TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2016/01/15/KYUX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KYUX   --
         KYUX20160115_235900_V06.gz 3.052 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_235524_V06.gz 3.044 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_235148_V06.gz 3.060 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_234807_V06.gz 3.047 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_234426_V06.gz 3.052 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_234050_V06.gz 3.057 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_233708_V06.gz 3.037 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_233327_V06.gz 3.048 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_232952_V06.gz 3.042 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_232611_V06.gz 3.045 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_232230_V06.gz 3.036 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_231850_V06.gz 3.046 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_231509_V06.gz 3.036 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_231134_V06.gz 3.061 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_230752_V06.gz 3.065 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_230411_V06.gz 3.089 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_230030_V06.gz 3.082 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_225649_V06.gz 3.097 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_225312_V06.gz 3.095 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_224937_V06.gz 3.111 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_224601_V06.gz 3.106 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_224225_V06.gz 3.121 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_223843_V06.gz 3.114 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_223502_V06.gz 3.117 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_223121_V06.gz 3.123 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_222745_V06.gz 3.117 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_222404_V06.gz 3.109 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_222023_V06.gz 3.087 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_221647_V06.gz 3.090 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_221306_V06.gz 3.051 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_220924_V06.gz 3.037 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_220543_V06.gz 3.003 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_220208_V06.gz 2.980 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_215832_V06.gz 2.968 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_215457_V06.gz 2.964 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_215115_V06.gz 2.913 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_214734_V06.gz 2.915 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_214352_V06.gz 2.889 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_214010_V06.gz 2.887 Mbytes 2017-12-22T05:28:47Z
         KYUX20160115_213629_V06.gz 2.846 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_213248_V06.gz 2.851 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_212906_V06.gz 2.804 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_212524_V06.gz 2.785 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_212143_V06.gz 2.743 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_211801_V06.gz 2.718 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_211420_V06.gz 2.695 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_211039_V06.gz 2.675 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_210658_V06.gz 2.648 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_210317_V06.gz 2.639 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_205935_V06.gz 2.613 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_205554_V06.gz 2.597 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_205213_V06.gz 2.595 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_204831_V06.gz 2.552 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_204450_V06.gz 2.565 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_204108_V06.gz 2.528 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_203728_V06.gz 2.535 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_203346_V06.gz 2.532 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_203005_V06.gz 2.535 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_202624_V06.gz 2.534 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_202243_V06.gz 2.540 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_201900_V06.gz 2.556 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_201519_V06.gz 2.565 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_201138_V06.gz 2.569 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_200756_V06.gz 2.574 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_200415_V06.gz 2.595 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_200039_V06.gz 2.599 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_195658_V06.gz 2.636 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_195321_V06.gz 2.647 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_194944_V06.gz 2.681 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_194608_V06.gz 2.696 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_194232_V06.gz 2.707 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_193857_V06.gz 2.735 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_193520_V06.gz 2.753 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_193144_V06.gz 2.756 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_192808_V06.gz 2.753 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_192426_V06.gz 2.768 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_192049_V06.gz 2.767 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_191708_V06.gz 2.751 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_191327_V06.gz 2.716 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_190951_V06.gz 2.727 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_190609_V06.gz 2.709 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_190228_V06.gz 2.710 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_185852_V06.gz 2.698 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_185515_V06.gz 2.705 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_185140_V06.gz 2.698 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_184804_V06.gz 2.711 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_184428_V06.gz 2.724 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_184051_V06.gz 2.721 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_183715_V06.gz 2.717 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_183339_V06.gz 2.710 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_183003_V06.gz 2.711 Mbytes 2017-12-22T05:28:46Z
         KYUX20160115_182626_V06.gz 2.701 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_182250_V06.gz 2.694 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_181914_V06.gz 2.646 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_181537_V06.gz 2.615 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_181155_V06.gz 2.603 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_180820_V06.gz 2.586 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_180444_V06.gz 2.564 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_180108_V06.gz 2.555 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_175731_V06.gz 2.508 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_175355_V06.gz 2.490 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_175019_V06.gz 2.456 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_174638_V06.gz 2.429 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_174257_V06.gz 2.427 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_173915_V06.gz 2.400 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_173534_V06.gz 2.401 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_173151_V06.gz 2.386 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_172810_V06.gz 2.384 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_172428_V06.gz 2.375 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_172052_V06.gz 2.380 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_171710_V06.gz 2.379 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_171333_V06.gz 2.383 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_170951_V06.gz 2.361 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_170609_V06.gz 2.346 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_170227_V06.gz 2.339 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_165844_V06.gz 2.342 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_165502_V06.gz 2.351 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_165120_V06.gz 2.362 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_164738_V06.gz 2.375 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_164356_V06.gz 2.373 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_164014_V06.gz 2.433 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_163632_V06.gz 2.412 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_163249_V06.gz 2.438 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_162908_V06.gz 2.413 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_162532_V06.gz 2.418 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_162156_V06.gz 2.395 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_161813_V06.gz 2.385 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_161431_V06.gz 2.390 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_161049_V06.gz 2.399 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_160708_V06.gz 2.402 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_160325_V06.gz 2.690 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_155726_V06.gz 2.751 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_155344_V06.gz 2.789 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_155001_V06.gz 2.804 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_154619_V06.gz 2.830 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_154237_V06.gz 2.885 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_153855_V06.gz 2.878 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_153511_V06.gz 2.940 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_153134_V06.gz 2.944 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_152145_V06.gz 1.496 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_151156_V06.gz 1.521 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_150208_V06.gz 1.535 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_145219_V06.gz 1.580 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_144231_V06.gz 1.558 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_143242_V06.gz 1.367 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_142254_V06.gz 1.226 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_141306_V06.gz 1.439 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_140319_V06.gz 1.431 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_135330_V06.gz 1.312 Mbytes 2017-12-22T05:28:45Z
         KYUX20160115_134341_V06.gz 1.189 Mbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_133353_V06.gz 1.129 Mbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_132404_V06.gz 1.071 Mbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_131415_V06.gz 998.7 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_130428_V06.gz 937.4 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_125440_V06.gz 916.9 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_124452_V06.gz 880.1 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_123504_V06.gz 842.4 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_122517_V06.gz 867.5 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_121530_V06.gz 836.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_120541_V06.gz 835.0 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_115553_V06.gz 836.9 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_114606_V06.gz 829.4 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_113617_V06.gz 817.8 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_112630_V06.gz 829.9 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_111643_V06.gz 838.1 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_110656_V06.gz 827.2 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_105707_V06.gz 815.4 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_104720_V06.gz 807.2 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_103733_V06.gz 802.8 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_102745_V06.gz 785.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_101757_V06.gz 773.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_100810_V06.gz 765.5 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_095822_V06.gz 752.0 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_094834_V06.gz 768.6 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_093847_V06.gz 765.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_092859_V06.gz 761.2 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_091911_V06.gz 757.1 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_090923_V06.gz 783.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_085935_V06.gz 767.5 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_084947_V06.gz 756.8 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_083959_V06.gz 733.2 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_083012_V06.gz 748.1 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_082024_V06.gz 736.1 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_081037_V06.gz 727.6 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_080051_V06.gz 738.9 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_074854_V06.gz 741.6 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_073906_V06.gz 776.5 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_072918_V06.gz 750.9 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_071930_V06.gz 743.7 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_070942_V06.gz 766.0 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_065954_V06.gz 747.1 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_065007_V06.gz 735.8 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_064020_V06.gz 738.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_063032_V06.gz 731.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_062044_V06.gz 729.9 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_061057_V06.gz 737.8 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_060109_V06.gz 735.6 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_055121_V06.gz 758.0 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_054134_V06.gz 750.6 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_053145_V06.gz 768.2 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_052157_V06.gz 762.5 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_051211_V06.gz 784.2 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_050223_V06.gz 775.2 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_045235_V06.gz 769.4 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_044247_V06.gz 766.5 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_043300_V06.gz 796.5 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_042312_V06.gz 808.0 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_041324_V06.gz 820.6 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_040337_V06.gz 805.8 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_035349_V06.gz 788.7 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_034401_V06.gz 817.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_033413_V06.gz 846.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_032427_V06.gz 839.8 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_031440_V06.gz 866.4 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_030452_V06.gz 866.1 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_025505_V06.gz 888.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_024518_V06.gz 915.2 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_023530_V06.gz 897.1 Kbytes 2017-12-22T05:28:44Z
         KYUX20160115_022544_V06.gz 925.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_021556_V06.gz 930.6 Kbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_020608_V06.gz 945.5 Kbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_015622_V06.gz 935.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_014636_V06.gz 909.4 Kbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_013648_V06.gz 886.1 Kbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_012702_V06.gz 862.8 Kbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_011715_V06.gz 822.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_010727_V06.gz 918.3 Kbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_005739_V06.gz 957.2 Kbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_004752_V06.gz 1.035 Mbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_003804_V06.gz 1.108 Mbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_002817_V06.gz 1.181 Mbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_001831_V06.gz 1.233 Mbytes 2017-12-22T05:28:43Z
         KYUX20160115_000844_V06.gz 1.247 Mbytes 2017-12-22T05:28:43Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation