TDS Catalog https://thredds-aws.unidata.ucar.edu/thredds/catalog/nexrad/level2/S3/2016/12/13/KTBW/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  KTBW   --
         KTBW20161213_235410_V06 2.340 Mbytes 2016-12-14T00:04:26Z
         KTBW20161213_235016_V06 3.389 Mbytes 2016-12-13T23:54:03Z
         KTBW20161213_234623_V06 3.368 Mbytes 2016-12-13T23:50:11Z
         KTBW20161213_234230_V06 3.361 Mbytes 2016-12-13T23:46:16Z
         KTBW20161213_233837_V06 3.302 Mbytes 2016-12-13T23:42:23Z
         KTBW20161213_233500_V06 3.226 Mbytes 2016-12-13T23:38:30Z
         KTBW20161213_233123_V06 3.195 Mbytes 2016-12-13T23:34:54Z
         KTBW20161213_232747_V06 3.159 Mbytes 2016-12-13T23:31:17Z
         KTBW20161213_232400_V06 3.132 Mbytes 2016-12-13T23:27:40Z
         KTBW20161213_231336_V06 2.146 Mbytes 2016-12-13T23:23:53Z
         KTBW20161213_230312_V06 2.000 Mbytes 2016-12-13T23:13:29Z
         KTBW20161213_225248_V06 1.681 Mbytes 2016-12-13T23:03:06Z
         KTBW20161213_224223_V06 1.474 Mbytes 2016-12-13T22:52:41Z
         KTBW20161213_223159_V06 1.492 Mbytes 2016-12-13T22:42:17Z
         KTBW20161213_222135_V06 1.509 Mbytes 2016-12-13T22:31:52Z
         KTBW20161213_221111_V06 1.508 Mbytes 2016-12-13T22:21:29Z
         KTBW20161213_220047_V06 1.532 Mbytes 2016-12-13T22:11:04Z
         KTBW20161213_215023_V06 1.556 Mbytes 2016-12-13T22:00:40Z
         KTBW20161213_213959_V06 1.597 Mbytes 2016-12-13T21:50:16Z
         KTBW20161213_212935_V06 1.646 Mbytes 2016-12-13T21:39:53Z
         KTBW20161213_211911_V06 1.711 Mbytes 2016-12-13T21:29:27Z
         KTBW20161213_210847_V06 1.781 Mbytes 2016-12-13T21:19:04Z
         KTBW20161213_205823_V06 1.835 Mbytes 2016-12-13T21:08:40Z
         KTBW20161213_205429_V06 2.496 Mbytes 2016-12-13T20:58:15Z
         KTBW20161213_205047_V06 2.504 Mbytes 2016-12-13T20:54:22Z
         KTBW20161213_204701_V06 2.541 Mbytes 2016-12-13T20:50:40Z
         KTBW20161213_203635_V06 1.925 Mbytes 2016-12-13T20:46:53Z
         KTBW20161213_203247_V06 2.601 Mbytes 2016-12-13T20:36:28Z
         KTBW20161213_202905_V06 2.621 Mbytes 2016-12-13T20:32:41Z
         KTBW20161213_202518_V06 2.672 Mbytes 2016-12-13T20:28:59Z
         KTBW20161213_201454_V06 2.006 Mbytes 2016-12-13T20:25:11Z
         KTBW20161213_200430_V06 2.036 Mbytes 2016-12-13T20:14:47Z
         KTBW20161213_195406_V06 2.061 Mbytes 2016-12-13T20:04:25Z
         KTBW20161213_194341_V06 2.068 Mbytes 2016-12-13T19:53:58Z
         KTBW20161213_193317_V06 2.090 Mbytes 2016-12-13T19:43:35Z
         KTBW20161213_192802_V06 2.069 Mbytes 2016-12-13T19:33:12Z
         KTBW20161213_192247_V06 2.075 Mbytes 2016-12-13T19:27:56Z
         KTBW20161213_191731_V06 2.084 Mbytes 2016-12-13T19:22:41Z
         KTBW20161213_191216_V06 2.076 Mbytes 2016-12-13T19:17:25Z
         KTBW20161213_190700_V06 2.108 Mbytes 2016-12-13T19:12:10Z
         KTBW20161213_190145_V06 2.092 Mbytes 2016-12-13T19:06:54Z
         KTBW20161213_185629_V06 2.108 Mbytes 2016-12-13T19:01:40Z
         KTBW20161213_185114_V06 2.118 Mbytes 2016-12-13T18:56:24Z
         KTBW20161213_184559_V06 2.114 Mbytes 2016-12-13T18:51:09Z
         KTBW20161213_184042_V06 2.111 Mbytes 2016-12-13T18:45:52Z
         KTBW20161213_183527_V06 2.109 Mbytes 2016-12-13T18:40:36Z
         KTBW20161213_183010_V06 2.103 Mbytes 2016-12-13T18:35:20Z
         KTBW20161213_182454_V06 2.097 Mbytes 2016-12-13T18:30:04Z
         KTBW20161213_181938_V06 2.093 Mbytes 2016-12-13T18:24:48Z
         KTBW20161213_181749_V06 466.9 Kbytes 2016-12-13T18:18:17Z
         KTBW20161213_161731_V06 1.139 Mbytes 2016-12-13T16:19:08Z
         KTBW20161213_161300_V06 1.742 Mbytes 2016-12-13T16:17:26Z
         KTBW20161213_160828_V06 1.698 Mbytes 2016-12-13T16:12:55Z
         KTBW20161213_160359_V06 1.657 Mbytes 2016-12-13T16:08:22Z
         KTBW20161213_155930_V06 1.647 Mbytes 2016-12-13T16:03:53Z
         KTBW20161213_154933_V06 1.013 Mbytes 2016-12-13T15:51:15Z
         KTBW20161213_152245_V06 648.6 Kbytes 2016-12-13T15:23:53Z
         KTBW20161213_151814_V06 1.357 Mbytes 2016-12-13T15:22:40Z
         KTBW20161213_151341_V06 1.333 Mbytes 2016-12-13T15:18:08Z
         KTBW20161213_150040_V06 1.195 Mbytes 2016-12-13T15:07:58Z
         KTBW20161213_145134_V06 1.286 Mbytes 2016-12-13T15:00:34Z
         KTBW20161213_144231_V06 1.242 Mbytes 2016-12-13T14:51:26Z
         KTBW20161213_143330_V06 1.200 Mbytes 2016-12-13T14:42:24Z
         KTBW20161213_142429_V06 1.183 Mbytes 2016-12-13T14:33:23Z
         KTBW20161213_141531_V06 1.125 Mbytes 2016-12-13T14:24:22Z
         KTBW20161213_140635_V06 1.079 Mbytes 2016-12-13T14:15:24Z
         KTBW20161213_135741_V06 1.050 Mbytes 2016-12-13T14:06:28Z
         KTBW20161213_134855_V06 1.007 Mbytes 2016-12-13T13:57:34Z
         KTBW20161213_134017_V06 1.011 Mbytes 2016-12-13T13:48:47Z
         KTBW20161213_133148_V06 1.000 Mbytes 2016-12-13T13:40:11Z
         KTBW20161213_122844_V06 1.095 Mbytes 2016-12-13T12:33:32Z
         KTBW20161213_122800_V06 1.095 Mbytes 2017-12-23T20:51:13Z
         KTBW20161213_122742_V06 411.8 Kbytes 2016-12-13T12:34:42Z
         KTBW20161213_121034_V06 2.135 Mbytes 2016-12-13T12:27:34Z
         KTBW20161213_115751_V06 1.751 Mbytes 2016-12-13T12:10:27Z
         KTBW20161213_114824_V06 988.9 Kbytes 2016-12-13T11:57:45Z
         KTBW20161213_113448_V06 1.202 Mbytes 2016-12-13T11:48:18Z
         KTBW20161213_113400_V06 1.202 Mbytes 2017-12-23T20:51:13Z
         KTBW20161213_113339_V06 328.1 Kbytes 2016-12-13T11:40:41Z
         KTBW20161213_113300_V06 328.1 Kbytes 2017-12-23T20:51:13Z
         KTBW20161213_113233_V06 320.8 Kbytes 2016-12-13T11:39:35Z
         KTBW20161213_111901_V06 1.230 Mbytes 2016-12-13T11:32:26Z
         KTBW20161213_110754_V06 1.072 Mbytes 2016-12-13T11:18:54Z
         KTBW20161213_105811_V06 1.037 Mbytes 2016-12-13T11:07:47Z
         KTBW20161213_030201_V06 2.597 Mbytes 2016-12-13T03:11:43Z
         KTBW20161213_030200_V06 2.597 Mbytes 2017-12-23T20:51:13Z
         KTBW20161213_030148_V06 204.7 Kbytes 2016-12-13T03:08:03Z
         KTBW20161213_022317_V06 38.47 Mbytes 2016-12-13T03:01:41Z
         KTBW20161213_022311_V06 184.0 Kbytes 2016-12-13T02:29:18Z
         KTBW20161213_022304_V06 347.7 Kbytes 2016-12-13T02:29:12Z
         KTBW20161213_022300_V06 38.99 Mbytes 2017-12-23T20:51:13Z
         KTBW20161213_022257_V06 144.7 Kbytes 2016-12-13T02:29:04Z
         KTBW20161213_022249_V06 373.2 Kbytes 2016-12-13T02:28:57Z
         KTBW20161213_022240_V06 246.1 Kbytes 2016-12-13T02:28:51Z
         KTBW20161213_022200_V06 746.8 Kbytes 2017-12-23T20:51:13Z
         KTBW20161213_020404_V06 11.76 Mbytes 2016-12-13T02:22:34Z
         KTBW20161213_020400_V06 11.76 Mbytes 2017-12-23T20:51:13Z
         KTBW20161213_020350_V06 637.2 Kbytes 2016-12-13T02:10:07Z
         KTBW20161213_020333_V06 631.0 Kbytes 2016-12-13T02:09:50Z
         KTBW20161213_020330_V06 8.83 Kbytes 2016-12-13T02:09:33Z
         KTBW20161213_020314_V06 658.9 Kbytes 2016-12-13T02:09:31Z
         KTBW20161213_020302_V06 263.0 Kbytes 2016-12-13T02:09:14Z
         KTBW20161213_020300_V06 2.163 Mbytes 2017-12-23T20:51:13Z
         KTBW20161213_020257_V06 205.4 Kbytes 2016-12-13T02:09:04Z
         KTBW20161213_020249_V06 169.5 Kbytes 2016-12-13T02:08:57Z
         KTBW20161213_020239_V06 528.6 Kbytes 2016-12-13T02:08:50Z
         KTBW20161213_020200_V06 885.9 Kbytes 2017-12-23T20:51:13Z
         KTBW20161213_013243_V06 19.29 Mbytes 2016-12-13T02:08:39Z
         KTBW20161213_013235_V06 400.1 Kbytes 2016-12-13T01:38:44Z
         KTBW20161213_013224_V06 304.2 Kbytes 2016-12-13T01:38:36Z
         KTBW20161213_013218_V06 423.4 Kbytes 2016-12-13T01:38:26Z
         KTBW20161213_013200_V06 20.39 Mbytes 2017-12-23T20:51:12Z
         KTBW20161213_013004_V06 2.679 Mbytes 2016-12-13T01:38:18Z
         KTBW20161213_013002_V06 8.808 Kbytes 2016-12-13T01:36:05Z
         KTBW20161213_013000_V06 8.802 Kbytes 2016-12-13T01:36:03Z
         KTBW20161213_012958_V06 8.802 Kbytes 2016-12-13T01:36:01Z
         KTBW20161213_012951_V06 167.6 Kbytes 2016-12-13T01:36:00Z
         KTBW20161213_012946_V06 220.0 Kbytes 2016-12-13T01:35:52Z
         KTBW20161213_012942_V06 150.4 Kbytes 2016-12-13T01:35:48Z
         KTBW20161213_012939_V06 8.808 Kbytes 2016-12-13T01:35:41Z
         KTBW20161213_012934_V06 94.24 Kbytes 2016-12-13T01:35:40Z
         KTBW20161213_012930_V06 245.6 Kbytes 2016-12-13T01:35:36Z
         KTBW20161213_012900_V06 842.8 Kbytes 2017-12-23T20:51:12Z
         KTBW20161213_012030_V06 12.17 Mbytes 2016-12-13T01:35:32Z
         KTBW20161213_012028_V06 8.801 Kbytes 2016-12-13T01:26:30Z
         KTBW20161213_012000_V06 12.17 Mbytes 2017-12-23T20:51:12Z
         KTBW20161213_010403_V06 13.89 Mbytes 2016-12-13T01:26:27Z
         KTBW20161213_010033_V06 3.475 Mbytes 2016-12-13T01:03:56Z
         KTBW20161213_010023_V06 275.6 Kbytes 2016-12-13T01:06:34Z
         KTBW20161213_010000_V06 3.742 Mbytes 2017-12-23T20:51:12Z
         KTBW20161213_004444_V06 11.54 Mbytes 2016-12-13T01:00:17Z
         KTBW20161213_004114_V06 3.562 Mbytes 2016-12-13T00:44:36Z
         KTBW20161213_004100_V06 3.562 Mbytes 2017-12-23T20:51:12Z
         KTBW20161213_003750_V06 3.502 Mbytes 2016-12-13T00:41:09Z
         KTBW20161213_003748_V06 8.825 Kbytes 2016-12-13T00:43:50Z
         KTBW20161213_003736_V06 294.7 Kbytes 2016-12-13T00:43:47Z
         KTBW20161213_003730_V06 222.9 Kbytes 2016-12-13T00:43:37Z
         KTBW20161213_003700_V06 4.002 Mbytes 2017-12-23T20:51:12Z
         KTBW20161213_003219_V06 4.954 Mbytes 2016-12-13T00:37:23Z
         KTBW20161213_003200_V06 4.954 Mbytes 2017-12-23T20:51:12Z
         KTBW20161213_002810_V06 3.861 Mbytes 2016-12-13T00:32:12Z
         KTBW20161213_002800_V06 3.861 Mbytes 2017-12-23T20:51:12Z
         KTBW20161213_002756_V06 600.0 Kbytes 2016-12-13T00:34:10Z
         KTBW20161213_002252_V06 4.269 Mbytes 2016-12-13T00:27:49Z
         KTBW20161213_002102_V06 2.439 Mbytes 2016-12-13T00:28:51Z
         KTBW20161213_001722_V06 3.985 Mbytes 2016-12-13T00:27:00Z
         KTBW20161213_001219_V06 4.885 Mbytes 2016-12-13T00:17:15Z
         KTBW20161213_000055_V06 10.80 Mbytes 2016-12-13T00:12:13Z

THREDDS Data Server - AWS Level 2 RADAR Test Server at Unidata see Info
Documentation