TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2016/02/03/KTYX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTYX   --
         KTYX20160203_235715_V06.gz 2.308 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_235202_V06.gz 2.322 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_234649_V06.gz 2.378 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_234136_V06.gz 2.380 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_233623_V06.gz 2.419 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_233110_V06.gz 2.408 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_232558_V06.gz 2.390 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_232045_V06.gz 2.425 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_231531_V06.gz 2.431 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_231018_V06.gz 2.449 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_230507_V06.gz 2.494 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_225952_V06.gz 2.487 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_225440_V06.gz 2.491 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_224926_V06.gz 2.500 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_224413_V06.gz 2.505 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_223901_V06.gz 2.555 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_223349_V06.gz 2.547 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_222837_V06.gz 2.538 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_222324_V06.gz 2.529 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_221811_V06.gz 2.522 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_221258_V06.gz 2.551 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_220744_V06.gz 2.559 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_220231_V06.gz 2.569 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_215718_V06.gz 2.589 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_215205_V06.gz 957.6 Kbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_214653_V06.gz 2.551 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_214139_V06.gz 2.634 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_213627_V06.gz 2.682 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_213114_V06.gz 2.741 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_212600_V06.gz 2.757 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_212047_V06.gz 2.826 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_211534_V06.gz 2.844 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_211021_V06.gz 2.907 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_210507_V06.gz 2.988 Mbytes 2017-12-22T09:09:44Z
         KTYX20160203_205746_V06.gz 2.993 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_205233_V06.gz 3.041 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_204719_V06.gz 3.066 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_204206_V06.gz 3.102 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_203653_V06.gz 3.166 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_203141_V06.gz 3.219 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_202629_V06.gz 3.230 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_202115_V06.gz 3.300 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_201602_V06.gz 3.316 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_201049_V06.gz 3.301 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_200536_V06.gz 3.308 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_200024_V06.gz 3.301 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_195512_V06.gz 3.379 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_194959_V06.gz 3.429 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_194447_V06.gz 3.623 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_193933_V06.gz 3.772 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_193419_V06.gz 3.921 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_192907_V06.gz 4.150 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_192354_V06.gz 4.338 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_191842_V06.gz 4.507 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_191329_V06.gz 4.607 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_190815_V06.gz 4.745 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_190302_V06.gz 4.963 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_185748_V06.gz 5.243 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_185236_V06.gz 5.490 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_184724_V06.gz 5.666 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_184211_V06.gz 5.627 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_183658_V06.gz 5.558 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_183144_V06.gz 5.495 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_182631_V06.gz 5.637 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_182118_V06.gz 5.988 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_181605_V06.gz 6.334 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_181053_V06.gz 6.548 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_180540_V06.gz 6.884 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_180014_V06.gz 7.601 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_175448_V06.gz 8.103 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_174921_V06.gz 8.523 Mbytes 2017-12-22T09:09:43Z
         KTYX20160203_174355_V06.gz 8.814 Mbytes 2017-12-22T09:09:42Z
         KTYX20160203_173815_V06.gz 9.008 Mbytes 2017-12-22T09:09:42Z
         KTYX20160203_173234_V06.gz 8.909 Mbytes 2017-12-22T09:09:42Z
         KTYX20160203_172654_V06.gz 8.746 Mbytes 2017-12-22T09:09:42Z
         KTYX20160203_172115_V06.gz 8.591 Mbytes 2017-12-22T09:09:42Z
         KTYX20160203_171534_V06.gz 8.488 Mbytes 2017-12-22T09:09:42Z
         KTYX20160203_170954_V06.gz 8.331 Mbytes 2017-12-22T09:09:42Z
         KTYX20160203_170413_V06.gz 8.310 Mbytes 2017-12-22T09:09:42Z
         KTYX20160203_165833_V06.gz 8.422 Mbytes 2017-12-22T09:09:42Z
         KTYX20160203_165253_V06.gz 8.537 Mbytes 2017-12-22T09:09:42Z
         KTYX20160203_164728_V06.gz 8.583 Mbytes 2017-12-22T09:09:42Z
         KTYX20160203_164201_V06.gz 8.903 Mbytes 2017-12-22T09:09:41Z
         KTYX20160203_163635_V06.gz 9.330 Mbytes 2017-12-22T09:09:41Z
         KTYX20160203_163109_V06.gz 9.828 Mbytes 2017-12-22T09:09:41Z
         KTYX20160203_162542_V06.gz 10.27 Mbytes 2017-12-22T09:09:41Z
         KTYX20160203_162015_V06.gz 10.67 Mbytes 2017-12-22T09:09:41Z
         KTYX20160203_161449_V06.gz 10.93 Mbytes 2017-12-22T09:09:41Z
         KTYX20160203_160923_V06.gz 10.99 Mbytes 2017-12-22T09:09:41Z
         KTYX20160203_160342_V06.gz 11.35 Mbytes 2017-12-22T09:09:41Z
         KTYX20160203_155817_V06.gz 11.32 Mbytes 2017-12-22T09:09:41Z
         KTYX20160203_155251_V06.gz 11.69 Mbytes 2017-12-22T09:09:40Z
         KTYX20160203_154724_V06.gz 12.04 Mbytes 2017-12-22T09:09:40Z
         KTYX20160203_154158_V06.gz 12.46 Mbytes 2017-12-22T09:09:40Z
         KTYX20160203_153631_V06.gz 12.83 Mbytes 2017-12-22T09:09:40Z
         KTYX20160203_153106_V06.gz 13.20 Mbytes 2017-12-22T09:09:40Z
         KTYX20160203_152526_V06.gz 13.71 Mbytes 2017-12-22T09:09:40Z
         KTYX20160203_151945_V06.gz 13.99 Mbytes 2017-12-22T09:09:39Z
         KTYX20160203_151406_V06.gz 14.22 Mbytes 2017-12-22T09:09:39Z
         KTYX20160203_150825_V06.gz 14.43 Mbytes 2017-12-22T09:09:39Z
         KTYX20160203_150245_V06.gz 14.63 Mbytes 2017-12-22T09:09:39Z
         KTYX20160203_145705_V06.gz 14.70 Mbytes 2017-12-22T09:09:39Z
         KTYX20160203_145125_V06.gz 14.88 Mbytes 2017-12-22T09:09:39Z
         KTYX20160203_144545_V06.gz 14.93 Mbytes 2017-12-22T09:09:39Z
         KTYX20160203_144005_V06.gz 15.06 Mbytes 2017-12-22T09:09:38Z
         KTYX20160203_143424_V06.gz 15.14 Mbytes 2017-12-22T09:09:38Z
         KTYX20160203_142845_V06.gz 15.19 Mbytes 2017-12-22T09:09:38Z
         KTYX20160203_142304_V06.gz 15.20 Mbytes 2017-12-22T09:09:38Z
         KTYX20160203_141724_V06.gz 15.28 Mbytes 2017-12-22T09:09:38Z
         KTYX20160203_141143_V06.gz 15.32 Mbytes 2017-12-22T09:09:38Z
         KTYX20160203_140603_V06.gz 15.30 Mbytes 2017-12-22T09:09:38Z
         KTYX20160203_140023_V06.gz 15.37 Mbytes 2017-12-22T09:09:37Z
         KTYX20160203_135442_V06.gz 15.50 Mbytes 2017-12-22T09:09:37Z
         KTYX20160203_134901_V06.gz 15.49 Mbytes 2017-12-22T09:09:37Z
         KTYX20160203_134320_V06.gz 15.52 Mbytes 2017-12-22T09:09:37Z
         KTYX20160203_133740_V06.gz 15.48 Mbytes 2017-12-22T09:09:37Z
         KTYX20160203_133200_V06.gz 15.61 Mbytes 2017-12-22T09:09:37Z
         KTYX20160203_132620_V06.gz 15.57 Mbytes 2017-12-22T09:09:37Z
         KTYX20160203_132040_V06.gz 15.57 Mbytes 2017-12-22T09:09:36Z
         KTYX20160203_131459_V06.gz 15.61 Mbytes 2017-12-22T09:09:36Z
         KTYX20160203_130919_V06.gz 15.59 Mbytes 2017-12-22T09:09:36Z
         KTYX20160203_130338_V06.gz 15.56 Mbytes 2017-12-22T09:09:36Z
         KTYX20160203_125545_V06.gz 15.54 Mbytes 2017-12-22T09:09:36Z
         KTYX20160203_125003_V06.gz 15.49 Mbytes 2017-12-22T09:09:36Z
         KTYX20160203_124423_V06.gz 15.49 Mbytes 2017-12-22T09:09:36Z
         KTYX20160203_123842_V06.gz 15.53 Mbytes 2017-12-22T09:09:35Z
         KTYX20160203_123303_V06.gz 15.60 Mbytes 2017-12-22T09:09:35Z
         KTYX20160203_122722_V06.gz 15.62 Mbytes 2017-12-22T09:09:35Z
         KTYX20160203_122142_V06.gz 15.66 Mbytes 2017-12-22T09:09:35Z
         KTYX20160203_121602_V06.gz 15.64 Mbytes 2017-12-22T09:09:35Z
         KTYX20160203_121022_V06.gz 15.52 Mbytes 2017-12-22T09:09:35Z
         KTYX20160203_120441_V06.gz 15.53 Mbytes 2017-12-22T09:09:35Z
         KTYX20160203_115901_V06.gz 15.51 Mbytes 2017-12-22T09:09:34Z
         KTYX20160203_115321_V06.gz 15.50 Mbytes 2017-12-22T09:09:34Z
         KTYX20160203_114741_V06.gz 15.48 Mbytes 2017-12-22T09:09:34Z
         KTYX20160203_114200_V06.gz 15.37 Mbytes 2017-12-22T09:09:34Z
         KTYX20160203_113620_V06.gz 15.31 Mbytes 2017-12-22T09:09:34Z
         KTYX20160203_113040_V06.gz 15.34 Mbytes 2017-12-22T09:09:34Z
         KTYX20160203_112459_V06.gz 15.32 Mbytes 2017-12-22T09:09:34Z
         KTYX20160203_111918_V06.gz 15.31 Mbytes 2017-12-22T09:09:33Z
         KTYX20160203_111338_V06.gz 15.28 Mbytes 2017-12-22T09:09:33Z
         KTYX20160203_110758_V06.gz 15.29 Mbytes 2017-12-22T09:09:33Z
         KTYX20160203_110217_V06.gz 15.30 Mbytes 2017-12-22T09:09:33Z
         KTYX20160203_105637_V06.gz 15.23 Mbytes 2017-12-22T09:09:33Z
         KTYX20160203_105057_V06.gz 15.17 Mbytes 2017-12-22T09:09:33Z
         KTYX20160203_104516_V06.gz 15.14 Mbytes 2017-12-22T09:09:33Z
         KTYX20160203_103936_V06.gz 15.09 Mbytes 2017-12-22T09:09:33Z
         KTYX20160203_103355_V06.gz 15.05 Mbytes 2017-12-22T09:09:32Z
         KTYX20160203_102816_V06.gz 14.95 Mbytes 2017-12-22T09:09:32Z
         KTYX20160203_102236_V06.gz 14.88 Mbytes 2017-12-22T09:09:32Z
         KTYX20160203_101655_V06.gz 14.83 Mbytes 2017-12-22T09:09:32Z
         KTYX20160203_101115_V06.gz 14.74 Mbytes 2017-12-22T09:09:32Z
         KTYX20160203_100534_V06.gz 14.71 Mbytes 2017-12-22T09:09:32Z
         KTYX20160203_095954_V06.gz 14.67 Mbytes 2017-12-22T09:09:32Z
         KTYX20160203_095413_V06.gz 14.55 Mbytes 2017-12-22T09:09:32Z
         KTYX20160203_094833_V06.gz 14.45 Mbytes 2017-12-22T09:09:32Z
         KTYX20160203_094253_V06.gz 14.35 Mbytes 2017-12-22T09:09:31Z
         KTYX20160203_093712_V06.gz 14.27 Mbytes 2017-12-22T09:09:31Z
         KTYX20160203_093131_V06.gz 14.17 Mbytes 2017-12-22T09:09:31Z
         KTYX20160203_092550_V06.gz 14.15 Mbytes 2017-12-22T09:09:31Z
         KTYX20160203_092010_V06.gz 14.06 Mbytes 2017-12-22T09:09:31Z
         KTYX20160203_091430_V06.gz 13.99 Mbytes 2017-12-22T09:09:31Z
         KTYX20160203_090849_V06.gz 13.87 Mbytes 2017-12-22T09:09:31Z
         KTYX20160203_090309_V06.gz 13.81 Mbytes 2017-12-22T09:09:31Z
         KTYX20160203_085728_V06.gz 13.76 Mbytes 2017-12-22T09:09:31Z
         KTYX20160203_085147_V06.gz 13.61 Mbytes 2017-12-22T09:09:30Z
         KTYX20160203_084607_V06.gz 13.47 Mbytes 2017-12-22T09:09:30Z
         KTYX20160203_084026_V06.gz 13.42 Mbytes 2017-12-22T09:09:30Z
         KTYX20160203_083446_V06.gz 13.49 Mbytes 2017-12-22T09:09:30Z
         KTYX20160203_082905_V06.gz 13.59 Mbytes 2017-12-22T09:09:30Z
         KTYX20160203_082325_V06.gz 13.60 Mbytes 2017-12-22T09:09:30Z
         KTYX20160203_081744_V06.gz 13.58 Mbytes 2017-12-22T09:09:30Z
         KTYX20160203_081204_V06.gz 13.51 Mbytes 2017-12-22T09:09:30Z
         KTYX20160203_080624_V06.gz 13.44 Mbytes 2017-12-22T09:09:29Z
         KTYX20160203_080044_V06.gz 13.35 Mbytes 2017-12-22T09:09:29Z
         KTYX20160203_075503_V06.gz 13.25 Mbytes 2017-12-22T09:09:29Z
         KTYX20160203_074923_V06.gz 13.17 Mbytes 2017-12-22T09:09:29Z
         KTYX20160203_074343_V06.gz 13.14 Mbytes 2017-12-22T09:09:29Z
         KTYX20160203_073802_V06.gz 13.10 Mbytes 2017-12-22T09:09:29Z
         KTYX20160203_073222_V06.gz 13.10 Mbytes 2017-12-22T09:09:29Z
         KTYX20160203_072641_V06.gz 13.00 Mbytes 2017-12-22T09:09:29Z
         KTYX20160203_072101_V06.gz 12.72 Mbytes 2017-12-22T09:09:29Z
         KTYX20160203_071522_V06.gz 12.49 Mbytes 2017-12-22T09:09:28Z
         KTYX20160203_070942_V06.gz 12.37 Mbytes 2017-12-22T09:09:28Z
         KTYX20160203_070402_V06.gz 12.34 Mbytes 2017-12-22T09:09:28Z
         KTYX20160203_065822_V06.gz 12.32 Mbytes 2017-12-22T09:09:28Z
         KTYX20160203_065242_V06.gz 12.28 Mbytes 2017-12-22T09:09:28Z
         KTYX20160203_064703_V06.gz 12.26 Mbytes 2017-12-22T09:09:28Z
         KTYX20160203_064123_V06.gz 12.23 Mbytes 2017-12-22T09:09:28Z
         KTYX20160203_063542_V06.gz 12.20 Mbytes 2017-12-22T09:09:28Z
         KTYX20160203_063002_V06.gz 12.12 Mbytes 2017-12-22T09:09:27Z
         KTYX20160203_062422_V06.gz 12.08 Mbytes 2017-12-22T09:09:27Z
         KTYX20160203_061841_V06.gz 12.08 Mbytes 2017-12-22T09:09:27Z
         KTYX20160203_061301_V06.gz 11.98 Mbytes 2017-12-22T09:09:27Z
         KTYX20160203_060721_V06.gz 11.82 Mbytes 2017-12-22T09:09:27Z
         KTYX20160203_060140_V06.gz 11.61 Mbytes 2017-12-22T09:09:27Z
         KTYX20160203_055558_V06.gz 11.39 Mbytes 2017-12-22T09:09:27Z
         KTYX20160203_055019_V06.gz 11.08 Mbytes 2017-12-22T09:09:27Z
         KTYX20160203_054439_V06.gz 10.79 Mbytes 2017-12-22T09:09:27Z
         KTYX20160203_053858_V06.gz 10.34 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_053318_V06.gz 9.913 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_052737_V06.gz 9.585 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_052211_V06.gz 9.102 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_051631_V06.gz 9.012 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_051052_V06.gz 8.748 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_050525_V06.gz 8.321 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_045959_V06.gz 7.995 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_045227_V06.gz 7.653 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_044702_V06.gz 7.469 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_044122_V06.gz 7.447 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_043554_V06.gz 7.157 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_043041_V06.gz 6.918 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_042528_V06.gz 6.886 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_042014_V06.gz 6.830 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_041502_V06.gz 6.770 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_040950_V06.gz 6.618 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_040437_V06.gz 6.469 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_035925_V06.gz 6.404 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_035411_V06.gz 6.308 Mbytes 2017-12-22T09:09:26Z
         KTYX20160203_034859_V06.gz 6.326 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_034346_V06.gz 6.259 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_033833_V06.gz 6.232 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_033308_V06.gz 6.357 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_032755_V06.gz 6.069 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_032242_V06.gz 5.948 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_031728_V06.gz 5.778 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_031215_V06.gz 5.689 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_030702_V06.gz 5.527 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_030148_V06.gz 5.354 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_025636_V06.gz 5.240 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_025122_V06.gz 5.113 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_024609_V06.gz 5.032 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_024056_V06.gz 4.930 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_023542_V06.gz 4.802 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_023028_V06.gz 4.638 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_022514_V06.gz 4.503 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_021959_V06.gz 4.400 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_021445_V06.gz 4.291 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_020931_V06.gz 4.200 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_020417_V06.gz 4.090 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_015903_V06.gz 3.976 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_015348_V06.gz 3.849 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_014833_V06.gz 3.685 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_013854_V06.gz 2.084 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_012915_V06.gz 1.891 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_011936_V06.gz 1.722 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_010957_V06.gz 1.657 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_010016_V06.gz 1.666 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_005037_V06.gz 1.738 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_004057_V06.gz 1.739 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_003118_V06.gz 1.677 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_002139_V06.gz 1.637 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_001200_V06.gz 1.638 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z
         KTYX20160203_000221_V06.gz 1.605 Mbytes 2017-12-22T09:09:25Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation