TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/09/03/KYUX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KYUX   --
         KYUX20130903_235452_V06.gz 2.753 Mbytes 2015-10-25T07:59:55Z
         KYUX20130903_234920_V06.gz 2.884 Mbytes 2015-10-25T07:59:54Z
         KYUX20130903_234350_V06.gz 2.912 Mbytes 2015-10-25T07:59:53Z
         KYUX20130903_233822_V06.gz 2.918 Mbytes 2015-10-25T07:59:52Z
         KYUX20130903_233250_V06.gz 2.934 Mbytes 2015-10-25T07:59:50Z
         KYUX20130903_232721_V06.gz 2.928 Mbytes 2015-10-25T07:59:49Z
         KYUX20130903_232154_V06.gz 2.956 Mbytes 2015-10-25T07:59:48Z
         KYUX20130903_231626_V06.gz 2.939 Mbytes 2015-10-25T07:59:47Z
         KYUX20130903_231056_V06.gz 2.947 Mbytes 2015-10-25T07:59:46Z
         KYUX20130903_230528_V06.gz 2.947 Mbytes 2015-10-25T07:59:44Z
         KYUX20130903_230001_V06.gz 2.917 Mbytes 2015-10-25T07:59:43Z
         KYUX20130903_225433_V06.gz 2.910 Mbytes 2015-10-30T02:49:32Z
         KYUX20130903_224904_V06.gz 2.941 Mbytes 2015-10-30T02:49:31Z
         KYUX20130903_224337_V06.gz 2.914 Mbytes 2015-10-30T02:49:29Z
         KYUX20130903_223808_V06.gz 2.917 Mbytes 2015-10-30T02:49:28Z
         KYUX20130903_223241_V06.gz 2.929 Mbytes 2015-10-30T02:49:27Z
         KYUX20130903_222715_V06.gz 2.929 Mbytes 2015-10-30T02:49:26Z
         KYUX20130903_222147_V06.gz 2.925 Mbytes 2015-10-30T02:49:25Z
         KYUX20130903_221619_V06.gz 2.944 Mbytes 2015-10-30T02:49:23Z
         KYUX20130903_221048_V06.gz 2.946 Mbytes 2015-10-30T02:49:22Z
         KYUX20130903_220519_V06.gz 2.914 Mbytes 2015-10-30T02:49:21Z
         KYUX20130903_215949_V06.gz 2.909 Mbytes 2015-10-29T22:06:38Z
         KYUX20130903_215416_V06.gz 2.405 Mbytes 2015-10-29T22:06:37Z
         KYUX20130903_214058_V06.gz 3.961 Mbytes 2015-10-29T22:06:36Z
         KYUX20130903_213629_V06.gz 3.940 Mbytes 2015-10-29T22:06:34Z
         KYUX20130903_213159_V06.gz 3.933 Mbytes 2015-10-29T22:06:33Z
         KYUX20130903_212731_V06.gz 3.916 Mbytes 2015-10-29T22:06:32Z
         KYUX20130903_212300_V06.gz 3.897 Mbytes 2015-10-29T22:06:31Z
         KYUX20130903_211830_V06.gz 3.875 Mbytes 2015-10-29T22:06:29Z
         KYUX20130903_211401_V06.gz 3.872 Mbytes 2015-10-29T22:06:28Z
         KYUX20130903_210930_V06.gz 3.882 Mbytes 2015-10-29T22:06:27Z
         KYUX20130903_210501_V06.gz 3.878 Mbytes 2015-10-29T22:06:26Z
         KYUX20130903_210032_V06.gz 3.882 Mbytes 2015-10-29T22:06:24Z
         KYUX20130903_205602_V06.gz 3.867 Mbytes 2015-10-29T22:37:09Z
         KYUX20130903_205134_V06.gz 3.883 Mbytes 2015-10-29T22:37:08Z
         KYUX20130903_204705_V06.gz 3.864 Mbytes 2015-10-29T22:37:07Z
         KYUX20130903_204235_V06.gz 3.847 Mbytes 2015-10-29T22:37:05Z
         KYUX20130903_203807_V06.gz 3.829 Mbytes 2015-10-29T22:37:04Z
         KYUX20130903_203338_V06.gz 3.845 Mbytes 2015-10-29T22:37:03Z
         KYUX20130903_202907_V06.gz 3.843 Mbytes 2015-10-29T22:37:02Z
         KYUX20130903_202438_V06.gz 3.843 Mbytes 2015-10-29T22:37:01Z
         KYUX20130903_202008_V06.gz 3.860 Mbytes 2015-10-29T22:36:59Z
         KYUX20130903_201535_V06.gz 3.835 Mbytes 2015-10-29T22:36:58Z
         KYUX20130903_201103_V06.gz 3.829 Mbytes 2015-10-29T22:36:57Z
         KYUX20130903_200630_V06.gz 3.817 Mbytes 2015-10-29T22:36:56Z
         KYUX20130903_200156_V06.gz 3.828 Mbytes 2015-10-29T22:36:55Z
         KYUX20130903_195722_V06.gz 3.831 Mbytes 2015-10-30T08:15:37Z
         KYUX20130903_195249_V06.gz 3.845 Mbytes 2015-10-30T08:15:36Z
         KYUX20130903_194345_V06.gz 2.579 Mbytes 2015-10-30T08:15:35Z
         KYUX20130903_193441_V06.gz 2.559 Mbytes 2015-10-30T08:15:33Z
         KYUX20130903_192538_V06.gz 2.518 Mbytes 2015-10-30T08:15:32Z
         KYUX20130903_191635_V06.gz 2.493 Mbytes 2015-10-30T08:15:31Z
         KYUX20130903_190731_V06.gz 2.459 Mbytes 2015-10-30T08:15:30Z
         KYUX20130903_185825_V06.gz 2.449 Mbytes 2015-10-29T05:14:54Z
         KYUX20130903_184922_V06.gz 2.421 Mbytes 2015-10-29T05:14:53Z
         KYUX20130903_184019_V06.gz 2.395 Mbytes 2015-10-29T05:14:51Z
         KYUX20130903_183116_V06.gz 2.372 Mbytes 2015-10-29T05:14:50Z
         KYUX20130903_182214_V06.gz 2.355 Mbytes 2015-10-29T05:14:49Z
         KYUX20130903_181311_V06.gz 2.330 Mbytes 2015-10-29T05:14:48Z
         KYUX20130903_180407_V06.gz 2.299 Mbytes 2015-10-29T05:14:47Z
         KYUX20130903_175506_V06.gz 2.264 Mbytes 2015-10-22T01:08:11Z
         KYUX20130903_174604_V06.gz 2.235 Mbytes 2015-10-22T01:08:09Z
         KYUX20130903_173705_V06.gz 2.197 Mbytes 2015-10-22T01:08:08Z
         KYUX20130903_172807_V06.gz 2.150 Mbytes 2015-10-22T01:08:07Z
         KYUX20130903_171908_V06.gz 2.146 Mbytes 2015-10-22T01:08:06Z
         KYUX20130903_171010_V06.gz 2.084 Mbytes 2015-10-22T01:08:05Z
         KYUX20130903_170111_V06.gz 2.038 Mbytes 2015-10-22T01:08:04Z
         KYUX20130903_165209_V06.gz 2.013 Mbytes 2015-10-30T07:27:24Z
         KYUX20130903_164311_V06.gz 1.997 Mbytes 2015-10-30T07:27:22Z
         KYUX20130903_163413_V06.gz 2.003 Mbytes 2015-10-30T07:27:21Z
         KYUX20130903_162515_V06.gz 2.002 Mbytes 2015-10-30T07:27:20Z
         KYUX20130903_161617_V06.gz 2.002 Mbytes 2015-10-30T07:27:19Z
         KYUX20130903_160720_V06.gz 1.998 Mbytes 2015-10-30T07:27:18Z
         KYUX20130903_155817_V06.gz 2.007 Mbytes 2015-10-29T01:34:17Z
         KYUX20130903_154916_V06.gz 2.017 Mbytes 2015-10-29T01:34:16Z
         KYUX20130903_154018_V06.gz 2.026 Mbytes 2015-10-29T01:34:15Z
         KYUX20130903_153123_V06.gz 2.040 Mbytes 2015-10-29T01:34:13Z
         KYUX20130903_152226_V06.gz 2.078 Mbytes 2015-10-29T01:34:12Z
         KYUX20130903_151329_V06.gz 2.128 Mbytes 2015-10-29T01:34:11Z
         KYUX20130903_150430_V06.gz 2.200 Mbytes 2015-10-29T01:34:10Z
         KYUX20130903_145527_V06.gz 2.254 Mbytes 2015-10-26T14:10:16Z
         KYUX20130903_144628_V06.gz 2.294 Mbytes 2015-10-26T14:10:15Z
         KYUX20130903_143730_V06.gz 2.329 Mbytes 2015-10-26T14:10:14Z
         KYUX20130903_142831_V06.gz 2.383 Mbytes 2015-10-26T14:10:12Z
         KYUX20130903_141931_V06.gz 2.414 Mbytes 2015-10-26T14:10:11Z
         KYUX20130903_141028_V06.gz 2.459 Mbytes 2015-10-26T14:10:10Z
         KYUX20130903_140131_V06.gz 2.516 Mbytes 2015-10-26T14:10:09Z
         KYUX20130903_135235_V06.gz 2.582 Mbytes 2015-10-30T03:00:03Z
         KYUX20130903_134334_V06.gz 2.673 Mbytes 2015-10-30T03:00:02Z
         KYUX20130903_133230_V06.gz 2.756 Mbytes 2015-10-30T03:00:01Z
         KYUX20130903_132333_V06.gz 2.859 Mbytes 2015-10-30T03:00:00Z
         KYUX20130903_131436_V06.gz 2.937 Mbytes 2015-10-30T02:59:58Z
         KYUX20130903_130537_V06.gz 2.976 Mbytes 2015-10-30T02:59:57Z
         KYUX20130903_125640_V06.gz 3.060 Mbytes 2015-10-30T08:00:47Z
         KYUX20130903_124740_V06.gz 3.155 Mbytes 2015-10-30T08:00:46Z
         KYUX20130903_123836_V06.gz 3.318 Mbytes 2015-10-30T08:00:44Z
         KYUX20130903_122936_V06.gz 3.460 Mbytes 2015-10-30T08:00:43Z
         KYUX20130903_122036_V06.gz 3.569 Mbytes 2015-10-30T08:00:42Z
         KYUX20130903_121137_V06.gz 3.667 Mbytes 2015-10-30T08:00:41Z
         KYUX20130903_120237_V06.gz 3.731 Mbytes 2015-10-30T08:00:39Z
         KYUX20130903_115336_V06.gz 3.781 Mbytes 2015-10-30T08:09:03Z
         KYUX20130903_114431_V06.gz 3.829 Mbytes 2015-10-30T08:09:01Z
         KYUX20130903_113527_V06.gz 3.864 Mbytes 2015-10-30T08:09:00Z
         KYUX20130903_112621_V06.gz 3.923 Mbytes 2015-10-30T08:08:59Z
         KYUX20130903_111715_V06.gz 3.989 Mbytes 2015-10-30T08:08:58Z
         KYUX20130903_110809_V06.gz 4.015 Mbytes 2015-10-30T08:08:56Z
         KYUX20130903_105905_V06.gz 4.014 Mbytes 2015-10-25T02:59:35Z
         KYUX20130903_104959_V06.gz 4.045 Mbytes 2015-10-25T02:59:34Z
         KYUX20130903_104053_V06.gz 4.044 Mbytes 2015-10-25T02:59:33Z
         KYUX20130903_103144_V06.gz 4.063 Mbytes 2015-10-25T02:59:32Z
         KYUX20130903_102234_V06.gz 4.063 Mbytes 2015-10-25T02:59:30Z
         KYUX20130903_101325_V06.gz 4.077 Mbytes 2015-10-25T02:59:29Z
         KYUX20130903_100416_V06.gz 4.054 Mbytes 2015-10-25T02:59:28Z
         KYUX20130903_095507_V06.gz 4.044 Mbytes 2015-10-28T00:48:38Z
         KYUX20130903_094558_V06.gz 4.083 Mbytes 2015-10-28T00:48:37Z
         KYUX20130903_093647_V06.gz 4.058 Mbytes 2015-10-28T00:48:36Z
         KYUX20130903_092734_V06.gz 4.061 Mbytes 2015-10-28T00:48:34Z
         KYUX20130903_091821_V06.gz 4.071 Mbytes 2015-10-28T00:48:33Z
         KYUX20130903_090906_V06.gz 4.089 Mbytes 2015-10-28T00:48:32Z
         KYUX20130903_085949_V06.gz 4.049 Mbytes 2015-10-29T23:05:32Z
         KYUX20130903_085031_V06.gz 4.035 Mbytes 2015-10-29T23:05:31Z
         KYUX20130903_084115_V06.gz 4.021 Mbytes 2015-10-29T23:05:30Z
         KYUX20130903_083641_V06.gz 6.916 Mbytes 2015-10-29T23:05:28Z
         KYUX20130903_083208_V06.gz 6.923 Mbytes 2015-10-29T23:05:27Z
         KYUX20130903_082734_V06.gz 6.857 Mbytes 2015-10-29T23:05:25Z
         KYUX20130903_081814_V06.gz 4.039 Mbytes 2015-10-29T23:05:24Z
         KYUX20130903_081338_V06.gz 6.867 Mbytes 2015-10-29T23:05:23Z
         KYUX20130903_080904_V06.gz 6.853 Mbytes 2015-10-29T23:05:21Z
         KYUX20130903_080430_V06.gz 6.846 Mbytes 2015-10-29T23:05:20Z
         KYUX20130903_075954_V06.gz 6.872 Mbytes 2015-10-30T07:22:24Z
         KYUX20130903_075521_V06.gz 6.808 Mbytes 2015-10-30T07:22:22Z
         KYUX20130903_075047_V06.gz 6.785 Mbytes 2015-10-30T07:22:21Z
         KYUX20130903_074612_V06.gz 6.777 Mbytes 2015-10-30T07:22:19Z
         KYUX20130903_074138_V06.gz 6.773 Mbytes 2015-10-30T07:22:18Z
         KYUX20130903_073704_V06.gz 6.733 Mbytes 2015-10-30T07:22:17Z
         KYUX20130903_073229_V06.gz 6.743 Mbytes 2015-10-30T07:22:15Z
         KYUX20130903_072754_V06.gz 6.693 Mbytes 2015-10-30T07:22:14Z
         KYUX20130903_072320_V06.gz 6.728 Mbytes 2015-10-30T07:22:12Z
         KYUX20130903_071845_V06.gz 6.663 Mbytes 2015-10-30T07:22:11Z
         KYUX20130903_071411_V06.gz 6.681 Mbytes 2015-10-30T07:22:09Z
         KYUX20130903_070937_V06.gz 6.664 Mbytes 2015-10-30T07:22:08Z
         KYUX20130903_070502_V06.gz 6.638 Mbytes 2015-10-30T07:22:07Z
         KYUX20130903_070027_V06.gz 6.615 Mbytes 2015-10-30T07:22:05Z
         KYUX20130903_065551_V06.gz 6.611 Mbytes 2015-10-30T04:43:33Z
         KYUX20130903_065117_V06.gz 6.621 Mbytes 2015-10-30T04:43:32Z
         KYUX20130903_064642_V06.gz 6.585 Mbytes 2015-10-30T04:43:30Z
         KYUX20130903_064207_V06.gz 6.575 Mbytes 2015-10-30T04:43:28Z
         KYUX20130903_063731_V06.gz 6.586 Mbytes 2015-10-30T04:43:27Z
         KYUX20130903_063256_V06.gz 6.557 Mbytes 2015-10-30T04:43:25Z
         KYUX20130903_062820_V06.gz 6.613 Mbytes 2015-10-30T04:43:24Z
         KYUX20130903_062345_V06.gz 6.544 Mbytes 2015-10-30T04:43:23Z
         KYUX20130903_061910_V06.gz 6.555 Mbytes 2015-10-30T04:43:21Z
         KYUX20130903_061434_V06.gz 6.595 Mbytes 2015-10-30T04:43:20Z
         KYUX20130903_060959_V06.gz 6.601 Mbytes 2015-10-30T04:43:18Z
         KYUX20130903_060524_V06.gz 6.535 Mbytes 2015-10-30T04:43:17Z
         KYUX20130903_060048_V06.gz 6.513 Mbytes 2015-10-30T04:43:16Z
         KYUX20130903_055613_V06.gz 6.597 Mbytes 2015-10-30T08:46:24Z
         KYUX20130903_055138_V06.gz 6.513 Mbytes 2015-10-30T08:46:23Z
         KYUX20130903_054702_V06.gz 6.522 Mbytes 2015-10-30T08:46:22Z
         KYUX20130903_054226_V06.gz 6.637 Mbytes 2015-10-30T08:46:20Z
         KYUX20130903_053750_V06.gz 6.695 Mbytes 2015-10-30T08:46:18Z
         KYUX20130903_053103_V06.gz 6.603 Mbytes 2015-10-30T08:46:17Z
         KYUX20130903_052629_V06.gz 6.617 Mbytes 2015-10-30T08:46:16Z
         KYUX20130903_052154_V06.gz 6.614 Mbytes 2015-10-30T08:46:14Z
         KYUX20130903_051720_V06.gz 6.626 Mbytes 2015-10-30T08:46:13Z
         KYUX20130903_051244_V06.gz 6.639 Mbytes 2015-10-30T08:46:11Z
         KYUX20130903_050808_V06.gz 6.655 Mbytes 2015-10-30T08:46:10Z
         KYUX20130903_050333_V06.gz 6.657 Mbytes 2015-10-30T08:46:09Z
         KYUX20130903_045858_V06.gz 6.695 Mbytes 2015-10-25T21:32:31Z
         KYUX20130903_045422_V06.gz 6.699 Mbytes 2015-10-25T21:32:29Z
         KYUX20130903_044947_V06.gz 6.729 Mbytes 2015-10-25T21:32:28Z
         KYUX20130903_044512_V06.gz 6.729 Mbytes 2015-10-25T21:32:27Z
         KYUX20130903_044036_V06.gz 6.783 Mbytes 2015-10-25T21:32:25Z
         KYUX20130903_043601_V06.gz 6.803 Mbytes 2015-10-25T21:32:24Z
         KYUX20130903_043125_V06.gz 6.872 Mbytes 2015-10-25T21:32:22Z
         KYUX20130903_042650_V06.gz 6.909 Mbytes 2015-10-25T21:32:21Z
         KYUX20130903_042215_V06.gz 6.876 Mbytes 2015-10-25T21:32:19Z
         KYUX20130903_041739_V06.gz 6.915 Mbytes 2015-10-25T21:32:18Z
         KYUX20130903_041304_V06.gz 6.906 Mbytes 2015-10-25T21:32:17Z
         KYUX20130903_040829_V06.gz 6.889 Mbytes 2015-10-25T21:32:15Z
         KYUX20130903_040354_V06.gz 6.926 Mbytes 2015-10-25T21:32:14Z
         KYUX20130903_035918_V06.gz 6.904 Mbytes 2015-10-29T22:20:04Z
         KYUX20130903_035444_V06.gz 6.930 Mbytes 2015-10-29T22:20:02Z
         KYUX20130903_035010_V06.gz 6.941 Mbytes 2015-10-29T22:20:01Z
         KYUX20130903_034533_V06.gz 6.933 Mbytes 2015-10-29T22:19:59Z
         KYUX20130903_034058_V06.gz 6.924 Mbytes 2015-10-29T22:19:58Z
         KYUX20130903_033622_V06.gz 6.826 Mbytes 2015-10-29T22:19:56Z
         KYUX20130903_033147_V06.gz 6.805 Mbytes 2015-10-29T22:19:55Z
         KYUX20130903_032712_V06.gz 6.734 Mbytes 2015-10-29T22:19:53Z
         KYUX20130903_032236_V06.gz 6.679 Mbytes 2015-10-29T22:19:52Z
         KYUX20130903_031801_V06.gz 6.622 Mbytes 2015-10-29T22:19:50Z
         KYUX20130903_031326_V06.gz 6.589 Mbytes 2015-10-29T22:19:49Z
         KYUX20130903_030852_V06.gz 6.632 Mbytes 2015-10-29T22:19:47Z
         KYUX20130903_030417_V06.gz 6.566 Mbytes 2015-10-29T22:19:46Z
         KYUX20130903_025942_V06.gz 6.471 Mbytes 2015-10-30T07:34:27Z
         KYUX20130903_025506_V06.gz 6.381 Mbytes 2015-10-30T07:34:26Z
         KYUX20130903_025031_V06.gz 6.323 Mbytes 2015-10-30T07:34:24Z
         KYUX20130903_024556_V06.gz 6.245 Mbytes 2015-10-30T07:34:23Z
         KYUX20130903_024121_V06.gz 6.096 Mbytes 2015-10-30T07:34:22Z
         KYUX20130903_023645_V06.gz 5.938 Mbytes 2015-10-30T07:34:20Z
         KYUX20130903_023209_V06.gz 5.733 Mbytes 2015-10-30T07:34:19Z
         KYUX20130903_022733_V06.gz 5.568 Mbytes 2015-10-30T07:34:18Z
         KYUX20130903_022258_V06.gz 5.435 Mbytes 2015-10-30T07:34:16Z
         KYUX20130903_021823_V06.gz 5.389 Mbytes 2015-10-30T07:34:15Z
         KYUX20130903_021348_V06.gz 5.469 Mbytes 2015-10-30T07:34:13Z
         KYUX20130903_020914_V06.gz 5.501 Mbytes 2015-10-30T07:34:12Z
         KYUX20130903_020438_V06.gz 5.557 Mbytes 2015-10-30T07:34:11Z
         KYUX20130903_020002_V06.gz 5.636 Mbytes 2015-10-30T07:34:09Z
         KYUX20130903_015527_V06.gz 5.715 Mbytes 2015-10-30T03:29:03Z
         KYUX20130903_015053_V06.gz 5.765 Mbytes 2015-10-30T03:29:02Z
         KYUX20130903_014618_V06.gz 5.811 Mbytes 2015-10-30T03:29:00Z
         KYUX20130903_014143_V06.gz 5.859 Mbytes 2015-10-30T03:28:59Z
         KYUX20130903_013707_V06.gz 5.903 Mbytes 2015-10-30T03:28:57Z
         KYUX20130903_013232_V06.gz 5.919 Mbytes 2015-10-30T03:28:56Z
         KYUX20130903_012757_V06.gz 5.917 Mbytes 2015-10-30T03:28:55Z
         KYUX20130903_012321_V06.gz 5.932 Mbytes 2015-10-30T03:28:53Z
         KYUX20130903_011846_V06.gz 5.901 Mbytes 2015-10-30T03:28:52Z
         KYUX20130903_011411_V06.gz 5.847 Mbytes 2015-10-30T03:28:51Z
         KYUX20130903_010937_V06.gz 5.833 Mbytes 2015-10-30T03:28:49Z
         KYUX20130903_010502_V06.gz 5.796 Mbytes 2015-10-30T03:28:48Z
         KYUX20130903_010027_V06.gz 5.771 Mbytes 2015-10-30T03:28:46Z
         KYUX20130903_005552_V06.gz 5.784 Mbytes 2015-10-30T08:16:55Z
         KYUX20130903_005116_V06.gz 5.812 Mbytes 2015-10-30T08:16:54Z
         KYUX20130903_004641_V06.gz 5.839 Mbytes 2015-10-30T08:16:52Z
         KYUX20130903_004205_V06.gz 5.880 Mbytes 2015-10-30T08:16:51Z
         KYUX20130903_003731_V06.gz 5.922 Mbytes 2015-10-30T08:16:50Z
         KYUX20130903_003256_V06.gz 5.947 Mbytes 2015-10-30T08:16:48Z
         KYUX20130903_002820_V06.gz 5.921 Mbytes 2015-10-30T08:16:47Z
         KYUX20130903_002345_V06.gz 5.954 Mbytes 2015-10-30T08:16:46Z
         KYUX20130903_001910_V06.gz 5.941 Mbytes 2015-10-30T08:16:44Z
         KYUX20130903_001435_V06.gz 5.979 Mbytes 2015-10-30T08:16:43Z
         KYUX20130903_000958_V06.gz 6.008 Mbytes 2015-10-30T08:16:41Z
         KYUX20130903_000523_V06.gz 6.053 Mbytes 2015-10-30T08:16:40Z
         KYUX20130903_000047_V06.gz 6.101 Mbytes 2015-10-30T08:16:38Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation