gz 7.056 Mbytes 2015-10-30T03:37:19Z
         KLNX20130903_195359_V06.gz 4.371 Mbytes 2015-10-30T01:08:42Z
         KLNX20130903_194417_V06.gz 4.294 Mbytes 2015-10-30T01:08:41Z
         KLNX20130903_193436_V06.gz 4.214 Mbytes 2015-10-30T01:08:39Z
         KLNX20130903_192455_V06.gz 4.140 Mbytes 2015-10-30T01:08:38Z
         KLNX20130903_191513_V06.gz 4.029 Mbytes 2015-10-30T01:08:37Z
         KLNX20130903_190317_V06.gz 3.940 Mbytes 2015-10-30T01:08:36Z
         KLNX20130903_185336_V06.gz 3.849 Mbytes 2015-10-22T23:34:14Z
         KLNX20130903_184354_V06.gz 3.766 Mbytes 2015-10-22T23:34:12Z
         KLNX20130903_183413_V06.gz 3.638 Mbytes 2015-10-22T23:34:11Z
         KLNX20130903_182431_V06.gz 3.496 Mbytes 2015-10-22T23:34:10Z
         KLNX20130903_181449_V06.gz 3.370 Mbytes 2015-10-22T23:34:09Z
         KLNX20130903_180508_V06.gz 3.246 Mbytes 2015-10-22T23:34:07Z
         KLNX20130903_175527_V06.gz 3.155 Mbytes 2015-10-30T06:14:41Z
         KLNX20130903_174545_V06.gz 3.084 Mbytes 2015-10-30T06:14:40Z
         KLNX20130903_173603_V06.gz 3.035 Mbytes 2015-10-30T06:14:39Z
         KLNX20130903_172621_V06.gz 3.018 Mbytes 2015-10-30T06:14:38Z
         KLNX20130903_171639_V06.gz 3.046 Mbytes 2015-10-30T06:14:37Z
         KLNX20130903_170657_V06.gz 3.090 Mbytes 2015-10-30T06:14:35Z
         KLNX20130903_165715_V06.gz 3.158 Mbytes 2015-10-30T04:03:12Z
         KLNX20130903_164734_V06.gz 3.222 Mbytes 2015-10-30T04:03:10Z
         KLNX20130903_163752_V06.gz 3.255 Mbytes 2015-10-30T04:03:09Z
         KLNX20130903_162811_V06.gz 3.281 Mbytes 2015-10-30T04:03:07Z
         KLNX20130903_161829_V06.gz 3.305 Mbytes 2015-10-30T04:03:06Z
         KLNX20130903_160847_V06.gz 3.339 Mbytes 2015-10-30T04:03:05Z
         KLNX20130903_155905_V06.gz 3.396 Mbytes 2015-10-29T21:32:20Z
         KLNX20130903_154923_V06.gz 3.449 Mbytes 2015-10-29T21:32:19Z
         KLNX20130903_153940_V06.gz 3.507 Mbytes 2015-10-29T21:32:18Z
         KLNX20130903_152959_V06.gz 3.551 Mbytes 2015-10-29T21:32:16Z
         KLNX20130903_152017_V06.gz 3.610 Mbytes 2015-10-29T21:32:15Z
         KLNX20130903_151035_V06.gz 3.671 Mbytes 2015-10-29T21:32:14Z
         KLNX20130903_150052_V06.gz 3.765 Mbytes 2015-10-29T21:32:12Z
         KLNX20130903_145110_V06.gz 3.830 Mbytes 2015-10-23T10:57:51Z
         KLNX20130903_144129_V06.gz 3.907 Mbytes 2015-10-23T10:57:50Z
         KLNX20130903_143147_V06.gz 3.983 Mbytes 2015-10-23T10:57:49Z
         KLNX20130903_142205_V06.gz 4.046 Mbytes 2015-10-23T10:57:48Z
         KLNX20130903_141223_V06.gz 4.139 Mbytes 2015-10-23T10:57:46Z
         KLNX20130903_140241_V06.gz 4.213 Mbytes 2015-10-23T10:57:45Z
         KLNX20130903_135258_V06.gz 4.257 Mbytes 2015-10-26T19:23:38Z
         KLNX20130903_134317_V06.gz 4.298 Mbytes 2015-10-26T19:23:37Z
         KLNX20130903_133335_V06.gz 4.350 Mbytes 2015-10-26T19:23:36Z
         KLNX20130903_132351_V06.gz 4.345 Mbytes 2015-10-26T19:23:34Z
         KLNX20130903_131409_V06.gz 4.338 Mbytes 2015-10-26T19:23:33Z
         KLNX20130903_130426_V06.gz 4.353 Mbytes 2015-10-26T19:23:32Z
         KLNX20130903_125444_V06.gz 3.658 Mbytes 2015-10-23T07:27:31Z
         KLNX20130903_124507_V06.gz 3.978 Mbytes 2015-10-23T07:27:30Z
         KLNX20130903_123525_V06.gz 4.415 Mbytes 2015-10-23T07:27:29Z
         KLNX20130903_122543_V06.gz 4.464 Mbytes 2015-10-23T07:27:27Z
         KLNX20130903_121602_V06.gz 4.504 Mbytes 2015-10-23T07:27:26Z
         KLNX20130903_120620_V06.gz 4.139 Mbytes 2015-10-23T07:27:25Z
         KLNX20130903_115638_V06.gz 3.315 Mbytes 2015-10-30T01:04:10Z
         KLNX20130903_114656_V06.gz 2.695 Mbytes 2015-10-30T01:04:09Z
         KLNX20130903_113713_V06.gz 2.866 Mbytes 2015-10-30T01:04:07Z
         KLNX20130903_112731_V06.gz 3.019 Mbytes 2015-10-30T01:04:06Z
         KLNX20130903_111749_V06.gz 3.067 Mbytes 2015-10-30T01:04:05Z
         KLNX20130903_110807_V06.gz 3.112 Mbytes 2015-10-30T01:04:04Z
         KLNX20130903_105611_V06.gz 3.196 Mbytes 2015-10-29T23:02:39Z
         KLNX20130903_104628_V06.gz 3.243 Mbytes 2015-10-29T23:02:38Z
         KLNX20130903_103646_V06.gz 3.235 Mbytes 2015-10-29T23:02:37Z
         KLNX20130903_102704_V06.gz 3.243 Mbytes 2015-10-29T23:02:36Z
         KLNX20130903_101722_V06.gz 3.262 Mbytes 2015-10-29T23:02:34Z
         KLNX20130903_100740_V06.gz 3.268 Mbytes 2015-10-29T23:02:33Z
         KLNX20130903_095759_V06.gz 3.254 Mbytes 2015-10-26T16:55:10Z
         KLNX20130903_094817_V06.gz 3.241 Mbytes 2015-10-26T16:55:09Z
         KLNX20130903_093835_V06.gz 3.217 Mbytes 2015-10-26T16:55:07Z
         KLNX20130903_092853_V06.gz 3.195 Mbytes 2015-10-26T16:55:06Z
         KLNX20130903_091910_V06.gz 3.183 Mbytes 2015-10-26T16:55:05Z
         KLNX20130903_090928_V06.gz 3.163 Mbytes 2015-10-26T16:55:04Z
         KLNX20130903_085946_V06.gz 3.164 Mbytes 2015-10-30T06:15:06Z
         KLNX20130903_085005_V06.gz 3.173 Mbytes 2015-10-30T06:15:05Z
         KLNX20130903_084023_V06.gz 3.157 Mbytes 2015-10-30T06:15:04Z
         KLNX20130903_083042_V06.gz 3.152 Mbytes 2015-10-30T06:15:03Z
         KLNX20130903_082100_V06.gz 3.155 Mbytes 2015-10-30T06:15:02Z
         KLNX20130903_081119_V06.gz 3.161 Mbytes 2015-10-30T06:15:00Z
         KLNX20130903_080138_V06.gz 3.161 Mbytes 2015-10-30T06:14:59Z
         KLNX20130903_075156_V06.gz 3.195 Mbytes 2015-10-29T23:38:41Z
         KLNX20130903_074214_V06.gz 3.202 Mbytes 2015-10-29T23:38:39Z
         KLNX20130903_073233_V06.gz 3.217 Mbytes 2015-10-29T23:38:38Z
         KLNX20130903_072251_V06.gz 3.245 Mbytes 2015-10-29T23:38:37Z
         KLNX20130903_071309_V06.gz 3.253 Mbytes 2015-10-29T23:38:36Z
         KLNX20130903_070328_V06.gz 3.261 Mbytes 2015-10-29T23:38:35Z
         KLNX20130903_065347_V06.gz 3.272 Mbytes 2015-10-22T03:09:09Z
         KLNX20130903_064405_V06.gz 3.276 Mbytes 2015-10-22T03:09:08Z
         KLNX20130903_063424_V06.gz 3.278 Mbytes 2015-10-22T03:09:07Z
         KLNX20130903_062443_V06.gz 3.282 Mbytes 2015-10-22T03:09:05Z
         KLNX20130903_061501_V06.gz 3.282 Mbytes 2015-10-22T03:09:04Z
         KLNX20130903_060520_V06.gz 3.281 Mbytes 2015-10-22T03:09:03Z
         KLNX20130903_055538_V06.gz 3.268 Mbytes 2015-10-24T01:39:40Z
         KLNX20130903_054557_V06.gz 3.263 Mbytes 2015-10-24T01:39:38Z
         KLNX20130903_053615_V06.gz 3.256 Mbytes 2015-10-24T01:39:37Z
         KLNX20130903_052634_V06.gz 3.268 Mbytes 2015-10-24T01:39:36Z
         KLNX20130903_051654_V06.gz 3.275 Mbytes 2015-10-24T01:39:35Z
         KLNX20130903_050713_V06.gz 3.290 Mbytes 2015-10-24T01:39:34Z
         KLNX20130903_045731_V06.gz 3.304 Mbytes 2015-10-26T08:03:43Z
         KLNX20130903_044750_V06.gz 3.290 Mbytes 2015-10-26T08:03:42Z
         KLNX20130903_043808_V06.gz 3.286 Mbytes 2015-10-26T08:03:41Z
         KLNX20130903_042828_V06.gz 3.270 Mbytes 2015-10-26T08:03:39Z
         KLNX20130903_041847_V06.gz 3.270 Mbytes 2015-10-26T08:03:38Z
         KLNX20130903_040906_V06.gz 3.256 Mbytes 2015-10-26T08:03:37Z
         KLNX20130903_035924_V06.gz 3.245 Mbytes 2015-10-30T07:17:19Z
         KLNX20130903_034943_V06.gz 3.237 Mbytes 2015-10-30T07:17:18Z
         KLNX20130903_034001_V06.gz 3.224 Mbytes 2015-10-30T07:17:16Z
         KLNX20130903_033021_V06.gz 3.221 Mbytes 2015-10-30T07:17:15Z
         KLNX20130903_032040_V06.gz 3.231 Mbytes 2015-10-30T07:17:14Z
         KLNX20130903_031058_V06.gz 3.221 Mbytes 2015-10-30T07:17:13Z
         KLNX20130903_030117_V06.gz 3.248 Mbytes 2015-10-30T07:17:12Z
         KLNX20130903_024921_V06.gz 3.272 Mbytes 2015-10-30T04:18:21Z
         KLNX20130903_023940_V06.gz 3.293 Mbytes 2015-10-30T04:18:19Z
         KLNX20130903_022959_V06.gz 3.311 Mbytes 2015-10-30T04:18:18Z
         KLNX20130903_022017_V06.gz 3.332 Mbytes 2015-10-30T04:18:17Z
         KLNX20130903_021036_V06.gz 3.254 Mbytes 2015-10-30T04:18:16Z
         KLNX20130903_020056_V06.gz 3.032 Mbytes 2015-10-30T04:18:15Z
         KLNX20130903_015116_V06.gz 2.670 Mbytes 2015-10-26T17:22:23Z
         KLNX20130903_014136_V06.gz 2.354 Mbytes 2015-10-26T17:22:21Z
         KLNX20130903_013155_V06.gz 2.034 Mbytes 2015-10-26T17:22:20Z
         KLNX20130903_012214_V06.gz 1.885 Mbytes 2015-10-26T17:22:19Z
         KLNX20130903_011233_V06.gz 1.902 Mbytes 2015-10-26T17:22:18Z
         KLNX20130903_010253_V06.gz 1.965 Mbytes 2015-10-26T17:22:17Z
         KLNX20130903_005312_V06.gz 2.006 Mbytes 2015-10-30T06:37:12Z
         KLNX20130903_004330_V06.gz 2.067 Mbytes 2015-10-30T06:37:11Z
         KLNX20130903_003349_V06.gz 2.156 Mbytes 2015-10-30T06:37:09Z
         KLNX20130903_002407_V06.gz 2.228 Mbytes 2015-10-30T06:37:08Z
         KLNX20130903_001426_V06.gz 2.289 Mbytes 2015-10-30T06:37:07Z
         KLNX20130903_000445_V06.gz 2.355 Mbytes 2015-10-30T06:37:05Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation