TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2016/01/15/KTBW/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTBW   --
         KTBW20160115_235900_V06.gz 1.792 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_234907_V06.gz 1.801 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_233913_V06.gz 1.749 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_232919_V06.gz 1.666 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_231923_V06.gz 1.408 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_230928_V06.gz 1.325 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_225933_V06.gz 1.293 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_224936_V06.gz 1.327 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_223942_V06.gz 1.396 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_222948_V06.gz 1.500 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_221954_V06.gz 1.594 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_221435_V06.gz 2.762 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_220917_V06.gz 2.861 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_220359_V06.gz 2.953 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_215841_V06.gz 3.034 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_215324_V06.gz 3.120 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_214807_V06.gz 3.208 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_214250_V06.gz 3.311 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_213734_V06.gz 3.414 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_213216_V06.gz 3.502 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_212658_V06.gz 3.584 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_212141_V06.gz 3.661 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_211625_V06.gz 3.742 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_211108_V06.gz 3.828 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_210551_V06.gz 3.896 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_210032_V06.gz 3.975 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_205515_V06.gz 4.065 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_204957_V06.gz 4.116 Mbytes 2017-12-22T05:27:37Z
         KTBW20160115_204440_V06.gz 4.150 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_203923_V06.gz 4.215 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_203405_V06.gz 4.266 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_202848_V06.gz 4.314 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_202332_V06.gz 4.390 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_201815_V06.gz 4.453 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_201258_V06.gz 4.522 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_200741_V06.gz 4.582 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_200222_V06.gz 4.610 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_195704_V06.gz 4.664 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_195147_V06.gz 4.714 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_194631_V06.gz 4.768 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_194113_V06.gz 4.730 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_193556_V06.gz 4.732 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_193037_V06.gz 4.726 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_192519_V06.gz 4.675 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_192000_V06.gz 4.598 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_191443_V06.gz 4.554 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_190925_V06.gz 4.567 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_190407_V06.gz 4.572 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_185849_V06.gz 4.591 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_185330_V06.gz 4.629 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_184812_V06.gz 4.627 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_184254_V06.gz 4.751 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_183736_V06.gz 4.832 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_183218_V06.gz 4.896 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_182658_V06.gz 5.078 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_182141_V06.gz 5.251 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_181622_V06.gz 5.389 Mbytes 2017-12-22T05:27:36Z
         KTBW20160115_181104_V06.gz 5.486 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_180547_V06.gz 5.527 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_180029_V06.gz 5.698 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_175512_V06.gz 5.886 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_174954_V06.gz 6.000 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_174436_V06.gz 6.219 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_173918_V06.gz 6.394 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_173400_V06.gz 6.590 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_172843_V06.gz 6.767 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_172327_V06.gz 7.029 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_171810_V06.gz 7.225 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_171041_V06.gz 7.543 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_170522_V06.gz 7.807 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_170005_V06.gz 8.173 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_165447_V06.gz 8.503 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_164927_V06.gz 8.962 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_164354_V06.gz 9.674 Mbytes 2017-12-22T05:27:35Z
         KTBW20160115_163822_V06.gz 10.29 Mbytes 2017-12-22T05:27:34Z
         KTBW20160115_163250_V06.gz 11.03 Mbytes 2017-12-22T05:27:34Z
         KTBW20160115_162703_V06.gz 12.09 Mbytes 2017-12-22T05:27:34Z
         KTBW20160115_162115_V06.gz 12.98 Mbytes 2017-12-22T05:27:34Z
         KTBW20160115_161529_V06.gz 13.53 Mbytes 2017-12-22T05:27:34Z
         KTBW20160115_160942_V06.gz 13.94 Mbytes 2017-12-22T05:27:34Z
         KTBW20160115_160354_V06.gz 14.23 Mbytes 2017-12-22T05:27:33Z
         KTBW20160115_155808_V06.gz 14.45 Mbytes 2017-12-22T05:27:33Z
         KTBW20160115_155220_V06.gz 14.62 Mbytes 2017-12-22T05:27:33Z
         KTBW20160115_154634_V06.gz 14.85 Mbytes 2017-12-22T05:27:33Z
         KTBW20160115_154047_V06.gz 15.06 Mbytes 2017-12-22T05:27:33Z
         KTBW20160115_153459_V06.gz 15.30 Mbytes 2017-12-22T05:27:33Z
         KTBW20160115_152912_V06.gz 15.37 Mbytes 2017-12-22T05:27:32Z
         KTBW20160115_152323_V06.gz 15.41 Mbytes 2017-12-22T05:27:32Z
         KTBW20160115_151736_V06.gz 15.45 Mbytes 2017-12-22T05:27:32Z
         KTBW20160115_151147_V06.gz 15.46 Mbytes 2017-12-22T05:27:32Z
         KTBW20160115_150600_V06.gz 15.49 Mbytes 2017-12-22T05:27:32Z
         KTBW20160115_150012_V06.gz 15.41 Mbytes 2017-12-22T05:27:32Z
         KTBW20160115_145425_V06.gz 15.34 Mbytes 2017-12-22T05:27:32Z
         KTBW20160115_144838_V06.gz 15.18 Mbytes 2017-12-22T05:27:31Z
         KTBW20160115_144250_V06.gz 15.22 Mbytes 2017-12-22T05:27:31Z
         KTBW20160115_143703_V06.gz 15.32 Mbytes 2017-12-22T05:27:31Z
         KTBW20160115_143115_V06.gz 15.34 Mbytes 2017-12-22T05:27:31Z
         KTBW20160115_142526_V06.gz 15.34 Mbytes 2017-12-22T05:27:31Z
         KTBW20160115_141938_V06.gz 15.27 Mbytes 2017-12-22T05:27:30Z
         KTBW20160115_141349_V06.gz 15.25 Mbytes 2017-12-22T05:27:30Z
         KTBW20160115_140801_V06.gz 15.20 Mbytes 2017-12-22T05:27:30Z
         KTBW20160115_140213_V06.gz 15.08 Mbytes 2017-12-22T05:27:30Z
         KTBW20160115_135624_V06.gz 14.91 Mbytes 2017-12-22T05:27:30Z
         KTBW20160115_135036_V06.gz 14.87 Mbytes 2017-12-22T05:27:30Z
         KTBW20160115_134447_V06.gz 14.79 Mbytes 2017-12-22T05:27:30Z
         KTBW20160115_133859_V06.gz 14.88 Mbytes 2017-12-22T05:27:29Z
         KTBW20160115_133310_V06.gz 14.89 Mbytes 2017-12-22T05:27:29Z
         KTBW20160115_132721_V06.gz 14.87 Mbytes 2017-12-22T05:27:29Z
         KTBW20160115_132132_V06.gz 14.76 Mbytes 2017-12-22T05:27:29Z
         KTBW20160115_131543_V06.gz 14.66 Mbytes 2017-12-22T05:27:29Z
         KTBW20160115_130955_V06.gz 14.53 Mbytes 2017-12-22T05:27:28Z
         KTBW20160115_130406_V06.gz 14.53 Mbytes 2017-12-22T05:27:28Z
         KTBW20160115_125818_V06.gz 14.66 Mbytes 2017-12-22T05:27:28Z
         KTBW20160115_125229_V06.gz 14.71 Mbytes 2017-12-22T05:27:28Z
         KTBW20160115_124639_V06.gz 14.83 Mbytes 2017-12-22T05:27:27Z
         KTBW20160115_124050_V06.gz 14.93 Mbytes 2017-12-22T05:27:27Z
         KTBW20160115_123459_V06.gz 15.03 Mbytes 2017-12-22T05:27:27Z
         KTBW20160115_122909_V06.gz 15.20 Mbytes 2017-12-22T05:27:27Z
         KTBW20160115_122318_V06.gz 15.34 Mbytes 2017-12-22T05:27:27Z
         KTBW20160115_121728_V06.gz 15.47 Mbytes 2017-12-22T05:27:26Z
         KTBW20160115_121138_V06.gz 15.59 Mbytes 2017-12-22T05:27:26Z
         KTBW20160115_120547_V06.gz 15.62 Mbytes 2017-12-22T05:27:26Z
         KTBW20160115_115954_V06.gz 15.67 Mbytes 2017-12-22T05:27:26Z
         KTBW20160115_115403_V06.gz 15.59 Mbytes 2017-12-22T05:27:25Z
         KTBW20160115_114812_V06.gz 15.49 Mbytes 2017-12-22T05:27:25Z
         KTBW20160115_114220_V06.gz 15.28 Mbytes 2017-12-22T05:27:25Z
         KTBW20160115_113629_V06.gz 15.13 Mbytes 2017-12-22T05:27:24Z
         KTBW20160115_113038_V06.gz 14.89 Mbytes 2017-12-22T05:27:24Z
         KTBW20160115_112446_V06.gz 14.78 Mbytes 2017-12-22T05:27:24Z
         KTBW20160115_111855_V06.gz 14.71 Mbytes 2017-12-22T05:27:24Z
         KTBW20160115_111303_V06.gz 14.75 Mbytes 2017-12-22T05:27:24Z
         KTBW20160115_110713_V06.gz 14.85 Mbytes 2017-12-22T05:27:24Z
         KTBW20160115_110116_V06.gz 9.190 Mbytes 2017-12-22T05:27:23Z
         KTBW20160115_105518_V06.gz 8.899 Mbytes 2017-12-22T05:27:23Z
         KTBW20160115_104920_V06.gz 9.184 Mbytes 2017-12-22T05:27:23Z
         KTBW20160115_104322_V06.gz 9.217 Mbytes 2017-12-22T05:27:23Z
         KTBW20160115_103725_V06.gz 9.191 Mbytes 2017-12-22T05:27:23Z
         KTBW20160115_103127_V06.gz 9.120 Mbytes 2017-12-22T05:27:23Z
         KTBW20160115_102529_V06.gz 8.988 Mbytes 2017-12-22T05:27:23Z
         KTBW20160115_101930_V06.gz 8.938 Mbytes 2017-12-22T05:27:23Z
         KTBW20160115_101333_V06.gz 8.881 Mbytes 2017-12-22T05:27:22Z
         KTBW20160115_100736_V06.gz 8.905 Mbytes 2017-12-22T05:27:22Z
         KTBW20160115_100138_V06.gz 8.874 Mbytes 2017-12-22T05:27:22Z
         KTBW20160115_095542_V06.gz 8.820 Mbytes 2017-12-22T05:27:22Z
         KTBW20160115_094945_V06.gz 8.769 Mbytes 2017-12-22T05:27:22Z
         KTBW20160115_094349_V06.gz 8.744 Mbytes 2017-12-22T05:27:22Z
         KTBW20160115_093751_V06.gz 8.678 Mbytes 2017-12-22T05:27:22Z
         KTBW20160115_093154_V06.gz 8.604 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_092556_V06.gz 8.519 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_091959_V06.gz 8.398 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_091403_V06.gz 8.315 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_090554_V06.gz 8.211 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_085957_V06.gz 8.148 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_085358_V06.gz 8.110 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_084801_V06.gz 8.130 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_084204_V06.gz 8.171 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_083607_V06.gz 8.173 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_083009_V06.gz 8.103 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_082411_V06.gz 7.999 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_081814_V06.gz 7.889 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_081216_V06.gz 7.811 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_080620_V06.gz 7.741 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_080023_V06.gz 7.695 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_075425_V06.gz 7.602 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_074828_V06.gz 7.512 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_074230_V06.gz 7.371 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_073633_V06.gz 7.124 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_073035_V06.gz 6.790 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_072439_V06.gz 6.398 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_071841_V06.gz 5.940 Mbytes 2017-12-22T05:27:21Z
         KTBW20160115_071244_V06.gz 5.487 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_070646_V06.gz 5.068 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_070049_V06.gz 4.767 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_065452_V06.gz 4.532 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_064924_V06.gz 4.230 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_064423_V06.gz 4.037 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_063922_V06.gz 3.994 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_063354_V06.gz 4.039 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_062825_V06.gz 4.052 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_062258_V06.gz 4.085 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_061729_V06.gz 4.158 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_061201_V06.gz 4.214 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_060633_V06.gz 4.270 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_060104_V06.gz 4.343 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_055536_V06.gz 4.386 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_055008_V06.gz 4.400 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_054439_V06.gz 4.430 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_053911_V06.gz 4.426 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_053341_V06.gz 4.438 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_052812_V06.gz 4.444 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_052244_V06.gz 4.442 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_051716_V06.gz 4.415 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_051148_V06.gz 4.374 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_050619_V06.gz 4.319 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_050118_V06.gz 4.125 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_045617_V06.gz 4.069 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_045116_V06.gz 3.985 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_044615_V06.gz 3.894 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_044114_V06.gz 3.836 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_043612_V06.gz 3.763 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_043109_V06.gz 3.727 Mbytes 2017-12-22T05:27:20Z
         KTBW20160115_042540_V06.gz 3.819 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_042038_V06.gz 3.678 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_041536_V06.gz 3.688 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_041008_V06.gz 3.804 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_040439_V06.gz 3.792 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_035910_V06.gz 3.819 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_035314_V06.gz 3.951 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_034717_V06.gz 3.915 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_034120_V06.gz 3.879 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_033523_V06.gz 3.895 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_032924_V06.gz 3.906 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_032325_V06.gz 3.918 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_031727_V06.gz 3.916 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_031129_V06.gz 3.936 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_030530_V06.gz 3.986 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_025932_V06.gz 3.999 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_025333_V06.gz 4.036 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_024736_V06.gz 4.040 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_024138_V06.gz 4.070 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_023540_V06.gz 4.076 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_022943_V06.gz 4.154 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_022344_V06.gz 4.190 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_021746_V06.gz 4.229 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_021148_V06.gz 4.214 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_020548_V06.gz 4.244 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_015949_V06.gz 4.295 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_015420_V06.gz 4.172 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_014824_V06.gz 4.355 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_014255_V06.gz 4.208 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_013727_V06.gz 4.145 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_013224_V06.gz 3.845 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_012656_V06.gz 3.918 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_012154_V06.gz 3.706 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_011653_V06.gz 3.734 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_011152_V06.gz 3.737 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_010442_V06.gz 3.674 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_005941_V06.gz 3.630 Mbytes 2017-12-22T05:27:19Z
         KTBW20160115_005439_V06.gz 3.559 Mbytes 2017-12-22T05:27:18Z
         KTBW20160115_004938_V06.gz 3.538 Mbytes 2017-12-22T05:27:18Z
         KTBW20160115_004436_V06.gz 3.464 Mbytes 2017-12-22T05:27:18Z
         KTBW20160115_003935_V06.gz 3.414 Mbytes 2017-12-22T05:27:18Z
         KTBW20160115_003433_V06.gz 3.358 Mbytes 2017-12-22T05:27:18Z
         KTBW20160115_002932_V06.gz 3.339 Mbytes 2017-12-22T05:27:18Z
         KTBW20160115_002431_V06.gz 3.317 Mbytes 2017-12-22T05:27:18Z
         KTBW20160115_001929_V06.gz 3.284 Mbytes 2017-12-22T05:27:18Z
         KTBW20160115_001427_V06.gz 3.270 Mbytes 2017-12-22T05:27:18Z
         KTBW20160115_000924_V06.gz 3.259 Mbytes 2017-12-22T05:27:18Z
         KTBW20160115_000356_V06.gz 3.417 Mbytes 2017-12-22T05:27:18Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation