TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/09/22/KTYX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTYX   --
         KTYX20130922_235839_V07.gz 3.182 Mbytes 2015-10-25T05:34:09Z
         KTYX20130922_235308_V07.gz 3.080 Mbytes 2015-10-25T05:34:08Z
         KTYX20130922_234737_V07.gz 2.954 Mbytes 2015-10-25T05:34:07Z
         KTYX20130922_233816_V07.gz 1.663 Mbytes 2015-10-25T05:34:05Z
         KTYX20130922_232646_V07.gz 1.347 Mbytes 2015-10-25T05:34:04Z
         KTYX20130922_231725_V07.gz 996.9 Kbytes 2015-10-25T05:34:03Z
         KTYX20130922_230805_V07.gz 930.4 Kbytes 2015-10-25T05:34:02Z
         KTYX20130922_225845_V07.gz 989.4 Kbytes 2015-10-30T00:30:41Z
         KTYX20130922_224924_V07.gz 1.044 Mbytes 2015-10-30T00:30:40Z
         KTYX20130922_224006_V07.gz 1.062 Mbytes 2015-10-30T00:30:39Z
         KTYX20130922_223048_V07.gz 1.075 Mbytes 2015-10-30T00:30:38Z
         KTYX20130922_222131_V07.gz 1.092 Mbytes 2015-10-30T00:30:37Z
         KTYX20130922_221209_V07.gz 1.117 Mbytes 2015-10-30T00:30:36Z
         KTYX20130922_220252_V07.gz 1.144 Mbytes 2015-10-30T00:30:35Z
         KTYX20130922_215338_V07.gz 1.161 Mbytes 2015-10-30T07:15:28Z
         KTYX20130922_214425_V07.gz 1.159 Mbytes 2015-10-30T07:15:27Z
         KTYX20130922_213515_V07.gz 1.154 Mbytes 2015-10-30T07:15:26Z
         KTYX20130922_212606_V07.gz 1.147 Mbytes 2015-10-30T07:15:25Z
         KTYX20130922_211656_V07.gz 1.153 Mbytes 2015-10-30T07:15:24Z
         KTYX20130922_210740_V07.gz 1.153 Mbytes 2015-10-30T07:15:22Z
         KTYX20130922_205829_V07.gz 1.148 Mbytes 2015-10-22T02:39:31Z
         KTYX20130922_205256_V07.gz 1.919 Mbytes 2015-10-22T02:39:30Z
         KTYX20130922_204725_V07.gz 1.853 Mbytes 2015-10-22T02:39:29Z
         KTYX20130922_204153_V07.gz 1.807 Mbytes 2015-10-22T02:39:27Z
         KTYX20130922_203621_V07.gz 1.777 Mbytes 2015-10-22T02:39:26Z
         KTYX20130922_203049_V07.gz 1.771 Mbytes 2015-10-22T02:39:25Z
         KTYX20130922_202518_V07.gz 1.766 Mbytes 2015-10-22T02:39:24Z
         KTYX20130922_201945_V07.gz 1.749 Mbytes 2015-10-22T02:39:22Z
         KTYX20130922_201412_V07.gz 1.747 Mbytes 2015-10-22T02:39:21Z
         KTYX20130922_200839_V07.gz 1.764 Mbytes 2015-10-22T02:39:20Z
         KTYX20130922_200308_V07.gz 1.762 Mbytes 2015-10-22T02:39:19Z
         KTYX20130922_195737_V07.gz 1.774 Mbytes 2015-10-22T16:59:56Z
         KTYX20130922_195735_V07.gz 8.588 Kbytes 2015-10-22T16:59:55Z
         KTYX20130922_195720_V07.gz 209.7 Kbytes 2015-10-22T16:59:53Z
         KTYX20130922_194810_V07.gz 1.064 Mbytes 2015-10-22T16:59:52Z
         KTYX20130922_193903_V07.gz 1.076 Mbytes 2015-10-22T16:59:51Z
         KTYX20130922_192958_V07.gz 1.088 Mbytes 2015-10-22T16:59:50Z
         KTYX20130922_192053_V07.gz 1.104 Mbytes 2015-10-22T16:59:49Z
         KTYX20130922_191143_V07.gz 1.136 Mbytes 2015-10-22T16:59:48Z
         KTYX20130922_190609_V07.gz 1.931 Mbytes 2015-10-22T16:59:46Z
         KTYX20130922_190038_V07.gz 1.944 Mbytes 2015-10-22T16:59:45Z
         KTYX20130922_185505_V07.gz 1.968 Mbytes 2015-10-30T04:39:58Z
         KTYX20130922_184932_V07.gz 1.983 Mbytes 2015-10-30T04:39:56Z
         KTYX20130922_184359_V07.gz 2.014 Mbytes 2015-10-30T04:39:55Z
         KTYX20130922_183825_V07.gz 2.014 Mbytes 2015-10-30T04:39:54Z
         KTYX20130922_183252_V07.gz 2.022 Mbytes 2015-10-30T04:39:53Z
         KTYX20130922_182718_V07.gz 2.061 Mbytes 2015-10-30T04:39:52Z
         KTYX20130922_182146_V07.gz 2.100 Mbytes 2015-10-30T04:39:51Z
         KTYX20130922_181613_V07.gz 2.132 Mbytes 2015-10-30T04:39:49Z
         KTYX20130922_181040_V07.gz 2.159 Mbytes 2015-10-30T04:39:48Z
         KTYX20130922_180508_V07.gz 2.164 Mbytes 2015-10-30T04:39:47Z
         KTYX20130922_175936_V07.gz 2.177 Mbytes 2015-10-29T22:35:51Z
         KTYX20130922_175405_V07.gz 2.180 Mbytes 2015-10-29T22:35:50Z
         KTYX20130922_174834_V07.gz 2.186 Mbytes 2015-10-29T22:35:49Z
         KTYX20130922_174303_V07.gz 2.181 Mbytes 2015-10-29T22:35:47Z
         KTYX20130922_173733_V07.gz 2.180 Mbytes 2015-10-29T22:35:46Z
         KTYX20130922_173731_V07.gz 9.081 Kbytes 2015-10-29T22:35:45Z
         KTYX20130922_173729_V07.gz 9.075 Kbytes 2015-10-29T22:35:44Z
         KTYX20130922_173715_V07.gz 151.0 Kbytes 2015-10-29T22:35:43Z
         KTYX20130922_172806_V07.gz 1.269 Mbytes 2015-10-29T22:35:42Z
         KTYX20130922_171859_V07.gz 1.279 Mbytes 2015-10-29T22:35:41Z
         KTYX20130922_170952_V07.gz 1.285 Mbytes 2015-10-29T22:35:40Z
         KTYX20130922_170048_V07.gz 1.281 Mbytes 2015-10-29T22:35:39Z
         KTYX20130922_165143_V07.gz 1.281 Mbytes 2015-10-30T06:34:37Z
         KTYX20130922_164233_V07.gz 1.305 Mbytes 2015-10-30T06:34:36Z
         KTYX20130922_163701_V07.gz 2.209 Mbytes 2015-10-30T06:34:34Z
         KTYX20130922_163128_V07.gz 2.239 Mbytes 2015-10-30T06:34:33Z
         KTYX20130922_162556_V07.gz 2.265 Mbytes 2015-10-30T06:34:32Z
         KTYX20130922_162023_V07.gz 2.292 Mbytes 2015-10-30T06:34:30Z
         KTYX20130922_161451_V07.gz 2.312 Mbytes 2015-10-30T06:34:29Z
         KTYX20130922_160917_V07.gz 2.336 Mbytes 2015-10-30T06:34:28Z
         KTYX20130922_160344_V07.gz 2.341 Mbytes 2015-10-30T06:34:27Z
         KTYX20130922_155811_V07.gz 2.351 Mbytes 2015-10-26T06:14:20Z
         KTYX20130922_155239_V07.gz 2.366 Mbytes 2015-10-26T06:14:19Z
         KTYX20130922_154707_V07.gz 2.391 Mbytes 2015-10-26T06:14:18Z
         KTYX20130922_154133_V07.gz 2.410 Mbytes 2015-10-26T06:14:16Z
         KTYX20130922_153600_V07.gz 2.427 Mbytes 2015-10-26T06:14:15Z
         KTYX20130922_152818_V07.gz 2.413 Mbytes 2015-10-26T06:14:14Z
         KTYX20130922_152246_V07.gz 2.389 Mbytes 2015-10-26T06:14:13Z
         KTYX20130922_151714_V07.gz 2.369 Mbytes 2015-10-26T06:14:12Z
         KTYX20130922_151143_V07.gz 2.362 Mbytes 2015-10-26T06:14:11Z
         KTYX20130922_150612_V07.gz 2.346 Mbytes 2015-10-26T06:14:09Z
         KTYX20130922_150039_V07.gz 2.296 Mbytes 2015-10-26T06:14:08Z
         KTYX20130922_145508_V07.gz 2.344 Mbytes 2015-10-29T23:11:58Z
         KTYX20130922_144935_V07.gz 2.317 Mbytes 2015-10-29T23:11:57Z
         KTYX20130922_144404_V07.gz 2.310 Mbytes 2015-10-29T23:11:56Z
         KTYX20130922_143832_V07.gz 2.307 Mbytes 2015-10-29T23:11:54Z
         KTYX20130922_143301_V07.gz 2.302 Mbytes 2015-10-29T23:11:53Z
         KTYX20130922_142730_V07.gz 2.298 Mbytes 2015-10-29T23:11:52Z
         KTYX20130922_142158_V07.gz 2.287 Mbytes 2015-10-29T23:11:51Z
         KTYX20130922_141626_V07.gz 2.275 Mbytes 2015-10-29T23:11:50Z
         KTYX20130922_141054_V07.gz 2.269 Mbytes 2015-10-29T23:11:48Z
         KTYX20130922_140522_V07.gz 2.234 Mbytes 2015-10-29T23:11:47Z
         KTYX20130922_135950_V07.gz 2.209 Mbytes 2015-10-30T04:03:31Z
         KTYX20130922_135418_V07.gz 2.176 Mbytes 2015-10-30T04:03:30Z
         KTYX20130922_134846_V07.gz 2.158 Mbytes 2015-10-30T04:03:28Z
         KTYX20130922_134312_V07.gz 2.148 Mbytes 2015-10-30T04:03:27Z
         KTYX20130922_133741_V07.gz 2.152 Mbytes 2015-10-30T04:03:26Z
         KTYX20130922_133210_V07.gz 2.157 Mbytes 2015-10-30T04:03:25Z
         KTYX20130922_132637_V07.gz 2.149 Mbytes 2015-10-30T04:03:24Z
         KTYX20130922_132106_V07.gz 2.169 Mbytes 2015-10-30T04:03:22Z
         KTYX20130922_131534_V07.gz 2.173 Mbytes 2015-10-30T04:03:21Z
         KTYX20130922_131001_V07.gz 2.173 Mbytes 2015-10-30T04:03:20Z
         KTYX20130922_130430_V07.gz 2.153 Mbytes 2015-10-30T04:03:19Z
         KTYX20130922_125859_V07.gz 2.106 Mbytes 2015-10-30T05:19:18Z
         KTYX20130922_125327_V07.gz 2.074 Mbytes 2015-10-30T05:19:17Z
         KTYX20130922_124756_V07.gz 2.036 Mbytes 2015-10-30T05:19:16Z
         KTYX20130922_124225_V07.gz 2.018 Mbytes 2015-10-30T05:19:15Z
         KTYX20130922_124222_V07.gz 8.882 Kbytes 2015-10-30T05:19:14Z
         KTYX20130922_124219_V07.gz 8.885 Kbytes 2015-10-30T05:19:13Z
         KTYX20130922_124217_V07.gz 8.887 Kbytes 2015-10-30T05:19:12Z
         KTYX20130922_124205_V07.gz 137.1 Kbytes 2015-10-30T05:19:10Z
         KTYX20130922_123253_V07.gz 1.147 Mbytes 2015-10-30T05:19:09Z
         KTYX20130922_122342_V07.gz 1.172 Mbytes 2015-10-30T05:19:08Z
         KTYX20130922_121434_V07.gz 1.190 Mbytes 2015-10-30T05:19:07Z
         KTYX20130922_120525_V07.gz 1.212 Mbytes 2015-10-30T05:19:06Z
         KTYX20130922_115605_V07.gz 1.250 Mbytes 2015-10-30T03:24:00Z
         KTYX20130922_115032_V07.gz 2.156 Mbytes 2015-10-30T03:23:59Z
         KTYX20130922_114459_V07.gz 2.196 Mbytes 2015-10-30T03:23:57Z
         KTYX20130922_113926_V07.gz 2.222 Mbytes 2015-10-30T03:23:56Z
         KTYX20130922_113353_V07.gz 2.257 Mbytes 2015-10-30T03:23:55Z
         KTYX20130922_112821_V07.gz 2.291 Mbytes 2015-10-30T03:23:54Z
         KTYX20130922_112249_V07.gz 2.356 Mbytes 2015-10-30T03:23:53Z
         KTYX20130922_111717_V07.gz 2.412 Mbytes 2015-10-30T03:23:51Z
         KTYX20130922_111145_V07.gz 2.472 Mbytes 2015-10-30T03:23:50Z
         KTYX20130922_110613_V07.gz 2.524 Mbytes 2015-10-30T03:23:49Z
         KTYX20130922_110041_V07.gz 2.587 Mbytes 2015-10-30T03:23:48Z
         KTYX20130922_105508_V07.gz 2.645 Mbytes 2015-10-30T02:49:55Z
         KTYX20130922_104936_V07.gz 2.666 Mbytes 2015-10-30T02:49:53Z
         KTYX20130922_104403_V07.gz 2.700 Mbytes 2015-10-30T02:49:52Z
         KTYX20130922_103830_V07.gz 2.720 Mbytes 2015-10-30T02:49:51Z
         KTYX20130922_103258_V07.gz 2.732 Mbytes 2015-10-30T02:49:50Z
         KTYX20130922_102728_V07.gz 2.744 Mbytes 2015-10-30T02:49:48Z
         KTYX20130922_102157_V07.gz 2.755 Mbytes 2015-10-30T02:49:47Z
         KTYX20130922_101624_V07.gz 2.779 Mbytes 2015-10-30T02:49:46Z
         KTYX20130922_101053_V07.gz 2.792 Mbytes 2015-10-30T02:49:45Z
         KTYX20130922_100519_V07.gz 2.813 Mbytes 2015-10-30T02:49:44Z
         KTYX20130922_095947_V07.gz 2.812 Mbytes 2015-10-30T04:42:26Z
         KTYX20130922_095414_V07.gz 2.844 Mbytes 2015-10-30T04:42:25Z
         KTYX20130922_094844_V07.gz 2.865 Mbytes 2015-10-30T04:42:24Z
         KTYX20130922_094311_V07.gz 2.882 Mbytes 2015-10-30T04:42:23Z
         KTYX20130922_093738_V07.gz 2.924 Mbytes 2015-10-30T04:42:22Z
         KTYX20130922_093206_V07.gz 2.933 Mbytes 2015-10-30T04:42:20Z
         KTYX20130922_092634_V07.gz 2.945 Mbytes 2015-10-30T04:42:19Z
         KTYX20130922_092103_V07.gz 2.947 Mbytes 2015-10-30T04:42:18Z
         KTYX20130922_091532_V07.gz 2.954 Mbytes 2015-10-30T04:42:17Z
         KTYX20130922_090959_V07.gz 2.944 Mbytes 2015-10-30T04:42:16Z
         KTYX20130922_090427_V07.gz 2.928 Mbytes 2015-10-30T04:42:14Z
         KTYX20130922_085854_V07.gz 2.923 Mbytes 2015-10-29T22:31:51Z
         KTYX20130922_085323_V07.gz 2.930 Mbytes 2015-10-29T22:31:50Z
         KTYX20130922_084753_V07.gz 2.951 Mbytes 2015-10-29T22:31:48Z
         KTYX20130922_084221_V07.gz 2.981 Mbytes 2015-10-29T22:31:47Z
         KTYX20130922_083650_V07.gz 3.000 Mbytes 2015-10-29T22:31:46Z
         KTYX20130922_083118_V07.gz 3.007 Mbytes 2015-10-29T22:31:45Z
         KTYX20130922_082546_V07.gz 3.049 Mbytes 2015-10-29T22:31:44Z
         KTYX20130922_082015_V07.gz 3.078 Mbytes 2015-10-29T22:31:42Z
         KTYX20130922_081443_V07.gz 3.114 Mbytes 2015-10-29T22:31:41Z
         KTYX20130922_080912_V07.gz 3.137 Mbytes 2015-10-29T22:31:40Z
         KTYX20130922_080339_V07.gz 3.150 Mbytes 2015-10-29T22:31:39Z
         KTYX20130922_075807_V07.gz 3.161 Mbytes 2015-10-29T05:16:51Z
         KTYX20130922_075235_V07.gz 3.032 Mbytes 2015-10-29T05:16:50Z
         KTYX20130922_074703_V07.gz 3.192 Mbytes 2015-10-29T05:16:49Z
         KTYX20130922_074132_V07.gz 3.163 Mbytes 2015-10-29T05:16:48Z
         KTYX20130922_073559_V07.gz 3.129 Mbytes 2015-10-29T05:16:46Z
         KTYX20130922_073027_V07.gz 3.147 Mbytes 2015-10-29T05:16:45Z
         KTYX20130922_072251_V07.gz 3.157 Mbytes 2015-10-29T05:16:44Z
         KTYX20130922_071719_V07.gz 3.172 Mbytes 2015-10-29T05:16:43Z
         KTYX20130922_071146_V07.gz 3.217 Mbytes 2015-10-29T05:16:41Z
         KTYX20130922_070614_V07.gz 3.267 Mbytes 2015-10-29T05:16:40Z
         KTYX20130922_070042_V07.gz 3.304 Mbytes 2015-10-29T05:16:39Z
         KTYX20130922_065509_V07.gz 3.363 Mbytes 2015-10-30T04:24:28Z
         KTYX20130922_064937_V07.gz 3.413 Mbytes 2015-10-30T04:24:27Z
         KTYX20130922_064403_V07.gz 3.476 Mbytes 2015-10-30T04:24:26Z
         KTYX20130922_063830_V07.gz 3.534 Mbytes 2015-10-30T04:24:24Z
         KTYX20130922_063258_V07.gz 3.590 Mbytes 2015-10-30T04:24:23Z
         KTYX20130922_062725_V07.gz 3.665 Mbytes 2015-10-30T04:24:22Z
         KTYX20130922_062153_V07.gz 3.727 Mbytes 2015-10-30T04:24:21Z
         KTYX20130922_061622_V07.gz 3.804 Mbytes 2015-10-30T04:24:20Z
         KTYX20130922_061050_V07.gz 3.841 Mbytes 2015-10-30T04:24:18Z
         KTYX20130922_060519_V07.gz 3.873 Mbytes 2015-10-30T04:24:17Z
         KTYX20130922_055947_V07.gz 3.910 Mbytes 2015-10-27T19:46:16Z
         KTYX20130922_055416_V07.gz 3.952 Mbytes 2015-10-27T19:46:14Z
         KTYX20130922_054844_V07.gz 3.996 Mbytes 2015-10-27T19:46:13Z
         KTYX20130922_054312_V07.gz 4.031 Mbytes 2015-10-27T19:46:12Z
         KTYX20130922_053740_V07.gz 4.116 Mbytes 2015-10-27T19:46:10Z
         KTYX20130922_053207_V07.gz 4.136 Mbytes 2015-10-27T19:46:09Z
         KTYX20130922_052636_V07.gz 4.183 Mbytes 2015-10-27T19:46:08Z
         KTYX20130922_052104_V07.gz 4.268 Mbytes 2015-10-27T19:46:07Z
         KTYX20130922_051531_V07.gz 4.359 Mbytes 2015-10-27T19:46:05Z
         KTYX20130922_050959_V07.gz 4.484 Mbytes 2015-10-27T19:46:04Z
         KTYX20130922_050428_V07.gz 4.539 Mbytes 2015-10-27T19:46:03Z
         KTYX20130922_045855_V07.gz 4.648 Mbytes 2015-10-22T13:12:55Z
         KTYX20130922_045323_V07.gz 4.780 Mbytes 2015-10-22T13:12:53Z
         KTYX20130922_044751_V07.gz 4.889 Mbytes 2015-10-22T13:12:52Z
         KTYX20130922_044219_V07.gz 5.006 Mbytes 2015-10-22T13:12:51Z
         KTYX20130922_043648_V07.gz 5.115 Mbytes 2015-10-22T13:12:50Z
         KTYX20130922_043117_V07.gz 5.228 Mbytes 2015-10-22T13:12:48Z
         KTYX20130922_042545_V07.gz 5.339 Mbytes 2015-10-22T13:12:47Z
         KTYX20130922_042013_V07.gz 5.443 Mbytes 2015-10-22T13:12:46Z
         KTYX20130922_041441_V07.gz 5.565 Mbytes 2015-10-22T13:12:44Z
         KTYX20130922_040909_V07.gz 5.711 Mbytes 2015-10-22T13:12:43Z
         KTYX20130922_040338_V07.gz 5.880 Mbytes 2015-10-22T13:12:42Z
         KTYX20130922_035806_V07.gz 6.015 Mbytes 2015-10-26T23:08:29Z
         KTYX20130922_035233_V07.gz 6.106 Mbytes 2015-10-26T23:08:28Z
         KTYX20130922_034659_V07.gz 6.244 Mbytes 2015-10-26T23:08:26Z
         KTYX20130922_034127_V07.gz 6.336 Mbytes 2015-10-26T23:08:25Z
         KTYX20130922_033553_V07.gz 6.438 Mbytes 2015-10-26T23:08:24Z
         KTYX20130922_033019_V07.gz 6.522 Mbytes 2015-10-26T23:08:22Z
         KTYX20130922_032448_V07.gz 6.598 Mbytes 2015-10-26T23:08:21Z
         KTYX20130922_031917_V07.gz 6.726 Mbytes 2015-10-26T23:08:19Z
         KTYX20130922_031346_V07.gz 6.897 Mbytes 2015-10-26T23:08:18Z
         KTYX20130922_030813_V07.gz 7.058 Mbytes 2015-10-26T23:08:13Z
         KTYX20130922_030241_V07.gz 7.210 Mbytes 2015-10-26T23:08:12Z
         KTYX20130922_025711_V07.gz 7.316 Mbytes 2015-10-27T15:04:06Z
         KTYX20130922_025139_V07.gz 7.387 Mbytes 2015-10-27T15:04:04Z
         KTYX20130922_024608_V07.gz 7.398 Mbytes 2015-10-27T15:04:03Z
         KTYX20130922_024036_V07.gz 7.404 Mbytes 2015-10-27T15:04:01Z
         KTYX20130922_023504_V07.gz 7.474 Mbytes 2015-10-27T15:04:00Z
         KTYX20130922_022931_V07.gz 7.536 Mbytes 2015-10-27T15:03:58Z
         KTYX20130922_022359_V07.gz 7.583 Mbytes 2015-10-27T15:03:57Z
         KTYX20130922_021828_V07.gz 7.606 Mbytes 2015-10-27T15:03:55Z
         KTYX20130922_021256_V07.gz 7.660 Mbytes 2015-10-27T15:03:54Z
         KTYX20130922_020724_V07.gz 7.710 Mbytes 2015-10-27T15:03:52Z
         KTYX20130922_020151_V07.gz 7.821 Mbytes 2015-10-27T15:03:51Z
         KTYX20130922_015618_V07.gz 7.946 Mbytes 2015-10-29T09:38:41Z
         KTYX20130922_015046_V07.gz 8.062 Mbytes 2015-10-29T09:38:39Z
         KTYX20130922_014514_V07.gz 8.155 Mbytes 2015-10-29T09:38:37Z
         KTYX20130922_013943_V07.gz 8.248 Mbytes 2015-10-29T09:38:36Z
         KTYX20130922_013413_V07.gz 8.320 Mbytes 2015-10-29T09:38:34Z
         KTYX20130922_012840_V07.gz 8.391 Mbytes 2015-10-29T09:38:33Z
         KTYX20130922_012309_V07.gz 8.442 Mbytes 2015-10-29T09:38:31Z
         KTYX20130922_011738_V07.gz 8.493 Mbytes 2015-10-29T09:38:30Z
         KTYX20130922_011207_V07.gz 8.555 Mbytes 2015-10-29T09:38:28Z
         KTYX20130922_010634_V07.gz 8.562 Mbytes 2015-10-29T09:38:27Z
         KTYX20130922_010101_V07.gz 8.570 Mbytes 2015-10-29T09:38:25Z
         KTYX20130922_005529_V07.gz 8.581 Mbytes 2015-10-22T08:20:02Z
         KTYX20130922_004955_V07.gz 8.600 Mbytes 2015-10-22T08:20:01Z
         KTYX20130922_004422_V07.gz 8.628 Mbytes 2015-10-22T08:19:59Z
         KTYX20130922_003848_V07.gz 8.539 Mbytes 2015-10-22T08:19:57Z
         KTYX20130922_003313_V07.gz 8.503 Mbytes 2015-10-22T08:19:56Z
         KTYX20130922_002740_V07.gz 8.491 Mbytes 2015-10-22T08:19:54Z
         KTYX20130922_002206_V07.gz 8.507 Mbytes 2015-10-22T08:19:53Z
         KTYX20130922_001631_V07.gz 8.506 Mbytes 2015-10-22T08:19:49Z
         KTYX20130922_001058_V07.gz 8.506 Mbytes 2015-10-22T08:19:47Z
         KTYX20130922_000524_V07.gz 8.460 Mbytes 2015-10-22T08:19:46Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation