TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2016/03/15/KTYX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTYX   --
         KTYX20160315_235053_V06.gz 1.991 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_234116_V06.gz 2.040 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_233139_V06.gz 2.071 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_232626_V06.gz 3.343 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_232114_V06.gz 3.363 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_231601_V06.gz 3.384 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_231049_V06.gz 3.398 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_230537_V06.gz 3.420 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_230025_V06.gz 3.426 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_225513_V06.gz 3.447 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_225000_V06.gz 3.524 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_224448_V06.gz 3.546 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_223934_V06.gz 3.630 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_223422_V06.gz 3.742 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_222910_V06.gz 3.860 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_222357_V06.gz 4.013 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_221845_V06.gz 4.151 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_221332_V06.gz 4.282 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_220820_V06.gz 4.399 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_220308_V06.gz 4.500 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_215754_V06.gz 4.590 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_215242_V06.gz 4.667 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_214727_V06.gz 4.790 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_214214_V06.gz 4.960 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_213701_V06.gz 5.102 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_213148_V06.gz 5.247 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_212636_V06.gz 5.379 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_212122_V06.gz 5.518 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_211610_V06.gz 5.675 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_211057_V06.gz 5.824 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_210545_V06.gz 5.939 Mbytes 2017-12-22T18:11:39Z
         KTYX20160315_210033_V06.gz 6.060 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_205520_V06.gz 6.156 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_205009_V06.gz 6.264 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_204443_V06.gz 6.537 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_203917_V06.gz 6.642 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_203351_V06.gz 6.685 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_202824_V06.gz 6.755 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_202258_V06.gz 6.813 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_201517_V06.gz 6.814 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_200951_V06.gz 6.815 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_200425_V06.gz 6.831 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_195846_V06.gz 7.008 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_195307_V06.gz 6.993 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_194727_V06.gz 6.991 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_194148_V06.gz 6.956 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_193608_V06.gz 6.956 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_193029_V06.gz 6.989 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_192450_V06.gz 6.972 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_191910_V06.gz 6.927 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_191330_V06.gz 6.849 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_190751_V06.gz 6.754 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_190212_V06.gz 6.658 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_185632_V06.gz 6.567 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_185053_V06.gz 6.406 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_184525_V06.gz 6.140 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_183946_V06.gz 6.184 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_183421_V06.gz 5.898 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_182841_V06.gz 5.879 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_182315_V06.gz 5.560 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_181748_V06.gz 5.410 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_181222_V06.gz 5.279 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_180657_V06.gz 5.138 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_180145_V06.gz 4.861 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_175633_V06.gz 4.749 Mbytes 2017-12-22T18:11:38Z
         KTYX20160315_175120_V06.gz 4.621 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_174608_V06.gz 4.542 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_174056_V06.gz 4.480 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_173544_V06.gz 4.403 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_173031_V06.gz 4.323 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_172518_V06.gz 4.228 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_172006_V06.gz 4.159 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_171453_V06.gz 4.051 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_170927_V06.gz 4.033 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_170415_V06.gz 3.807 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_165848_V06.gz 3.729 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_165336_V06.gz 3.480 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_164824_V06.gz 3.316 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_164313_V06.gz 3.146 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_163759_V06.gz 3.006 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_163246_V06.gz 2.870 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_162733_V06.gz 2.757 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_162219_V06.gz 2.679 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_161707_V06.gz 2.639 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_161154_V06.gz 2.592 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_160642_V06.gz 2.580 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_160130_V06.gz 2.566 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_155616_V06.gz 2.574 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_155104_V06.gz 2.577 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_154550_V06.gz 2.600 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_154037_V06.gz 2.631 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_153525_V06.gz 2.666 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_153012_V06.gz 2.682 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_152459_V06.gz 2.680 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_151947_V06.gz 2.651 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_151435_V06.gz 2.628 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_150923_V06.gz 2.594 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_150410_V06.gz 2.548 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_145857_V06.gz 2.487 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_145345_V06.gz 2.417 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_144832_V06.gz 2.364 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_144319_V06.gz 2.328 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_143806_V06.gz 2.296 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_143254_V06.gz 2.270 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_142741_V06.gz 2.255 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_142227_V06.gz 2.246 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_141715_V06.gz 2.233 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_141201_V06.gz 2.208 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_140648_V06.gz 2.180 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_140136_V06.gz 2.164 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_135622_V06.gz 2.167 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_135109_V06.gz 2.160 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_134555_V06.gz 2.158 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_134043_V06.gz 2.176 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_133530_V06.gz 2.163 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_133017_V06.gz 2.153 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_132504_V06.gz 2.167 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_131950_V06.gz 2.203 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_131437_V06.gz 2.243 Mbytes 2017-12-22T18:11:37Z
         KTYX20160315_130924_V06.gz 2.264 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_130411_V06.gz 2.306 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_125859_V06.gz 2.347 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_125345_V06.gz 2.383 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_124832_V06.gz 2.434 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_124319_V06.gz 2.451 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_123805_V06.gz 2.507 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_123252_V06.gz 2.561 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_122739_V06.gz 2.626 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_122226_V06.gz 2.708 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_121505_V06.gz 2.739 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_120952_V06.gz 2.772 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_120438_V06.gz 2.739 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_115925_V06.gz 2.730 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_115411_V06.gz 2.675 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_114857_V06.gz 2.645 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_114345_V06.gz 2.668 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_113831_V06.gz 2.667 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_113316_V06.gz 2.655 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_112802_V06.gz 2.620 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_112247_V06.gz 2.554 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_111733_V06.gz 2.489 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_111219_V06.gz 2.429 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_110705_V06.gz 2.401 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_110151_V06.gz 2.369 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_105211_V06.gz 1.491 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_104231_V06.gz 1.470 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_103251_V06.gz 1.427 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_102312_V06.gz 1.351 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_101332_V06.gz 1.163 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_100353_V06.gz 948.1 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_095413_V06.gz 796.7 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_094434_V06.gz 697.2 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_093454_V06.gz 663.1 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_092514_V06.gz 666.7 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_091535_V06.gz 673.6 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_090556_V06.gz 687.6 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_085617_V06.gz 704.4 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_084637_V06.gz 710.3 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_083658_V06.gz 724.5 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_082719_V06.gz 715.9 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_081739_V06.gz 734.3 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_080759_V06.gz 779.9 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_075820_V06.gz 894.8 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_074842_V06.gz 970.9 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_073903_V06.gz 1.052 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_072924_V06.gz 1.090 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_071946_V06.gz 1.149 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_071007_V06.gz 1.194 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_070029_V06.gz 1.236 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_065050_V06.gz 1.224 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_064113_V06.gz 1.175 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_063135_V06.gz 1.097 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_062157_V06.gz 1.010 Mbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_061220_V06.gz 962.2 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_060243_V06.gz 941.8 Kbytes 2017-12-22T18:11:36Z
         KTYX20160315_055728_V06.gz 1.670 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_055215_V06.gz 1.709 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_054702_V06.gz 1.726 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_054149_V06.gz 1.750 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_053636_V06.gz 1.779 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_053122_V06.gz 1.771 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_052146_V06.gz 959.7 Kbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_051631_V06.gz 1.576 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_051118_V06.gz 1.539 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_050605_V06.gz 1.506 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_050053_V06.gz 1.506 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_045540_V06.gz 1.511 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_045026_V06.gz 1.515 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_044514_V06.gz 1.522 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_043959_V06.gz 1.540 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_043447_V06.gz 1.535 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_042935_V06.gz 1.559 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_042421_V06.gz 1.569 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_041909_V06.gz 1.571 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_041146_V06.gz 1.590 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_040634_V06.gz 1.629 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_040120_V06.gz 1.645 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_035607_V06.gz 1.649 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_035055_V06.gz 1.676 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_034542_V06.gz 1.680 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_034029_V06.gz 1.700 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_033515_V06.gz 1.716 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_033002_V06.gz 1.727 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_032450_V06.gz 1.757 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_031936_V06.gz 1.762 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_031423_V06.gz 1.773 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_030911_V06.gz 1.803 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_030357_V06.gz 1.791 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_025843_V06.gz 1.803 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_025331_V06.gz 1.807 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_024818_V06.gz 1.795 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_024304_V06.gz 1.803 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_023751_V06.gz 1.805 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_023240_V06.gz 1.835 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_022726_V06.gz 1.859 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_022213_V06.gz 1.866 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_021700_V06.gz 1.905 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_021147_V06.gz 1.933 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_020634_V06.gz 1.983 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_020120_V06.gz 2.046 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_015608_V06.gz 2.137 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_015055_V06.gz 2.218 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_014542_V06.gz 2.235 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_014030_V06.gz 2.268 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_013517_V06.gz 2.340 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_013005_V06.gz 2.392 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_012451_V06.gz 2.436 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_011940_V06.gz 2.478 Mbytes 2017-12-22T18:11:35Z
         KTYX20160315_011427_V06.gz 2.548 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_010912_V06.gz 2.617 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_010359_V06.gz 2.688 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_005845_V06.gz 2.775 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_005332_V06.gz 2.876 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_004819_V06.gz 2.972 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_004305_V06.gz 3.087 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_003752_V06.gz 3.197 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_003239_V06.gz 3.297 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_002727_V06.gz 3.432 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_002215_V06.gz 3.546 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_001700_V06.gz 3.601 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_001147_V06.gz 3.637 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_000634_V06.gz 3.669 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z
         KTYX20160315_000121_V06.gz 3.728 Mbytes 2017-12-22T18:11:34Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation