TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/09/03/KTYX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTYX   --
         KTYX20130903_235806_V07.gz 2.753 Mbytes 2015-10-29T23:19:56Z
         KTYX20130903_235034_V07.gz 2.617 Mbytes 2015-10-29T23:19:54Z
         KTYX20130903_234507_V07.gz 2.597 Mbytes 2015-10-29T23:19:53Z
         KTYX20130903_233938_V07.gz 2.607 Mbytes 2015-10-29T23:19:52Z
         KTYX20130903_233411_V07.gz 2.640 Mbytes 2015-10-29T23:19:51Z
         KTYX20130903_232841_V07.gz 2.650 Mbytes 2015-10-29T23:19:49Z
         KTYX20130903_232311_V07.gz 2.650 Mbytes 2015-10-29T23:19:48Z
         KTYX20130903_231741_V07.gz 2.656 Mbytes 2015-10-29T23:19:47Z
         KTYX20130903_231211_V07.gz 2.664 Mbytes 2015-10-29T23:19:46Z
         KTYX20130903_230639_V07.gz 2.681 Mbytes 2015-10-29T23:19:45Z
         KTYX20130903_230110_V07.gz 2.666 Mbytes 2015-10-29T23:19:44Z
         KTYX20130903_225539_V07.gz 2.641 Mbytes 2015-10-29T23:44:55Z
         KTYX20130903_225009_V07.gz 2.632 Mbytes 2015-10-29T23:44:54Z
         KTYX20130903_224952_V07.gz 250.4 Kbytes 2015-10-29T23:44:53Z
         KTYX20130903_224113_V07.gz 1.462 Mbytes 2015-10-29T23:44:51Z
         KTYX20130903_223235_V07.gz 1.407 Mbytes 2015-10-29T23:44:50Z
         KTYX20130903_222400_V07.gz 1.372 Mbytes 2015-10-29T23:44:49Z
         KTYX20130903_221515_V07.gz 1.344 Mbytes 2015-10-29T23:44:48Z
         KTYX20130903_220628_V07.gz 1.307 Mbytes 2015-10-29T23:44:47Z
         KTYX20130903_215736_V07.gz 1.275 Mbytes 2015-10-28T09:45:20Z
         KTYX20130903_215207_V07.gz 2.214 Mbytes 2015-10-28T09:45:19Z
         KTYX20130903_214639_V07.gz 2.174 Mbytes 2015-10-28T09:45:18Z
         KTYX20130903_214111_V07.gz 2.177 Mbytes 2015-10-28T09:45:16Z
         KTYX20130903_213543_V07.gz 2.163 Mbytes 2015-10-28T09:45:15Z
         KTYX20130903_213014_V07.gz 2.157 Mbytes 2015-10-28T09:45:14Z
         KTYX20130903_212445_V07.gz 2.170 Mbytes 2015-10-28T09:45:13Z
         KTYX20130903_211916_V07.gz 2.158 Mbytes 2015-10-28T09:45:12Z
         KTYX20130903_211349_V07.gz 2.138 Mbytes 2015-10-28T09:45:11Z
         KTYX20130903_210820_V07.gz 2.133 Mbytes 2015-10-28T09:45:09Z
         KTYX20130903_210251_V07.gz 2.122 Mbytes 2015-10-28T09:45:08Z
         KTYX20130903_205723_V07.gz 2.140 Mbytes 2015-10-30T02:47:06Z
         KTYX20130903_205154_V07.gz 2.163 Mbytes 2015-10-30T02:47:05Z
         KTYX20130903_204624_V07.gz 2.195 Mbytes 2015-10-30T02:47:04Z
         KTYX20130903_204056_V07.gz 2.236 Mbytes 2015-10-30T02:47:02Z
         KTYX20130903_203528_V07.gz 2.283 Mbytes 2015-10-30T02:47:01Z
         KTYX20130903_203000_V07.gz 2.341 Mbytes 2015-10-30T02:47:00Z
         KTYX20130903_202431_V07.gz 2.397 Mbytes 2015-10-30T02:46:59Z
         KTYX20130903_201903_V07.gz 2.433 Mbytes 2015-10-30T02:46:58Z
         KTYX20130903_201334_V07.gz 2.465 Mbytes 2015-10-30T02:46:56Z
         KTYX20130903_200805_V07.gz 2.506 Mbytes 2015-10-30T02:46:55Z
         KTYX20130903_200238_V07.gz 2.543 Mbytes 2015-10-30T02:46:54Z
         KTYX20130903_195710_V07.gz 2.550 Mbytes 2015-10-23T16:09:25Z
         KTYX20130903_195142_V07.gz 2.547 Mbytes 2015-10-23T16:09:24Z
         KTYX20130903_194613_V07.gz 2.535 Mbytes 2015-10-23T16:09:23Z
         KTYX20130903_194045_V07.gz 2.525 Mbytes 2015-10-23T16:09:21Z
         KTYX20130903_193517_V07.gz 2.547 Mbytes 2015-10-23T16:09:20Z
         KTYX20130903_192948_V07.gz 2.557 Mbytes 2015-10-23T16:09:19Z
         KTYX20130903_192420_V07.gz 2.563 Mbytes 2015-10-23T16:09:18Z
         KTYX20130903_191850_V07.gz 2.561 Mbytes 2015-10-23T16:09:16Z
         KTYX20130903_191319_V07.gz 2.579 Mbytes 2015-10-23T16:09:15Z
         KTYX20130903_190750_V07.gz 2.580 Mbytes 2015-10-23T16:09:14Z
         KTYX20130903_190221_V07.gz 2.580 Mbytes 2015-10-23T16:09:13Z
         KTYX20130903_185654_V07.gz 2.563 Mbytes 2015-10-30T07:26:32Z
         KTYX20130903_185126_V07.gz 2.527 Mbytes 2015-10-30T07:26:31Z
         KTYX20130903_184557_V07.gz 2.497 Mbytes 2015-10-30T07:26:30Z
         KTYX20130903_184028_V07.gz 2.471 Mbytes 2015-10-30T07:26:29Z
         KTYX20130903_183459_V07.gz 2.451 Mbytes 2015-10-30T07:26:27Z
         KTYX20130903_182932_V07.gz 2.454 Mbytes 2015-10-30T07:26:26Z
         KTYX20130903_182405_V07.gz 2.482 Mbytes 2015-10-30T07:26:25Z
         KTYX20130903_181836_V07.gz 2.501 Mbytes 2015-10-30T07:26:24Z
         KTYX20130903_181308_V07.gz 2.507 Mbytes 2015-10-30T07:26:23Z
         KTYX20130903_180740_V07.gz 2.493 Mbytes 2015-10-30T07:26:22Z
         KTYX20130903_180211_V07.gz 2.514 Mbytes 2015-10-30T07:26:20Z
         KTYX20130903_175642_V07.gz 2.518 Mbytes 2015-10-30T08:15:24Z
         KTYX20130903_175113_V07.gz 2.509 Mbytes 2015-10-30T08:15:23Z
         KTYX20130903_174544_V07.gz 2.493 Mbytes 2015-10-30T08:15:21Z
         KTYX20130903_174016_V07.gz 2.466 Mbytes 2015-10-30T08:15:20Z
         KTYX20130903_173448_V07.gz 2.435 Mbytes 2015-10-30T08:15:19Z
         KTYX20130903_172920_V07.gz 2.437 Mbytes 2015-10-30T08:15:18Z
         KTYX20130903_172353_V07.gz 2.407 Mbytes 2015-10-30T08:15:17Z
         KTYX20130903_171825_V07.gz 2.396 Mbytes 2015-10-30T08:15:15Z
         KTYX20130903_171257_V07.gz 2.379 Mbytes 2015-10-30T08:15:14Z
         KTYX20130903_170730_V07.gz 2.375 Mbytes 2015-10-30T08:15:13Z
         KTYX20130903_170201_V07.gz 2.367 Mbytes 2015-10-30T08:15:11Z
         KTYX20130903_165634_V07.gz 2.357 Mbytes 2015-10-25T12:46:43Z
         KTYX20130903_165106_V07.gz 2.357 Mbytes 2015-10-25T12:46:42Z
         KTYX20130903_164537_V07.gz 2.361 Mbytes 2015-10-25T12:46:40Z
         KTYX20130903_164009_V07.gz 2.382 Mbytes 2015-10-25T12:46:39Z
         KTYX20130903_163442_V07.gz 2.396 Mbytes 2015-10-25T12:46:38Z
         KTYX20130903_162913_V07.gz 2.399 Mbytes 2015-10-25T12:46:37Z
         KTYX20130903_162345_V07.gz 2.409 Mbytes 2015-10-25T12:46:36Z
         KTYX20130903_161817_V07.gz 2.414 Mbytes 2015-10-25T12:46:34Z
         KTYX20130903_161248_V07.gz 2.443 Mbytes 2015-10-25T12:46:33Z
         KTYX20130903_160719_V07.gz 2.458 Mbytes 2015-10-25T12:46:32Z
         KTYX20130903_160150_V07.gz 2.459 Mbytes 2015-10-25T12:46:31Z
         KTYX20130903_155621_V07.gz 2.473 Mbytes 2015-10-30T01:08:22Z
         KTYX20130903_154839_V07.gz 2.465 Mbytes 2015-10-30T01:08:21Z
         KTYX20130903_154312_V07.gz 2.468 Mbytes 2015-10-30T01:08:20Z
         KTYX20130903_153744_V07.gz 2.442 Mbytes 2015-10-30T01:08:18Z
         KTYX20130903_153217_V07.gz 2.429 Mbytes 2015-10-30T01:08:17Z
         KTYX20130903_152648_V07.gz 2.416 Mbytes 2015-10-30T01:08:16Z
         KTYX20130903_152120_V07.gz 2.408 Mbytes 2015-10-30T01:08:15Z
         KTYX20130903_151553_V07.gz 2.414 Mbytes 2015-10-30T01:08:14Z
         KTYX20130903_151025_V07.gz 2.394 Mbytes 2015-10-30T01:08:13Z
         KTYX20130903_150455_V07.gz 2.400 Mbytes 2015-10-30T01:08:11Z
         KTYX20130903_145928_V07.gz 2.400 Mbytes 2015-10-24T21:35:14Z
         KTYX20130903_145359_V07.gz 2.408 Mbytes 2015-10-24T21:35:13Z
         KTYX20130903_144830_V07.gz 2.416 Mbytes 2015-10-24T21:35:12Z
         KTYX20130903_144302_V07.gz 2.416 Mbytes 2015-10-24T21:35:11Z
         KTYX20130903_143735_V07.gz 2.442 Mbytes 2015-10-24T21:35:10Z
         KTYX20130903_143207_V07.gz 2.453 Mbytes 2015-10-24T21:35:09Z
         KTYX20130903_142639_V07.gz 2.449 Mbytes 2015-10-24T21:35:07Z
         KTYX20130903_142111_V07.gz 2.445 Mbytes 2015-10-24T21:35:06Z
         KTYX20130903_141544_V07.gz 2.431 Mbytes 2015-10-24T21:35:05Z
         KTYX20130903_141015_V07.gz 2.433 Mbytes 2015-10-24T21:35:04Z
         KTYX20130903_140446_V07.gz 2.449 Mbytes 2015-10-24T21:35:02Z
         KTYX20130903_135918_V07.gz 2.445 Mbytes 2015-10-30T01:47:24Z
         KTYX20130903_135347_V07.gz 2.450 Mbytes 2015-10-30T01:47:23Z
         KTYX20130903_134820_V07.gz 2.463 Mbytes 2015-10-30T01:47:22Z
         KTYX20130903_134252_V07.gz 2.480 Mbytes 2015-10-30T01:47:20Z
         KTYX20130903_133725_V07.gz 2.508 Mbytes 2015-10-30T01:47:19Z
         KTYX20130903_133157_V07.gz 2.538 Mbytes 2015-10-30T01:47:18Z
         KTYX20130903_132628_V07.gz 2.544 Mbytes 2015-10-30T01:47:17Z
         KTYX20130903_132100_V07.gz 2.547 Mbytes 2015-10-30T01:47:16Z
         KTYX20130903_131531_V07.gz 2.565 Mbytes 2015-10-30T01:47:14Z
         KTYX20130903_131000_V07.gz 2.555 Mbytes 2015-10-30T01:47:13Z
         KTYX20130903_130428_V07.gz 2.566 Mbytes 2015-10-30T01:47:12Z
         KTYX20130903_125900_V07.gz 2.566 Mbytes 2015-10-22T06:23:32Z
         KTYX20130903_125332_V07.gz 2.574 Mbytes 2015-10-22T06:23:31Z
         KTYX20130903_124803_V07.gz 2.568 Mbytes 2015-10-22T06:23:30Z
         KTYX20130903_124234_V07.gz 2.565 Mbytes 2015-10-22T06:23:29Z
         KTYX20130903_123706_V07.gz 2.571 Mbytes 2015-10-22T06:23:27Z
         KTYX20130903_123136_V07.gz 2.573 Mbytes 2015-10-22T06:23:26Z
         KTYX20130903_122608_V07.gz 2.551 Mbytes 2015-10-22T06:23:25Z
         KTYX20130903_122039_V07.gz 2.537 Mbytes 2015-10-22T06:23:23Z
         KTYX20130903_121510_V07.gz 2.517 Mbytes 2015-10-22T06:23:22Z
         KTYX20130903_120941_V07.gz 2.480 Mbytes 2015-10-22T06:23:21Z
         KTYX20130903_120411_V07.gz 2.440 Mbytes 2015-10-22T06:23:20Z
         KTYX20130903_115842_V07.gz 2.406 Mbytes 2015-10-29T22:13:12Z
         KTYX20130903_115314_V07.gz 2.393 Mbytes 2015-10-29T22:13:11Z
         KTYX20130903_114744_V07.gz 2.369 Mbytes 2015-10-29T22:13:10Z
         KTYX20130903_114215_V07.gz 2.342 Mbytes 2015-10-29T22:13:08Z
         KTYX20130903_113646_V07.gz 2.336 Mbytes 2015-10-29T22:13:07Z
         KTYX20130903_113116_V07.gz 2.360 Mbytes 2015-10-29T22:13:06Z
         KTYX20130903_112547_V07.gz 2.374 Mbytes 2015-10-29T22:13:05Z
         KTYX20130903_112018_V07.gz 2.364 Mbytes 2015-10-29T22:13:04Z
         KTYX20130903_111449_V07.gz 2.349 Mbytes 2015-10-29T22:13:03Z
         KTYX20130903_110918_V07.gz 2.343 Mbytes 2015-10-29T22:13:01Z
         KTYX20130903_110349_V07.gz 2.343 Mbytes 2015-10-29T22:13:00Z
         KTYX20130903_105820_V07.gz 2.330 Mbytes 2015-10-29T00:53:26Z
         KTYX20130903_105250_V07.gz 2.329 Mbytes 2015-10-29T00:53:24Z
         KTYX20130903_104720_V07.gz 2.329 Mbytes 2015-10-29T00:53:23Z
         KTYX20130903_104152_V07.gz 2.320 Mbytes 2015-10-29T00:53:22Z
         KTYX20130903_103624_V07.gz 2.307 Mbytes 2015-10-29T00:53:21Z
         KTYX20130903_103056_V07.gz 2.285 Mbytes 2015-10-29T00:53:07Z
         KTYX20130903_102528_V07.gz 2.251 Mbytes 2015-10-29T00:53:05Z
         KTYX20130903_102000_V07.gz 2.243 Mbytes 2015-10-29T00:53:04Z
         KTYX20130903_101432_V07.gz 2.244 Mbytes 2015-10-29T00:53:03Z
         KTYX20130903_100904_V07.gz 2.299 Mbytes 2015-10-29T00:53:02Z
         KTYX20130903_100336_V07.gz 2.363 Mbytes 2015-10-29T00:53:00Z
         KTYX20130903_095809_V07.gz 2.433 Mbytes 2015-10-23T08:22:18Z
         KTYX20130903_095242_V07.gz 2.497 Mbytes 2015-10-23T08:22:17Z
         KTYX20130903_094714_V07.gz 2.552 Mbytes 2015-10-23T08:22:16Z
         KTYX20130903_094147_V07.gz 2.610 Mbytes 2015-10-23T08:22:14Z
         KTYX20130903_093619_V07.gz 2.663 Mbytes 2015-10-23T08:22:13Z
         KTYX20130903_093049_V07.gz 2.706 Mbytes 2015-10-23T08:22:12Z
         KTYX20130903_092523_V07.gz 2.745 Mbytes 2015-10-23T08:22:11Z
         KTYX20130903_091956_V07.gz 2.782 Mbytes 2015-10-23T08:22:09Z
         KTYX20130903_091429_V07.gz 2.796 Mbytes 2015-10-23T08:22:08Z
         KTYX20130903_090903_V07.gz 2.803 Mbytes 2015-10-23T08:22:07Z
         KTYX20130903_090335_V07.gz 2.797 Mbytes 2015-10-23T08:22:06Z
         KTYX20130903_085808_V07.gz 2.799 Mbytes 2015-10-30T03:18:57Z
         KTYX20130903_085241_V07.gz 2.788 Mbytes 2015-10-30T03:18:55Z
         KTYX20130903_084713_V07.gz 2.779 Mbytes 2015-10-30T03:18:54Z
         KTYX20130903_084145_V07.gz 2.779 Mbytes 2015-10-30T03:18:53Z
         KTYX20130903_083616_V07.gz 2.788 Mbytes 2015-10-30T03:18:52Z
         KTYX20130903_083048_V07.gz 2.787 Mbytes 2015-10-30T03:18:51Z
         KTYX20130903_082519_V07.gz 2.784 Mbytes 2015-10-30T03:18:49Z
         KTYX20130903_081948_V07.gz 2.775 Mbytes 2015-10-30T03:18:48Z
         KTYX20130903_081104_V07.gz 1.633 Mbytes 2015-10-30T03:18:47Z
         KTYX20130903_080215_V07.gz 1.644 Mbytes 2015-10-30T03:18:46Z
         KTYX20130903_075337_V07.gz 1.660 Mbytes 2015-10-29T12:03:49Z
         KTYX20130903_074252_V07.gz 1.690 Mbytes 2015-10-29T12:03:48Z
         KTYX20130903_073417_V07.gz 1.708 Mbytes 2015-10-29T12:03:47Z
         KTYX20130903_072535_V07.gz 1.729 Mbytes 2015-10-29T12:03:46Z
         KTYX20130903_071646_V07.gz 1.744 Mbytes 2015-10-29T12:03:44Z
         KTYX20130903_070752_V07.gz 1.755 Mbytes 2015-10-29T12:03:43Z
         KTYX20130903_065852_V07.gz 1.778 Mbytes 2015-10-29T23:52:30Z
         KTYX20130903_064938_V07.gz 1.794 Mbytes 2015-10-29T23:52:29Z
         KTYX20130903_064011_V07.gz 1.804 Mbytes 2015-10-29T23:52:28Z
         KTYX20130903_063442_V07.gz 3.015 Mbytes 2015-10-29T23:52:27Z
         KTYX20130903_062915_V07.gz 3.012 Mbytes 2015-10-29T23:52:26Z
         KTYX20130903_062348_V07.gz 3.013 Mbytes 2015-10-29T23:52:24Z
         KTYX20130903_061821_V07.gz 2.998 Mbytes 2015-10-29T23:52:23Z
         KTYX20130903_061254_V07.gz 2.988 Mbytes 2015-10-29T23:52:22Z
         KTYX20130903_060725_V07.gz 2.968 Mbytes 2015-10-29T23:52:21Z
         KTYX20130903_060158_V07.gz 2.947 Mbytes 2015-10-29T23:52:19Z
         KTYX20130903_055631_V07.gz 2.933 Mbytes 2015-10-30T07:41:26Z
         KTYX20130903_055104_V07.gz 2.920 Mbytes 2015-10-30T07:41:25Z
         KTYX20130903_054537_V07.gz 2.887 Mbytes 2015-10-30T07:41:23Z
         KTYX20130903_054011_V07.gz 2.872 Mbytes 2015-10-30T07:41:22Z
         KTYX20130903_053444_V07.gz 2.869 Mbytes 2015-10-30T07:41:21Z
         KTYX20130903_052917_V07.gz 2.845 Mbytes 2015-10-30T07:41:20Z
         KTYX20130903_052349_V07.gz 2.834 Mbytes 2015-10-30T07:41:19Z
         KTYX20130903_051823_V07.gz 2.850 Mbytes 2015-10-30T07:41:17Z
         KTYX20130903_051255_V07.gz 2.827 Mbytes 2015-10-30T07:41:16Z
         KTYX20130903_050727_V07.gz 2.823 Mbytes 2015-10-30T07:41:14Z
         KTYX20130903_050200_V07.gz 2.818 Mbytes 2015-10-30T07:41:13Z
         KTYX20130903_045632_V07.gz 2.833 Mbytes 2015-10-23T21:44:11Z
         KTYX20130903_045103_V07.gz 2.849 Mbytes 2015-10-23T21:44:09Z
         KTYX20130903_044536_V07.gz 2.859 Mbytes 2015-10-23T21:44:08Z
         KTYX20130903_044007_V07.gz 2.894 Mbytes 2015-10-23T21:44:07Z
         KTYX20130903_043440_V07.gz 2.916 Mbytes 2015-10-23T21:44:05Z
         KTYX20130903_042913_V07.gz 2.936 Mbytes 2015-10-23T21:44:04Z
         KTYX20130903_042344_V07.gz 2.955 Mbytes 2015-10-23T21:44:02Z
         KTYX20130903_041816_V07.gz 2.986 Mbytes 2015-10-23T21:44:01Z
         KTYX20130903_041245_V07.gz 2.098 Mbytes 2015-10-23T21:44:00Z
         KTYX20130903_040815_V07.gz 3.324 Mbytes 2015-10-23T21:43:59Z
         KTYX20130903_040345_V07.gz 3.338 Mbytes 2015-10-23T21:43:58Z
         KTYX20130903_035915_V07.gz 3.352 Mbytes 2015-10-29T12:05:36Z
         KTYX20130903_035445_V07.gz 3.352 Mbytes 2015-10-29T12:05:35Z
         KTYX20130903_035016_V07.gz 3.372 Mbytes 2015-10-29T12:05:33Z
         KTYX20130903_034546_V07.gz 3.393 Mbytes 2015-10-29T12:05:32Z
         KTYX20130903_034117_V07.gz 3.402 Mbytes 2015-10-29T12:05:31Z
         KTYX20130903_033648_V07.gz 3.392 Mbytes 2015-10-29T12:05:30Z
         KTYX20130903_033218_V07.gz 3.393 Mbytes 2015-10-29T12:05:28Z
         KTYX20130903_032749_V07.gz 3.408 Mbytes 2015-10-29T12:05:27Z
         KTYX20130903_032320_V07.gz 3.418 Mbytes 2015-10-29T12:05:26Z
         KTYX20130903_031852_V07.gz 3.410 Mbytes 2015-10-29T12:05:25Z
         KTYX20130903_031422_V07.gz 3.429 Mbytes 2015-10-29T12:05:23Z
         KTYX20130903_030953_V07.gz 3.468 Mbytes 2015-10-29T12:05:22Z
         KTYX20130903_030522_V07.gz 3.488 Mbytes 2015-10-29T12:05:21Z
         KTYX20130903_030052_V07.gz 3.542 Mbytes 2015-10-29T12:05:20Z
         KTYX20130903_025623_V07.gz 3.556 Mbytes 2015-10-25T04:31:13Z
         KTYX20130903_025152_V07.gz 3.569 Mbytes 2015-10-25T04:31:12Z
         KTYX20130903_024722_V07.gz 3.619 Mbytes 2015-10-25T04:31:11Z
         KTYX20130903_024252_V07.gz 3.667 Mbytes 2015-10-25T04:31:10Z
         KTYX20130903_023821_V07.gz 3.683 Mbytes 2015-10-25T04:31:08Z
         KTYX20130903_023350_V07.gz 3.730 Mbytes 2015-10-25T04:31:07Z
         KTYX20130903_022919_V07.gz 3.752 Mbytes 2015-10-25T04:31:06Z
         KTYX20130903_022448_V07.gz 3.765 Mbytes 2015-10-25T04:31:05Z
         KTYX20130903_022019_V07.gz 3.796 Mbytes 2015-10-25T04:31:04Z
         KTYX20130903_021550_V07.gz 3.816 Mbytes 2015-10-25T04:31:02Z
         KTYX20130903_021121_V07.gz 3.838 Mbytes 2015-10-25T04:31:01Z
         KTYX20130903_020653_V07.gz 3.887 Mbytes 2015-10-25T04:31:00Z
         KTYX20130903_020223_V07.gz 3.930 Mbytes 2015-10-25T04:30:59Z
         KTYX20130903_015754_V07.gz 3.968 Mbytes 2015-10-30T05:01:53Z
         KTYX20130903_015325_V07.gz 3.963 Mbytes 2015-10-30T05:01:52Z
         KTYX20130903_014857_V07.gz 3.995 Mbytes 2015-10-30T05:01:51Z
         KTYX20130903_014429_V07.gz 4.040 Mbytes 2015-10-30T05:01:49Z
         KTYX20130903_014000_V07.gz 4.095 Mbytes 2015-10-30T05:01:48Z
         KTYX20130903_013529_V07.gz 4.157 Mbytes 2015-10-30T05:01:47Z
         KTYX20130903_013101_V07.gz 4.229 Mbytes 2015-10-30T05:01:46Z
         KTYX20130903_012633_V07.gz 4.278 Mbytes 2015-10-30T05:01:44Z
         KTYX20130903_012204_V07.gz 4.352 Mbytes 2015-10-30T05:01:43Z
         KTYX20130903_011736_V07.gz 4.433 Mbytes 2015-10-30T05:01:42Z
         KTYX20130903_011307_V07.gz 4.519 Mbytes 2015-10-30T05:01:40Z
         KTYX20130903_010838_V07.gz 4.578 Mbytes 2015-10-30T05:01:38Z
         KTYX20130903_010410_V07.gz 4.629 Mbytes 2015-10-30T05:01:37Z
         KTYX20130903_005942_V07.gz 4.670 Mbytes 2015-10-29T00:22:57Z
         KTYX20130903_005512_V07.gz 4.710 Mbytes 2015-10-29T00:22:55Z
         KTYX20130903_005043_V07.gz 4.748 Mbytes 2015-10-29T00:22:54Z
         KTYX20130903_004614_V07.gz 4.762 Mbytes 2015-10-29T00:22:53Z
         KTYX20130903_004145_V07.gz 4.737 Mbytes 2015-10-29T00:22:51Z
         KTYX20130903_003716_V07.gz 4.922 Mbytes 2015-10-29T00:22:50Z
         KTYX20130903_003246_V07.gz 5.033 Mbytes 2015-10-29T00:22:49Z
         KTYX20130903_002816_V07.gz 5.113 Mbytes 2015-10-29T00:22:47Z
         KTYX20130903_002347_V07.gz 5.210 Mbytes 2015-10-29T00:22:46Z
         KTYX20130903_001915_V07.gz 5.232 Mbytes 2015-10-29T00:22:45Z
         KTYX20130903_001448_V07.gz 5.240 Mbytes 2015-10-29T00:22:44Z
         KTYX20130903_001018_V07.gz 5.093 Mbytes 2015-10-29T00:22:42Z
         KTYX20130903_000549_V07.gz 4.789 Mbytes 2015-10-29T00:22:41Z
         KTYX20130903_000119_V07.gz 4.360 Mbytes 2015-10-29T00:22:40Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation