TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2013/12/03/KTBW/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTBW   --
         KTBW20131203_235730_V06.gz 2.419 Mbytes 2015-10-29T16:59:31Z
         KTBW20131203_235159_V06.gz 2.418 Mbytes 2015-10-29T16:59:29Z
         KTBW20131203_234630_V06.gz 2.414 Mbytes 2015-10-29T16:59:28Z
         KTBW20131203_234057_V06.gz 2.414 Mbytes 2015-10-29T16:59:26Z
         KTBW20131203_233526_V06.gz 2.373 Mbytes 2015-10-29T16:59:25Z
         KTBW20131203_232954_V06.gz 2.335 Mbytes 2015-10-29T16:59:24Z
         KTBW20131203_232425_V06.gz 2.301 Mbytes 2015-10-29T16:59:23Z
         KTBW20131203_231855_V06.gz 2.268 Mbytes 2015-10-29T16:59:22Z
         KTBW20131203_231326_V06.gz 2.231 Mbytes 2015-10-29T16:59:20Z
         KTBW20131203_230755_V06.gz 2.192 Mbytes 2015-10-29T16:59:19Z
         KTBW20131203_230223_V06.gz 2.140 Mbytes 2015-10-29T16:59:18Z
         KTBW20131203_225654_V06.gz 2.092 Mbytes 2015-10-29T13:17:00Z
         KTBW20131203_225123_V06.gz 2.037 Mbytes 2015-10-29T13:16:59Z
         KTBW20131203_224552_V06.gz 1.953 Mbytes 2015-10-29T13:16:57Z
         KTBW20131203_224022_V06.gz 1.889 Mbytes 2015-10-29T13:16:56Z
         KTBW20131203_223451_V06.gz 1.888 Mbytes 2015-10-29T13:16:55Z
         KTBW20131203_222920_V06.gz 1.909 Mbytes 2015-10-29T13:16:54Z
         KTBW20131203_222350_V06.gz 1.910 Mbytes 2015-10-29T13:16:53Z
         KTBW20131203_221817_V06.gz 1.908 Mbytes 2015-10-29T13:16:52Z
         KTBW20131203_221244_V06.gz 1.937 Mbytes 2015-10-29T13:16:50Z
         KTBW20131203_221213_V06.gz 173.2 Kbytes 2015-10-29T13:16:49Z
         KTBW20131203_220306_V06.gz 1.845 Mbytes 2015-10-29T13:16:48Z
         KTBW20131203_215358_V06.gz 1.871 Mbytes 2015-10-22T13:05:20Z
         KTBW20131203_214451_V06.gz 1.889 Mbytes 2015-10-22T13:05:19Z
         KTBW20131203_213543_V06.gz 1.942 Mbytes 2015-10-22T13:05:18Z
         KTBW20131203_212636_V06.gz 1.999 Mbytes 2015-10-22T13:05:17Z
         KTBW20131203_211728_V06.gz 2.022 Mbytes 2015-10-22T13:05:15Z
         KTBW20131203_210821_V06.gz 2.071 Mbytes 2015-10-22T13:05:14Z
         KTBW20131203_205913_V06.gz 2.120 Mbytes 2015-10-29T16:50:10Z
         KTBW20131203_205006_V06.gz 2.173 Mbytes 2015-10-29T16:50:09Z
         KTBW20131203_204058_V06.gz 2.213 Mbytes 2015-10-29T16:50:07Z
         KTBW20131203_203151_V06.gz 2.227 Mbytes 2015-10-29T16:50:06Z
         KTBW20131203_202243_V06.gz 2.243 Mbytes 2015-10-29T16:50:05Z
         KTBW20131203_201336_V06.gz 2.266 Mbytes 2015-10-29T16:50:04Z
         KTBW20131203_200428_V06.gz 2.285 Mbytes 2015-10-29T16:50:03Z
         KTBW20131203_195521_V06.gz 2.306 Mbytes 2015-10-25T20:03:04Z
         KTBW20131203_194613_V06.gz 2.350 Mbytes 2015-10-25T20:03:03Z
         KTBW20131203_193705_V06.gz 2.376 Mbytes 2015-10-25T20:03:02Z
         KTBW20131203_192758_V06.gz 2.428 Mbytes 2015-10-25T20:03:01Z
         KTBW20131203_191849_V06.gz 2.462 Mbytes 2015-10-25T20:03:00Z
         KTBW20131203_190943_V06.gz 2.503 Mbytes 2015-10-25T20:02:59Z
         KTBW20131203_190035_V06.gz 2.541 Mbytes 2015-10-25T20:02:57Z
         KTBW20131203_185128_V06.gz 2.576 Mbytes 2015-10-29T15:12:09Z
         KTBW20131203_184221_V06.gz 2.596 Mbytes 2015-10-29T15:12:07Z
         KTBW20131203_183312_V06.gz 2.613 Mbytes 2015-10-29T15:12:06Z
         KTBW20131203_182405_V06.gz 2.636 Mbytes 2015-10-29T15:12:05Z
         KTBW20131203_181457_V06.gz 2.649 Mbytes 2015-10-29T15:12:04Z
         KTBW20131203_180549_V06.gz 2.664 Mbytes 2015-10-29T15:12:03Z
         KTBW20131203_175641_V06.gz 2.669 Mbytes 2015-10-27T00:25:54Z
         KTBW20131203_174734_V06.gz 2.649 Mbytes 2015-10-27T00:25:53Z
         KTBW20131203_173825_V06.gz 2.291 Mbytes 2015-10-27T00:25:52Z
         KTBW20131203_172701_V06.gz 2.584 Mbytes 2015-10-27T00:25:50Z
         KTBW20131203_171754_V06.gz 2.542 Mbytes 2015-10-27T00:25:49Z
         KTBW20131203_170846_V06.gz 2.520 Mbytes 2015-10-27T00:25:48Z
         KTBW20131203_165937_V06.gz 2.489 Mbytes 2015-10-29T17:30:26Z
         KTBW20131203_165028_V06.gz 2.441 Mbytes 2015-10-29T17:30:25Z
         KTBW20131203_164120_V06.gz 2.402 Mbytes 2015-10-29T17:30:24Z
         KTBW20131203_163213_V06.gz 2.339 Mbytes 2015-10-29T17:30:22Z
         KTBW20131203_162304_V06.gz 2.315 Mbytes 2015-10-29T17:30:21Z
         KTBW20131203_161356_V06.gz 2.275 Mbytes 2015-10-29T17:30:20Z
         KTBW20131203_160448_V06.gz 2.233 Mbytes 2015-10-29T17:30:19Z
         KTBW20131203_155540_V06.gz 2.200 Mbytes 2015-10-20T00:59:32Z
         KTBW20131203_154631_V06.gz 2.138 Mbytes 2015-10-20T00:59:31Z
         KTBW20131203_153723_V06.gz 2.099 Mbytes 2015-10-20T00:59:30Z
         KTBW20131203_152816_V06.gz 2.063 Mbytes 2015-10-20T00:59:28Z
         KTBW20131203_151907_V06.gz 2.022 Mbytes 2015-10-20T00:59:27Z
         KTBW20131203_150959_V06.gz 1.844 Mbytes 2015-10-20T00:59:26Z
         KTBW20131203_150050_V06.gz 1.914 Mbytes 2015-10-20T00:59:25Z
         KTBW20131203_145141_V06.gz 1.843 Mbytes 2015-10-22T19:56:56Z
         KTBW20131203_144233_V06.gz 1.780 Mbytes 2015-10-22T19:56:55Z
         KTBW20131203_143323_V06.gz 1.718 Mbytes 2015-10-22T19:56:54Z
         KTBW20131203_142415_V06.gz 1.655 Mbytes 2015-10-22T19:56:53Z
         KTBW20131203_141507_V06.gz 1.608 Mbytes 2015-10-22T19:56:52Z
         KTBW20131203_140558_V06.gz 1.564 Mbytes 2015-10-22T19:56:51Z
         KTBW20131203_135651_V06.gz 1.543 Mbytes 2015-10-29T17:13:35Z
         KTBW20131203_134742_V06.gz 1.524 Mbytes 2015-10-29T17:13:34Z
         KTBW20131203_133833_V06.gz 1.512 Mbytes 2015-10-29T17:13:33Z
         KTBW20131203_132924_V06.gz 1.483 Mbytes 2015-10-29T17:13:32Z
         KTBW20131203_132017_V06.gz 1.460 Mbytes 2015-10-29T17:13:30Z
         KTBW20131203_131108_V06.gz 1.472 Mbytes 2015-10-29T17:13:29Z
         KTBW20131203_130201_V06.gz 1.489 Mbytes 2015-10-29T17:13:28Z
         KTBW20131203_125253_V06.gz 1.522 Mbytes 2015-10-29T13:32:26Z
         KTBW20131203_124344_V06.gz 1.541 Mbytes 2015-10-29T13:32:25Z
         KTBW20131203_123435_V06.gz 1.598 Mbytes 2015-10-29T13:32:24Z
         KTBW20131203_122526_V06.gz 1.656 Mbytes 2015-10-29T13:32:23Z
         KTBW20131203_121618_V06.gz 1.739 Mbytes 2015-10-29T13:32:22Z
         KTBW20131203_120710_V06.gz 1.835 Mbytes 2015-10-29T13:32:20Z
         KTBW20131203_115802_V06.gz 1.735 Mbytes 2015-10-29T17:55:56Z
         KTBW20131203_114854_V06.gz 1.474 Mbytes 2015-10-29T17:55:55Z
         KTBW20131203_113946_V06.gz 1.423 Mbytes 2015-10-29T17:55:54Z
         KTBW20131203_113038_V06.gz 1.342 Mbytes 2015-10-29T17:55:53Z
         KTBW20131203_112130_V06.gz 1.336 Mbytes 2015-10-29T17:55:52Z
         KTBW20131203_111223_V06.gz 1.271 Mbytes 2015-10-29T17:55:51Z
         KTBW20131203_110314_V06.gz 1.281 Mbytes 2015-10-29T17:55:49Z
         KTBW20131203_105405_V06.gz 1.343 Mbytes 2015-10-29T12:46:55Z
         KTBW20131203_104457_V06.gz 1.396 Mbytes 2015-10-29T12:46:53Z
         KTBW20131203_103549_V06.gz 1.465 Mbytes 2015-10-29T12:46:52Z
         KTBW20131203_102640_V06.gz 1.508 Mbytes 2015-10-29T12:46:51Z
         KTBW20131203_101731_V06.gz 1.543 Mbytes 2015-10-29T12:46:50Z
         KTBW20131203_100823_V06.gz 1.583 Mbytes 2015-10-29T12:46:49Z
         KTBW20131203_095915_V06.gz 1.600 Mbytes 2015-10-29T11:47:10Z
         KTBW20131203_095006_V06.gz 1.601 Mbytes 2015-10-29T11:47:09Z
         KTBW20131203_094058_V06.gz 1.589 Mbytes 2015-10-29T11:47:08Z
         KTBW20131203_093150_V06.gz 1.595 Mbytes 2015-10-29T11:47:06Z
         KTBW20131203_092031_V06.gz 1.602 Mbytes 2015-10-29T11:47:05Z
         KTBW20131203_091123_V06.gz 1.613 Mbytes 2015-10-29T11:47:04Z
         KTBW20131203_090215_V06.gz 1.634 Mbytes 2015-10-29T11:47:03Z
         KTBW20131203_085308_V06.gz 1.621 Mbytes 2015-10-29T16:55:05Z
         KTBW20131203_084400_V06.gz 1.615 Mbytes 2015-10-29T16:55:04Z
         KTBW20131203_083452_V06.gz 1.631 Mbytes 2015-10-29T16:55:02Z
         KTBW20131203_082544_V06.gz 1.666 Mbytes 2015-10-29T16:55:01Z
         KTBW20131203_081636_V06.gz 1.702 Mbytes 2015-10-29T16:55:00Z
         KTBW20131203_080728_V06.gz 1.729 Mbytes 2015-10-29T16:54:59Z
         KTBW20131203_075820_V06.gz 1.778 Mbytes 2015-10-28T23:03:06Z
         KTBW20131203_074912_V06.gz 1.839 Mbytes 2015-10-28T23:03:04Z
         KTBW20131203_074004_V06.gz 1.907 Mbytes 2015-10-28T23:03:03Z
         KTBW20131203_073056_V06.gz 1.974 Mbytes 2015-10-28T23:03:02Z
         KTBW20131203_072149_V06.gz 2.045 Mbytes 2015-10-28T23:03:01Z
         KTBW20131203_071241_V06.gz 2.111 Mbytes 2015-10-28T23:03:00Z
         KTBW20131203_070332_V06.gz 2.179 Mbytes 2015-10-28T23:02:58Z
         KTBW20131203_065423_V06.gz 2.270 Mbytes 2015-10-25T20:08:22Z
         KTBW20131203_064516_V06.gz 2.355 Mbytes 2015-10-25T20:08:21Z
         KTBW20131203_063607_V06.gz 2.402 Mbytes 2015-10-25T20:08:20Z
         KTBW20131203_062658_V06.gz 2.434 Mbytes 2015-10-25T20:08:19Z
         KTBW20131203_061751_V06.gz 2.502 Mbytes 2015-10-25T20:08:18Z
         KTBW20131203_060842_V06.gz 2.577 Mbytes 2015-10-25T20:08:16Z
         KTBW20131203_055935_V06.gz 2.620 Mbytes 2015-10-29T17:50:32Z
         KTBW20131203_055027_V06.gz 2.627 Mbytes 2015-10-29T17:50:31Z
         KTBW20131203_054118_V06.gz 2.660 Mbytes 2015-10-29T17:50:30Z
         KTBW20131203_053209_V06.gz 2.610 Mbytes 2015-10-29T17:50:29Z
         KTBW20131203_052301_V06.gz 2.598 Mbytes 2015-10-29T17:50:27Z
         KTBW20131203_051352_V06.gz 2.585 Mbytes 2015-10-29T17:50:26Z
         KTBW20131203_050445_V06.gz 2.574 Mbytes 2015-10-29T17:50:25Z
         KTBW20131203_045536_V06.gz 2.558 Mbytes 2015-10-20T02:01:28Z
         KTBW20131203_044628_V06.gz 2.512 Mbytes 2015-10-20T02:01:27Z
         KTBW20131203_043721_V06.gz 2.472 Mbytes 2015-10-20T02:01:25Z
         KTBW20131203_042813_V06.gz 2.416 Mbytes 2015-10-20T02:01:24Z
         KTBW20131203_041905_V06.gz 2.424 Mbytes 2015-10-20T02:01:23Z
         KTBW20131203_040958_V06.gz 2.409 Mbytes 2015-10-20T02:01:22Z
         KTBW20131203_040050_V06.gz 2.343 Mbytes 2015-10-20T02:01:21Z
         KTBW20131203_035141_V06.gz 2.417 Mbytes 2015-10-24T14:43:07Z
         KTBW20131203_034232_V06.gz 2.449 Mbytes 2015-10-24T14:43:06Z
         KTBW20131203_033324_V06.gz 2.467 Mbytes 2015-10-24T14:43:04Z
         KTBW20131203_032417_V06.gz 2.523 Mbytes 2015-10-24T14:43:03Z
         KTBW20131203_031509_V06.gz 2.567 Mbytes 2015-10-24T14:43:02Z
         KTBW20131203_030600_V06.gz 2.645 Mbytes 2015-10-24T14:43:01Z
         KTBW20131203_025653_V06.gz 2.649 Mbytes 2015-10-29T00:00:19Z
         KTBW20131203_024745_V06.gz 2.695 Mbytes 2015-10-29T00:00:18Z
         KTBW20131203_023836_V06.gz 2.765 Mbytes 2015-10-29T00:00:16Z
         KTBW20131203_022929_V06.gz 2.843 Mbytes 2015-10-29T00:00:15Z
         KTBW20131203_022021_V06.gz 2.899 Mbytes 2015-10-29T00:00:14Z
         KTBW20131203_021112_V06.gz 2.944 Mbytes 2015-10-29T00:00:13Z
         KTBW20131203_020204_V06.gz 2.971 Mbytes 2015-10-29T00:00:11Z
         KTBW20131203_015257_V06.gz 3.034 Mbytes 2015-10-27T12:33:34Z
         KTBW20131203_014349_V06.gz 3.080 Mbytes 2015-10-27T12:33:32Z
         KTBW20131203_013441_V06.gz 3.052 Mbytes 2015-10-27T12:33:31Z
         KTBW20131203_012533_V06.gz 2.669 Mbytes 2015-10-27T12:33:30Z
         KTBW20131203_011418_V06.gz 3.084 Mbytes 2015-10-27T12:33:29Z
         KTBW20131203_010509_V06.gz 3.063 Mbytes 2015-10-27T12:33:27Z
         KTBW20131203_005601_V06.gz 3.082 Mbytes 2015-10-28T23:12:46Z
         KTBW20131203_004654_V06.gz 3.083 Mbytes 2015-10-28T23:12:45Z
         KTBW20131203_003745_V06.gz 3.053 Mbytes 2015-10-28T23:12:43Z
         KTBW20131203_002837_V06.gz 3.040 Mbytes 2015-10-28T23:12:42Z
         KTBW20131203_001928_V06.gz 3.036 Mbytes 2015-10-28T23:12:41Z
         KTBW20131203_001020_V06.gz 3.064 Mbytes 2015-10-28T23:12:40Z
         KTBW20131203_000111_V06.gz 3.079 Mbytes 2015-10-28T23:12:38Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation