TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2016/05/15/KTYX/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTYX   --
         KTYX20160515_235853_V06.gz 4.523 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_235334_V06.gz 4.523 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_234840_V06.gz 4.374 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_234347_V06.gz 4.380 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_233854_V06.gz 4.357 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_233334_V06.gz 4.498 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_232815_V06.gz 4.469 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_232255_V06.gz 4.383 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_231600_V06.gz 4.238 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_231107_V06.gz 4.213 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_230547_V06.gz 4.326 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_230054_V06.gz 4.161 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_225600_V06.gz 4.139 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_225107_V06.gz 4.111 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_224614_V06.gz 4.073 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_224120_V06.gz 4.015 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_223626_V06.gz 3.958 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_223133_V06.gz 3.903 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_222639_V06.gz 3.828 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_222146_V06.gz 3.791 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_221652_V06.gz 3.742 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_221200_V06.gz 3.703 Mbytes 2017-12-23T13:15:26Z
         KTYX20160515_220707_V06.gz 3.655 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_220214_V06.gz 3.598 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_215720_V06.gz 3.535 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_215226_V06.gz 3.480 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_214732_V06.gz 3.439 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_214239_V06.gz 3.412 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_213746_V06.gz 3.372 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_213253_V06.gz 3.370 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_212800_V06.gz 3.371 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_212306_V06.gz 3.368 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_211813_V06.gz 3.376 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_211320_V06.gz 3.347 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_210826_V06.gz 3.311 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_210333_V06.gz 3.298 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_205840_V06.gz 3.297 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_205346_V06.gz 3.337 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_204853_V06.gz 3.380 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_204400_V06.gz 3.431 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_203907_V06.gz 3.534 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_203414_V06.gz 3.666 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_202920_V06.gz 3.773 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_202427_V06.gz 3.898 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_201934_V06.gz 4.016 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_201414_V06.gz 4.267 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_200855_V06.gz 4.388 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_200335_V06.gz 4.487 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_195816_V06.gz 4.569 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_195230_V06.gz 4.724 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_194709_V06.gz 4.685 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_194216_V06.gz 4.595 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_193721_V06.gz 4.636 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_193228_V06.gz 4.700 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_192735_V06.gz 4.744 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_192241_V06.gz 4.795 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_191721_V06.gz 4.969 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_191202_V06.gz 5.017 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_190641_V06.gz 5.047 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_190122_V06.gz 5.070 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_185601_V06.gz 5.087 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_185040_V06.gz 5.081 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_184521_V06.gz 5.079 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_184000_V06.gz 5.069 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_183440_V06.gz 5.048 Mbytes 2017-12-23T13:15:25Z
         KTYX20160515_182920_V06.gz 5.031 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_182401_V06.gz 5.011 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_181841_V06.gz 4.989 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_181321_V06.gz 4.982 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_180802_V06.gz 4.956 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_180242_V06.gz 4.944 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_175655_V06.gz 5.019 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_175108_V06.gz 4.989 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_174520_V06.gz 4.957 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_173933_V06.gz 4.932 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_173344_V06.gz 4.901 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_172824_V06.gz 4.784 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_172237_V06.gz 4.836 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_171716_V06.gz 4.718 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_171223_V06.gz 4.550 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_170702_V06.gz 4.633 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_170209_V06.gz 4.475 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_165715_V06.gz 4.434 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_165222_V06.gz 4.400 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_164729_V06.gz 4.369 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_164235_V06.gz 4.330 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_163742_V06.gz 4.301 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_163248_V06.gz 4.270 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_162755_V06.gz 4.231 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_162301_V06.gz 4.189 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_161807_V06.gz 4.149 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_161314_V06.gz 4.109 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_160820_V06.gz 4.071 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_160325_V06.gz 4.026 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_155832_V06.gz 3.993 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_155336_V06.gz 3.943 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_154842_V06.gz 3.907 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_154349_V06.gz 3.868 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_153855_V06.gz 3.817 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_153402_V06.gz 3.767 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_152907_V06.gz 3.707 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_152415_V06.gz 3.625 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_133522_V06.gz 4.773 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_133009_V06.gz 5.440 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_132456_V06.gz 5.408 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_131945_V06.gz 5.368 Mbytes 2017-12-23T13:15:24Z
         KTYX20160515_131433_V06.gz 5.357 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_130920_V06.gz 5.329 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_130409_V06.gz 5.338 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_125856_V06.gz 5.356 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_125343_V06.gz 5.362 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_124831_V06.gz 5.350 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_124319_V06.gz 5.347 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_123807_V06.gz 5.343 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_123254_V06.gz 5.338 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_122743_V06.gz 5.328 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_122231_V06.gz 5.303 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_121719_V06.gz 5.277 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_121207_V06.gz 5.193 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_120654_V06.gz 5.078 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_120142_V06.gz 4.989 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_115630_V06.gz 4.943 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_115117_V06.gz 4.924 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_114606_V06.gz 4.931 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_114053_V06.gz 4.979 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_113541_V06.gz 5.028 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_113030_V06.gz 5.111 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_112504_V06.gz 5.325 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_111939_V06.gz 5.420 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_111413_V06.gz 5.513 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_110847_V06.gz 5.597 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_110322_V06.gz 5.700 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_105756_V06.gz 5.800 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_105230_V06.gz 5.896 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_104704_V06.gz 5.960 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_104138_V06.gz 6.024 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_103612_V06.gz 6.090 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_103047_V06.gz 6.135 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_102522_V06.gz 6.173 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_101956_V06.gz 6.225 Mbytes 2017-12-23T13:15:23Z
         KTYX20160515_101431_V06.gz 6.268 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_100906_V06.gz 6.301 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_100326_V06.gz 6.428 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_095747_V06.gz 6.496 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_095221_V06.gz 6.436 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_094656_V06.gz 6.468 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_094129_V06.gz 6.515 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_093603_V06.gz 6.546 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_093024_V06.gz 6.632 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_092443_V06.gz 6.624 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_091904_V06.gz 6.657 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_091323_V06.gz 6.669 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_090744_V06.gz 6.672 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_090204_V06.gz 6.692 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_085639_V06.gz 6.582 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_085059_V06.gz 6.630 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_084520_V06.gz 6.589 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_083940_V06.gz 6.561 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_083402_V06.gz 6.555 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_082823_V06.gz 6.562 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_082257_V06.gz 6.428 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_081744_V06.gz 6.274 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_081219_V06.gz 6.350 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_080707_V06.gz 6.226 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_080156_V06.gz 6.201 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_075644_V06.gz 6.163 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_075133_V06.gz 6.132 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_074622_V06.gz 6.096 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_074110_V06.gz 6.034 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_073559_V06.gz 5.934 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_073047_V06.gz 5.869 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_072536_V06.gz 5.778 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_072025_V06.gz 5.701 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_071513_V06.gz 5.602 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_071001_V06.gz 5.538 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_070449_V06.gz 5.490 Mbytes 2017-12-23T13:15:22Z
         KTYX20160515_065938_V06.gz 5.389 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_065426_V06.gz 5.302 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_064914_V06.gz 5.163 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_064402_V06.gz 5.024 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_063850_V06.gz 4.837 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_063338_V06.gz 4.647 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_062826_V06.gz 4.435 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_062313_V06.gz 4.157 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_061549_V06.gz 3.741 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_061037_V06.gz 3.440 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_060526_V06.gz 3.225 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_060015_V06.gz 3.065 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_055503_V06.gz 2.978 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_054952_V06.gz 2.956 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_054439_V06.gz 2.948 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_053927_V06.gz 2.931 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_053416_V06.gz 2.911 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_052903_V06.gz 2.889 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_052352_V06.gz 2.882 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_051838_V06.gz 2.916 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_051327_V06.gz 2.949 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_050816_V06.gz 3.035 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_050303_V06.gz 3.112 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_045752_V06.gz 3.196 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_045240_V06.gz 3.266 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_044729_V06.gz 3.346 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_044216_V06.gz 3.406 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_043703_V06.gz 3.412 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_043152_V06.gz 3.428 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_042641_V06.gz 3.478 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_042128_V06.gz 3.558 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_041617_V06.gz 3.605 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_041104_V06.gz 3.636 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_040552_V06.gz 3.651 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_040041_V06.gz 3.699 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_035529_V06.gz 3.748 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_035017_V06.gz 3.753 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_034505_V06.gz 3.743 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_033953_V06.gz 3.707 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_033428_V06.gz 3.769 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_032916_V06.gz 3.704 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_032404_V06.gz 3.725 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_031851_V06.gz 3.778 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_031340_V06.gz 3.766 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_030828_V06.gz 3.688 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_030316_V06.gz 3.585 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_025805_V06.gz 3.546 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_025253_V06.gz 3.511 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_024742_V06.gz 3.503 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_024229_V06.gz 3.481 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_023717_V06.gz 3.444 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_023205_V06.gz 3.424 Mbytes 2017-12-23T13:15:21Z
         KTYX20160515_022654_V06.gz 3.361 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_022142_V06.gz 3.295 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_021630_V06.gz 3.207 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_021116_V06.gz 3.118 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_020605_V06.gz 3.019 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_020053_V06.gz 2.939 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_015542_V06.gz 2.867 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_015031_V06.gz 2.807 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_014519_V06.gz 2.726 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_014007_V06.gz 2.658 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_013454_V06.gz 2.614 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_013133_V06.gz 2.347 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_012812_V06.gz 2.322 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_012451_V06.gz 2.308 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_012129_V06.gz 2.288 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_011808_V06.gz 2.281 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_011447_V06.gz 2.254 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_011125_V06.gz 2.239 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_010803_V06.gz 2.233 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_010442_V06.gz 2.236 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_010121_V06.gz 2.227 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_005800_V06.gz 2.242 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_005437_V06.gz 2.241 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_005115_V06.gz 2.264 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_004754_V06.gz 2.263 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_004433_V06.gz 2.277 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_004111_V06.gz 2.306 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_003750_V06.gz 2.334 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_003429_V06.gz 2.372 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_003053_V06.gz 2.440 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_002716_V06.gz 2.525 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_002340_V06.gz 2.615 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_002004_V06.gz 2.694 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_001627_V06.gz 2.771 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_001251_V06.gz 2.861 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_000915_V06.gz 2.988 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_000539_V06.gz 3.128 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z
         KTYX20160515_000202_V06.gz 3.257 Mbytes 2017-12-23T13:15:20Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation