TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2016/03/02/KLNX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KLNX   --
         KLNX20160302_235601_V06.gz 3.199 Mbytes 2017-12-22T14:16:11Z
         KLNX20160302_235011_V06.gz 3.022 Mbytes 2017-12-22T14:16:11Z
         KLNX20160302_234422_V06.gz 2.912 Mbytes 2017-12-22T14:16:11Z
         KLNX20160302_233832_V06.gz 2.854 Mbytes 2017-12-22T14:16:11Z
         KLNX20160302_233242_V06.gz 2.791 Mbytes 2017-12-22T14:16:11Z
         KLNX20160302_232720_V06.gz 2.689 Mbytes 2017-12-22T14:16:11Z
         KLNX20160302_232158_V06.gz 2.676 Mbytes 2017-12-22T14:16:11Z
         KLNX20160302_231637_V06.gz 2.656 Mbytes 2017-12-22T14:16:11Z
         KLNX20160302_231113_V06.gz 2.657 Mbytes 2017-12-22T14:16:11Z
         KLNX20160302_230552_V06.gz 2.623 Mbytes 2017-12-22T14:16:11Z
         KLNX20160302_230029_V06.gz 2.574 Mbytes 2017-12-22T14:16:11Z
         KLNX20160302_225507_V06.gz 2.547 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_225012_V06.gz 2.440 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_224451_V06.gz 2.479 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_223954_V06.gz 2.388 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_223459_V06.gz 2.371 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_223004_V06.gz 2.360 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_222508_V06.gz 2.369 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_222011_V06.gz 2.383 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_221516_V06.gz 2.398 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_221020_V06.gz 2.411 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_220525_V06.gz 2.389 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_220028_V06.gz 2.360 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_215532_V06.gz 2.332 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_215036_V06.gz 2.281 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_214539_V06.gz 2.222 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_214044_V06.gz 2.159 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_213549_V06.gz 2.062 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_213054_V06.gz 1.937 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_212558_V06.gz 1.799 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_212102_V06.gz 1.716 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_211539_V06.gz 1.784 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_211044_V06.gz 1.624 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_210547_V06.gz 1.632 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_210052_V06.gz 1.637 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_205556_V06.gz 1.783 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_205100_V06.gz 1.850 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_204604_V06.gz 1.936 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_204109_V06.gz 2.069 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_203614_V06.gz 2.178 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_203024_V06.gz 2.662 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_202459_V06.gz 2.705 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_201937_V06.gz 2.838 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_201414_V06.gz 2.988 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_200852_V06.gz 3.047 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_200356_V06.gz 2.861 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_195859_V06.gz 2.871 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_195336_V06.gz 3.063 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_194745_V06.gz 3.283 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_194223_V06.gz 3.187 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_193701_V06.gz 3.245 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_193137_V06.gz 3.253 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_192612_V06.gz 3.275 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_192021_V06.gz 3.426 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_191459_V06.gz 3.293 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_191002_V06.gz 3.035 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_190438_V06.gz 3.222 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_185916_V06.gz 3.305 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_185353_V06.gz 3.329 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_184802_V06.gz 3.500 Mbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_181048_V06.gz 370.8 Kbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_180457_V06.gz 815.3 Kbytes 2017-12-22T14:16:10Z
         KLNX20160302_171628_V06.gz 302.4 Kbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_165530_V06.gz 41.56 Kbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_165033_V06.gz 461.5 Kbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_164536_V06.gz 474.1 Kbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_144835_V06.gz 1.125 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_143851_V06.gz 1.846 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_142906_V06.gz 1.865 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_141922_V06.gz 1.835 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_140937_V06.gz 1.793 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_135953_V06.gz 1.768 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_135010_V06.gz 1.735 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_134025_V06.gz 1.660 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_133042_V06.gz 1.558 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_132058_V06.gz 1.407 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_131114_V06.gz 1.159 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_125921_V06.gz 824.7 Kbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_124938_V06.gz 866.7 Kbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_123954_V06.gz 1.048 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_123010_V06.gz 1.092 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_122027_V06.gz 1.127 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_121043_V06.gz 1.190 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_120100_V06.gz 1.246 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_115116_V06.gz 1.274 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_114132_V06.gz 1.352 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_113149_V06.gz 1.423 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_112205_V06.gz 1.496 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_111220_V06.gz 1.588 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_110236_V06.gz 1.662 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_105253_V06.gz 1.736 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_104309_V06.gz 1.799 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_103326_V06.gz 1.831 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_102342_V06.gz 1.856 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_101358_V06.gz 1.866 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_100415_V06.gz 1.925 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_095431_V06.gz 1.953 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_094448_V06.gz 1.988 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_093504_V06.gz 2.022 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_092520_V06.gz 2.074 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_091537_V06.gz 2.096 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_090553_V06.gz 2.142 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_085609_V06.gz 2.183 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_084626_V06.gz 2.226 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_083642_V06.gz 2.251 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_082658_V06.gz 2.337 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_081715_V06.gz 2.459 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_080731_V06.gz 2.549 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_075747_V06.gz 2.608 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_074804_V06.gz 2.672 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_073820_V06.gz 2.787 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_072837_V06.gz 2.887 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_071853_V06.gz 2.915 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_070908_V06.gz 2.903 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_065925_V06.gz 2.855 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_064941_V06.gz 2.808 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_063957_V06.gz 2.797 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_063013_V06.gz 2.751 Mbytes 2017-12-22T14:16:09Z
         KLNX20160302_062030_V06.gz 2.784 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_061046_V06.gz 2.810 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_060103_V06.gz 2.743 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_055119_V06.gz 2.585 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_054136_V06.gz 2.576 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_053152_V06.gz 2.540 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_052208_V06.gz 2.514 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_051225_V06.gz 2.486 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_050240_V06.gz 2.421 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_045042_V06.gz 2.365 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_044059_V06.gz 2.196 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_043114_V06.gz 2.075 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_042130_V06.gz 1.939 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_041146_V06.gz 1.791 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_040203_V06.gz 1.598 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_035218_V06.gz 1.405 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_034235_V06.gz 1.228 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_033251_V06.gz 1.040 Mbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_032307_V06.gz 945.1 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_031324_V06.gz 772.3 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_030340_V06.gz 663.2 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_025356_V06.gz 580.5 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_024412_V06.gz 530.3 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_023427_V06.gz 593.0 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_022443_V06.gz 542.2 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_021500_V06.gz 520.7 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_020517_V06.gz 525.1 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_015533_V06.gz 552.1 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_014549_V06.gz 567.2 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_013606_V06.gz 554.8 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_012622_V06.gz 508.1 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_011638_V06.gz 561.5 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_010654_V06.gz 552.6 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_005711_V06.gz 532.2 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_004727_V06.gz 540.6 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_003743_V06.gz 585.3 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_002800_V06.gz 597.1 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_001816_V06.gz 579.1 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z
         KLNX20160302_000833_V06.gz 586.3 Kbytes 2017-12-22T14:16:08Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation