TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2016/03/15/KLNX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KLNX   --
         KLNX20160315_235638_V06.gz 836.6 Kbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_235143_V06.gz 872.2 Kbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_234647_V06.gz 884.9 Kbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_234152_V06.gz 933.2 Kbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_233656_V06.gz 999.5 Kbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_233200_V06.gz 1.061 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_232705_V06.gz 1.135 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_232209_V06.gz 1.181 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_231713_V06.gz 1.238 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_231216_V06.gz 1.283 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_230719_V06.gz 1.334 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_230223_V06.gz 1.406 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_225726_V06.gz 1.456 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_225230_V06.gz 1.534 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_224735_V06.gz 1.617 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_224241_V06.gz 1.688 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_223746_V06.gz 1.794 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_223251_V06.gz 1.861 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_222537_V06.gz 1.972 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_222040_V06.gz 2.026 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_221545_V06.gz 2.111 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_221049_V06.gz 2.231 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_220553_V06.gz 2.368 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_220058_V06.gz 2.409 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_215602_V06.gz 2.438 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_215107_V06.gz 2.567 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_214611_V06.gz 2.600 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_214116_V06.gz 2.575 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_213620_V06.gz 2.604 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_213126_V06.gz 2.707 Mbytes 2017-12-22T18:06:45Z
         KLNX20160315_212630_V06.gz 2.703 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_212133_V06.gz 2.729 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_211637_V06.gz 2.759 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_211142_V06.gz 2.753 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_210647_V06.gz 2.765 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_210151_V06.gz 2.764 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_205656_V06.gz 2.770 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_205201_V06.gz 2.798 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_204706_V06.gz 2.797 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_204210_V06.gz 2.822 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_203715_V06.gz 2.823 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_203219_V06.gz 2.841 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_202724_V06.gz 2.875 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_202229_V06.gz 2.890 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_201733_V06.gz 2.904 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_201238_V06.gz 2.935 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_200743_V06.gz 2.921 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_200248_V06.gz 2.925 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_195753_V06.gz 2.908 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_195257_V06.gz 2.888 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_194800_V06.gz 2.838 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_194304_V06.gz 2.813 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_193809_V06.gz 2.794 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_193314_V06.gz 2.798 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_192819_V06.gz 2.773 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_192323_V06.gz 2.749 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_191827_V06.gz 2.757 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_191331_V06.gz 2.776 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_190810_V06.gz 2.911 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_190249_V06.gz 2.905 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_185727_V06.gz 2.902 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_185205_V06.gz 2.905 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_184643_V06.gz 2.897 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_184147_V06.gz 2.774 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_183625_V06.gz 2.880 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_183130_V06.gz 2.734 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_182634_V06.gz 2.702 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_182139_V06.gz 2.657 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_181644_V06.gz 2.602 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_181148_V06.gz 2.549 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_180652_V06.gz 2.517 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_180156_V06.gz 2.501 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_175701_V06.gz 2.399 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_175204_V06.gz 2.320 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_174709_V06.gz 2.256 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_174214_V06.gz 2.206 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_173716_V06.gz 2.139 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_173221_V06.gz 2.076 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_172725_V06.gz 1.991 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_172230_V06.gz 1.901 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_171735_V06.gz 1.809 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_171240_V06.gz 1.717 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_170744_V06.gz 1.630 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_170249_V06.gz 1.555 Mbytes 2017-12-22T18:06:44Z
         KLNX20160315_165754_V06.gz 1.469 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_165258_V06.gz 1.408 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_164803_V06.gz 1.371 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_164308_V06.gz 1.340 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_163812_V06.gz 1.302 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_163316_V06.gz 1.270 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_162820_V06.gz 1.241 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_162324_V06.gz 1.224 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_161828_V06.gz 1.200 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_161332_V06.gz 1.167 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_160836_V06.gz 1.140 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_160341_V06.gz 1.114 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_155845_V06.gz 1.089 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_155349_V06.gz 1.052 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_154853_V06.gz 1.035 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_154357_V06.gz 1.034 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_153901_V06.gz 1.041 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_153405_V06.gz 1.066 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_152909_V06.gz 1.072 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_152413_V06.gz 1.077 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_151917_V06.gz 1.102 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_151421_V06.gz 1.139 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_150926_V06.gz 1.160 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_150430_V06.gz 1.149 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_145934_V06.gz 1.140 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_145437_V06.gz 1.111 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_144939_V06.gz 1.079 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_143956_V06.gz 1.117 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_143013_V06.gz 1.095 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_141817_V06.gz 1.077 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_140834_V06.gz 1.109 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_135850_V06.gz 1.065 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_134907_V06.gz 1.032 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_133923_V06.gz 1.007 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_132940_V06.gz 972.9 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_131958_V06.gz 956.8 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_131014_V06.gz 935.3 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_130031_V06.gz 909.0 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_125048_V06.gz 895.1 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_124104_V06.gz 851.4 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_123121_V06.gz 842.4 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_122137_V06.gz 874.7 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_121153_V06.gz 939.2 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_120210_V06.gz 937.3 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_115226_V06.gz 956.9 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_114243_V06.gz 954.2 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_113259_V06.gz 956.8 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_112316_V06.gz 939.5 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_111334_V06.gz 956.9 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_110350_V06.gz 981.9 Kbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_105407_V06.gz 1.023 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_104423_V06.gz 1.031 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_103440_V06.gz 1.017 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_102457_V06.gz 1.065 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_101513_V06.gz 1.102 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_100530_V06.gz 1.075 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_095547_V06.gz 1.038 Mbytes 2017-12-22T18:06:43Z
         KLNX20160315_094604_V06.gz 1.039 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_093622_V06.gz 1.038 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_092639_V06.gz 1.035 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_091656_V06.gz 1.062 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_090714_V06.gz 1.047 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_085731_V06.gz 1.071 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_084748_V06.gz 1.115 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_083806_V06.gz 1.181 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_082823_V06.gz 1.262 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_081841_V06.gz 1.272 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_080858_V06.gz 1.264 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_075915_V06.gz 1.263 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_075419_V06.gz 1.183 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_074924_V06.gz 1.153 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_074428_V06.gz 1.118 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_073932_V06.gz 1.105 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_073437_V06.gz 1.012 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_072941_V06.gz 967.8 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_072446_V06.gz 976.1 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_071951_V06.gz 888.5 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_071455_V06.gz 838.8 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_071000_V06.gz 803.9 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_070505_V06.gz 783.5 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_070010_V06.gz 744.6 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_065514_V06.gz 738.0 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_065019_V06.gz 716.9 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_064523_V06.gz 710.9 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_064029_V06.gz 718.3 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_063533_V06.gz 733.9 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_063037_V06.gz 754.2 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_062542_V06.gz 762.4 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_062047_V06.gz 762.4 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_061337_V06.gz 755.0 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_060841_V06.gz 757.5 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_060346_V06.gz 758.0 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_055850_V06.gz 784.5 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_055355_V06.gz 799.5 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_054900_V06.gz 753.2 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_054404_V06.gz 752.8 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_053909_V06.gz 773.8 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_053415_V06.gz 709.5 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_052919_V06.gz 699.5 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_052422_V06.gz 703.0 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_051927_V06.gz 741.3 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_051433_V06.gz 711.4 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_050937_V06.gz 676.2 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_050442_V06.gz 642.9 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_045947_V06.gz 705.9 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_045451_V06.gz 716.7 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_044956_V06.gz 706.3 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_044501_V06.gz 671.2 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_044006_V06.gz 698.6 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_043510_V06.gz 696.8 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_043015_V06.gz 744.7 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_042520_V06.gz 784.7 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_042024_V06.gz 863.0 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_041529_V06.gz 926.9 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_041034_V06.gz 980.0 Kbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_040538_V06.gz 1.068 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_040043_V06.gz 1.135 Mbytes 2017-12-22T18:06:42Z
         KLNX20160315_035548_V06.gz 1.222 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_035052_V06.gz 1.291 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_034557_V06.gz 1.340 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_034102_V06.gz 1.407 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_033605_V06.gz 1.440 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_033110_V06.gz 1.482 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_032615_V06.gz 1.476 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_032119_V06.gz 1.482 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_031625_V06.gz 1.510 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_031129_V06.gz 1.530 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_030633_V06.gz 1.575 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_030137_V06.gz 1.618 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_025642_V06.gz 1.675 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_025146_V06.gz 1.716 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_024651_V06.gz 1.729 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_024156_V06.gz 1.693 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_023701_V06.gz 1.664 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_023206_V06.gz 1.705 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_022710_V06.gz 1.677 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_022214_V06.gz 1.721 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_021720_V06.gz 1.781 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_021224_V06.gz 1.811 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_020728_V06.gz 1.896 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_020233_V06.gz 1.932 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_015738_V06.gz 1.996 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_015243_V06.gz 2.084 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_014747_V06.gz 2.103 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_014252_V06.gz 2.157 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_013757_V06.gz 2.213 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_013301_V06.gz 2.299 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_012806_V06.gz 2.374 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_012312_V06.gz 2.452 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_011816_V06.gz 2.474 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_011254_V06.gz 2.606 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_010733_V06.gz 2.739 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_010211_V06.gz 2.877 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_005650_V06.gz 2.966 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_005128_V06.gz 3.114 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_004606_V06.gz 3.204 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_004042_V06.gz 3.356 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_003452_V06.gz 3.623 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_002901_V06.gz 3.727 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_002312_V06.gz 3.852 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_001723_V06.gz 3.921 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_001133_V06.gz 4.025 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z
         KLNX20160315_000543_V06.gz 4.106 Mbytes 2017-12-22T18:06:41Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation